Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Odpisy akt i korespondencji z XVI-XVIII w.Ankwicz, Michał chorąży nowogrodzki (?- ca 1710); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bieliński Kazimierz Ludwik marszałek w. kor. (?-1713); Bogatek Kazimierz sta kisłacki; Borek Stanisław kasztelanic radomski; Bronisz, Piotr Jakub sta pyzdrski, klan kaliski (?-1720); Brygittan Kietten[?] spowiednik królewicza Jakuba Sobieskiego; Czarnkowski Władysław sta osiecki (?-1726); Dąmbski Stanisław Kazimierz bp chełmski (ca 1638-1700); Denhoff Jerzy Albrecht kancl. w. kor. bp krak. (1640-1702); Działyński Michał klan bydgoski (?-1713); Działyński Tomasz wda chełmiński (?-1714); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Godlewski Stanisław sta nurski klan podlaski (?-1709); Gołuchowski Aleksander pisarz grodzki nowomiejski; Jabłonowski Stanisław Jan klan krak. hetman w. kor. (1634-1702); Jasiński Józef kanonik uniejowski; Karol VI (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1685-1740); Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718); Kczewski Piotr Ernest wda malborski (?-1722); Klemens XI (papież ; 1649-1721); Kociełł Michał Kazimierz wda trocki (1644-1716); Kurdwanowski Jan Franciszek pisarz kor. bp warmiński (1645-1729); Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705); Leszczyński Rafał sta gen. Wielkopolski (1650-1703); Lipski Feliks Aleksander wda kaliski klan sieradzki (?-1702); Lubomirski Hieronim Augustyn klan krakowski hetman w. kor. (ca 1647-1706); Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor. (ca 1642-1702); Lubomirski Stanisław wda ruski krakowski (1583-1649); Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715); Maliński Jan deputat do Trybunału Koronnego chorąży gostyniński; Męciński Albert jezuita; Morsztyn Stanisław wda sandomierski wda mazowiecki (?-1725); Mustafa II (sułtan turecki ; 1664-1703); Niemierzyc Jerzy podkomorzy owrucki; Niemojewski Andrzej klan bydgoski (?-1701); Ogiński Grzegorz (Hrehory) Antoni sta żmudzki hetman polny lit. (?-1709); Opaliński Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Opaliński Łukasz marszałek w. kor. wda rawski (1581-1654); Pac Kazimierz Michał pisarz w. lit. (?-1719); Patkul Johann Reinhold gen. polityk inflancki (1660-1707); Pieniążek Jan Chryzostom wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Piotr I (car Rosji ; 1672-1725); Piper Karol minister stanu Szwecji (1647-1716); Potocki Teodor Andrzej prymas (1664-1738); Przebendowski Jan Jerzy podskarbi w. kor. (1639-1729); Raczyński Michał Kazimierz wda kaliski wda poznański (1650-1737); Radomicki Maciej sta gen. Wlkp (ca 1648-1728); Radziejowski Michał kard. prymas (1641-1705); Sapieha Aleksander Paweł marszałek w. lit. (1672-1734); Sapieha Benedykt Paweł podskarbi lit. (?-1707); Sapieha Kazimierz Jan Paweł hetman w. lit. (ca 1642-1720); Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. klan krakowski (1666-1726); Ślizień Stefan Jan referendarz lit. (?-1707); Sobieski Aleksander Benedykt królewicz polski (1677-1714); Sobieski Jakub Ludwik królewicz polski (1667-1737); Sobieski Konstanty Władysław syn Jana III; Sołtyk Józef klan lubelski (?-1735); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Strzyżowski Antoni benedyktyn tyniecki; Suchorzewski Karol poseł; Święcicki Mikołaj bp kijowski bp poznański (?-1707); Szaniawski Felicjan Konstanty bp krakowski (1668-1732); Szczuka Stanisław Antoni podkanclerzy lit. (?-1710); Szembek Stanisław prymas (1650-1721); Szeremietiew Borys feldmarszałek rosyjski (1652-1719); Szteinbok gen. szwedzki; Towiański Jerzy Hipolit klan i wda łęczycki (zm. 1715); Warszycki Stanisław klan krakowski (?