Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 6 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyMateriały K[iryła] Sosnowskiego do opracowania dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w okresie 2 wojny światowej. Cz. 2.Sosnowski Kirył pseud. Konrad działacz społeczny, historyk; Sosnowski Kirył (psud. Konrad) działacz społeczny, historykRękopisyBK 11342/2; BK 11342/21965 ok.
Brak miniaturyMateriały K[iryła] Sosnowskiego do opracowania dziejów Kościoła katolickiego w Polsce w okresie 2 wojny światowej. Cz. 2.Sosnowski Kirył pseud. Konrad działacz społeczny, historyk; Sosnowski Kirył (psud. Konrad) działacz społeczny, historykRękopisyBK 11342/1; BK 11342/11965 ok.
Brak miniaturyFragment korespondencji z Archiwum Zamoyskich.Czartoryska Elżbieta (Izabela) zob. Działyńska Elżbieta z Czartoryskich; Czartoryska Zofia zob. Zamoyska Zofia z Czartoryskich; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich; Nowak Anatol bp przemyski, krakowski; Olszewska Helena bibliotekarka w Kórniku; Perraud Adolph kard.; Petillon Corentin jezuita; Platerowa Elżbieta z Platerów? 20 w.; Platerówna Teresa zob. Górska Teresa z Zyberk-Platerów; Potocka Katarzyna zob. Sapieżyna Katarzyna z Potockich; Sapieżyna Katarzyna z Potockich 20 w.; Skirmunt Kazimierz ks.; Zaleska Justyna nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Zakopanem; Zamoyscy; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z ZamoyskichRękopisyBK 11646; BK 1164619-20 w.
Brak miniaturyMateriały dotyczące zjazdu jubileuszowego byłych uczennic Szkoły Domowej Pracy Kobiet (Zakładu Kórnickiego) w Kórniku 24 czerwca 1922 roku (w 40-tą rocznicę założenia Zakładu).Adamski, Stanisław (biskup ; 1875-1967); Bąkowska Zofia 20 w.; Boguszowa Tekla 20 w.; Branicka Maria zob. Lubomirska Maria z Branickich; Celichowski Zygmunt publicysta, historyk, dyr. Biblioteki Kórnickiej; Chojecka Maria 20 w.; Chojecka Romualda 20 w.; Chybowska Bronisława z Kielesińskich 20 w.; Chybowski Wiktor 20 w.; Ciepliński A. ks. 20 w.; Ćwirko-Godycka 20 w.; Czarnecka Ludwika zob. Żółtowska Ludwika z Czarneckich; Czosnowska Maria zob. Platerowa Maria z Czosnowskich; Dalbor Edmund abp gnieźnieński i poznański; Dudkowa Agnieszka ze Śliwów 20 w.; Dykiertowa Irena z Wyczyńskich 20 w.; Garapichowa Felicja z Horodyńskich 20 w.; Gąsiorowski ks.; Gasparri Pietro kard.; Gniewoszowa Maria z Zamoyskich 20 w.; Grabińska Jadwiga z Potockich 20 w.; Grabińska Stanisława zob. Prądzyńska Stanisława z Grabińskich; Grabińska Stefania zob. Podkólińska Stefania z Grabińskich; Grabiński Stanisław 20 w.; Grocholska Anna I 20 w.; Grocholska Maria z Sołtanów 20 w.; Grocholska Zofia 20 w.; Grocholski Ksawery 20 w.; Grocholski Zdzisław 20 w.; Grosicka Tekla z Zaleskich 20 w.; Grosicki Kazimierz 20 w.; Hallerówna Maria zob. Oskierczyna Maria z Hallerów; Heinrichowa z Łosiów 20 w.; Horodyńska Felicja zob. Garapichowa Felicja z Horodyńskich; Hyroszów Henryka 20 w.; Jackowska-Nostitz 20 w.; Janasik Stanisław ks., rektor seminarium duch. w Poznaniu; Kaczońska M. 20 w.; Kareńska Czesława zob. Szatkowska Czesława z Kareńskich; Karwowska Anna z