Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 6 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Odpisy akt i korespondencji staropolskiej XVII-XVIII w.Bachmatow gen.; Brzostowski, Konstanty Kazimierz bp smoleński, wileński (1644-1722); Bukowski płk.; Czarniecki, Stefan Stanisław pisarz polny kor. (?-1703); Dąmbski Stanisław Kazimierz bp chełmski, płocki, kujawski (ca 1638-1700); Denhoff, Jerzy Albrecht kanclerz w. kor., bp krakowski (1640-1702); Działyński Michał klan bydgoski (?-1713); Działyński, Tomasz wojewoda chełmiński (1656-1714); Gorzeński, Jan łowczy w. lit. (1626-1695); Jabłonowski, Jan Stanisław wda ruski pisarz (1669-1731); Jabłonowski Stanisław Jan klan krakowski, hetman w. kor. (1634-1702); Jakub Ludwik Sobieski (królewicz polski ; 1667-1737); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Lasocki, Olbracht Adrian klan inowrocławski (1631-1693); Leszczyński, Bogusław podskarbi podkanclerzy kor. (ok. 1612-1659); Leszczyński Rafał podskarbi w. kor., sta gen. wielkopolski (1650-1703); Lipski, Feliks Aleksander wda kaliski, klan sieradzki (?-1702); Lipski, Jan Aleksander bp krakowski, kard., podkanclerzy kor. (1690-1746); Lubomirski, Hieronim Augustyn klan krakowski, hetman w. kor. (ok. 1647-1706); Lubomirski, Stanisław Herakliusz marszałek w. kor., pisarz (ok. 1642-1702); Lubomirski, Teodor Konstanty wda krakowski (1683-1745); Małachowski, Jan bp krakowski referendarz podkanclerzy kor. (1623-1699); Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716); Opaliński, Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Ożarowski, Jerzy Marcin oboźny kor. (1690-1741); Pac, Kazimierz Michał pisarz w. lit., kawaler maltański (?-1719); Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Poniński, Franciszek sta kopaniecki, stolnik poznański (ca 1676-1740); Potocki, Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751); Potocki, Teodor Andrzej (prymas Polski ; 1664-1738); Przebendowski, Jan Jerzy wda malborski, podskarbi w. kor. (1639-1729); Radzewski Franciszek chorąży nadworny kor. podkomorzy poznański (przed 1685-1748); Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705); Radziwiłł, Stanisław Kazimierz marszałek w. lit. (1648-1690); Sapieha, Kazimierz Jan Paweł wda wileński, hetman w. lit. (ca 1642-1720); Skaławski, Franciszek klan gnieźnieński 18 w.; Sługocki, Stanisław stolnik chełmski, wda lubelski 18 w.; Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Sykstus V (papież ; 1521-1590); Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710); Szołdrski, Ludwik wda kaliski (1675-1749); Tarło, Karol wda lubelski, kanclerz w. kor. (1639-1702); Wielopolski, Jan kanclerz w. kor. (1630-1688); Witwicki, Jan Stanisław bp kijowski, łucki, poznański (1630-1698); Wolski, Jan pisarz grodzki, chęciński 18 w.; Zbąski Jan Stanisław bp przemyski, warmiński (1629-1697)Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Silva rerum, czasy Jana III Sobieskiego i Augusta II.Bidziński Stefan klan i wda sandomierski (ca 1630-1704); Brzostowski, Konstanty Kazimierz bp smoleński, wileński (1644-1722); Cielecki, Jakub klan kamieński 17 w.; Czarnkowski, Władysław sta osiecki (ca 1660-1726); Denhoff, Jerzy Albrecht kanclerz w. kor., bp krakowski (1640-1702); Denhoffowa, Helena chorążyna wieluńska 17 w.; Dziewałtowski wojewodzic trocki; Fredro, Jakub Maksymilian podkomorzy przemyski, referendarz kor. (ca 1600-1646); Gałecki, Franciszek Zygmunt wda kaliski, poznański, kuchmistrz kor. (1645-1711); Gniński, Jan Krzysztof wda chełmiński, podkanclerzy kor. (ca 1625-1685); Grzymułtowski, Krzysztof wda poznański (1620-1687); Jabłonowski, Jan Stanisław