Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny DziałyńskiejA. Aleksander z Miłosławia; Alzog Johannes Baptist; Amilkar zob. Kosiński Antoni; Arct Stanisław zob. Arzt Stanisław księgarz w Lublinie; Arzt Stanisław zob. Arct Stanisław; Bach ksiądz; Baliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy; Bandtkie Jerzy Samuel historyk, językoznawca i bibliograf; Bartmański Tomasz Franciszek ppłk, inżynier; Bartoszewicz Julian historyk; Batowski Henryk historyk, publicysta, działacz polityczny; Baworowski Wiktor literat, założyciel Biblioteki im. Baworowskich we Lwowie; Bażyński Franciszek ksiądz, wydawca; Bekanowski archiwista grodzki poznański; Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta; Bethmann-Hollweg Moritz August von, pruski minister oświaty; Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Biblioteka Jagiellońska Kraków 1860; Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1859; Bieliński Jan Nepomucen; Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie; Biliński Seweryn; Błotnicki Hipolit literat; Bobrowicz Jan Nepomucen muzyk, księgarz i wydawca; Borkowski Karol powstaniec z 1831 r., działacz emigracyjny; Brandt II bibliotekarz w Berlinie?; Brodziszewski Wojciech Anzelm bp sufragan gnieźnieński; Brohm Karl Friedrich August historyk, rektor gimnazjum w Toruniu; Bronikowski Antoni pedagog, hellenista; Caspar J.; Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny; Cichocki Adolf; C. Leon radca stanu; Dąbrowski Antoni; Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz; Deszkiewicz Jan Nepomucen ksiądz, gramatyk; Dobiecki Wojciech pułkownik; Dubiecki Tespezjusz powstaniec z 1831 r., literat i działacz emigracyjny; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński, Tytus (1796-1861); Dzieduszycki Ignacy 1798-1828; Dzieduszycki Maurycy historyk i publicysta, kurator Zakładów Narodowych im. Ossolińskich 1813-1877; Eichhorn Johann Albrecht Friedrich dyplomata pruski; Erde sekretarz Augusta Cieszkowskiego; Fabisz Paweł Władysław ksiądz dziekan w Ostrowie; Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny; Fryderyk Wilhelm III król pruski; Fusiecki Aleksander Wojciech księgarz w Krakowie; Gajewski Franciszek; Gdeczyk nauczyciel szkoły elementarnej w Jaskółkach; Gerstmann Zygmunt księgarz w Ostrowie; Gindely Anton historyk czeski; Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego; Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego; Grabowski Ambroży księgarz i historyk krakowski; Grangier L. de La Marinière; Gräven Ludwik; Greisman Samuel; Guderian Otto burmistrz poznański; Guerlin Antoine; Hahn Friedrich; Hanka Vaclav; Harrowby Francis; Hasselt lekarz; Helcel Antoni Zygmunt prawnik, historyk i publicysta; Hempel Christian Karl Theodor bibliotekarz Królewskiej Biblioteki w Dreźnie; Homeyer G. radca Wyższego Tajnego Trybunału w Berlinie; Hössel Johann Baptist; Hube Romuald prawnik i historyk; Iwanowski Antoni bibliotekarz Cesarskiej Publicznej Biblioteki w Petersburgu; Jabłoński Kajetan księgarz i wydawca w Lwowie; Jagielski Ludwik redaktor "Dziennika Poznańskiego" i wydawca źródeł; Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny; Januszowski Jan; Jawornicki Jan Marceli C. sekretarz Komitetu Towarzystwa Gospodarczo-Rolnego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie; Kamieński Antoni działacz kulturalny na Wołyniu; Kamiński Józef Aleksander archiwista Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wydawca, pisarz; Kantorowicz M.; Kapituła Katedralna Kraków 1854; Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog; Keyserling; Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie; Klemensowski Marcin pułkownik, inżynier; Klotz Georg lekarz; Koczorowski Adolf redaktor "Przeglądu Poznańskiego"; Kordowska Magdalena z Szamowskich; Korff Modeste zob. Korf Modest Andreevič; Korf Modest Andreevič zob. Korff Modeste dyrektor Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu; Korn Guillaume Theophil zob. Korn Wilhelm Gottfried; Korn Wilhelm Gottfried zob. Korn Guillaume Theophil księgarz wrocławski; Kosiński Antoni (pseudonim Amilkar) legionista, generał dywizji; Koszutski Hilary proboszcz w Mielżynie, powstaniec z 1848 r., działacz i pisarz ludowy; Kozłowski Mateusz księgarz w Warszawie; Kozłowski Zygmunt; Koźmian Andrzej Edward literat; Krajewicz nauczyciel w Śremie; Krasicki Kazimierz; Krasiński Walerian historyk reformacji, publicysta; Krzyżanowski Adrian matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; Kubalski