Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczychAmborski Jan Darosław powstaniec y 1863 r., publicysta, kierownik biura historyczno-genealogicznego Bachelin-Deflorenne w Paryżu i redaktor "Le Bibliophile français"; "Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie; Bartoszewicz Adam Dominik redaktor "Mrówki" we Lwowie, literat; Bentkowski Leon kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie; Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta; Biblioteka Cesarska, Paryż 1861; Biblioteka Królewska Berlin; "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego" administracja 1866; Biblioteka Polska, Paryż; Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1869; Bibliotheque Imperiale a Paris zob. Biblioteka Cesarska, Paryż; Bieczyński Tadeusz; Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie; Biliński Józef ksiądz; Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy; Bobrzyński Michał historyk i polityk galicyjski; Bock E.; Boczkowski Tadeusz prezes stowarzyszenia Czytelnia Polaków Akademików Górniczych w Leoben; Bojarski Roman; Brawacka B.; Bronikowski Antoni pedagog, hellenista; Callier Edmund powstaniec z 1863 r., literat, historyk, właściciel antykwariatu w Poznaniu; Caro Jacob historyk niemiecki; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chodźkiewicz Władysław powieściopisarz, dramaturg, orientalista, inżynier; Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu; Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny; Czarnecki Kazimierz heraldyk; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Czytelnia Polskich Akademików Górniczych Leoben 1879; Dąbrowska Karolina zob. Wolfram Karolina z Dąbrowskich; Daudenart L.; Durand Auguste księgarz w Paryżu; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jakub zm. 1756 woj. malborski; Działyński Jan Kanty; "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja Lwów; Fedkowicz Józef Sielcz; Gałęzowski Seweryn chirurg, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles; Gerstmann Teofil prezes Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie; Gorecki Albin archiwista Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu; Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego; Grabiński Wiktor zarządzający Pałacem Działyńskich w Poznaniu; Grabowski Józef Ignacy marszałek sejmów poznańskich, dyrektor generalny ziemstwa kredytowego poznańskiego; Grodzki Józef; Haase Friedrich? niemiecki filolog klasyczny; Huppe Siegfried II dyrektor statystyki miejskiej w Berlinie, historyk; Janikowski Stanisław profesor medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego; Jaraczewska S.; Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu; Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"; Kaczkowski Zygmunt powieściopisarz i publicysta; Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog; Kętrzyński Wojciech historyk; Kirchmayer J. K. administracja "Biblioteki Polskiej" K. J. Turowskiego; Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie; Klimontowicz; Kosiewicz Benedykt; Krasicki Kazimierz; Krasiński Władysław założyciel Biblioteki Ordynacji Krasińskich; Kraszewski, Józef Ignacy pisarz (1812-1887); Kremer Józef sekretarz Towarzystwa Naukowego w Krakowie, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Królikowski Karol księgarz w Paryżu; Kruczkiewicz Bronisław filolog klasyczny; Krzewiński burmistrz w Pakości; Krzyżanowski Stanisław historyk, wydawca źródeł, prezes Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie; Księgarnia Luksemburska, Paryż 1868-1869; Lange Jan Edward właściciel drukarni w Gnieźnie; Laskowski Piotr?; Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog; Leitgeber Mieczysław właściciel księgarni w Poznaniu, wydawca "Sobótki"; Lesser Aleksander malarz; Leszczyński A. Stanisław profesor Liceum Narodowego Corneille w Rouen; Librairie du Luxembourg zob. Księgarnia Luksemburska, Paryż; Łościborski; Łu... A. redaktor "Dziennika dla Wszystkich" we Lwowie; Łyskowski Ignacy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu; Maciejowski Ignacy, prozaik i dramaturg; Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury; Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności; Malczewski Zygmunt Skarbek?; Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk; Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz; Maliszkiewicz Adam Mieleszko zob. Mieleszko-Maliszkiewicz Adam; Mickiewicz Adam; Mickiewicz Władysław; Mieleszko-Maliszkiewicz Adam; Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813; Mrówczyński Franciszek oberżysta w Pakości; Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie; Muzeum Narodowe, Rapperswil 1869-1870; Netz?; Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego; Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.; Ochocki Antoni; Odrowąż Wysocki Jacek zob. Wysocki Jacek Odrowąż; Oleszczyński Antoni rytownik; Orzeszko Ludwik; Parczewska Tekla zob. Zmorska Tekla z Parczewskich; Pawłowski Gustaw bibliotekarz i bibliograf; Piliński Adam rytownik i litograf; Piotrowski Michał; Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889; Plichta Ignacy działacz emigr., sekr. biura Hotelu Lambert; Polkowski Ignacy ksiądz, historyk; Pomorski 1; Potocki Stanisław Szczęsny wojewoda ruski 1751-1805; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł; Rabbinowicz Michał Izrael; Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki; Reeve Henri wyd. "Edinburgh Review"; Reiff Adolf właściciel drukarni w Paryżu; Reimann C. nauczyciel w szkole realnej we Wrocławiu; Rettel Leonard powstaniec z 1831 r., publicysta, działacz emigracyjny; Robiński Seweryn lekarz; Rogosz Józef pisarz i dziennikarz; Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny; Rucki Józef Władysław; Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Rutkowski 1; Rutkowski Antoni ksiądz; Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu; Rzepecki Władysław powstaniec z 1830 r.; Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie; Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy; Sieniawski Karol Emilian nauczyciel gimnazjalny, historyk; Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu; Skimborowicz Hipolit pisarz i publicysta; Skrzydylka Władysław; Sobieski Stanisław pedagog, dyr. gimn. we Lwowie; Sosnowski Maksymilian Edward naucz. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu i bibliotekarz w Bibl. Raczyńskich; Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.; Sozański Antoni pisarz i historyk; Stronczyński Kazimierz numizmatyk, heraldyk i archeolog; "Sussmann und Sohn H. J." antykwariat w Poznaniu 1869; "Sussmann und Sohn H. J." księgarnia i 1869; Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu; Tarnawski urzędnik w Paryżu; Tetmajer Józef Przerwa poeta i matematyk; Tomkiewicz Kazimierz; Towarzystwo Archeologiczne Krajowe Lwów 1876; Towarzystwo Naukowe Kraków 1861; Towarzystwo Naukowe, Toruń 1877; Towarzystwo Pedagogiczne Lwów 1873; Vernier Pierre botanik franc.; Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy; Węsierski Władysław; Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz; Widmann Karol sekr. Tow. Archeolog. Krajowego we Lwowie - do uzup.; Wilczyński; Windakiewicz Erwin sekr. Stow. Czytelnia Pol. Akademików Górniczych w Leoben; Wiśniowski Leszek inżynier; Wiszniewski Adam; Wodecki Konstanty sekr. "Biblioteki Polskiej" Turowskiego w Krakowie; Wolff B. M.; Wolff Louise; Wolfram Karolina z Dąbrowskich; Wysocki Jacek Odrowąż; Wywiałkowski Ż. Ignacy drukarz w Krakowie; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Załuski Józef gen.; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Róża z Potockich ż. Stanisława 1831-1890; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zgórski Alfred sekr. Tow. Pedagog. we Lwowie; Zieliński Ludwik; Zieliński Władysław Kornel pisarz; Zmorska Tekla z Parczewskich; Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu; ŻychońRękopisy1852-1880