Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca) ▼ (malejąco)KatalogData
Brak miniaturyListy do Jakuba Działyńskiego, wojewodzica kaliskiegoBłeszyński Jakub kasztelan przemyski, międzyrzecki; Bnińska Anna; Brzeski? Jan; Brzeski Jan; Buliński M. J.; Chojeński Ignacy Franciszek; Czartoryska Ludwika zob. Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska; Czermiński Łukasz bp pergameński?; Dąmbska Marianna zob. Działyńska Marianna z Dąmbskich; Dąmbski Andrzej wojewoda brzesko-kujawski; Dąmbski Wojciech marszałek nadworny koronny; Dąmbski Wojciech starosta inowrocławski,sochaczewski, dybowski, młodzieszyński, marszałek konfederacji generalnej,marszałek nadworny koronny (1676-1725); Dąmbski Zygmunt wojewoda brzesko-kujawski; Dąmbski Zygmunt wojewoda brzesko-kujawski, starosta inowrocławski, syn Adama kasztelana słońskiego, brat Stanislawa bp krakowskiego (?-1704); Daniłowicz Aleksander starosta parczewski; Daniłowicz Anna z Denhoffów starościna parczewska; Denhoff Anna zob. Daniłowicz Anna z Denhoffów; Działyńska Ludwika zob. Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska; Działyńska Marianna z Dąmbskich (18 w.); Działyński Aleksander biskup sufragan kujawski (zm. 1739); Działyński Jakub wojewodzic kaliski (zm. 1730); Działyński Jan Ignacy woj. pomorski (zm. 1724); Działyński Jan Ignacy woj. pomorski zm. 1724; Działyński Jan wojewodzic kaliski (zm. 1692\3); Działyński Józef (zm. 1735); Działyński Józef (-zm. 1735); Działyński Maciej? (zm. 1694/95); Działyński N. (18 w.); Działyński Paweł? kasztelanic chełmiński (zm. post 1725); Działyński Stanisław starosta kiszewski (zm. 1719); Działyński Stanisław syn wojewody chełmińskiego, starosta kiszewski, brat Karola (zm.1719); Działyński Tomasz wojewoda chełmiński (-); Działyński Tomasz wojewoda chełmiński, krajczy koronny (?- 1714); Dziewanowski Andrzej kasztelan słoński; Dziewanowski Kazimierz; Gembarth Michał Adam; Gereth Michael; Górecki Tomasz sędzia nakielski; Gorecki Tomasz sędzia nakielski; Grabowski; Grabowski J. sędzia ziemski człuchowski; Grabski Jan sędzia grodzki nakielski; Grębecki Stefan; Grudowski; Gruszczyński S.; Gutowski W. A.; Guzowski Jan regent grodzki nakielski; Hartak pakoski kaznodzieja domowy; Hohenbach Bolko von kapitan cesarski; Holsztyńska Ludwika zob. Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska; Jemielski Stanisław wojski inowrocławski; Kłobuchowski; Kołaczkowski Stefan jezuita; Kołudzki Aleksander kanonik gnieźnieński; Kołudzki Augustyn sędzia ziemski inowrocławski; Kołudzki Augustyn sędzia ziemski inowrocławski, autor statutu Wielkiego Xięstwa Litewskiego (?-1720); Kołudzki Ignacy ksiądz; Komierowski Andrzej pisarz grodzki nakielski; Kos Adam chorąży chełmiński?; Kosiński Antoni; Kozimecki Jan; Krąkowski Wojciech kasztelan krzywiński?; Kraszkowski Franciszek Józef sufragan i oficjał generalny gnieźnieński?; Kretkowski Franciszek kasztelanic chełmiński?; Kretkowski Szczęsny Feliks bp chełmiński; Krzycki Jan; Kÿbben? Jakub p. k. k. j. g.; Łącki Władysław Korzbok kasztelan kruszwicki; Łakińska Marianna; Łakiński Paweł; Leszczyńska Teofila zob. Wiśniowiecka Teofila z Leszczyńskich; Łoś Ludwika 1° Działyńska 2° Czartoryska 3° Holsztyńska; Łoś Władysław stolnik płocki, chorąży, poseł sejmowy, kasztelan chełmiński, podskarbi Prus, wojewoda pomorski, malborski (?