Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Korespondencja głównie w sprawach publicznych z lat 1702-1810.Antoine, Paulus Gabriel (1679-1743); Brzostowski, Stanisław wda inflancki, generał wojsk polskich (1733-1769); Choiseul-Gouffier, Marie-Gabriel-Florent-Auguste de francuski dyplomata (1752-1817); Czacki, Tadeusz polski działacz oświatowy i gospodarczy (1765-1813); Czartoryski, Adam Jerzy (1770-1861); Gołębiowski, Łukasz (1773-1849); Kluszewski, Wojciech sta brzeski (1720-1779); Kołaczkowski, Adam podkomorzy kaliski (?-1762); Komorowski, Adam Ignacy prymas Polski (1699-1759); Korsak, Tadeusz sędzia ziemski wileński (1741-1794); Małachowski, Stanisław (1736-1809); Massalski, Ignacy Jakub bp wileński (1726-1794); Massalski, Józef Adrian podskarbi nadw. lit. (1726-1765); Miączyński, Józef Bonawentura generał major wojsk koronnych (1731-1793); Naruszewicz, Adam Stanisław bp smoleński i łucki (1733-1796); Ożarowski, Jerzy Marcin obwoźny kor. (ok.1690-1741); Pociej, Aleksander wda trocki, klan trocki (1698-1770); Poczobut-Odlanicki, Marcin jezuita, matematyk, astronom (1728-1810); Poniński, Adam książę, marszałek sejmu rozbiorowego (1732-1798); Potocki, Józef klan krakowski, wda poznański, hetman w. kor. (1673-1751); Radziwiłłowa, Zofia z Reyów koniuszyna w. lit. (1716-1748); Repnin, Mikołaj Wasiljewicz (1734-1801); Rzewuski, Franciszek pisarz polny kor., marszałek nadw. kor. (1730-1800); Siestrzeńcewicz, Stanisław bp sufragan wileński (1731-1826); Sievers, Jakob Johann rosyjski generał, dyplomata, wolnomularz (1731-1808); Śniadecki, Jędrzej lekarz, biolog, chemik (1768-1838); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Szembek, Krzysztof Hilary bp płocki (1722-1797); Tarnowska z Czackich, Rozalia siostra Tadeusza Czackiego, hrabina z Dzikowa (1753-1821); Turski, Feliks Paweł bp łucki, płocki i krakowski (1728-1800); Tyzenhauz, Antoni podskabi nadworny litewski, starosta grodzieński (1733-1785); Wijuk Kojałowicz, Wojciech jezuita, historyk, teolog (1609-1677)Rękopisy1702-1810