Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wynikówLista Widok kompaktowy Tabela
Znaleziono 4 obiektów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Przejdź do zbioru"Manuskrypt przezemnie [...] spisany" 1769Antonius Eugenius legat papieski; Borch, Jan Andrzej kanclerz w. kor. (1715-1780); Branicki, Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771); Brühl, Henryk minister saski (1700-1763); Chreptowicz, Karol Litawor konfederat barski (?-ca 1801); Cicero, Marcus Tullius (106-43 a.C.); Cicero, Quintus Tullius (102-43 a.C.); Czartoryski, Adam Kazimierz generał ziem podolskich (1734-1823); Czartoryski, Aleksander August wda ruski (1697-1782); Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Gąsowski 18 w.; Grandis, Jan Hieronim malarz 18 w.; Kraszewski, Jan Aleksander chorąży, poseł inowrocławski (ca 1730-1787); Loullier 18 w.; Łubieński, Kazimierz biskup chełmski (1652-1719); Łubieński, Władysław Aleksander (prymas Polski ; 1703-1767); Lubomirski 18 w.; Massalski, Michał Józef hetman w. lit. (1700-1768); Mniszech, Jerzy August marszałek nadw. kor., klan krakowski (1715-1778); Ogińska, Aleksandra (1730-1798); Ogińska, Izabela kasztelanowa trocka (1711-1761); Ogiński, Andrzej Ignacy Joachim poseł polski w Wiedniu, wda trocki (1740-1787); Ogiński, Ignacy marszałek w. lit., klan wileński (ca 1698-1775); Oskierka, Gerwazy Ludwik referendarz litewski (ca 1700-1771); Pociej, Leonard strażnik w. lit. (ca 1730-1774); Przezdziecki, Antoni Tadeusz podkanclerzy lit. (1718-1772); Rajkowski ksiądz; Rzewuski, Seweryn hetman polny kor. (1743-1811); Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor., klan krakowski (1706-1779); Sanguszko, Józef Paulin sta krzemieniecki (?-1768); Sanguszkowa, Barbara z Duninów marszałkowa w. lit. (1718-1791); Seneca Lucius Annaeus (ca 4 a.C.-65); Sołtyk, Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788); Supiński; Szawernowski, Tadeusz Kajetan 18 w.; Szembek, Krzysztof Hilary bp płocki (1723-1797); Tyszkiewicz klan mścisławski 18 w.; Wołodkowicz chorąży mścisławski; Zamoyski, Andrzej kanclerz w. kor., wda inowrocławski (1716-1792); Zbijewski, Roch klan nakielski (1710-1790); Zienkowicz, Michał marszałkowic lit.RękopisyBK 00924; BK 0092418 w.
Przejdź do zbioru"Manuskrypt".August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bieliński, Franciszek marszałek w. kor. (ca 1683-1766); Borch, Jan Andrzej kanclerz w. kor. (1715-1780); Czacki, Feliks podczaszy kor. (1723-1790); Działyński, Tomasz krajczy koronny (1656-1714); Fryderyk II Wielki (król Prus ; 1712-1786); Girej, Selim I chan krymski (1631-1704); Golicyn, Aleksandr Mihajlovič gen. rosyjski (1718-1783); Grabowski, Paweł sta czchowski 18 w.; Jabłonowski, Jan Stanisław chorąży wielki koronny (1699-1731); Jabłonowski, Roch Michał klan wiślicki (?-1780); Jabłonowski, Stanisław Jan hetman wielki koronny (1634-1702); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Jaranowski, Stanisław cześnik inowrocławski XVII/XVIII w.; Karłowski, Longin sta kruszwicki 18 w.; Karol XII król Szwecji (1682-1718); Katarzyna II (caryca Rosji ; 1729-1796); Klemens XIII (papież ; 1693-1769); Kolczyński, Jan podczaszy inowrocławski XVIII w.; Kościelski, Stanisław 18 w.; Krasiński, Adam Stanisław bp kamieniecki (1714-1800); Leszczyński, Rafał podskarbi WK (1650-1703); Lipski, Feliks Aleksander wda kaliski (?-1702); Lipski, Jan Franciszek wda kaliski 18 w.; Lipski, Tadeusz klan łęczycki (1725-1796); Łopuski, Antoni syn Józefa miecznika chełmskiego 18 w.; Łubieński, Władysław prymas (1703-1767); Lubomirski, Antoni wda lubelski krakowski (1718-1782); Lubomirski, Hieronim Augustyn Kasztelan Krakowski (1674-1706); Lubomirski, Stanisław Herakliusz (1642-1702); Madaliński, Bonawentura bp płocki (ca 1620-1691); Markowski, Józef chorąży mielnicki 18 w.; Massalski, Ignacy Jakub bp wileński (1726-1794); Miączyński, Piotr Michał wda czernihowski (1695-1776); Morsztyn, Stanisław wojewoda mazowiecki (1623-1725); Ogiński, Michał Kazimierz hetman w. lit. (1730-1800); Pieniążek, Jan Chryzostom wojewoda sieradzki (ok. 1630-1712); Piotr I Wielki (car Rosji ; 1672-1725); Piper, Carl minister szwedzki (1647-1716); Pociej, Antoni Aleksander strażnik lit. 18 w.; Podoski, Gabriel prymas (1719-1777); Poniatowski, Kazimierz podkomorzy kor. (1721-1800); Poniński, Antoni Józef wda poznański (?-1744); Przebendowski, Jan Jerzy podskarbi w.k. (1638-1729); Przebendowski, Jan Jerzy wojewoda malborski (1638-1729); Pułaski, Kazimierz (1745-1779); Radojewski, Rafał Stefan Zboży stolnik brzeski (?-1764); Radziejowski, Michał prymas (1641-1705); Repnin, Nikolaj Vasil'jevič (1734-1801); Rulikowski, Michał podczaszy bełski 18 w.; Rychłowski, Franciszek kasztelanic sieradzki 18 w.; Rzewuski, Seweryn hetman polny kor. (1743-1811); Rzewuski, Stanisław Ferdynand chorąży w. lit. (1737-1786); Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor. (1706-1779); Sierakowski, Wacław Hieronim abp lwowski (1699-1780); Skarbek, Jan klan inowrocławski 18 w.; Sołtyk, Kajetan Ignacy bp krakowski (1715-1788); Stadnicki, Jan Franciszek wojewoda wołyński (1656-1713); Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798); Suffczyński, Michał klan czerski (1718-1796); Święcicki, Mikołaj biskup poznański (?-1707); Szembek, Stanisław prymas (1650-1721); Tarło, Karol podkanclerz koronny (1639 - 1703); Turski, Feliks Paweł bp krakowski (1729-1800); Wielhorski, Michał kuchmistrz w. lit. (ca 1730-1814); Wiśniowiecki, Michał Serwacy książę litewski, hetman wielki litewski (1680-1744); Wolski, Józef klan lubelski (?-1754); Załuski, Andrzej Chryzostom kanclerz w.k. (1650-1711); Zamoyski, Andrzej kanclerz w. kor. (1642-1702); Zamoyski, Jan kanclerz w. kor. (1542-1605)RękopisyBK 01074; BK 0107418 w.
Przejdź do zbioruKolekcja akt i korespondencji z poł. XVIII w.RękopisyBK 01598; BK 0159818 w.
Przejdź do zbioru"Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami JW JP[an]u Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Litt[ewskiem]u Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor."RękopisyBK 00925; BK 009251751-1800
Znaleziono 4 obiektów