Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 2 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Dowody rachunkowe wydatków pałacowych Celestyny Działyńskiej z r.1868 i wykazy dostaw zwierzyny, nabiału etc. z Kórnika i Trzebawia. Pobory służby, recepty z 1867 przy rachunkach za lekarstwa, 1867-1869.Andruszewski, A. tapicer (Poznań); Antoszewski, Józef blacharz (Poznań); Appel, Jacob (Poznań); Apteka Kolskiego (Poznań) zob. Apteka pod Złotym Lwem (Poznań); Apteka pod Białym Orłem (Poznań); Apteka pod Złotym Lwem (Poznań); Asch, Adolph właściciel sklepu z parafiną, olejami, farbą (Poznań); Auerbach, S.J. właściciel fabryki mebli ogrodowych, składu towarów ze stali, żelaza, mosiądzu, żeliwa surowego i emaliowanego oraz magazynu kuchni (Poznań); Auer?, M. tapicer (Poznań); August Preuss Amannel Shcahn. Spedition und Verladung. Soran N.-L. Grünberg i Schl. (Hesja); Becker, W.; Błaszczyński stolarz (Poznań); Bley, David skład nadreńskiego, białego, zielonego i kolorowego szkła oraz wszelkich gatunków lisztew zloconych. Roboty szklarskie oraz zamówienia na zwierciadła kryształowe szyby do okien w wystawach wykonuję spieśnie i tanio (Poznań); Bogdański, J. ślusarz (Poznań); Bratkowski, J. mistrz ślusarski (Poznań); Braun, Rudolf (Poznań); Brojerski, K. tapicer (Poznań); Chrzanowski, W. właściciel składu lamp, galanteryi i prawdziwej Alfenidy Christofla & Co w Paryżu i Carlsruhe (Poznań); Ciesielska, Michalina; Cieslewski, W. ślusarz (Poznań); Czajkowska; Czarnecki, W. złotnik, właściciel składu wyrobów złotych i srebrnych oraz naczyń kościelnych (Poznań); Czaykowski; Dalecki, Walenty dorożkarz, kowal (Poznań); Dembińska; Die; Dmochowski, F. (Poznań); Dobrzański, Maciej szewc (Poznań); Dolatkowski, J. zdun (Poznań); Ephraim, Eduard właściciel handlu wapnem i drewnem (Poznań); Ernsdorff zdun; Forecki, Józef szewc (Kórnik); Fraas, F.G. właściciel drogeri (Poznań); Frajer; Gasbeleuchtungs-Ansalt (Poznań); Głębocki, Mieczysław siodlarz (Poznań); Grąźlewicz; Grocholski, W. dekarz (Poznań); Grodzki, J. właściciel drogeri i składu farb (Poznań); Hartwig, Carl (Poznań); Haupt, W. właściciel Apteki pod Złotym Lwem w latach 1861-1864; Hebanowski, K. właściciel magazynu mebli, zwierciadeł i wrobów wyściełanych (Poznań); Hemmerling, J. dorożkarz; Huebner, G. zegarmistrz (Poznań); Hummel, Rudolph; Instytucja Oświetlenia Gazowego zob. Gasbeleuchtungs-Ansalt (Poznań); Jagielski, Józef Antoni właściciel Apteki pod Białym Orłem w latach 1850-1883; Jasiński, J. kuśnierz, właściciel fabryki wszelkich pasów do machin parowych i agronomicznych; sprzedawał wyroby siodlarskie i tapicerskie (Poznań); Kaatz (Poznań); Kalinoska, A. (Poznań); Kalinoski, Leon piekarz (Poznań); Kamieński, N. i Spółka; Karalus, Tomasz; Karge, Johann; Kendziora wywoził toalety; Kęszycki; Kirchstein, R. właściciel Apteki pod Złotym Lwem w latach 1966-1887; Kismanowski, Stanisław; Kliszczyński, Józef właściciel fabryki pieców (Poznań); Klug, August fabrykant przednich stalowych arzędzi. Skład rozmaitych broni angiel. i fran. krótkie towary galanteryjne i skorzane rzeczy. Towary alfenidowe, platerowane i nowosrebrne przedmioty do podróży siodła i rzędy na konie. Lampy i lakierowane towary (Poznań); Knipfer, F. piekarz (Poznań); Knopff (Poznań); Kocimski, A. (Poznań); Kolski, Augustyn Apolinary właściciel Apteki pod Złotym Lwem w latach 1843-1852; Kolski, Augustyn właściciel Apteki pod Złotym Lwem w latach 1805-1835 (1790?