Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1772)Anhalt Wilhelm gen. wojsk pruskich; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Będorski Wawrzyniec podcz. łomż.; Belling gen. wojsk pruskich; Biernacki Paweł konsyliarz woj. sier. rotm. konf.; Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.; Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Bojanowska Fryderyka; Bolesz Kazimierz stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej; Bonikowski Jan por. konf. wlkp konf. bar.; Brodzicki Jacek; Carbaran; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp konf. bar.; Chodakowski Maksymilian pułk. wojsk król.; Czettritz gen. lejt. wojsk pruskich; Dobrzyński W.; Doliński Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Doruchowski Jakub; Duprat [?] major wojsk franc. konf. bar.; Gajeński A.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Gawroński Andrzej por. konf. wlkp konf. bar.; Gawroński Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki Michał; Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.; Grabiński Jan Nepomucen major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej; Grabiński Prokop por., rotm. konf. wlkp konf. bar.; Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.; Gumowski podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.; Hebdowski Jan por. konf. pomorskiej konf. bar.; Herubowicz Michał Sykstus rotm. konf. lit. konf. bar.; Kaczewski Józef stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Kadłubiski August pułk. konf. lit. konf. bar.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.; Korytowski Piotr stta klecki, podsędek gnieźn.; Koszutski Konstanty kaszt. śremski; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Kropiński Stanisław konsyliarz Wlk. Ks. Lit.; Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki; Krzyżanowski Marcin pułk. wojsk kor., stta ulejski; Kwilecki Konstanty chor. wschow.; Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.; Laskiewicz Jakub Antoni; Lichnowsky; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Łopuski Antoni konsyliarz woj. czernihowskiego konf. bar.; Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc; Malinowski A.; Malski Józef; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Mirecki Józef marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Molski J.; Möring Christian von kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Moskorzewska Krystyna; Moszczeński Maciej por. konf. wlkp konf. bar.; Mycielski Józef stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski; Myszkowski Adam podkomorzy wiel.; Nagłowski Felicjan; Neudorff kpt wojsk pruskich; Nowicki J. chorąży konf. kujawskiej konf. bar.; Ordyniec Jordan Marcin; Piechowski Andrzej Żuroch rotm. konf. wlkp. konf. bar. chorąży kaw. narod.; Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.; podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.; Poincare; Przyjemski J.; Przyłuski Tadeusz marsz. konf. czernihowskiej konf. bar.; Puttkamer Jerzy pułk. konf. lit.; Radoński Michał stta powidzki; Rdułtowski W. por. konf. wlkp.; Reitzenstein Heinrich von por. pułku dragonów; Rosen Józef gen., żupnik woj. pozn. kal.; Rostworowski Franciszek; Rychłowski Wojciech; Sadowski W.; Scheiner; Seidel B. de; Siemieńska A.; Sieroszewski Antoni; Smulski Leon rotm., kom. pułku konf. lit.; Sokolnicki Franciszek Ksawery podkom. kal.; Sommaggy S. oberleut. pruski; Starzeński K.; Stobiński K.; Stokowski Jan; Sułkowski Antoni; Sułkowski August; Świętosławski Wojciech; Szymański J. N.; Tyminiecki Zaremba Wojciech rotm. konf. wlkp. konf. bar.; Wielowiejski Maksymilian; Wieluchowski Antoni rotm.; Wilkoński Tomasz marsz. ks. zator.-ośw. konf. bar.; Wojciechowski Franciszek; Wronowski F. G. por. konf.; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej; Wysławski Andrzej; Zackow von kpt dragonów; Załuskowski Jan prob. gogolewski i kępiński; Załuskowski Piotr Paweł prob. w Mikorzynie i Cieszęcinie, kan. wrocł.; Zawadzki Antoni; Zbijewski Roch Ignacy kaszt. kal.; Żelisławski Adam; Zobyłło T.Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1772)Anhalt Wilhelm gen. wojsk pruskich; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Będorski Wawrzyniec; Belling gen. wojsk pruskich; Biernacki Paweł konsyliarz woj. sier. rotm. konf.; Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.; Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Bojanowska Fryderyka; Bolesz Kazimierz stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej; Bonikowski Jan por. konf. wlkp konf. bar.; Brodzicki Jacek; Brzostowski Adam kaszt. połocki; Carbaran; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp konf. bar.; Chodakowski Maksymilian pułk. wojsk król.; Czettritz gen. lejt. wojsk pruskich; Dobrzyński W.; Doliński Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Doruchowski Jakub; Duprat [?] major wojsk franc. konf. bar.; Friderici von mjr wojsk pruskich; Gajeński A.