Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Akta i listy oryginalne za króla Zygmunta III 1588-1629.Anna Austriaczka (królowa Polski i Szwecji ; 1573-1598); Anna Habsburżanka zob. Anna Austriaczka; Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596); Anna Wazówna (królewna szwedzka ; 1568-1625); Baranowski Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Baranowski, Wojciech abp gnieźn. sekr. w. kor. (1548-1615); Batory Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Batory, Andrzej książę Siedmiogrodu bp warmiński (1563-1599); Batory Gabriel ksiażę Siedmiogrodu (1589-1613); Batory Zygmunt książę Siedmiogrodu (1572-1613); Bolestraszycki; Butler Gerard Jerzy podkom. wendeński; Buywid Michał; Chalecki Dymitr podskarbi w. lit. (?-1598); Charłęski Szymon?; Chodkiewicz Hieronim klan wil. (1560-1617); Chodkiewicz, Hieronim klan wil. (1560-1617); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. (1560-1621); Cicziński Wasilij Zienkowicz; Ciz Jan sekr. król.; Ciz? Jan sekr. król.; Czapliński porucznik; Czartoryski; Dębiński Maciej wda parnawski; De La Gardie Jacob gen. szwedz. gubernator Estonii marsz. Szwecji; Duckero Joanne; Dyak Andrzej Iwanow; Dziadkowski Aleksander; Dziadkowski Stanisław ciwun koweński; Farensbach Jan sta lenzeński (?-1627); Farensbach Włodzimierz Wolmar awanturnik zdrajca (1586-1633); Felt Johan von der; Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki 1578-1637); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Filip III Habsburg (król Hiszpanii ; 1605-1665); Firlej Henryk prymas abp gnieźnieński (1574-1626); Firlej, Henryk (prymas abp gnieźnieński ; 1574-1626); Fryderyk Kettler (ksiażę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Galbrecht Jurgen burmistrz Dobblina; Giedroyć Melchior bp żmudzki (1536-1608); Głębocki Albert; Goraiski Piotr; Górnicki Łukasz poeta pisarz sekr. król. (1527-1603); Gosiewski Aleksander referendarz pisarz wda smoleński (?-1639); Gostomski Hieronim wda poznański (?-1609); Gostomski Stanisław wda rawski (?-1598); Grodziński Jan Mieleszka; Grudowski Piotr marszałek zjazdu warszawskiego; Grudziński Zygmunt wda rawski (ca 1560-1618); Grzegorz XIV (papież ; 1535-1591); Gustaw II Adolf (król Szwecji ; 1594-1632); Gyllenhielm Karl Karlson; Hlebowic Jan stolnik wlk. lit (?-1633); Hlebowicz Jan stolnik lit. (?-1604); Hlebowicz Mikołaj pstol. lit. rot. wda wil. klan wil. (?-1632); Hołownia Józef; Hołownia Paweł pisarz sk. lit. koniuszy wil.; Hołownia zob. Hołownia Paweł pisarz sk. lit. koniuszy wil.; Holtscher Bertram klan derptski; Hrydzicza Jan namiestnik dorohobuski; Hrydzicz Jan sekr. król.; Hryniecki; Innocenty IX (papież ; 1519-1591); Issaykowski Jan podkomorzy oszmiański pisarz skarbowy WXL; Iwanow Andrej diak; Jakowski Krzysztof; Jasieński Mikołaj podkom. wil. pis. WKsL sekr. król.; Jerzy Wilhelm Hohenzollern elektor brandenburski (1595-1640); Jerzy Wilhelm Hohenzollern (elektor brandenburski ; 1595-1640); Kapaczowski Piotr rtm.; Karlson Karol; Karnkowski Stanisław prymas abp gnieźn. (1520-1603); Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Karp Mikołaj; Kazanowski Adam klan sandomierski podkom. nadw. kor. (1599-1649); Kazanowski Zygmunt rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy (1563-1634); Kazanowski Zygmunt rotmistrz marsz. dworu królewicza Wład. Wazy 1563-1634); Kazimierski; Kiesowski Maciej; Kieszowski Maciej; Kindi Mikołaj; Kiszka Janusz wda połocki hetman w. lit. (ca 1586-1654); Kiszka Krzysztof wda witebski (1590-1646); Kiszka Mikołaj podskarbi w. lit. (ca 1588-1644); Kiszka Mikołaj wda derpski (1588-1644); Kiszka Stanisław bp żmudzki (1584-1626); Kiszkowa Elżbieta zob. Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska; Kiszkowa Elżbieta z Ostrogskich zob. Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodzina wileńska zm. 1599; Klukowski; Komorowski Samuel psęd. chor. wiłkom. (?