-1694); Łoś Władysław wojewoda pomorski, malborski; Mazowiecki Kazimierz sędzia ziem. dobrz.; Mdzewski Stefan Antoni sufragan gnieźnieński; Mostowski Aleksander deputat Trybunału Koronnego; Moszczeński Franciszek Michał kasztelan brzesko-kujawski; Mszyński? wojewoda kujawski; Niszczycki Paweł kasztelan płocki; Obniski Jan 1; Olszowski Mikołaj kasztelan bydgoski; Osten-Sacken? H.; Paweł jezuita 1707 r.; Perliński Michał; Piwnicki Jan Franciszek burgr., podwojewodzy chełmiński; Piwnicki Jan Franciszek podwojewodzy chełmiński; Podolski Franciszek podczaszy latyczow.; Potulicki Jan Jakub wojewoda brzesko-kujawski, poseł na sejmy (1652-1726); Potulicki Jan Jakub wojewoda brzesko-kujawski, poseł na sejmy (ca 1652-1726); Prochownik Jezek Samuel; Pruszak J.; Przeciszewski Paweł; Raczyński Michał Kazimierz wojewoda poznański; Radoliński Józef Stefan z Radolina podkomorzy ziemski wschowski (?-1782); Radziejowski Michał Stefan biskup warmiński, podkanclerzy koronny, kardynał, arcybiskup gnieźnienski, prymas (1645-1705); Radziwiłł Karol Stanisław książę, kanclerz w. Wielkiego Xięstwa Litewskiego, hrabia na Ołyce, Nieświeżu i Kłecku, starosta przemyski, człuchowski, kamieniecki, etc. (1669-1719); Romocki Jan Stanisław podsędek ziemski, sędzia grod. dobrz.; Rubikowski H.; Ryle; Sacken? H. Osten zob. Osten-Sacken? H.; Sierakowski Wacław Hieronim bp. przemyski, odznaczony Orderem Orła Białego, arcybp lwow., konfederat barski (1700-1780); Skaławski z Rogaczewa Aleksander pisarz grod. wał, byd., sędzia grod. inowr.; Skupieński Stanisław p. kan. gnieźn.; Smogulecki Mikołaj star. nak.; Srzemsk Paweł; Stoliński Melchior pisarz grod. chełmiń.; Tomicki Bogusław pisarz grod. nak.; Towiańska Konstancja kasztelanowa łęcz.; Towiański Jerzy kastelan łęcz.; Towiański Krzysztof podczaszy kor., star. biel.; Umiński Kazimierz sędzia krusz., burgr. radziej.; Warszycki Jerzy marsz. Trybunału Kor., p. boleslawski, star. woj. łęcz.; Wedelewski Wawrzyniec; Wiesiołowski Kazimierz; Wilkostowski Adam z Grabia podwojewodzy brzesko-kujawski; Wiśniewski J.P.; Wiśniowiecka Teofila z Leszczyńskich kasztelanowa krakowska; Wiśniowiecka Teofila z Leszczyńskich żona 1. Filipa Konrzewskiego, starosty konińskiego 2. od 1704 Janusza Antoniego Wiśniowieckiego, wojewody wileńskiego (1706 wojewody krakowskiego, 1726 kasztelana krakowskiego)kasztelanowa krak., wojewodzina krak, od 1753 dominikanka we Lwowie (1680-1757); Włossowski Antoni; Włoszkiewicz Wojciech; Wolski Kazimierz chor. kor.; Wolski Paweł pleban kościelecki; Wróblewski Adam; Zakowski Chryzostom ks. scholastyk i oficjał kuj. kan. krak.; Załuski Chryzostom star. lubel.; Załuski Franciszek wojewoda czernichowski, wojewoda płocki, kasztelan wojnicki, starosta lubelski (1660-1735); Złotnicki JózefRękopisy1691-1736