wda ruski, pisarz (1669-1731); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Krąkowski, Jan klan krzywiński 17 w.; Łącki, Jan Korzbok klan kaliski (ca 1640-1694); Lanckoroński, Przecław marszałek Koła Rycerskiego; Lasocki, Olbracht Adrian klan inowrocławski (1631-1693); Leszczyński, Bogusław podskarbi, podkanclerzy kor. (ca 1612-1659); Leszczyński, Jan wda poznański, krakowski, kanclerz w. kor. (1603-1678); Lubomirski, Stanisław Herakliusz marszałek w. kor., pisarz (ca 1642-1702); Morsztyn, Jan Andrzej (1621-1693); Opaliński, Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Prażmowski, Mikołaj Jan (prymas Polski ; 1617-1673); Przyjemski, Władysław wda kaliski (?-1699); Radziejowski, Jan Feliks klan wieluński (?-1685); Radziejowski, Michał (prymas Polski ; (1641-1705); Rajecki; Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728); Sapieha, Jan Fryderyk klan trocki, sta brzeski (1680-1751); Sarnowski, Stefan podkomorzy łęczycki (?-1678); Sokoliński-Drucki, Michał Karol pisarz w. lit. (?-1690); Sulimirski dyr. wojsk kor.; Sulmirski sędzia wojskowy; Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710); Trzebicki, Andrzej podkanclerzy kor., bp przemyski, krakowski (1607-1679); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński, wda i klan krakowski (1678-1741); Witwicki, Jan Stanisław bp kijowski, łucki, poznański (1630-1698); Wydżga, Jan Stefan (prymas Polski ; ca 1610-1685); Załuski, Andrzej Chryzostom bp, kanclerz w. kor. (ca 1650-1711)Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Odpisy akt i korespondencji staropolskiej.Aleksander VII (papież ; 1599-1667); Aleksy (car Rosji ; 1629-1676); Anna Austriaczka (królowa Francji ; 1601-1666); Barberini, Antonio Marcello kard. (1569-1646); Białłozor, Jerzy bp smoleński, wileński (1622-1665); Contarini, Domenico doża wenecki (1585-1675); Czarnkowski, Sędziwój Franciszek klan poznański (?-1655/1656); Czartoryski, Kazimierz Florian (prymas Polski ; ca 1614-1674); Franciszka Lotaryńska księżna de Vendôme (1592-1669); Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688); Gembicki, Wawrzyniec (prymas Polski ; 1559-1624); Gniewosz, Mikołaj Wojciech bp kujawski (?-1654); Gniński, Jan Chryzostom opat wągrowiecki, bp kamieniecki (?-1715); Gorajski, Zbigniew klan chełmski (1596-1655); Grabski, Stanisław klan rogoziński (1638-1693); Grudziński, Andrzej Karol wda kaliski, poznański (1611-1678); Jabłonowski, Stanisław Jan klan krakowski, hetman w. kor. (1634-1702); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655); Kryski, Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667); Maria Franciszka Sabaudzka (królowa Portugalii ; 1646-1683); Męciński, Albert jezuita (1598-1643); Olszowski, Andrzej (prymas Polski ; 1621-1677); Opaliński, Andrzej bp poznański (1575-1623); Opaliński, Krzysztof wda poznański (1609-1655); Orsini, Virgino kard. (1615-1676); Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Potocki, Stanisław wda krakowski, hetman w. kor. (1589-1667); Prażmowski, Mikołaj Jan (prymas Polski ; 1617-1673); Radziejowski, Hieronim podkanclerzy koronny (1612-1667); Radziwiłł, Krzysztof wda wileński, hetman w. lit. (1585-1640); Roszkowski, Jan klan poznański (1575-1613); Sawicki, Melchior Stanisław klan brzeski (?-1668); Słupecki, Jerzy sta pliźnieński (1615-1663); Szołdrski, Andrzej bp kijowski, przemyski, poznański (1583-1650); Tęczyński, Jan wda krakowski (1581-1637); Wiśniowiecki, Dymitr Jerzy hetman w. kor. (1631-1682); Wydżga, Jan Stefan (prymas Polski ; ca 1610-1685); Żabokrzycki podsędek bracławski 17 w.; Zbaraski, Jerzy podczaszy kor., klan krakowski (1573-1631)Rękopisy17 w.
