Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyDokumenty rodziny Woroniczów oraz Szczęsnej i Ignacego Działyńskich.Aksak, Gabriel szambelan dworu polskiego, brat Jana; od 1751 właściciel Prażewa, Horodyszczy i Jankowca; Aksak, Jan starosta rawicki (1752-1758); w l. 1751-1754 właściciel Tatarynówki i Deneszy; Aksak, Katarzyna z Popielów 2v. Aksak żona Marcjana Aksaka stolnika żytomierskiego 18 w.; Aksak, Kazimierz skarbnik kijowski (1691-1704) (zm. przed 13 VI 1713); Artemowski ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Avrahov, Ivan sekretarz w Heroldii Senatu Rządzącego 19 w.; Bandre, de generałowa, wierzycielka ppłk. Tadeusza Brzozowskiego 18-19 w.; Baranowski, Ksawery Ewaryst podkomorzy, arbiter w sądzie polubownym w sporze Sz. Działyńskiej z J. Michałowskim 19 w. pocz.; Bartih, Seweryn szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Bech, Jerzy szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Bielawski, Józef mieszczanin z miasta Horwal, w gub. mińskiej 19 w. pocz.; Bielińska, Józefa z Działyńskich córka Ignacego i Szczęsnej; matka Augustyna Bielińskiego (1786-1812); Bieliński, Augustyn syn Józefa i Józefy z Działyńskich (1812-1851); Bieliński, Józef mąż Józefy z Działyńskich (zm. 1815); Bilavenko, Andrej chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Bilski, Józef kasztelan kijowski (nie notowany w "Urzędnikach dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII wieku") 18 w.; Bogdanowicz, Ignacy sędzia grodzki kijowski 18 w.; Bogdanowicz, Stanisław namiestnik kijowski, wiceregent 18 w.; Bogdanowicz Wojciech rejent grodzki kijowski 18 w.; Bogusławski, Kazimierz syn Franciszka, herbu Prus I, szlachcic ziemi wołyńskiej 19 w. pocz.; Borkowski, Tadeusz szlachcic z Kijowszyzny 18 w.; Borzęcki, Piotr szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Bronikowski, Feliks rejent w sądzie bracłwskim 19 w.; Brzozowski, Maksymilian kasztelan kijowski (1648-1653); wojewoda brzeski-litewski (1653-1659) (zm. 1659); Brzozowski, Tadeusz syn Aleksandra, podpukownik, szlachcic zam. w powiecie babinowskim, guberni mohylewskiej; dłużnik Sz. Działyńskiej 19 w. pocz.; Buchałowski, Piotr woźny województwa kijowskiego 17 w.; Čerko, Miron chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Černiš, Ivan chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Chaudoir, Franciszek bankier warszawski 19 w. pocz.; Chmielowski, Jakub ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Chodakowski urzędnik w sądzie żytomierskim 18 w.; Chodyński szlachcic, chorąży; pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej w sporze z J. Michałowskim o wieś Chalcza (zm. ok. 1811); Chojnicki, Tymoteusz major wojsk polskich w stanie spoczynku, pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej 19 w. pocz.; Chrzanowski, Piotr szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Czernichowski, Onufry członek sądu powiatowego w Kijowie 19 w. pocz.; Czerwiński, Jakub komornik ziemski żytomierski 18 w.; Dłuski, Remigian wojski podolski (1765-1786); Dobrzycki, Tomasz cześnik wiski 18 w.; Dworzański ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Dybski szlachcic z Kijowszczyzny, procesujący się ze Sz. Działyńską 19 w. pocz.; Dynowski ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz; Działyńska, Szczęsna z Woroniczow, żona Ignacego; właścicielka Trojanowa (1770-1831); Działyński, Ignacy szef X regimentu pieszych wojsk koronnych; mąż Szczęsnej (1754-1797); Dziegciowski zob. Ozdebecha-Dziegciowski; Dziekoński, Jerzy