Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyMemoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapkiBalzer Oswald historyk; Barabasz Stanisław profesor Szkoły Drzewnej w Zakopanem; Baryń? Jan; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan; Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem; Broniewski Andrzej; Browicz Tadeusz lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chamiec Antoni polityk i ekonomista; Chramiec Andrzej lekarz; Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich; Dydyński A.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Eliasz Walery Radzikowski malarz; Elsner Rudolf pełnomocnik dóbr Zakopane; Folkierski Władysław inżynier i matematyk, profesor w Wyższej Szkole Polskiej w Paryżu, sekretarz i wiceprezes Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu; Friedlei Józef księgarz i bibliofil w Krakowie; Gietranowski; Homolacz Klementyna; Horwath leśniczy w Bukowinie; Iwański Jan adwokat w Wadowicach; Jahl Władysław adwokat w Jarosławiu; Jüter? Alois leśniczy; Korytowski Witold finansista i polityk, namiestnik Galicji; Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu; Krókowski Wiktor notariusz w Mościskach; "Kurier Polski" administracja 1892; Langie Kazimierz adwokat w Krakowie; Lewitowicz M. rządca dóbr w Przyłbicach; Łogoyski Witold; Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie; Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane; Maykowski Jan; Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wiedeń 1891; Mochnacki Edmund prezydent m. Lwowa; Moschet R. kierownik fabryki papy Jaworzyna; Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, Zakopane 1892; Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Wiedeń 1896; Nędzowski Hipolit plenipotent Klementyny Homolacz w Zakopanem; Nieszczyński Stanisław; Orobkiewicz star. w Nowym Targu; Ossowska Tekla; Ossowski Jan; Ossowski Stanisław; Pilasiewicz?; Piotrowski? Ksawery urzędnik Wydz. Krajowego we Lwowie; Prochaska Antoni historyk i wydawca źródeł; Retinger Józef adwokat w Krakowie; Retinger Maria z Czyrniańskich; Reutt Gustaw dyr. działu technicznego Wydziału Krajowego we Lwowie; Rudzki Józef starosta w Nowym Targu; Runge Aleksander notariusz w Wiśniczu; Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894; Sąd Powiatowy, Nowy Targ; Sanguszko Eustachy marszałek Wydz. Krajowego we Lwowie; Sawczak 2; Slak? Franciszek; Starostwo, Nowy Targ; Świerz Leopold sekr. Tow. Tatrzańskiego w Krakowie; Świeżawski Ernest historyk; Szymborski Wincenty dyr. dóbr Kórnickich i Zakopiańskich; Treter Julian naczelnik Urzędu Hipotecznego w Nowym Sączu; Urząd Obwodowy, Nowy Sącz; Waśkowski; Wdowiszewski Jan Kasper architekt i historyk sztuki, dyr. Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie; Wilkosz prezes Krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie; Winiarski Kazimierz administrator dóbr Zakopane; Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892; Wydział Powiatowy Jaworów; Wysocki Kasper leśniczy; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zarząd Dóbr Zakopiańskich, Zakopane; Żółtowski Fr.Rękopisy1883-1908