Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyRóżne do udziału Tytusa i Jana Działyńskich w towarzystwach rolniczych i społecznychAu Juliusz dyrektor Szkoły Rolniczej im. Halinz w Żabokowie; Bank Rolniczo-Przemysłowy Kwilecki, Potocki i Sp., Poznań 1870; Bank Wzajemnych Ubezpieczeń na Życie, Poznań 1872; Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Centralne Towarzystwo Gospodarcze W. Ks. Pozn., Poznań Zarząd; Chłapowski Tadeusz współdyrektor banku "Tellus" w Poznaniu; Działyński Jan Kanty; Działyński, Tytus (1796-1861); Dziembowski Władysław; Garbarnia Pozn. Sp. Akc., Poznań 1874; Grabski Julian wicedyrektor szkoły rolniczej w La Coree; Itzenplitz Heinrich pruski minister ronictwa; Kantak Kazimierz działacz polityczny, sekretarz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, sekretarz Koła Polskiego w sejmie pruskim; Karśnicki Karol uczestnik sprzysiężenia Wysockiego, uczestnik powstania listopadowego, inżynier chemik, przewodniczący Wydziału Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"; Krzyżanowski II; Kwilecki Mieczysław współwłaściciel Banku Przemysłowo-Rolniczego w Poznaniu; Łączyński Adolf prezes Centralnego Towarzystwa Gospodarczego Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Mroziński Józef; Nosarzewski Rafał landrat śremski; Rejewski Julian; Rivoli Józef pełnomocnik Działyńskich; Rose Antoni kupiec i dziennikarz; Sąd Krajowy Lwów 1876; Sczaniecki Konstanty; Sczaniecki Stanisław sekr. Tow. Rolniczego pow. pleszew. i odolanow.; Stablewski Stanisław 1; Stowarzyszenie Interesów Rolniczych, Poznań 1871-1874; Szkoła im. Haliny, Żabikowo 1872; Szkoła rolnicza La Coree 1866; "Tellus" 1871-1874; Towarzystwo Bratniej Pomocy Akad. Polaków, Pruszków 1871; Towarzystwo Bratniej Pomocy na Wszechnicy Lwowskiej, Lwów, 1873; Towarzystwo ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn. 1871-1874; Towarzystwo Literacko-Rolnicze, Żabikowo; Towarzystwo Polepszenia Chowu Koni, Rogacizny i Owiec w W. Ks. Pozn. 1840-1861; Towarzystwo Rolnicze Krakowskie Kraków 1862; Towarzystwo Rolnicze Powiatu i Miasta Poznania 1845; Towarzystwo Rolnicze Pow. Pleszew. i Odolanow. 1861-1870; Towarzystwo Św. Wincentego a Paulo, Poznań 1869-1870; Wawrowski K. prezes Bratniej Pomocy Akad. Polaków w Pruszkowie; "Westa" 1872; Wolański A. prezes Tow. Literacko-Rolniczego w Żabikowie; Wolniewicz Włodzimierz działacz gospodarczy W. Ks. Pozn.; Zielonka Władysław sekr. Tow. Bratniej Pomocy na Wszechnicy LwowskiejRękopisy1840-1878
Brak miniaturyRóżne subwencje - filantropia. Towarzystwa i organizacje różne - podania o składki i zasiłkiAntoniewicz Kazimierz przewodniczący Wydziału Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie; Berendes Henryk pisarz Koła Towarzyskiego w Poznaniu; Bischoff Maksymilian sekretarz Wydziału Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie; Biuro Informacyjne, Poznań 1912-1914; Bratnia Pomoc zob. Fraternitas; Broekere II skarbnik Towarzystwa Pomocy Naukowej powiatu śremskiego; Brudzyński ksiądz; Bukowiecka Waleria zob. Motty Waleria z Bukowieckich; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Centralne Towarzystwo Gospodarcze W. Ks. Pozn., Poznań Zarząd; Chełkowski Jan skarbnik Wydziału Bratniej Pomocy Towarzystwa Naukowego Akademików Polaków w Berlinie; Chrzanowski Bernard kurator okręgu szkolnego poznańskiego, publicysta; Cinciała Andrzej prezes Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie; Czartoryski Zdzisław Aleksander 1859-1909 działacz społeczny w Wielkopolsce; Dom Przemysłowy, Poznań; Drobnik wiceprezes Komitetu Funduszu im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu; Duszyńska Katarzyna zob. Żupańska Katarzyna z Duszyńskich; Dyboski Antoni sekretarz Towarzystwa Domu Narodowego w Cieszynie; Dybowski Benedykt lekarz, przyrodnik i działacz niepodległościowy; Działyński Jan Kanty; Engeström Wawrzyniec Benzelstierna pisarz i tłumacz, sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu; Fraternitas 1918; Gintrowicz J.; Głuszkiewicz Teofil proboszcz w Małnowie; Jackowski Maksymilian prezes Towarzystwa Pomocy Naukowej w powiecie średzkim; Kamendziński Jan dyrektor Domu Przemysłowego w Poznaniu; Kapuścińska Stefania skarbnik Towarzystwa "Stella" w Poznaniu; Kapuściński Bolesław prezes rady