-1835); Königliche Kreis=Gerichts (Poznań); Königliche Kreis Steuer Kasse (Poznań); Königliche Steuer=Amt (Poznań); Königliche Steuer=Gebe=Stelle (Poznań); Königliche Thor=Erpedition (Poznań); Koperski malarz (Poznań); Kosiewicz; Kostrzewska, Nepomucena (Poznań); Kratochwill, J. (Poznań); Królewska Expedycya Bramowa (Poznań) zob. Königliche Thor=Erpedition (Poznań); Królewska Powiatowa Kasa Podatkowa (Poznań) zob. Königliche Kreis Steuer Kasse (Poznań); Królewskie Biuro Podatkowe (Poznań) zob. Königliche Steuer=Amt (Poznań); Królewski Sąd Rejonowy zob. Königliche Kreis-Gerichts (Poznań); Królewski Urząd Poborowy (Poznań) zob. Königliche Steuer=Gebe=Stelle (Poznań); Królewski Urząd Skarbowy (Poznań) zob. Königliche Steuer=Amt (Poznań); Kronhelm; Kronthal, Wilhelm właściciel fabryki lamp i towarów metalowych (Poznań); Krysiewicz, J. (Poznań); Krzeski; Krzyżanowski, A. właściciel handlu wapna, cegieł, dachówek, drenów, szamotów, cementu, asfaltu, gipsu, gwoździ drutowych, płytów, stopni, progów i róznych innych wyrobów z granitu. Smoły z węgla kamiennego i węgli kamiennych. Fabryka tektur smołowcowanych, platów asfaltowych, sztuczno kamiennych i asfaltów, rur do gazu, wodociągów i polnych mostków, także fabryka różnych wyrobów z lanego kamienia i piaskowca (Poznań); księgarnia dostawia wszelkie książki tak w języku polskim jak i obcym. Tudzież ryciny i mappy. Wszelkie przedmioty księgarskie zapisuje spiesznie; Drukarnia nabywa dzieł na nakład. Podejmuje się wszelkich robót za ceny umiarkowane, biorąc wzgląd na poprawność i ozdobę (Poznań); Kuberacka; Kuberacki; Kuźma; Łęcka, D. (Poznań); Leitgeber, J.N. właściciel handlu towarem kolonialnym włoskim, herbatą, rumami, arakami, wódkami. Skład prawdziwych importowanych Hamburgskich i Bremeńskich Cygar (Poznań); Leitgeber, Mieczysław księgarz, właściciel wypożyczalni nut i książek, mapy globy, wzory do rysunków (Poznań); Leszczyńska, Wojciecha; Liszkowski, K. właściciel handlu towarem bławatnym, płótnem i bielizną (Poznań); Löwinsohn, Louis J. własciciel sklepu bławatnego (Poznań); Miejska Kasa (Poznań) zob. Die Städt Kammerai-Kasse (Poznań); Monetzel (Poznań); Morzejewski kominiarz (Poznań); Muebius, Ludwik sprzedawał naczynia (Poznań); Murikoski? dekarz (Poznań); Neumann, Gustav handlarz owocami, sztuką ogrodową (Hesja); Nieszczotta, Michał Nikodem lekarz (1815-1870); Nowakowski, Marceli murarz (Poznań); Nowicki, Piotr skład wina, cygar bremenskich, hamburskich, araków, likierów francuzkich, herbaty i towarów kolonialnych (Poznań); Oberselt, F. i Spółka; Pawlak, J. dorożkarz; Pawlicki krawiec (Poznań); Peisert; Piasecka; Piechocki, Antoni; Pielakowski, T. (Poznań); Piotrowski, Józef mistrz rzeźnicki (Poznań); Post=Annahme=Erpedition (Poznań); Preiss właściciel fabryki noży i składu towarów stalowych i metalowych (Poznań); Prochowski stolarz; Przychodzki, J. właściciel składu obuwia (Poznań); Redakcja "Dziennika Poznańskiego" (Poznań); Roeschke, Fr. (Poznań); Rogozińska, Maryanna; Rose, Antoni