Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Silva rerum z w. XVIII. Listy, mowy, wiersze z czasów Sobieskiego i Augusta II.August III (król Polski ; 1696-1763); Bieliński, Franciszek marszałek w. kor. (1683-1766); Bogucki Antoni? podstoli podlaski, rzekomy cześnik owruczowski; bp łucki krakowski kanclerz w. kor. (1695-1758); bp łucki krakowski kanclerz w. kor. Załuski Andrzej Stanisław; Branicki, Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771); Breza, Wojciech Konstanty wda kaliski poznański (?-1698); Cyryński 18 w.; Czacki, Feliks podczaszy kor. (1723-1790); Czapski, Jan Ansgary wda chełmiński (1699-1742); Czartoryski, Kazimierz podskarbi w. litweski podkanclerzy litewski klan wileński (1674-1741); Czartoryski, Teodor bp poznański (1704-1768); Dąbski 18 w.; Denhoff, Jerzy Albrecht kanclerz w. kor., bp krakowski (1640-1702); Działyński, Marcin poseł brzesko-kujawski, sta nakielski (1716-1746); Grzymułtowski, Krzysztof wda poznański (1620-1687); Gurowski, Melchior chorąży kaliski, klan poznański (1686-1756); Karski 18 w.; Kossowski, Antoni podskarbi nadworny kor. (1701-1771); Kożuchowski, Stanisław członek trybunału kor. (1670-1744); Krzycki Stanisław podkomorzy kaliski klan poznański sta zelgniewski (ca 1616-1681); Kunicki ksiądz 18 w.; Łącki Jan Korzbok klan kaliski (?-1694); Laszcz ksiądz prezydent trybunału kor. 18 w.; Lipski Jan Aleksander bp krakowski kard. podkanclerzy kor. 1690- 1746; Małachowski, Jan kanclerz w. kor. (1698-1762); Malczewski, Franciszek 18 w.; Miaskowski, Antoni kantor gnieź., scholastyk pozn (?-1787); Mniszech, Wandalin Józef marszałek w. kor., klan krakowski (1670-1747); Mogilnicki, Józef Teodor sta nieszawski; Mycielski Maciej chorąży nadworny kor. klan kaliski poznański (1690-1747); Niegolewska, Anna matka Macieja Mycielskiego; Opaliński, Stanisław sta guzowski, nowomiejski (1647-1704); Ossoliński, Józef wda wołyński (1707-1780); Poniatowski, Stanisław wda mazowiecki, podskarbi w. lit., klan krakowski (1676-1762); Poniński, Antoni Józef referendarz kor., wda poznański (?-1742); Poniński, Hieronim Adam sta babimojski (1630-przed 1702); Poniński, Władysław sta wschowski, podkoniuszy kor., referendarz świecki (?-1731); Potocki, Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751); Potocki, Teodor Andrzej (prymas Polski ; 1664-1738); Raczyńska, Maria Magdalena; Radzewski, Franciszek chorąży nadworny kor. podkomorzy poznański (1685-1748); Rydzyński, Karol cześnik kaliski, archidiakon pozn.; Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor., klan krakowski (1706-1779); Sanguszko, Janusz Aleksander marszałek nadworny lit. (1712-1775); Sanguszko, Paweł Karol podskarbi nadw lit., marszałek w. lit. (1680-1750); Sieniawska, Elżbieta Helena hetmanowa w. kor. (1669-1729); Sierakowski, Józef sta żytomierski, strażnik wielki koronny (?-1748); Skotnicki 18 w.; Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Sułkowski, Aleksander Józef łowczy nadworny lit., ochmistrz najwyższy dworu saskiego, gen. lejt. wojsk kor. (1695-1762); Swinarski ks. 18 w.; Szaszowski ks. 18 w.; Tarło Jan wda lubelski, sandomierski (1684-1750); Trybunał Koronny 1738; Tuchołka 18 w.; Waśniewicz ks. kanclerz poznański; Wielopolski, Hieronim koniuszy w. kor., sta krakowski (1712-1779); Winarski 18 w.; Wiśniowiecka klanowa krakowska, żona Janusza Andrzeja Korybuta Wiśniowieckiego; Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński, wda i klan krakowski (1678-1741); Zagwojski regimentarz (?-ca 1700); Zandrowicz 18 w.Rękopisy1740 ok.