Przejdź do zbioru
Silva rerum 18 w.Baltaci Mehmet Paşa wielki wezyr turecki (1660-1712); Bidziński, Stefan klan i wda sandomierski (ca 1630-1704); Bieliński, Franciszek marszałek w. kor. (1683-1766); Bieliński, Kazimierz Ludwik marszałek w. kor. (1661-1713); Bokum, Jan Kazimierz de Alten bp przemyski, podkanclerzy kor. (1666-1721); Czarnkowski poseł na sejm 17 w.; Dąmbski, Stanisław Kazimierz bp chełmski, płocki, kujawski (ca 1638-1700); Dewlet Girej II (chan krymski ; ?-1724); Dziewałtowski chorążyc trocki 17 w.; Frezer, Jan burgrabia krakowski (?-po 1744); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Głębocki chorąży brzeski 18 w.; Gniazdowski, Chryzostom regimentarz (?-1732); Golcz, Franciszek Joachim sta średzki, chorąży nadworny (?-1717); Golovkin, Gavrill kanclerz rosyjski (1660-1734); Grimaldi, Hieronim abp edesseński, nuncjusz apostolski (1673-1733); Humiecki, Stefan wda podolski (?-1736); Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Jan Kazimierz król Polski ; 1609-1672); Jełowiecki, Hieronim sufragan lwowski (1672-1732); Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718); Lanckoroński, Przecław marszałek sejmiku opatowskiego 17 w.; Lasocki, Krzysztof podczaszy wyszogrodzki 17 w.; Ledóchowski, Stanisław wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej (1666-1725); Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705); Lubomirski Stanisław Herakliusz marszałek w. kor., pisarz (1642-1702); Mniszech, Józef marszałek w. kor. (1670-1747); Morsztyn, Jan Andrzej podskarbi w. kor., poeta (1621-1693); Morsztyn, Stanisław wojewoda sandomierski, mazowiecki (po 1623-1725); Opaliński, Kazimierz Jan bp chełmiński (1639-1693); Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Piotr I Wielki (cesarz Rosji ; 1672-1725); Piper, Karol minister stanu Szwecji (1647-1716); Poniatowski, Stanisław wda mazowiecki, podskarbi w. lit., klan krakowski (1676-1762); Popławski, Mikołaj bp inflancki, abp lwowski (1636-1711); Potocki, Michał pisarz w. kor., wda wołyński (ca 1660-1749); Potocki, Stanisław Władysław strażnik w. lit., wda bełski (?-1732); Potocki, Stefan Aleksander strażnik kor., wda bełski (ca 1651-1726); Potocki, Teodor Andrzej (prymas Polski ; 1664-1738); Prażmowski, Franciszek Michał biskup łucki (?-1701); Radomicki kasztelanic kaliski 17 w.; Radziejowski, Michał Stefan (prymas Polski ; 1645-1705); Romanowski, Tomasz Jan podkomorzy chełmiński (ca 1680-1736); Rudziński, Kazimierz klan czerski, wda mazowiecki (ca 1676-1759); Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728); Sapieha, Kazimierz Jan Paweł wda wileński, hetman w. lit. (1642-1720); Šeremetev, Boris Petrowič feldmarszałek rosyjski (1652-1719); Sieniawski, Adam Mikołaj wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski (1666-1726); Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710); Szembek, Jan Sebastian kanclerz w. kor. (?-1731); Szembek, Krzysztof Andrzej Jan bp chełmski, przemyski, warmiński (1680-1740); Szembek, Stanisław (prymas Polski ; 1650-1721); Tarło, Stanisław wda lubelski (?-1705); Wydżga, Jan Stefan (prymas Polski ; ca 1610-1685); Wyrożembski Jan Władysław instygator kor. (?-1730); Wyżycki, Mikołaj bp chełmski (1619-1705); Zakrzewski Jan sekretarz Jana III Sobieskiego 17 w.; Zalewski, Stanisław 17 w.; Załuska, Teresa starościna rawska (1676-1759); Załuski Franciszek wda czernihowski 18 w.Rękopisy1701-1750
Przejdź do zbioru
Zebranie różnych transakcyi, konfederacyi, scriptów etc. tak za dawnieyszych rewolucyi jako też y pod czas ostatniey woyny szwedzkiey. Przydaią się na końcu niektóre scripta aevi praesentis 1736. Ab anno 1672.August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Białłozor, Krzysztof kanonik, dziekan wileński (?