właściciel handlu materyałów piśmiennych rysukowych malarskich regestrów gospodarskich, książek kontowych i obić (Poznań); Rosiewicz; Rybaczyk, Elzbieta kawiarka w Pałacu Działyńskich; Schendel tokarz (Poznań); Schmidt, Antoni zob. Schmidt, Robert (Poznań); Schmidt, Robert (Poznań); Scholtz, A. listonosz; Schonecker, G. właściciel fabryki przedmiotów kościelych jako to: świeczników, monstrancyi, kielichów, trybularzy, koron itp. (Poznań); Schultz, G. stolarz (Poznań); Skrzypczak; Sroczyński malarz? (Poznań); Städt Kammerai=Kasse (Poznań); Stenzel, Marta; Stęszewski (Poznań); Studzińska, F. przełożona Zakładu Chorych (Poznań); Szawelski weterynarz (Poznań); Szikorski; Szymkowiak murarz (Poznań); Szyrmer, August zajmuje się kładzeniem bruku; Trojanowski, Franciszek szklarz (Poznań); Urząd Pocztowy (Poznań) zob. Post=Annahme=Erpedition (Poznań); Wawrzynkiewicz, Jakub (Kórnik); Weyman, Stanisław wywoził toaletę (Poznań); Wiśniewska, Józefa; właściciel handlu żelazem (Poznań); Wojciechowski, Anastazy wywoził toaletę (Poznań); Wolf; Zajączkowski, J. magister garncarski (Poznań); Zawadzka; Zieliński, Tymoteusz; Żychliński, J. ślusarz (Poznań)Rękopisy1867-1869
Przejdź do zbioru
Pałac Działyńskich. Dowody wydatków w roku 1869, 1868-1870.Adamski, C. właściciel handlu czapek i wyrobów rękawiczniczych (Poznań); Andruszewski, A. tapicer; Antoszewski, Józef blacharz (Poznań); Apteka pod Białym Orłem (Poznań); Apteka pod Złotym Lwem (Poznań); Asch, Adolph; Auerbach, S.J. właściciel fabryki mebli ogrodowych, składu towarów ze stali, żelaza, mosiądzu, żeliwa surowego i emaliowanego oraz magazynu kuchni (Poznań); Biblioteka Towarzystwa św. Wincentego a Paulo (Poznań); Bieliński; Budzyński stolarz (Poznań); Cegielski, H. właściciel fabryki machin lejarni i handlu żelaza (Poznań); Cichowicz, A. właściciel składu korzeni, win, herbaty, łakoci i owoców południowych (Poznań); Cohn, J.; Czarnecki, W. złotnik, właściciel składu wyrobów złotych i srebrnych oraz naczyń kościelnych (Poznań); Das; Daszkiewicz, T.; Dauer, Jan dostarczał lód do lodowni; Dolatkowski, J. garncarz (Poznań); Drożdzewska; Drożyński cieśla; Drukarnia Uniwersytecka (Poznań); Ferlak, Józef wywoził toaletę (Poznań); Frankiewicz, K. właściciel składu sukna, dyflów, kortów i gotowej garderoby; kapelusze, krawatki, rękawiczki, grzebienie, szczotki, parfumeryje itp. (Poznań); Freudenreich, Józef właściciel handlu win i fabryki octu (Poznań); Gabrylewicz, Michał; Gasbeleuchtungs-Anstalt (Poznań); Grocholski, W. dekarz (Poznań); Grodzki, J.N.; Grodzki, J. właściciel drogerii i składu farb; Hartwig, Carl (Poznań); Jaffe, Julius (Poznań); Jagielski, Józef Antoni właściciel Apteki pod Białym Orłem w latacch 1850-1883 (Poznań); Janicki; Janiszewski, L. pomagał przy pieczeniu ciast na Wielkanoc (Poznań); Kaatz; Kalinowska, Antonina; Kalinowski, Leon; Kamieński, N i Spółka ksiegarnia dostawia wszelkie książki tak w języku polskim jak i obcym. Tudzież rycny i mappy. Wszelkie przedmioty księgarskie zapisuje spiesznie; Drukarnia nabywa dzieł nakła. Podejmuje się wszelkich robót za ceny umiarkowane, biorąc wzgląd na poprawność i ozdobę (Poznań); Karge, Jan (Poznań); Kiliński, W. & Co. skład porcelany z fabryki