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Gawroński Andrzej por. konf. wlkp konf. bar.; Gawroński W. rotm. konf. wlkp konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki Michał; Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.; Grabiński Jan Nepomucen major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej; Grabiński Prokop por., rotm. konf. wlkp konf. bar.; Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.; Gumowski Józef podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.; Hebdowski Jan por. konf. pomorskiej konf. bar.; Herubowicz Michał Sykstus rotm. konf. lit. konf. bar.; Kaczewski Józef stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Kadłubiski August pułk. konf. lit. konf. bar.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.; Korytowski Piotr stta klecki, podsędek gnieźn.; Koszutski Konstanty kaszt. śremski; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki; Krzyżanowski Marcin pułk. wojsk kor., stta ulejski; Kuczyński Wiktoryn Adam marsz. z. mielnickiej konf. bar., czł. Generalności; Kwilecki J.; Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.; Laskiewicz Jakub Antoni mieszczanin wrocławski; Lichnowsky; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Łopuski Antoni konsyliarz woj. czernihowskiego konf. bar.; Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc; Malinowski A.; Malski Józef; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Mirecki Józef marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Molski J.; Möring kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Moskorzewski K.; Moszczeński Maciej por. konf. wlkp konf. bar.; Mycielski Józef stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski; Myszkowski Adam podkomorzy wiel.; Nagłowski Felicjan; Neudorff kpt wojsk pruskich; Nowicki J. chorąży konf. kujawskiej konf. bar.; Olszewski J. por. rotm. komendant chorągwi huzarów komisarz podatkowy rady; Pac Michał Jan stta ziołowski marsz. gen. konf. bar.; Piechowski Andrzej Żuroch rotm. konf. wlkp. konf. bar. chorąży kaw. narod.; Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.; Przyłuski Tadeusz marsz. konf. czernihowskiej konf. bar.; Rdułtowski W. por. konf. wlkp.; Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp. konf. bar.; Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sczaniecki S.; Sieroszewski Antoni kons. regim. konf. wlkp. konf. bar. regent ziemski kal.; Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp. konf. bar.; Skoroszewski M.; Skórzewski Ignacy podstoli ostrzesz. kasjer gen. major wojsk kor. konf. wiel.; Starzeński K.; Stoiński Ksawery Franciszek kons. woj. lubel. konf. bar., czł. Generalności; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar. chorążyc brzeski; Sułkowski Aleksander Antoni feldmarsz. austr. stta odolanowski ordynat rydzyński, książę; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp. konf. bar. łęcz.; Szembek Aleksander III łowczy miecznik wojski w Ostrzesz. podkomorzy król.; Trzciński Antoni chor. konf. wlkp. konf. bar.; Tyminiecki Zaremba Wojciech rotm. konf. wlkp. konf. bar.; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.; Wieluchowski Antoni rotm. konf. wlkp. konf. bar.; Wilkoński Tomasz marsz. ks. zator.-ośw. konf. bar.; Wojciechowski Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Wronowski F. G. por.; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej; Zbijewski MichałRękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1772)Anhalt Wilhelm gen. wojsk pruskich; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Będorski Wawrzyniec; Belling gen. wojsk pruskich; Biernacki Paweł konsyliarz woj. sier. rotm. konf.; Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.; Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Bojanowska Fryderyka; Bolesz Kazimierz stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej; Bonikowski Jan por. konf. wlkp konf. bar.; Brodzicki Jacek; Carbaran; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp konf. bar.; Chodakowski Maksymilian pułk. wojsk król.; Czettritz gen. lejt. wojsk pruskich; de Saint Aulaire; Dobrzyński W.; Doliński Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Doruchowski Jakub; Duprat [?] major wojsk franc. konf. bar.; Gajeński A.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Gawroński Andrzej por. konf. wlkp konf. bar.; Gawroński W. rotm. konf. wlkp konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki Michał; Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.; Grabiński Jan Nepomucen major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej; Grabiński Prokop por., rotm. konf. wlkp konf. bar.; Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.; Gumowski podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.; Hebdowski Jan por. konf. pomorskiej konf. bar.; Herubowicz Michał Sykstus rotm. konf. lit. konf. bar.; Kaczewski Józef stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Kadłubiski August pułk. konf. lit. konf. bar.