urzędnik Heroldii senatu rosyjskiego 19 w.; Fajbiszewicz, Jankiel zamieszkały w Łojowie 19 w. pocz.; Fedorowska, Franciszka z d. Cielecka, 1v. Podbielska, żona Jakuba 18 w.; Fedorowski, Jakub burgrabia piotrowski, pełnomocnik Józefy Woronicz oraz Szczęsniej i Ignacego Działyńskich 18 w.; Gadzinowski, Jan podstarosta żytomierski 17 w.; Garliński, Franciszek komornik graniczny województwa bracławskiego 18 w.; Gładunowicz, Józef komornik graniczny żytomierski 18 w.; Głęboccy (ród) właściciele Kodnia; Głębocka, Anna córka Felicjana Głębockiego, stolnika kijowskiego 18 w.; Głębocka, Franciszka z Gorajskich, żona Antoniego 18 w.; Głębocka, Stanisława córka Felicjana Głębockiego, stolnika kijowskiego 18 w.; Głębocka, Tekla żona Michała, wojskiego owruckiego 18 w.; Głebocki, Antoni łowczy parnawski (1730-1733) (zm. 1735); Głębocki, Felicjan stolnik kijowski (1770-1784) (zm. przed 1787); Głębocki, Michał wojski większy owrucki (1770-1796); Głembocki zob. Głębocki; Godlewski, Fabian herbu Gozdawa, wojski nurski 18 w.; Godlewski, Piotr pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej w sporze z J. Włodkowskim 19 w. pocz.; Godlewski podsędek w Kijowskim Zarządzie Gubernialnym 19 w. pocz.; Gowarczewski z Chobrzan, Józef Konstanty komornik graniczny ziemi lwowskiej powiatu żydaczowskiego 18 w.; Grabowski, Kazimierz sędzia sądu ziemskiego powiatu kijowskiego 19 w. pocz.; Grotowski radca w sądzie wołyńskim 19 w. pocz.; Grudziński ziemiani, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz; Gruszecki podsędek w Kijowskim Zarządzie Gubernialnym 19 w. pocz.; Gulianicki, Grzegorz szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Hańkowski registrator kolegialny w Żytomierzu 18 w.; Hołowiński, Aleksander chorąży wojsk ros.; członek sądu polubownego w sporze Sz. Działyńskiej z Michajłowskim; kuzyn Zachariasza Hołowińskiego (ur. 1765); Hołowiński, Zachariasz marszałek pow. bohusławskiego; fundator kościoła w Rzyszczowie; członek sądu polubownego w sporze Sz. Działyńskiej z Michajłowskim; kuzyn Aleksandra Hołowińskiego (ur. 1770); Hołowiński ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Husarzewski szambelan, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Ilicz, Dominik podczasy inflancki 18 w.; Iliński, Jan Kajetan starosta żytomierski (1753-1794), wojski kijowski (1753) (1731-1794); Izbicki urzędnik sądu żytomierskiego 18 w.; Jabłonowski, Stanisław generał, poseł na Sejm Wielki, senator-wojewoda Królestwa Polskiego (1762-1822); Jabłoński, Józef szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Jakubowicz dzierżawca dóbr Szczęsnej Działyńskiej 19 w. pocz; Jankowski, Aleksander szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Jarmołowicz, Benedykt registrator kolegialny, pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej w sporze z Jakubowiczem 19 w. pocz; Jezierski, Erazm szlachcic, syn Piotra 19 w. pocz.; Jezierski sędzia sądu powiatowego w Żytomierzu 19 w. pocz; Kafukowski, Bogdan szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Kalenik Miszkowicz protoplasta rodu Tyszkiewiczów, właściciel dóbr koło Żytomierza (ok. 1405-1452); Kaleński, Jan pełnomocnik Szczęsnej Działyńskiej 19 w. pocz; Kamieński, Lew syn Kazimierza; adwokat Działyńskiej 19 w. pocz.; Kavrigin, Pavel registrator w zarządzie gubernialnym Tobolska 18 w. koniec; Kniażyński, Feliks członek sądu powiatowego w Kijowie 19 w. pocz.; Kochanowski tłumacz sądu wołyńskiego w Żytomierzu 18 w.; Koryciński, Jakub Antoni łowczy owrucki (1745-1766); Kostkiewicz, Benedykt woźny woj. kijowskiego 18 w.; Kowalewski, Józef szlachcic 19 w. pocz.; Kozicki, Krzysztof szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Kramar, Ivan chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Krechowiecki, Ksawery rejent przysięgły powiatu żytomierskiego 18 w.; Kruszczyński, Aleksander radca tytularny 19 w. pocz.; Krynicki, Szymon pełnomockik Jakuba Anastazego Woronicza 18 w.; Kucharski asesor w Żytomierskim Niższym Sądzie Ziemskim 19 w. pocz.; Kurakin, Aleksej rosyjski działacz państwowy, minister spraw wewnętrznych (1807-1810) (1759-1829); Kuriam chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Lanckoroński, Wawrzyniec starosta stobnicki (zm. 1751); Laskiewicz, Franciszek bankier z Brodów 19 w. pocz.; Lasocki, Piotr syn Józefa, szlachcic guberni wołyńskiej pocz. 19 w.; Laszkiewicz, Łukasz szlachcic z Kijowszczyzny, pełnomocnik Jana i Gabriela Aksaków 18 w.; Lelekovskij, Danila radca tytularny z gub. wołyńskiej 19 w. pocz.; Levenec, Nikolaj radca tytularny z gub. wołyńskiej 19 w. pocz; Litvinienko, Fëdor chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Machewicz, Jan szlachcic z Kijowszczyzny, pełnomocnik Tyszkiewiczów 16 w.; Malinowski, Stefan szlachcic z gub. kijowskiej 19 w. pocz.; Masalin, Aleksandr registrator w Heroldii Senatu Rządzącego 19 w.; Maszkiewicz deputat w sądzie kijowskim 19 w. pocz; Meleniewski urzędnik zamku żytomierskiego 17 w.; Mel'nikov, Il'â radca, członek rządu gubernialnego w Tobolsku 18 w. koniec; Merzlâkov, Alekcej sekretarz z rządzie guberni tobolskiej 18 w. koniec; Michajłowski zob. Michałowski, Jan; 19 w. pocz.; Michałowski, Jan pisarz Głównego Sądu Kijowskiego, następnie sędzia w Powiatowym Sądzie Bogusławskim; sekretarz kolegialny. Prowadził z Sz. Działyńską proces o wieś Chalcza. 19 w. pocz; Michałowski, Jan rejent grodzki żytomierski 18 w.; Miller, Ignacy pełnomocnik Eustachego Sanguszki w sporze w J. Włodkowskim 19 w. pocz.; Miloradovič, Mihail generał-gubernator kijowski 1810-1818; generał-gubernator petersburski (1818-1825) (1771-1825); Mochort archiwista przysięgły w Żytomierzu 18 w.; Moduski, Szczęsny szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Morozova, Evokiâ mieszkanka Berezova, znajoma Ignacego Działyńskiego 18 w. koniec; Mospan, Sidor chłop, poddany Szczęsnej Działyńskiej, zamieszkały w miasteczku Rzyszczów 19 w. pocz.; Motowidło-Bieniewicz, Wacław ziemianin zam. na Kijowszczyźnie, kalwin 18 w.; Movčan, Fëdor chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Niedzielski ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Nitosławski, Franciszek Ksawery podwojewoda kijowski (1738-1755 ?) (1680-1755); Nowicki, Łukasz szlachcic z gub. kijowskiej 19 w. pocz; Ozdebecha-Dziegciowski, Mateusz Władysław komornik graniczny powiatu krzemienieckiego 18 w.; Paczuski ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Padlewska, Katarzyna ziemianka, wierzycielka podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Parhomienka, Ivan woźny województwa kijowskiego 18 w.; Pavluckij, Aleksandr radca, członek rządu gubernialnego w Tobolsku 18 w. koniec; Pawsza, Józef deputat w sądzie wołyńskim 19 w. pocz.; Piątkowski, Grzegorz skarbnik żydaczowski 18 w.; Pieresiecki, Andrzej świadek przy podziale spadku po Aleksandrze Woroniczu w 1617 17 w.; Pigłowski, Józef szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Piontkowski zob. Piątkowski; Poniatowski, Józef ziemianin z powiatu bogusławskiego 19 w. pocz.; Popiel, Józef cześnik