Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 8 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyDekret generalny trybunału skarbowego W [...] X [...] L [...] Cadency pierwszej w Wilnie [...] pierwszego [...] Februarij anno Domini 1700. ferowany.FranciszkanieStarodruki3121(1700)
Brak miniaturyKönigs [...] Davids Geistreiche Psalmen nach frantzösischen Melodien in deutsche Reimen gebracht durch [...] Denen auch [...] Lutheri und anderer [...] Leute [...] Lieder und Psalmen beygefüget; vormals mit [...] Vocal und Instrumental-Stimmen [...] aufgesetzet von Johann Crügern [...].Crüger Johann zob. Krüger Johann; Dawid; Krüger Johann; Lobwasser, Ambrosius; Salfeld - WdowaStarodruki126778(1700)
Przejdź do zbioru
Klucz do ięzyka francuskiego to iest grammatika polsko-francuska przez Bartłomieia Kazimierza Malickiego [...] złozona a za osobliwą szczodrobliwością [...] Heleny Wiktoriey z Smarżewa Morstynowey [...] na widok wydana roku [...] 1700.Malicki, Bartłomiej Kazimierz; Schedel, Mikołaj Aleksander (1644-1708)Starodruki11484(1700)
Brak miniaturyRelacia wiazdu do Stambułu y odprawioney audienciey u Wezyra wielkiego [...] Wojewody Łęczyckiego [...] posła [...] od [...] króla [...] y Rzeczypospolitey Polskiey do Porty.s.n.Starodruki3286(1700)
Brak miniaturyPostanowienie generalne Stanów W.X.Lit. [...] na zjezdzie walnym woiewodztw y powiatów, pospolitym ruszeniem pod Olkinikami uchwalone roku pańskiego 1700.Drukarnia AkademickaStarodruki3122(1700)
Przejdź do zbioru
Livonia in nonnullis ritibus antiquis proposita quos recensebunt praeses M. Hermannus Becker, [...] et respondens Christoph. Bernhard Hase [...] 20 novembris, anno 1700.Becker, Hermann; Hase Christoph Bernard; Schultz MartinStarodruki1952(1700)
Brak miniaturyLivonia Livonorum veterum naturam, rempublicam, atque ritus exponet, praeside M. Hermanno Becker [...] respondente Johanne Wilhelmo Beator [...] 19 iunii anno Christi 1700.Beator Johann Wilhelm; Becker, Hermann; Schultz MartinStarodruki1951(1700)
Brak miniaturyTroista historya, to iest Prozerpina, Faeton, Achilles. z innemi drobnieyszemi edycyami, częśćią z łaćińskiego, częśćią z włoskiego, y francuskiego ięzyka przez Andrzeja Wincentego Ustrzyckiego [...] przełozone.Cezary Franciszek młodszy; Claudianus, ClaudiusStarodruki13302(1700)
Znaleziono 8 rekordów