nadzorczej Domu Przemysłowego w Poznaniu; Kasa Bratniej Pomocy Berlin 1908; Klub Sportowy 1922; Koło Towarzyskie, Poznań; Komisja Zjednoczonych Towarzystw, Śrem 1922; Komitet Funduszu im. Tadeusza Kościuszki, Poznań 1896; Komitet Jubileuszu Jana Matejki i zakupu jego obrazu "Sobieski pod Wiedniem" Kraków 1883; Koszutski Kazimierz sekretarz Centralnego Towarzystwa Gospodarczego dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Krysiak Fr. sekretarz Komitetu Funduszu im. Tadeusza Kościuszki w Poznaniu; Krzyżanowska Anna franciszkanka w Chęcinach; Kujawski A. prezes Komisji Zjednoczonych Towarzystw w Śremie; Kurtzmann Maria z Neyów; Kwilecka Barbara z Mańkowskich; Kwilecka Maria z Mańkowskich; Langie Kazimierz adwokat w Krakowie; Łebiński Walery sekretarz Towarzystwa "Stella" w Poznaniu; Leisinger Fr. przewodniczący dozoru kościoła pofranciszkańskiego w Poznaniu; Lewicki Aleksander prezes Polskiego Stowarzyszenia Akademickiego "Ognisko" w Wiedniu; Łuszczewska Irena szarytka w Poznaniu; Mańkowska Barbara zob. Kwilecka Barbara z Mańkowskich; Mańkowska Maria zob. Kwilecka Maria z Mańkowskich; Matuszewska Irena działaczka Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu; Mielcarek Józef skarbnik "Fraternitas", Bratniej Pomocy Tow. Akademickiego we Wrocławiu; Mielżyński Józef przewodn. Spółki Bazarowej w Poznaniu; Motty Stanisław sędzia, prezes Koła Pol. w Berlinie; Motty Waleria z Bukowieckich - Towarzystwo Dobroczynne Dam Polskich w Poznaniu; Naganowski Edmund sekretarz Tow. Przyj. Polski w Londynie; Ney Maria zob. Kurtzmann Maria z Neyów; Nowicki Jan sekr. klubu sportowego "Warta" w Poznaniu; Obręmba Teodor sekretarz "Fraternitas" (Bratniej Pomocy) Tow. Akadem. we Wrocławiu; "Ognisko", Wiedeń 1881; Owczarczak Antonina przewodn. Zarządu Żłobka w Śremie; Pace T.; Piotrowicz Jan ksiądz; Polski Czerwony Krzyż Okręg Wielkopolski w Poznaniu 1920; Polskie Stowarzyszenie Akademickie 1881; Potocki Artur prezes Tow. Roln. Krakowskiego 1850-1890; Przyniczyński Franciszek ksiądz, red. "Gazety Górnośląskiej"; Przyniczyński Stanisław red. "Postępu Roln." i prez. Centr. Tow. Gosp. dla Górnego Śląska; Rotnicki Franciszek prezes klubu sportowego "Warta" w Poznaniu; Sczaniecki prezes Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu; Skoracki Stanisław proboszcz w Orchowie; Skrzydlewski sekr. Pol. Stow. Akad. "Ognisko" w Wiedniu; "Stella", Poznań Wydział Kolonii Wakacyjnych 1897-190; Studniarski Maksymilian prezes Koła Towarzyskiego w Poznaniu; Sychowski Stanisław ksiądz; Szołdrska Maria z Szołdrskich; Szpital Dziecięcy im. Św. Józefa Zarząd 1883; Szulczewski Karol mjr, sekr. Tow. Literackiego Przyj. Polski w Anglii; Towarzystwa ku Wspieraniu Urzędników Gospodarczych W. Ks. Pozn., Śrem Dyrekcja powiatu śremskiego 1881-1885; Towarzystwo 1907-1911; Towarzystwo Akademickie, Wrocław; Towarzystwo Akademickie, Wrocław 1918; Towarzystwo Akademików Górnoślązaków, Wrocław 1898; Towarzystwo Czytelni Ludowych, Poznań 1911; Towarzystwo Domu Narodowego Cieszyn 1891; Towarzystwo Literackie Przyjaciół Polski Londyn 1883-1887; Towarzystwo Muzyczne Św. Wojciecha, Poznań 1883; Towarzystwo Naukowe Akademików Polaków Wydział Bratniej Pomocy Berlin 1882-1883; Towarzystwo Pań Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo, Poznań Zarząd 1884; Towarzystwo Pomocy Naukowej powiatu śremskiego 1879-1886; Towarzystwo Przemysłowe, Poznań Dyrekcja 1878; Towarzystwo Wydział Kolonii Wakacyjnych 1897-190; Tuczyński Franciszek Ksawery pisarz; Tułodziecka Aniela działaczka społ. w Poznaniu, przewodn. Tow. "Stella"; Twórz E. prezes Tow. Akademików Górnoślązaków we Wrocławiu; "Warta", Poznań 1907-1911; "Warta", Poznań 1922; Weichman Witold skarbnik Kasy Bratniej Pomocy w Berlinie i Charlottenburgu; Wiewiórowski I. sekr. i skarbnik dyrekcji powiatu śremskiego Tow. ku Wspieraniu Urzędn. Gospod. W. Ks. Pozn.; Wiśniewski Antoni proboszcz w Mchach; Zalewski Zygmunt prezes Fraternitas (Bratniej Pomocy) Tow. Akademickiego we Wrocławiu; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Żłobek, Śrem zarząd 1918; Żółtowski Jan właściciel Biura Informacyjnego w Poznaniu; Żupańska Katarzyna z Duszyńskich; Zwierzchowski A. prezes Bractwa Strzeleckiego w Śremie; Zyblikiewicz Mikołaj prez. miasta KrakowaRękopisy1871-1922