żydaczowski (nie notowany w "Urzędnikach dawnej Rzeczypospolitej XII-XVIII w.") 18 w.; Potocki, Jan Antoni deputat w sądzie wołyńskim 19 w. pocz.; Potocki, Jan szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Proskura, Kajetan poseł na Sejm Czteroletni z woj. kijowskiego; starosta tuczapski; prezes Głównego Sądu Kijowskiego (był nim wymieniany w l. 1800 i 1811) (ur. ok. 1759-zm. po 1811); Prusak, Krzysztof szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Pruszyńska, Aniela pierwsza żona Erazma; starsza siostra Emilii Pruszyńskiej (ur. ok. 1770); Pruszyńska, Emilia druga żona Erazma; młodsza siostra Anieli Pruszyńskiej (ur. ok 1780); Pruszyńska, Ludwika córka Anieli i Erazma Pruszyńskich (ok. 1800-1854); Pruszyńska, Teresa córka Anieli i Erazma Pruszyńskich (1803-1860); Pruszyński, Erazm prezes sądów wołyńskich (ok. 1770-1842); Pruszyński, Józef syn Anieli i Erazma Pruszyńskich (zm. 1871); Pruszyński, Wawrzyniec stolnik starodubski (1750-1755); skarbnik kijowski (1756-1775) 18 w.; Pustovojtenko, Samuil' chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Radziwiłł, Albrecht starosta rzeczycki; wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz (1717-1790); Radziwiłł, Barbara z d. Zawisza-Kieżgajłło, żona Mikołaja wojewody nowogrodzkiego; wymieniona na dok. z 1754 jako współwłaścicielka Słobodyszcz (1690-1762); Radziwiłł, Jerzy wojewoda nowogrodzki; wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz (1721-1754); Radziwiłł, Stanisław krajczy wielki litewski (1752-1759); wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz (1722-1787); Radziwiłł, Udalryk koniuszy litewski (1734-1762), pisarz wielki litewski 1762; wymieniony na dok. z 1754 jako współwłaściciel Słobodyszcz (1712-1770); Rodikiewicz, Aleksander szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Rogalski pisarz w sądzie kijowskim 19 w. pocz.; Romanov, Nikolaj sekretarz rządzie gubernialnym Tobolska 18 w. koniec; Ruban, Miron chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Ruszczyc, Stefan szlachcic; dzierżawił od Sz. Działyńskiej wieś Zikracze w gub. kijowskiej 19 w. pocz.; Rużyński, Kirył kniaź, właściciel dóbr w okolicach Żytomierza (zm. 1599); Rzechowski, Paweł pisarz grodzki kijowski 17 w.; Sadowski, Antoni Lubicz szlachcic z Kijowszczyzny 19 w. pocz.; Sanguszko, Eustachy generał, poseł na Sejm Wielki, marszałek szlachty guberni wołyńskiej (1768-1844); Schabicki, Jan pełnomocnik Wojciecha Schabickiego 18 w.; Schabicki, Józef świadek Wojciecha Schabickiego 18 w.; Schabicki, Wojciech od 1779 właściciel dóbr Prażewo, Jankowiec, Horodyszcze 18 w.; Simčenko, Mihail chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Singajewski, zob. Synhajewski; Siričevskij, Timofej mieszczanin kijowski 19 w. pocz.; Skarbek-Michałowski, Jan wicerejent żytomierski 18 w.; Słomowski, Ambroży szlachcic, zam. na Kijowszczyźnie 19 w. pocz.; Słowacki, Erazm syn Józefa, szlachcic guberni wołyńskiej (1781-1839); Śmidowicz szlachcic, członek sądu polubownego w sporze Sz. Działyńskiej z J. Michałowskim 19 w. pocz.; Sośnicki ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Sosninski, Wawrzyniec szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Soszycki ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Sowiecki, Antoni chorąży dawnych wojsk polskich 19 w. pocz.; Staszkiewicz, Faustyn pełnomocnik Józefata Włodkowskiego 19 w. pocz.; Sudzicki, Feliks szlachcic z Kijowszczyzny, pełnomocnik Jana i Gabriela Aksaków 18 w.; Syngajewski zob. Synhajewski; Synhajewski, Antoni