Łebińskich; Kielesińska Bronisława zob. Chybowska Bronisława z Kielesińskich; Konczkowska 20 w.; Kretkowska Maria ze Strzeszewskich przewodnicząca Związku Ziemianek Polskich; Kwilecka Julia zob. Puszetowa Julia z Kwileckich; Łątkiewicz 20 w.; Łebińska Anna zob. Karwowska Anna z Łebińskich; Łosiówna zob. Heinrichowa z Łosiów; Łubieńska Anna 20 w.; Lubomirska Maria 20 w.; Lubomirska Maria z Branickich 20 w.; Łukomski Stanisław bp łomżyński; Mężyńska Hanna zob. Żółtowska Hanna z Mężyńskich; Morawska 20 w.; Moszczyńska Karolina 20 w.; Nostitz-Jackowska zob. Jackowska-Nostitz; Nowak Anatol bp przemyski, krakowski; Oskierczyna Maria z Hallerów 20 w.; Ostrzykowska Helena zob. Zakobielska Helena z Ostrzykowskich; Platerowa Maria z Czosnowskich 20 w.; Podkólińska Stefania z Grabińskich 20 w.; Potocka Jadwiga zob. Grabińska Jadwiga z Potockich; Prądzyńska Stanisława z Grabińskich 20 w.; Puszetowa Julia z Kwileckich 20 w.; Śliwa Agnieszka zob. Dudkowa Agnieszka ze Śliwów; Sołtanówna Maria zob. Grocholska Maria z Sołtanów; Strzeszewska Maria zob. Kretkowska Maria ze Strzeszewskich; Szatkowska (?) Czesława z Kareńskich 20 w.; Wyczyńska Irena zob. Dykiertowa Irena z Wyczyńskich; Zaleska Tekla zob. Grosicka Tekla z Zaleskich; Zamoyska Maria zob. Gniewoszowa Maria z Zamoyskich; Żółtowska Hanna z Mężyńskich 20 w.; Żółtowska Ludwika z Czarneckich 20 w.RękopisyBK 11884; BK 118841922
Brak miniaturyMateriały zjazdu jubileuszowego byłych uczennic Szkoły Domowej Pracy Kobiet (Szkoły Gospodarczej w Kuźnicach), Zakopane 27-29 czerwca 1948 roku.Ekiertówna Jadwiga zob. Paczkowska Jadwiga z Ekiertów; Jaworska Izabela zob. Sowińska Izabela z Jaworskich; Jaworska Wanda zob. Trzesińska Wanda z Jaworskich; Kosmowska Helena zob. Kłodowska Helena z Kosmowskich; Kwilecka Julia zob. Puszetowa Julia z Kwileckich; Lewandowska Wanda zob. Trzesińska Wanda z Lewandowskich; Lubomirska Helena zob. Gawrońska Helena z Lubomirskich; Stablewska Maria? 20 w.; Szkoła Domowej Pracy Kobiet Kuźnice Zakopane; Wiszniewska Janina zob. Koschowa Janina z WiszniewskichRękopisyBK 11888; BK 118881946-1948
Brak miniaturyKorespondencja Franciszka Rucińskiego.Adamski, Stanisław (biskup ; 1875-1967); Andrasz Józef ks.; Mikułowska Maria zob. Olszewska Maria z Mikułowskich; Mikulska Maria zob. Olszewska Maria z Mikulskich; Mrugas Maksymilian ks.; Owczarek Wojciech bp sufragan włocławski; Pagaczewski Julian historyk sztuki,; Pagaczewski Julian prof. uniw. w Krakowie; Pągowska Paulina zob. Trąmpczyńska Paulina z Pągowskich; Poloński? ks. w Rabie Wyżnej; Rospond Stanisław ks. w Krakowie; Ruciński Franciszek; Ruciński Kazimierz inż. architekt w Poznaniu; Ruciński Stanisław inż., prezes Dyr. Kolei Państwowych w Poznaniu; Ruciński Stefan urzędnik bankowy w Poznaniu; Smolikowski Paweł ks.,; Smolikowski Paweł rektor Kolegium Polskiego w Rzymie; Stablewska Anna zob. Stablewska Maria (1891-1986); Stablewska Maria karmelitanka w Krakowie (1891-1986); Szumanówna Wanda 20 w.; Topola Piotr 20 w.; Włodarkiewicz Zofia 20 w.; Ziegiecki ? W. ks. w Kościanie; Zmysłowski K. ks.RękopisyBK 11955; BK 119551898-1946
Znaleziono 6 rekordów