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.; Korytowski Piotr stta klecki, podsędek gnieźn.; Koszutski Konstanty kaszt. śremski; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki; Krzyżanowski Marcin pułk. wojsk kor., stta ulejski; Kwilecki J.; Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.; Laskiewicz Jakub Antoni mieszczanin wrocławski; Lichnowsky; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Łopuski A.; Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc; Malinowski A.; Malski Józef; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Mirecki Józef marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Molski J.; Möring kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Moskorzewski K.; Moszczeński Maciej por. konf. wlkp konf. bar.; Mycielski Józef stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski; Myszkowski Adam podkomorzy wiel.; Nagłowski Felicjan; Neudorff kpt wojsk pruskich; Nowicki J. chorąży konf. kujawskiej konf. bar.; Orlowski von por.; Pac Michał Jan stta ziołowski, marsz. gen. konf. bar.; Piechowski Andrzej Żuroch rotm. konf. wlkp. konf. bar., chorąży kaw. narod.; Poincare; Przyjemski Ignacy sta łomż., kons. konf. łomż. konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomż. konf. bar., gen.; Rakowski Jan Stanisław ksiądz; Rozbicki A. W. kpt konf. wlkp. konf. bar.; Scheiner kpt wojsk pruskich; Schweinitz H. W. kpt wojsk pruskich; Sieroszewski Antoni kons. regim. konf. wlkp. konf. bar., regent ziemski kal.; Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp. konf. bar.; Skorupski J. por. konf. bar.; Skórzewski Ignacy podstoli ostrzesz., kasjer gen. major wojsk kor. konf. wiel.; Sławiński Antoni komornik gran. kal.; Sotro Franciszek por. art.; Stadnicki Franciszek stta ostrzesz.; Strzeszynski J.; Suchorzewski Ignacy; Sułkowski August woj. gnieźn.; Suski Onufry; Święcicki Franciszek; Święcicki Mateusz; Szaniawski Tadeusz marsz. konf. lubel. konf. bar., komend. wojsk konf.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik wojski w Ostrzesz., podkomorzy król.; Szembek Ignacy; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.; ŻelisławskiRękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1772)Anhalt Wilhelm gen. wojsk pruskich; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Będorski Wawrzyniec; Belling gen. wojsk pruskich; Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.; Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Bohusz Ignacy sekretarz konfederacji; Bojanowska Fryderyka; Bolesz Kazimierz stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej; Bonikowski Jan por. konf. wlkp konf. bar.; Brodzicki Jacek; Carbaran; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp konf. bar.; Chodakowski Maksymilian pułk. wojsk król.; Czettritz gen. lejt. wojsk pruskich; Dobrzyński W.; Doliński Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Doruchowski Jakub; Dumouriez Charles François pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zag.; Duprat [?] major wojsk franc. konf. bar.; Dzierzbicki Teodor; Gajeński A.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Gawroński Andrzej por. konf. wlkp konf. bar.; Gawroński W. rotm. konf. wlkp konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki Michał; Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.; Grabiński Jan Nepomucen major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej; Grabiński Prokop por., rotm. konf. wlkp konf. bar.; Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.; Grodzicki Kajetan łowczy, cześnik sieradz.; Gumowski podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.; Hebdowski Jan por. konf. pomorskiej konf. bar.; Herubowicz Michał Sykstus rotm. konf. lit. konf. bar.; Jaraczewski Tadeusz stta solecki, kons. konf. wlkp. konf. bar.; Kaczewski Józef stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Kadłubiski August pułk. konf. lit. konf. bar.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.; Korytowski Piotr stta klecki, podsędek gnieźn.; Kossowski Franciszek podkom. drohicki, czł. Rady Wojskowej konf. bar.; Koszutski Konstanty kaszt. śremski; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka, królewiczowa saska; Krasiński Adam bp kamieniecki; Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki; Krzyżanowski Marcin pułk. wojsk kor., stta ulejski; Kwilecki J.; Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.; Laskiewicz Jakub Antoni; Lichnowsky; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Łopuski A.; Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc; Malinowski A.; Malski Józef; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Mirecki Józef marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Molski J.; Möring kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Moskorzewski K.; Moszczeński Maciej por. konf. wlkp konf. bar.; Mycielski Józef stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski; Myszkowski Adam podkomorzy wiel.; Nagłowski Felicjan; Neudorff kpt wojsk pruskich; Nowicki J. chorąży konf. kujawskiej konf. bar.; Pac Michał Jan stta ziołowski, marsz. gen. konf. bar.; Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.; Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.; Potocki Marian kaszt. lubaczowski, marsz. konf. halickiej konf. bar.; Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sieroszewski Antoni kons. regim. konf. wlkp. konf. bar., regent ziemski kal.; Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp. konf. bar.; Sotro Franciszek por. art.; stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.; Walewski Michał stta libertowski, kons. konf. wlkp. konf. bar.; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej; Zieliński Andrzej podczaszy różański, marsz. konf. płockiej konf. bar.Rękopisy18 w.