Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
[Kopie dokumentów z czasów panowania Zygmunta III i Władysława IV krolow polskich 1604-1634].Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Aldobrandini, Cinzio (ca 1555-1610); Bałaban Aleksander; Baranowski, Wojciech abp gnieźn. (1548-1615); Baronio, Cesare kardynał włoski hagigraf (1538-1607); Bogusz Jan klan zawichojski; Boratyński Mikołaj stolnik orszański; Borghese, Scipione kard. (1577-1633); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński (1560-1621); Chrystian IV (król Danii i Norwegii ; 1577-1648); Czarnkowski Adam Sędziwój wda łęczycki (1555-1627); Czykowski Stanisław podkomorzy krakowski; Daniłowicz Jan wda ruski (1570-1628); Daniłowicz Mikołaj klan lwowski, podskarbi wlk. kor. (ca 1558-1624); Domaradzki Stanisław podstoli lwowski; Drewiński Lauryn cześnik wołyński; Dżanibekgirej chan krymski; Działyński Stanisław wda malborski i chełmiński (?-1617); Ferdynand I Medyceusz (Wielki Książę Toskanii ; 1549-1609); Filip III (król Hiszpanii i Portugalii ; 1578-1621); Filip II (książę pomorski ; 1573-1618); Firlej, Henryk (abp gnieźnieński ; 1574-1626); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Gosiewski Aleksander wda smoleński (?-1639); Jakub I (król Anglii ; 1566-1625); Jan Zygmunt margrabia brandenburski; Jermogen Siergiej archiep. smoleński; Jerzy III ks. pomorski; Joachim Fryderyk (elektor brandenburski ; 1546-1608); Kalinowski Walenty Aleksander generalny sta podolski; Karol Habsburg arcyksiążę austriacki, bp wrocławski (1590-1624); Karol II książę oleśnicki; Karol IX Waza (król Szwecji ; 1550-1611); Kochanowski Piotr (1566-1629); Kochański Grzegorz Jerzy? poseł do sułtana tł. poselski; Konstancja (królowa Polski ; 1588-1631); Korecki Samuel Karol pułk. sta ropczycki (1621-1651); Kos Feliks ksiądz sekr. król.; Kossobudzki Adam klan wyszogrodzki; Kostka Jerzy wda malborski (ca 1555-1611); Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Krzewski Abraham sekr. pos. w Turcji poseł; Kuczborski Jan bp chełmiński sekr. król. (ca 1572-1624); Łahodowski Jan klan woł.; Lanckoroński Stanisław wda podlaski, sandomierski (ca 1465-1535); Łaski Samuel poseł sekretarz królewski (ca 1553-1611); Ledóchowski Samuel pisarz ziemski krzemieniecki; Leon XI (papież ; 1535-1605); Leopold abp Strasburga; Leśniowski Maciej sta raciborski klan bełski; Leszczyński Wacław kanclerz w. kor. (1576-1628); Ligęza Sebastian podstoli sandomierski; Lipski Andrzej bp krakowski kanclerz w. kor. (1572-1631); Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. 1573-1640; Maciej I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619); Madaliński Jan opat lędzki; Maria Anna Bawarska (arcyksiężna austriacka ; 1551-1608); Maria Medycejska (królowa Francji ; 1573-1642); Maryna Mniszchówna (carowa Rosji ; ca 1588-1614); Mielżyński Łukasz klan gnieźnieński 1560-1628; Miński Stanisław wda łęczycki podkanclerzy kor. (ca 1561-1607); Mohiła Konstanty wda wołoski; Montalto Alessandro kard.; Mortangen Ludwik von zob. Mortęski Ludwik; Mortęski Ludwik wda pomorski chełmiński (?-1615); Myszkowski Zygmunt marszałek w. kor. (1562-1615); Opaliński Andrzej bp poznański (1576-1623); Ossoliński Jan Zbigniew wda podlaski i sandomierski (1555-1623); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Paweł V (papież ; 1552-1621); Peretti de Montalto Alessandro kard. protektor Polski w Watykanie (1571-1623); Plichta Konstanty klan sochaczewski; Przyjemski Andrzej klan gnieźn. marsz. nadworny kor. (?-1618); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marsz. w. lit. wda wileński (1549-1616); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Rudomina Jan sekretarz królewski; Sapieha Lew kanclerz i hetman w. lit. (1557-1633); Sierakowski Jan cześnik podolski; Sobieski Jakub marszałek poselski wojewodzic lubelski; Stadnicki Stanisław (ca 1551-1610); Stefan II Bocskay (książę Siedmiogrodu ; 1557-1606); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Struś Mikołaj klan halicki sta bracławski i winnicki (zm. 1604); Szczepański Jakub podkomorzy chełmiński (?-1630); Szołdrski Andrzej bp kijowski przemyski poznański (1583-1650); Szydłowiecki Krzysztof klan sandomierski; Szyszkowski Marcin bp łucki płocki krakowski (1554-1630); Ważyński Bartłomiej podkomorzy dorpacki; Wężyk Jan prymas 1575-1638; Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Włodek Stanisław wda bełski (?-1615); Wołłowicz Eustachy bp wileński (1571-1630); Wołłowicz Hieronim [Jarosz] podkancl. lit. sta żmudzki (?-1643); Wolski Mikołaj sta krzepicki marszałek w. kor. (?-1630); Woyna Benedykt bp wileński (?-1615); Zadzik Jakub bp chełmiński krakowski kancl. w. kor. (1582-1642); Zamoyski Jan abp lwowski (?-ca 1614); Zbaraski Jerzy podczaszy kor. klan krakowski (ca 1573-1631); Zbaraski Krzysztof koniuszy kor. (1580-1627); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)Rękopisy17 w.