Mikołaj Ambroży publicysta; Kucewicz Władysław; Laszkiewicz; Lauber dyrektor gimnazjum w Toruniu; Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog; Lelewel Piotr; Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej; Levy Michael; Lewocka Katarzyna; Lipiński Józef; Lipiński Karol nauczyciel domowy Jana Działyńskiego; Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič; Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič dyplomata rosyjski, bibliofil; Łubieński Leon; Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny; Łukaszewicz Józef historyk, publicysta, bibliotekarz; Magistrat Poznań 19 w.; Modzelewski Michał Jan; Obniski Wiktor; Przypkowski Tadeusz; Rozrażewski Hieronim bp kujawski; Samter Józef lekarz; Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890; Stroński bibliotekarz Biblioteki Jagiellońskiej; Syamowska magdalena zob. Kordowska Magdalena z Szamowskich; Tarnowski Jan Bogdan 1805-1850; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874Rękopisy1818-1861
Przejdź do zbioru
Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczychAmborski Jan Darosław powstaniec y 1863 r., publicysta, kierownik biura historyczno-genealogicznego Bachelin-Deflorenne w Paryżu i redaktor "Le Bibliophile français"; "Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie; Bartoszewicz Adam Dominik redaktor "Mrówki" we Lwowie, literat; Bentkowski Leon kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie; Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta; Biblioteka Cesarska, Paryż 1861; Biblioteka Królewska Berlin; "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego" administracja 1866; Biblioteka Polska, Paryż; Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1869; Bibliotheque Imperiale a Paris zob. Biblioteka Cesarska, Paryż; Bieczyński Tadeusz; Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie; Biliński Józef ksiądz; Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy; Bobrzyński Michał historyk i polityk galicyjski; Bock E.; Boczkowski Tadeusz prezes stowarzyszenia Czytelnia Polaków Akademików Górniczych w Leoben; Bojarski Roman; Brawacka B.; Bronikowski Antoni pedagog, hellenista; Callier Edmund powstaniec z 1863 r., literat, historyk, właściciel antykwariatu w Poznaniu; Caro Jacob historyk niemiecki; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chodźkiewicz Władysław powieściopisarz, dramaturg, orientalista, inżynier; Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu; Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny; Czarnecki Kazimierz heraldyk; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Czytelnia Polskich Akademików Górniczych Leoben 1879; Dąbrowska Karolina zob. Wolfram Karolina z Dąbrowskich; Daudenart L.; Durand Auguste księgarz w Paryżu; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jakub zm. 1756 woj. malborski; Działyński Jan Kanty; "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja Lwów; Fedkowicz Józef Sielcz; Gałęzowski Seweryn chirurg, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles; Gerstmann Teofil prezes Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie; Gorecki Albin archiwista Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu; Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego; Grabiński Wiktor zarządzający Pałacem Działyńskich w Poznaniu; Grabowski Józef Ignacy marszałek sejmów poznańskich, dyrektor generalny ziemstwa kredytowego poznańskiego; Grodzki Józef; Haase Friedrich? niemiecki filolog klasyczny; Huppe Siegfried II dyrektor statystyki miejskiej w Berlinie, historyk; Janikowski Stanisław profesor medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego; Jaraczewska S.; Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu; Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"; Kaczkowski Zygmunt powieściopisarz i publicysta; Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog; Kętrzyński Wojciech historyk; Kirchmayer J. K. administracja "Biblioteki Polskiej" K. J. Turowskiego; Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie; Klimontowicz; Kosiewicz Benedykt; Krasicki Kazimierz; Krasiński Władysław założyciel Biblioteki Ordynacji Krasińskich; Kraszewski, Józef Ignacy pisarz (1812-1887); Kremer Józef sekretarz Towarzystwa Naukowego w Krakowie, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Królikowski Karol księgarz w Paryżu; Kruczkiewicz Bronisław filolog klasyczny; Krzewiński burmistrz w Pakości; Krzyżanowski Stanisław historyk, wydawca