-1659); Koniecpolski Aleksander wda sieradzki (?-1609); Kopaczewski Piotr rotmistrz; Kopaczowski Piotr rotmistrz; Kopysteński Michał wład. samb. przem. (?-1610); Kopystyński Mateusz zob.: Kopystyński Michał; Kopystyński Michał [imię zakonne] bp przemyski (?-1610); Korff Mikołaj płk klan i wda wendeński (?-1659); Korff Mikołaj płk. klan i wda wendeński (?-1659); Korf Mikołaj zob: Korff Mikołaj; Koscieski Marcin; Kościeski Marcin pisarz; Kossakowski; Kozubowski Łukasz; Krasiński Stanisław wda płocki (1558-1617); Krupa Stanisław?; Krupka Stanisław; Kupreliwi Michał; Kuprel Michał; Labar kpt.; Lacki Teodor pis. pol. (?-1616); Lagardie Jakub de gubernator Estonii; Łaszcz Jan; Łaszcz Piotr; Latalski Mikołaj klan nakielski; Leśniowolski Marcin klan podlaski (?-1593); Leszczyński Rafał wda bełski przywódca różnowierców (1579-1636); Ligęza Mikołaj Spytek klan czechowski (1562-1637); Lipski Adam; Lisowski rtm; Łoboda Archory zob: Łoboda Hrychor [Grzegorz]; Łowicki Jan klan inowrocławski (?-1640); Lubieniecki; Lubomirski Sebastian klan biecki i wojnicki (ca 1546-1613); Lutomirski Mikołaj; Maciej I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619); Maciejowski Bernard abp gnieźn. prymas (1548-1608); Maciejowski Bernard abp gnieźn.prymas (1548-1608); Maksymilian III Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Malaspina Germanico bp św. Sewera nuncjusz (1550-1603); Malaspina Germanik nuncjusz papieski; Mandsskiolldh Christopher; Mandsskiolldh? Christopher; Mansfeld Ernest hr; Manskiöldh; Marcinkiewicz; Michał I Waleczny hospodar wołoski (1557-1601); Michał Waleczny hospodar wołoski; Mieleszko Jan stol. grodz.; Mielnik Paweł; Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. (ca 1561-1607); Miroszowski; Mustafa I (sułtan turecki ; 1592-1639); Mustapha zob. Mustafa I sułtan; Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Myszkowski Zygmunt marsz. wlk. kor. (ca 1562-1615); Nalewajko Semen hetman kozacki (1560-1597); Naruszewicz Krzysztof podskarbi lit. (?-1630); Naruszewicz Krzysztof podskarbi w. lit. (?-1630); Naruszewicz Krzysztof podskarbi ziemski pisarz łowczy (?-1630); Naruszewicz Mikołaj klan żmudzki; Naruszewicz Mikołaj klan żmudzki (?-1603); Ogiński Bogdan Marcjan podkomorzy trocki (?-1625); Ogiński Bogdan podk. trocki. (?-1625); Ostrogska Elżbieta zob. Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodzina wileńska zm. 1599; Ostrogski Janusz klan krak. (1554-1620); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski ca 1554-1620; Ostroróg Jan klan pozn. (1565-1622); Ostroróg Jan wda poznański pisarz (1565-1622); Oxenstierna Gabriel; Oxenstierna Gabriel Gustafsson szwedzki mąż stanu (1587-1640); Pac Stefan podskarbi lit. podkanclerzy lit. (1587-1640); Paukszta Stanisław; Piotrowic Kasper; Plettenberg Walter sta nowogrodzki; Pukszta Jan chorąży wołkowyjski; Pukszta Stanisław; Radziejowski Stanisław; Radziwiłł Albrycht Władysław (1589-1636); Radziwiłł Albrycht Władysław stolnik w. lit. (1589-1636); Radziwiłł Jan Jerzy klan trocki (1588-1625); Radziwiłł Janusz podczaszy lit. klan wileński (1579-1600); Radziwiłł Janusz podczaszy w. ks. lit. (1579-1620); Radziwiłł Janusz podczaszy Wlk. Ks. Lit. (1579-1620); Radziwiłł Jerzy bp krakowski gubernator Jnflant (1556-1600); Radziwiłł Jerzy kardynał; Radziwiłł Katarzyna z Tęczyńskich żona Krzysztofa Mikołaja "Pioruna" Radziwiłła (1544-1592); Radziwiłł Krzysztof hetman pol. lit.; Radziwiłł Krzysztof hetman polny lit.; Radziwiłł Krzysztof hetman wlk. kor.; Radziwiłł Krzysztof "Piorun" wda wileński hetman w. lit. (1547-1603); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Piorun" hetman wlk. lit. (1547-1603); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marszałek w. lit. wda wileński (1549-1616); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" wda trocki (1549-1616); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" wda wil. (1549-1616); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof zw. Sierotką wda trocki; Radziwiłłowa Elżbieta z Ostrogskich 1v. Kiszka wojewodz. wil. (?