namiestnik starostwa żytomierskiego 18 w.; Szczygłowski przysiegły archiwista w aktach żytomierskich 18 w.; Szumiejko, Tadeusz szlachcic z gub. kijowskiej 19 w. pocz.; Taravinov, Dimitrej woźny powiatu kijowskiego 19 w. pocz.; Tolstoj, Aleksandr Grigor'evič gubernator Tobolska 1795-1797 (zm. przed 1802); Tretiak, Andrzej szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Tyszkiewicz, Aleksander młodszy brat Ostafiana; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza (ur. ok. 1571); Tyszkiewicz, Fiodor właściciel dóbr w okolicach Żytomierza; brat Ostafiana (ur. ok. 1549-zm. po 1621); Tyszkiewicz, Jerzy dworzanin królewski, brat Ostafiana; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza (ok. 1571-1625); Tyszkiewicz-Łohojscy zob. Tyszkiewicz; Tyszkiewicz, Ostafian podskarbi nadworny litewski (1607-1615), woj. mścisławski 1611, woj. brzeski 1615; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza (ur. ok. 1571-1631); Tyszkiewicz, Piotr kasztelan miński, wojewoda miński, brat Ostafiana; właściciel dóbr w okolicach Żytomierza (ok. 1571-zapewne 1631); Umińska Katarzyna z Głębockich, żona Stanisława 18 w.; Umiński, Stanisław 18 w.; Uščenko, Haritom chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Uŝenko, Miron chłop ze wsi Tatarynówka 18 w.; Vasil'ev, Aleksandr obersekretarz senatu Rosji w departamencie wołyńskim 19 pocz.; Wichowski, Stefan szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Wiśniewski, Michał szlachcic z gub. kijowskiej 19 w. pocz; Witwiński, Jan podstarosta żytomierski 18 w.; Włochowski urzędnik w sądzie żytomierskim 18 w.; Włodkowski, Józefat wierzyciel Józefa Bielińskiego 19 w. pocz.; Woleński, Jan szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Woronicz, Aleksander właściciel m.in. Szumska, Trojanowa, Deneszy (ur. ok. 1540-1617); Woronicz, Andrzej syn Wasyla 17 w.; Woronicz, Eleonora córka Wasyla 17 w.; Woronicz, Filon podkomorzy kijowski (1630-1640) (ur. ok. 1580-1640); Woronicz, Helena z Muchowieckich, żona Wasyla 17 w.; Woronicz, Jakub Anastazy miecznik owrucki (1763-1781), kasztelan bełzki (1781-1783) (zm. 1783); Woronicz, Jakub świadek przy podziale spadku po Aleksandrze Woroniczu w 1617 17 w.; Woronicz, Jan syn Wasyna 17 w.; Woronicz, Jan szlachcic z okolic Żytomierza 16 w.; Woronicz, Jerzy syn Wasyla 17 w.; Woronicz, Józefa żona Jakuba, kasztelana bełskiego; matka Szczęsnej Działyńskiej (ur. ok. 1840-zm. po 1802); Woronicz, Mikołaj brat Filona i Teodora (zm. 1654); Woronicz, Nikodem Kazimierz kasztelan kijowski (1748-1760); podkomorzy kijowski (1748); od 1754 właściciel Trojanowa, Deneszy i Tatarynówki (zm. w 1761 lub przed VI 1762); Woronicz, Petronela córka Wasyla 17 w.; Woronicz, Piotr pełnomocnik Katarzyny i Stanisława Umińskich 18 w.; Woronicz, Teodor rotmistrz królewski, podczaszy kijowski (1630-1646) (zm. 1646); Woronicz, Wasyl pisarz ziemski kijowski (1608-1613) (zm. 1613); Woronicz, Władysław syn Wasyla 17 w.; Wyhowski, Kajetan pełnomocnik Stanisławy i Anny Głębockich 18 w.; Zagórski kapitan, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Zalewski urzędnik w sądzie w Żytomierzu 18 w.; Zbigniewski, Piotr Antoni szlachcic z Kijowszczyzny 18 w.; Zborowski ziemianin, wierzyciel podpułownika Tadeusza Brzozowskiego 19 w. pocz.; Zbromirski, Jan członek sądu powiatowego w Kijowie 19 w. pocz; Zielanicki, Grzegorz woźny województwa kijowskiego 16 w.; Żytkiewicz, Paweł namiestnik grodzki kijowski, starosta owrucki (1754-1764) 18 w.Rękopisy1797 post - 1836