F. Adolfa Schumanna w Berlinie; magazyn porcelany, fajansu i szkła; skład szkła w taflach i szklarnia (Poznań); Kinastowski; Kirchstein, R. właścicielApteki pod Złotym Lwem w latah 1966-1887; Kistler, S. właściciel handlu masłem i fabryki sera szwajcarskiego, rumu, araku, wina, koniaku, likierów, towarów kolonialnych, herbaty, owoców południowych i cygar (Poznań); Kleinke, J.; Königliche Kreis=Gerichts (Poznań); Königliche Steuer=Amt (Poznań); Königliche Steuer=Gebe=Stelle (Poznań); Königliche Thor=Erpedition (Poznań); Konipfer, F. piekarz (Poznań); Kostrzewska; Królewska Expedycya Bramowa (Poznań) zob. Königliche Thor=Erpedition (Poznań); Królewski Urząd Poborowy (Poznań) zob. Königliche Steuer=Gebe=Stelle (Poznań); Kroniecki dekarz; Krotochwill, J.; Krysiewicz, J. (Poznań); Krzyżanowski, A. właściciel handlu wapna, cegieł, dachówek, drenów, szamotów, cementu, asfaltu, gipsu, gwoździ drutowych, płytów, stopni, progów i różnych innych wyrobów z granitu. Smoły z węgla kamiennego i wegli kamiennych. Fabryka tektur smołowcowanych, platów asfaltowych, sztuczno-kamiennych i asfaltów, rur do gazu, wodociągów i polnych mostków, także fabryka różnych wyrobów z lanego kamienia i piaskowca (Poznań); Kubala, Walenty; Kubana, Wojciech; Kuberacka; Kuberacki; Kwaśniewski, Leon; Latz, J. siodlarz; Leitgeber, Mieczysław właściciel księgarni, skład nut i rycin (Poznań); Licykowski (Poznań); Likowski, A. koszyczarz (Poznań); Lissner; Liszkowski, K. właściciel handlu towarem bławatnym, płótnem i bielizną (Poznań); Marcinkowski?, A. sztukator (Poznań); Meire, F. ? blacharz (Poznań); Mortry; Morzejewski kominiarz (Poznań); Muebius, Ludwik sprzedawał naczynia (Poznań); Nichlaur?, Fr. (Poznań); Nowicki, Piotr właściciel składu wina, cygar bremenskich, hamburskich, araków, likierów francuzkich, herbaty i towarów kolonialnych (Poznań); Oberselt, F. i Spółka właściciel handlu żelazem (Poznań); Paegelon, T.; Paulmann, C. W. (Poznań); Pawlicki, J. stolarz (Poznań); Pielecki, Józef; Pietrowski, Józef rzeźnik (Poznań); Prapowski stolarz; Preiss właściciel fabryki noży i składu towarów stalowych i metalowych (Poznań); Redakcja "Czas"; Redakcja "Dziennik Poznański"; Redakcja "Sobótka"; Reiche; Rose, Antoni właściciel handlu materyałów piśmiennych rysunkowych malarskich regestrów gospodarskich, książek kontowych i obić (Poznań); Scheding, Julius; Scherck mosiężnik (Poznań); Schmidt, Antoni zob. Schmidt, Robert (Poznań); Schmidt, Robert (Poznań); Schoenecker, G.; Schulz, G. malarz; Servis=Amt (Poznań); Sikorski, N. siodlarz i rymarz, właściciel fabryki szorów i chomąt angielskich i batów, siodeł angielskich, kuferków i torbów; Sobecki, M. właściciel fabryki świec woskowych; świece stearynowe i prafinowe; stoczki w różnych gatunkach (Poznań); Sroczyński; Staniewicz; Stark, A. złotnik, jublier (Poznań); Stefański, Józef fuczpan (Poznań); Szawelski; Tomaszewska, Antonina; Trojanowski Franciszek szklarz; Urząd Serwisowy zob. Das Servis=Amt (Poznań); Walinoski, Leon; Wiśniewski, Antoni; Wojciechowski, Anastazy wywoził toaletę (Poznań); Wojciechowski, T.; Wolkowitz, F? (Poznań); Zemułkowski?; Zeyland, J. (Poznań); Zimny kamieniarz; Żupański, J.K.; Żychliński, J. ślusarz (Poznań)Rękopisy1868-1870