-1599); Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.; Radziwiłłówna Elżbieta zob. Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska; Radzymiński Aleksander; Radzymiński Aleksander ciwun żmudzki (?-ca 1657); Recke Fryderyk Jerzy von der rotmistrz; Recke Fryderyk Jerzy von der rtm.; Reut Daniel; Reuth Daniel; Reut Roman; Rymsza Andrzej; Sapieha Leon kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Lew kanclerz lit. (1557-1633); Sapieha Paweł koniuszy król. (1563-1635); Sapieha Paweł koniuszy lit. podkanclerzy lit. (?-1635); Schraffer Adam; Schrappfer Adam; Sienieński Jakub bp krak. (?-1639); Sienieński Jakub protektor arian (1568-1639); Słucka Katarzyna z Tęczyńskich zob. Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.; Sokoliński Drucki Jan notariusz lit.; Sokoliński Jan notariusz lit.; Solikowski Jan Dymitr abp lwowski (1539-1603); Strawiński Balcer; Strawiński Balcer ciwun trocki; Szałapski Jan; Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szołdrski Andrzej proboszcz gnieźn.; Szujski Wasyl Wlk. kniaż moskiewski (1552-1612); Szwarchoff jan rotmistrz; Szwarchoff Jan rtm.; Talwosz Adam klan żmudzki; Tęczyńsi Gabriel wda lubelski (1574-1617); Tęczyńska Elżbieta z Radziwiłłów wojewodzina lubelska; Tęczyńska Katarzyna zob. Radziwiłłowa Katarzyna z Tęczyńskich 1v. Słucka wojewodzina wileńska hetmanowa w. lit.; Tęczyński Gabriel wda lubelski (?-1617); Tęczyński Jan; Tęczyński Jan wda krakowski (1581-1637); Telatycki Jan; Thelatycki Jan; Tomaszewicz Andrzej; Trantson Antonius; Tylicki Piotr bp krak. (1543-1616); Tylicki Piotr podkanclerzy kor. bp chełmiński warmiński kujawski krakowski (1543-1616); Tyszkiewicz Teodor podskarbi nadw. lit. wda nowogrodzki (?-1618); Tyzenhaus Gothard Jan kpt. marienburski klan wendeński; Tyzenhauss Jan Gotard klan wendeński; Wasyl Szujski car Rosji ; 1552-1612); Ważyński Bartłomiej podkom. derpski (1570-ca 1648); Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki; Wilamowski Marek; Wilhelm Kettler książę Kurlandii (1574-1640); Wilhelm Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1574-1640); Wiśniowiecki Janusz wda krakowski; Władysław IV Waza (król Polski ; 1595-1648); Władysław IV Waza król Polski ; 1595-1648); Władysław Waza królewicz polski zob. Władysław IV Waza; Władysław Zygmunt zob. Władysław IV Waza; Włodek Stanisław wda bełski; Włodek Stanisław wda bełski (?-1615); Włodkówna Jadwiga wojewodzianka bełska; Wołkoński Hrehor [Grzegorz] Konscienemowicz; Wołłowicz Hieronim sta żmudzki (?-1643); Wołowicz Hieronim podskarbi lit.; Woyna Benedykt bp wil. (?-1615); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Woyna Jan; Woyna Maciej pisarz; Wrangell Hans; Wrzeszeżac Paweł; Wrzeszeżaka? Paweł; Zadzik Jakub; Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kanclerz w. kor. (1582-1642); Zadzik Jakub sekr. wlk. kor.; Zamoyski Jan abp lwowski (?-1614); Zamoyski Jan abp lwowski (?-ca 1614); Zamoyski Jan hetman wlk. kor. kanclerz (1542-1605); Zamoyski Jan hetman wlk. kor. kanclerz (1542-1606); Zamoyski Jan kanclerz w. kor. hetman w. kor. (1542-1605); Zawisza Jan wda witebski; Zbaraski Jerzy klan krak. (1574-1631); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zebrydowicz Mikołaj wda krak.; Zenowicz Mikołaj Bogumił sta czeczerski; Zenowicz Mikołaj Bogumił sta czeczerski (?-1621); Zieliński Wojciech marszałek sejmiku raciąskiego; Zieliński Wojciech marsz. sejmiku raciąskiego; Żółkiewski Stanisław hetman (1547-1620); Żółkiewski Stanisław hetman pol. kor.; Żółkiewski Stanisław hetman wlk. kor.; Zygmunt Batory (książę Siedmiogrodu ; 1572-1613); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy16-17 w.