Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wynikówLista Widok kompaktowy Tabela
Znaleziono 1 obiektów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorKatalogSygnaturaData
Brak miniaturyKorespondencja Kardynała Adolphe-Louis-Alberta Perraud głównie z Jadwigą, Władysławem (gen. i synem) i Marią Zamoyskimi oraz różne do działalności i życiorysu Kard. PerraudAngeli ksiądz, urzędnik kancelarii papieskiej; Armand Saint de; Arnaud Eugène bp Frejus i Tulonu; Arnaud Henriette, d' nauczycielka domowa Zamoyskich; Baudrillart Henri Marie Alfred kardynał, rektor Instytutu Katolickiego w Paryżu; Bauttet; Beaupre Lucie de; Branicka Róża zob. Tarnowska Róża z Branickich; Brichet prokurator Seminarium Francuskiego; Brown Lucy Griborne; Cagiano de Azevedo Octavio kardynał w Rzymie; Chodźko Olimpia z Maleszewskich; Couturier C. zakonnik; Crank G.; Croizier Marie de Sales wizytka z Paray; Dangin A.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Esparbès C. d' zakonnica w Paryżu; Fay Charles Alexandre generał i pisarz francuski; Fay Jeanne; Felix Cecile; Flavigny Vincent Ferrier dominikanka francuska, publicystka; Gasztowott Maria Joanna wizytka w Wersalu i w Jaśle; Gauthey Louis wikary generalny w Autun; Gilbert C.; Gratry Auguste oratorianin; Guepin Alphonse benedyktyn z Solesmes; Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Hube Małgorzata przewodnicząca Rady Generalnej Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Jełowicka Jadwiga 1° Żukowska 2° Lipkowska; Jullien Chauvin? Marie; Klobb E.; Ledóchowski Mieczysław arcybiskup i kardynał; Legouve Ernest Wilfrid pisarz, członek Akademii Francuskiej; Leon XIII papież; Lipkowska Jadwiga zob. Jełowicka Jadwiga 1° Żukowska 2° Lipkowska; Lix Antoinette patriotka francuska, oficer w wojnie francusko-pruskiej; L. S.; Maleszewska Olimpia zob. Chodźko Olimpia z Maleszewskich; Manniach? A. zob. Moinach? A.; Mariote Dominique Vincent oratorianin francuski; Mieloch Jan; Moinach? A. wikary generalny w Autun; Morel Leopolde oratorianin; Mun Adrien Albert Marie de, polityk i działacz socjalny, członek Akademii Franc.; Nouvelle A. przełożony generalny oratorianów we Francji; Perraud Adolphe Louis Albert kard., gen. zakonu oratorianów; Perraud Charles oratorianin; Petetot Louis Pirre oratorianin; Plater Zyberk Maria zob. Wielopolska Maria z Zyberk Platerów; Postawka Ludwik; Puzyna Jan bp krak., kardynał; Rocher Marie Marguerite przełożona wizytek w Autun; Stablewska Anna z d. de Mylo; Tarnowska Róża z Branickich 1854-1942; Wielopolska Maria z Zyberk Platerów; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Żukowska Jadwiga zob. Jełowicka Jadwiga 1° Żukowska 2° LipkowskaRękopisyBK 07640; BK 076401856-1906
Znaleziono 1 obiektów