-1681); Wydżga Jan Stefan kanclerz w. kor. prymas (ca 1610-1685); Zadzik Jakub bp krak. kancl. w. kor. (1582-1642); Załuski Andrzej Chryzostom (ca 1650-1711); Załuski Andrzej Chryzostom kanclerz w. kor.; Zamoyski Jan kancl. wlk. kor. hetman wlk. kor. (1542-1605); Zamoyski Michał Zdzisław wda smoleński (1679-1735); Zamoyski Tomasz wda kijowski kanclerz w. kor. (1594-1638); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kancl, w. kor. (1547-1620)Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Akta do historii Stanisława Leszczyńskiego 1704-1707.Ankwicz, Michał chorąży nowogrodzki (?-1710 post); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bardziński Marek pisarz grodzki; Bielawski Jerzy koniuszy wołkowyjski; Bogatek Kazimierz sta kisłacki; Boglewski Piotr stolnik; Borek Stanisław kasztelanic radomski; Bułhak Jan Florian stolnik słonimski; Chełstowski Marcin miecznik dobrzyński [?]; Cieszkowski Kazimierz cześnik nurski; Czapski Melchior kasztelanic chełmiński; Działyński Tomasz wda chełmiński (?-1714); Gawarecki Jan marszałek koła rycerskiego ziemi wyszogrodzkiej; Gębicki Maciej sta nakielski; Gembicki Jan kasztelanic płocki; Głębocki Jan sta brzeski; Głuszyński Piotr chorążyc wołkowyjski; Gołuchowski Aleksander komornik wiślicki; Horbaczewski Samuel wojski rzeczycki; Jabłonowski Jan Stanisław wda ruski pisarz (1669-1731); Jagniątkowski Franciszek podczaszy łęczycki; Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Jordan Władysław podczaszy krakowski; Kamiński Seweryn podstoli czernihowski; Kamiński Stefan oboźny lidzki; Kanigowski Kazimierz marszałek koła rycerskiego woj. płockiego; Kawęczyński Wojciech Olbrycht podkomorzy chełmiński (?-1714); Kczewski Piotr Ernest wda malborski (?-1722); Klemens XI (papież ; 1649-1721); Konopacki Stanisław Aleksander klan chełmiński (?-ca 1709); Koźmiński Adam miecznik kaliski; Koźmiński Piotr podsędek ziemski wschowski; Kożuchowski Stanisław cześnik wieluński (?-ca 1744); Kurcz Jan wojewodzic brzeski; Lanckoroński Franciszek podkomorzy krakowski; Lasocki Jan sędzia ziemski wyszogrodzki; Leszczyński Jan wda krak. kancl. w. kor. (1603-1678); Leszczyński Rafał sta gen. Wlkp. (1650-1703); Lipski Feliks Aleksander wda kaliski klan sieradzki (?-1702); Mieloszewski Walenty cześnik łęczycki; Mielżyński Franciszek klan śremski; Milewski Jakub poseł wyszogrodzki; Moliere (1622-1673); Morawski Paweł sta gniewkowski; Narbut Władysław podkomorzy lidzki; Obuchowicz Michał kasztelanic nowogrodzki; Ogiński Grzegorz (Hrehory) Antoni hetman polny lit. (?-1709); Pienicki Stanisław pisarz grodzki słonimski; Piper Karol minister stanu Szwecji (1647-1716); Potocki Andrzej kasztelanic rogoziński; Radzewski Franciszek podkomorzy poznański (?-1748); Radzimiński Frąckiewicz Gedeon Michał chorąży nadw. lit. (?-1712); Radziński Antoni podczaszy ciechanowski; Romocki Mikołaj poseł wielkopolski; Sapieha Kazimierz Jan Paweł hetman w.lit. (ca 1642-1720); Sieniawski Adam Mikołaj hetman w. kor. klan krakowski (1666-1726); Skrzyński Stefan miecznik łęczycki; Słucki Michał Stanisław marszałek koła rycerskiego woj. łęczyckiego; Służewski Władysław marszałek koła rycerskiego woj. rawskiego; Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Szembek Stanisław prymas (1650-1721); Towiański Jerzy Hipolit klan i wda łęczycki (?-1715); Tułkowski Franciszek stolnik bielski; Tyzenhauz Michał wojewodzic nowogrodzki; Urbanowski Stefan vicewda poznański; Wężyk Stanisław cześnik nowogrodzki; Wielogłowski Stefan cześnik rawski; Wojniłowicz Mikołaj sta werbelski; Wołek Konstanty miecznik miński; Wołek Piotr stolnik nowogrodzki; Wolski Hieronim podczaszy rzeczycki; Wysocki Jakub podstoli gostyński; Zbojeński Jakub sta lipieński?; Żółtowski Adam pisarz grodzki bobrownicki; Żórawski Stefan poseł płockiRękopisy1719 ca