Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru
Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny DziałyńskiejA. Aleksander z Miłosławia; Alzog Johannes Baptist; Amilkar zob. Kosiński Antoni; Arct Stanisław zob. Arzt Stanisław księgarz w Lublinie; Arzt Stanisław zob. Arct Stanisław; Bach ksiądz; Baliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy; Bandtkie Jerzy Samuel historyk, językoznawca i bibliograf; Bartmański Tomasz Franciszek ppłk, inżynier; Bartoszewicz Julian historyk; Batowski Henryk historyk, publicysta, działacz polityczny; Baworowski Wiktor literat, założyciel Biblioteki im. Baworowskich we Lwowie; Bażyński Franciszek ksiądz, wydawca; Bekanowski archiwista grodzki poznański; Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta; Bethmann-Hollweg Moritz August von, pruski minister oświaty; Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Biblioteka Jagiellońska Kraków 1860; Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1859; Bieliński Jan Nepomucen; Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie; Biliński Seweryn; Błotnicki Hipolit literat; Bobrowicz Jan Nepomucen muzyk, księgarz i wydawca; Borkowski Karol powstaniec z 1831 r., działacz emigracyjny; Brandt II bibliotekarz w Berlinie?; Brodziszewski Wojciech Anzelm bp sufragan gnieźnieński; Brohm Karl Friedrich August historyk, rektor gimnazjum w Toruniu; Bronikowski Antoni pedagog, hellenista; Caspar J.; Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny; Cichocki Adolf; C. Leon radca stanu; Dąbrowski Antoni; Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz; Deszkiewicz Jan Nepomucen ksiądz, gramatyk; Dobiecki Wojciech pułkownik; Dubiecki Tespezjusz powstaniec z 1831 r., literat i działacz emigracyjny; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński, Tytus (1796-1861); Dzieduszycki Ignacy 1798-1828; Dzieduszycki Maurycy historyk i publicysta, kurator Zakładów Narodowych im. Ossolińskich 1813-1877; Eichhorn Johann Albrecht Friedrich dyplomata pruski; Erde sekretarz Augusta Cieszkowskiego; Fabisz Paweł Władysław ksiądz dziekan w Ostrowie; Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny; Fryderyk Wilhelm III król pruski; Fusiecki Aleksander Wojciech księgarz w Krakowie; Gajewski Franciszek; Gdeczyk nauczyciel szkoły elementarnej w Jaskółkach; Gerstmann Zygmunt księgarz w Ostrowie; Gindely Anton historyk czeski; Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego; Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego; Grabowski Ambroży księgarz i historyk krakowski; Grangier L. de La Marinière; Gräven Ludwik; Greisman Samuel; Guderian Otto burmistrz poznański; Guerlin Antoine; Hahn Friedrich; Hanka Vaclav; Harrowby Francis; Hasselt lekarz; Helcel Antoni Zygmunt prawnik, historyk i publicysta; Hempel Christian Karl Theodor bibliotekarz Królewskiej Biblioteki w Dreźnie; Homeyer G. radca Wyższego Tajnego Trybunału w Berlinie; Hössel Johann Baptist; Hube Romuald prawnik i historyk; Iwanowski Antoni bibliotekarz Cesarskiej Publicznej Biblioteki w Petersburgu; Jabłoński Kajetan księgarz i wydawca w Lwowie; Jagielski Ludwik redaktor "Dziennika Poznańskiego" i wydawca źródeł; Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny; Januszowski Jan; Jawornicki Jan Marceli C. sekretarz Komitetu Towarzystwa Gospodarczo-Rolnego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; Kamieński Antoni działacz kulturalny na Wołyniu; Kamiński Józef Aleksander archiwista Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wydawca, pisarz; Kantorowicz M.; Kapituła Katedralna Kraków 1854; Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog; Keyserling; Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie; Klemensowski Marcin pułkownik, inżynier; Klotz Georg lekarz; Koczorowski Adolf redaktor "Przeglądu Poznańskiego"; Kordowska Magdalena z Szamowskich; Korff Modeste zob. Korf Modest Andreevič; Korf Modest Andreevič zob. Korff Modeste dyrektor Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu; Korn Guillaume Theophil zob. Korn Wilhelm Gottfried; Korn Wilhelm Gottfried zob. Korn Guillaume Theophil księgarz wrocławski; Kosiński Antoni (pseudonim Amilkar) legionista, generał dywizji; Koszutski Hilary proboszcz w Mielżynie, powstaniec z 1848 r., działacz i pisarz ludowy; Kozłowski Mateusz księgarz w Warszawie; Kozłowski Zygmunt; Koźmian Andrzej Edward literat; Krajewicz nauczyciel w Śremie; Krasicki Kazimierz; Krasiński Walerian historyk reformacji, publicysta; Krzyżanowski Adrian matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Kubalski Mikołaj Ambroży publicysta; Kucewicz Władysław; Laszkiewicz; Lauber dyrektor gimnazjum w Toruniu; Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog; Lelewel Piotr; Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej; Levy Michael; Lewocka Katarzyna; Lipiński Józef; Lipiński Karol nauczyciel domowy Jana Działyńskiego; Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič; Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič dyplomata rosyjski, bibliofil; Łubieński Leon; Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny; Łukaszewicz Józef historyk, publicysta, bibliotekarz; Magistrat Poznań 19 w.; Modzelewski Michał Jan; Obniski Wiktor; Przypkowski Tadeusz; Rozrażewski Hieronim bp kujawski; Samter Józef lekarz; Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890; Stroński bibliotekarz Biblioteki Jagiellońskiej; Syamowska magdalena zob. Kordowska Magdalena z Szamowskich; Tarnowski Jan Bogdan 1805-1850; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874RękopisyBK 07439/1-2; BK 07439/1-21818-1861
Brak miniaturyListy Bolesława Ulanowskiego [...] do Zygmunta Celichowskiego.ArchiwumAB 066; AB 0661890-1918
Znaleziono 2 rekordy