-1741); Bidziński, Stefan klan i wda sandomierski (ca 1630-1704); Brylewski, Piotr; Cieciszewski, Józef podczaszy liwski; Conti, François Louis de Bourbon (1664-1709); Denhoff, Stanisław hetman polny lit., wda połocki (ca 1673-1728); Eperieszy, Michał ciwun szadowski; Flemming, Jakub Henryk koniuszy lit., feldmarszałek saski (1667-1728); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Gorzeński, Ludwik poseł; Innocenty XII (papież ; 1615-1700); Jabłonowski, Jan Stanisław wda ruski, pisarz (1669-1731); Jabłonowski, Stanisław Jan klan krakowski, hetman w. kor. (1634-1702); Jasieńczyk, Józef komisarz pow. orszańskiego; Jurewicz, Samuel wojski wołkowyjski (?-przed 1720); Justiniano, Marco Antonio ks. wenecki; Klemens XI (papież ; 1649-1721); Kobielski, Samuel poseł sieradzki; Kociełł, Michał Kazimierz wda trocki, podskarbi w. lit. (1644-1716); Königsmark, Maria Aurora (1662-1728); Kotowicz, Hrehory Józef łowczy lit., poseł na sejmy (?-1724); Kryszpin-Kirszensztein, Jan Hieronim bp żmudzki (ca 1654-1708); Lipski, Feliks Aleksander wda kaliski, klan sieradzki (16..-1702); Lubomirski, Stanisław Herakliusz marszałek w. kor., pisarz (1642-1702); Ludwik XIV (król Francji ; 1638-1715); Ogiński, Grzegorz Antoni (1654-1709); Ogiński, Grzegorz Antoni sta żmudzki, hetman polny lit.; Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Piper, Karol minister stanu Szwecji (1647-1716); Poniński, Władysław referendarz kor.; Poniński Władysław referendarz kor.; Przebendowski, Jan Jerzy wda malborski, podskarbi w. kor. (1639-1729); Przerębski, Jan Władysław referendarz duch. kor. (?-1704); Radziejowski, Karol; Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705); Sapieha, Kazimierz Jan Paweł wda wileński, hetman w. lit. (1642-1720); Sieniawski, Adam Mikołaj wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski (1666-1726); Sierakowski, Józef sta olszański (1682-przed 1748); Sucharzewski, Stanisław poseł; Święcicki, Mikołaj bp kijowski, poznański (?-1707); Szembek, Krzysztof Andrzej Jan bp chełmski, przemyski, warmiński (1680-1740); Tarczewski, Józef podczaszy; Tarło, Karol wda lubelski, kanclerz w. kor. (1639-1702); Tarło, Michał Bartłomiej bp poznański (1656-1715); Tarło, Stanisław kuchmistrz kor. (?-1721); Turłaj, Władysław pisarz grodzki trocki; Wołłowicz, Wincenty Piotr referendarz lit., jezuita (?-1737); Wysocki dworzanin króla Augusta II; Załuski, Andrzej Chryzostom bp, kanclerz w. kor. (ca 1650-1711)Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Silva rerum głównie z czasów Augusta II, z diariuszem sejmu.August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bieliński, Franciszek marszałek w. kor. (1683-1766); Bieliński, Kazimierz Ludwik marszałek w. kor. (1661-1713); Czacki, Wojciech sta włodzimierski (1621-?); Denhoff 18 w.; Działyński, Tomasz wojewoda chełmiński (1656-1714); Działyński wojewodzic 18 w.; Garczyński 18 w.; Jastrzębski; Jełowiecki, Hieronim sufragan lwowski (1672-1732); Lanckoroński; Lanckoroński 18 w.; Leszczyński, Rafał podskarbi w. kor., sta gen. Wielkopolski (1650-1703); Lipski, Jan Aleksander bp krakowski, kard., podkanclerzy kor. (1690-1746); Lubomirski, Teodor Konstanty wda krakowski (1683-1745); Mężyński, Franciszek poseł na sejmik średzki 18 w.; Miaskowski, Wojciech Maksymilian wda kaliski (ca 1683-1763); Mniszech, Józef marszałek w. kor. (1670-1747); Modlikowski, Kasper 18 w.; Mycielski 18 w.; Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Pieniążek Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712); Pociej, Kazimierz Aleksander (1666-1728); Poniatowski, Stanisław wda mazowiecki, podskarbi w. lit., klan krakowski (1676-1762); Potocki, Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751); Potocki< Kazimierz (1630-1702); Potocki< Kazimierz sta krasnostawski; Potocki, Teodor Andrzej (prymas Polski ; 1664-1738); Przebendowski, Joachim bp łucki (1675-1721); Radomicki, Maciej wda inowrocławski, poznański, sta gen. wielkopolski (ca 1648-1728); Sapiehowie (ród); Szembek Stanisław prymas 1650-1721; Tarło, Jan wda lubelski, sandomierski (1684-1750); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński, wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki, Michał Serwacy hetman w. lit., kanclerz w. lit. (1680-1744); Załuski, Ludwik Bartłomiej bp płocki (1661-1721)Rękopisy18 w.