źródeł, prezes Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie; Księgarnia Luksemburska, Paryż 1868-1869; Lange Jan Edward właściciel drukarni w Gnieźnie; Laskowski Piotr?; Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog; Leitgeber Mieczysław właściciel księgarni w Poznaniu, wydawca "Sobótki"; Lesser Aleksander malarz; Leszczyński A. Stanisław profesor Liceum Narodowego Corneille w Rouen; Librairie du Luxembourg zob. Księgarnia Luksemburska, Paryż; Łościborski; Łu... A. redaktor "Dziennika dla Wszystkich" we Lwowie; Łyskowski Ignacy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu; Maciejowski Ignacy, prozaik i dramaturg; Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury; Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności; Malczewski Zygmunt Skarbek?; Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk; Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz; Maliszkiewicz Adam Mieleszko zob. Mieleszko-Maliszkiewicz Adam; Mickiewicz Adam; Mickiewicz Władysław; Mieleszko-Maliszkiewicz Adam; Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813; Mrówczyński Franciszek oberżysta w Pakości; Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie; Muzeum Narodowe, Rapperswil 1869-1870; Netz?; Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego; Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.; Ochocki Antoni; Odrowąż Wysocki Jacek zob. Wysocki Jacek Odrowąż; Oleszczyński Antoni rytownik; Orzeszko Ludwik; Parczewska Tekla zob. Zmorska Tekla z Parczewskich; Pawłowski Gustaw bibliotekarz i bibliograf; Piliński Adam rytownik i litograf; Piotrowski Michał; Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889; Plichta Ignacy działacz emigr., sekr. biura Hotelu Lambert; Polkowski Ignacy ksiądz, historyk; Pomorski 1; Potocki Stanisław Szczęsny wojewoda ruski 1751-1805; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł; Rabbinowicz Michał Izrael; Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki; Reeve Henri wyd. "Edinburgh Review"; Reiff Adolf właściciel drukarni w Paryżu; Reimann C. nauczyciel w szkole realnej we Wrocławiu; Rettel Leonard powstaniec z 1831 r., publicysta, działacz emigracyjny; Robiński Seweryn lekarz; Rogosz Józef pisarz i dziennikarz; Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny; Rucki Józef Władysław; Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Rutkowski 1; Rutkowski Antoni ksiądz; Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu; Rzepecki Władysław powstaniec z 1830 r.; Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie; Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy; Sieniawski Karol Emilian nauczyciel gimnazjalny, historyk; Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu; Skimborowicz Hipolit pisarz i publicysta; Skrzydylka Władysław; Sobieski Stanisław pedagog, dyr. gimn. we Lwowie; Sosnowski Maksymilian Edward naucz. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu i bibliotekarz w Bibl. Raczyńskich; Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.; Sozański Antoni pisarz i historyk; Stronczyński Kazimierz numizmatyk, heraldyk i archeolog; "Sussmann und Sohn H. J." antykwariat w Poznaniu 1869; "Sussmann und Sohn H. J." księgarnia i 1869; Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu; Tarnawski urzędnik w Paryżu; Tetmajer Józef Przerwa poeta i matematyk; Tomkiewicz Kazimierz; Towarzystwo Archeologiczne Krajowe Lwów 1876; Towarzystwo Naukowe Kraków 1861; Towarzystwo Naukowe, Toruń 1877; Towarzystwo Pedagogiczne Lwów 1873; Vernier Pierre botanik franc.; Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy; Węsierski Władysław; Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz; Widmann Karol sekr. Tow. Archeolog. Krajowego we Lwowie - do uzup.; Wilczyński; Windakiewicz Erwin sekr. Stow. Czytelnia Pol. Akademików Górniczych w Leoben; Wiśniowski Leszek inżynier; Wiszniewski Adam; Wodecki Konstanty sekr. "Biblioteki Polskiej" Turowskiego w Krakowie; Wolff B. M.; Wolff Louise; Wolfram Karolina z Dąbrowskich; Wysocki Jacek Odrowąż; Wywiałkowski Ż. Ignacy drukarz w Krakowie; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Załuski Józef gen.; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Róża z Potockich ż. Stanisława 1831-1890; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zgórski Alfred sekr. Tow. Pedagog. we Lwowie; Zieliński Ludwik; Zieliński Władysław Kornel pisarz; Zmorska Tekla z Parczewskich; Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu; ŻychońRękopisy1852-1880