Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 424 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyBeobachtungen am Kreismicrometer des Refractors der k. k. Krakauer Sternwarte /KARLIŃSKI, Franciszek Michał (1830-1906).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 325951868].
Brak miniaturyO okresowych zmianach ciepłoty powietrza w Krakowie /KARLIŃSKI, Franciszek Michał (1830-1906).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 3155471876].
Brak miniaturyPrzyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego.KARŁOWICZ, Jan (1836-1903).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2411101876
Brak miniaturyJubileusz Leona XIII : 31 Grudnia 1887 /Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2215401888]
Brak miniaturyInstrukcya dla Kasy Zaliczkowej przy Kasie Oszczędności m. Krakowa.Orlecki, Kajetan Podp.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 224447dat. 1883]
Brak miniaturyInstrukcya dodatkowa dla Komitetów powiatowych i miejskich : [Dotyczy Banku Ziemskiego w Poznaniu].Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 255155dat. 1886]
Brak miniaturyInstrukcyja dla zgłaszającego się [w celu uiszczenia powinności wykupnych] : Unterricht für den Anmelder ; [oraz:] Edykt (względem powinności wykupnych) ; Edikt. [Dat.: Kraków 10 maja 1854 /Hietzgern von Nordfelden Podp.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 42102dat.: 1854].
Brak miniaturyPowitanie Nayiaśnieyszego i Naypotęznieyszego monarchy Alexandra Igo Imperatora Wszech Rossyy : w dniu przybycia 20 Września 1814 Roku do Krakowa /KAMIEŃSKI, Tadeusz Aleksy (1775- ).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 38982ca 1814].
Brak miniaturyO trygonometryi kulistey rzecz krótka : miana na Posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego dnia 15 Listopada 1817 roku /HUBE, Karol (1769-1845).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1127111820].
Brak miniaturyO różnych dowodzeniach twierdzenia, że każde zrównanie algiebraiczne na czynniki rzerelne pierwszego albo drugiego stopnia rozłożonem być może, a w szczególności porównanie wiadomego dowodzenia Pana La Place z dowodem przez Pana Gacuf w roku teraźnieyszym w Götindze ogłoszonym : rzecz czytana na posiedzeniu prywatnem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, dnia 15. Listopada roku 1816 /HUBE, Karol (1769-1845).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1134231818].
Brak miniaturyO wyznaczeniu bryłowatości klina ostrokręgowego /HUBE, Karol (1769-1845).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1127121823].
Brak miniaturyDziennik Mód : pismo dla Polek : prospekt /Wildt, Juliusz (1819-1898). Oprac.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 421191872].
Brak miniaturyDrzeworyty w różnych dziełach polskich używane przez drukarzy krakowskich w XVI. XVII. i XVIII. wieku a zachowane dotąd w zbiorze prywatnym D.E.F. w Krakowie.D.E.F. [krypt.] zob. Friedlein, Daniel Edward (1802-1855); FRIEDLEIN, Daniel Edward (1802-1855).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2331851847].
Brak miniaturyW sprawie restauracyi kościoła na Skałce /Federowicz Ambroży zob. Federowicz, Ignacy; FEDEROWICZ, Ignacy (1836-1913).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1200441889].
Brak miniaturyTrzydzieści lat istnienia Biblioteki Prawniczej w Krakowie /F. S.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 240418ca 1882].
Brak miniaturyEx consistorio episcopali Cracoviensi notificationes : ad Universum Clerum tàm Saecularem quàm Regularem Dioecesis Cracoviensis ...[zarządzenia kapituły krakowskiej w sprawie zachowania się ludności w chwili zagrożenia epidemią].Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 3157111803].
Brak miniaturyCzcigodnemu Panu Wacławowi Anczycowi : w dwudziestą piątą rocznicę pracy na polu drukarstwa /Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 3127911908]
Brak miniaturyBiskupstwa wołyńskie Polski i Litwy w swoich początkach (w. XIV/XV) /FIJAŁEK, Jan Nepomucen (1864-1936).Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 2215621911]
Brak miniaturyEcho z jubileuszu Gimnazyum św. Anny w Krakowie.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1534591888].
Brak miniaturyBarbara Radziwiłłówna : tragedya w 5 aktach /FELIŃSKI, Alojzy (1771-1820).Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 1476121820.
Znaleziono 424 rekordy