Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
"Bibliotheca alias Consignatio Generalis Libror[um] Arcis Nesuisiensis per Classes dispositorum Iussu et Imperio [...] Alexan[dri] Ludovicii Radziwil Marschalcii Supremi Mag[ni] Duc[is] Lit[huaniae] etc. [...] opera vero [et] industria Joannis Hanowicz Infamulatoris olim et Notarii Cubicularis Eius Ill[ustrissi]mae Cels[itu]dinis nunc Consulis Iurati, [et] Aedilum Publicarum Prefecti Priuilegiatae Civitatis Nesuisiensis confecta A[nno] D[omini] 1651 Aprilis Diebus"Hanowicz Jan; Hanowicz Jan urzędnik i notariuszRękopisy1651