Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyKorespondencja Leona Janta-Połczyńskiego.Adamski, Stanisław biskup poznański, katowicki; American Polish Chamber of Commerce and Industry in the United States, inc. (Nowy Jork); Arciszewski, Konrad; Bank Gospodarstwa Krajowego; Bank Kwilecki, Potocki i Ska; Bank Polski; Berson, A. profesor; Bochemski, Adolf; Centrala Rolników. Towarzystwo Akcyjne. Filia w Toruniu; Central European Times Publ. Co Ltd.; Centralny Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków; Chevigny, Jean de; Chłapocka, M.; Chłapowska, Wanda (Rogaczew); Chłapowski, M.; Chrześcijańskie Stronnictwo Rolnicze; Chrzyhczewski, Aleksander; Cieszkowski, August; Conrad, Herbert von; Consulate General of the Republic of Poland (Nowy Jork); Czapski; Dalbor, Edmund arcybiskup gnieźnieński i poznański; Dech?; Dembek, Bernard biskup; Departament Gospodarstwa Społecznego; Dietl, Bronisław; Dupont generał; Edelman, K.; Europa Publications Ltd. (Londyn); Ezeytag, Karol; Fundacja im. Tadeusz Garczyńskiego (Poznań); Gargul, Władysław; Gębczak, Józef; Glinka, Jan; Gumacki; Hącia, Kazimierz doktor; Hraykowski?; Humnicki, Kazimierz; Izba Rzemieślnicza (Grudziądz); Izba Skarbowa (Grudziądz); Janicki, Stanisław; Janta-Połczyńska, Augustyna ciotka Leona Janty-Połczyńskiego; Janta-Połczyński, Adam syn Leona Janty-Połczyńskiego; Janta-Połczyński, Aleksander bratanek Leona Janty-Połczyńskiego; Janta-Połczyński, Leon minister rolnictwa, senator (1867-1961).; Janta-Połczyński, Maciej syn Leona Janty-Połczyńskiego; Janta-Połczyński, Roman; Janta-Połczyński, Władysław; Jas-Jaworski, J.; Jaskulski, W. wiceminister skarbu; Jeszke, Witold adwokat, notariusz; Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzczypospolitej; Karśnicki, Feliks właściciel majątku Majków; Karwacki; Klarner; Klub Parlamentarny Bezpartyjnego Bloku współpracy z Rządem; Kółko Przyjaciół Muzeów; Kółko Rolnicze (Białystok); Kółko Rolnicze (Gostyczynin); Kółko Rolnicze (Kielce); Kółko Rolnicze (Nowogródek); Kółko Rolnicze PTR (Sępolno); Kółko Rolnicze PTR (Wołyń); Koło Gospodarcze Posłów i Senatorów BBWR; Koło Porad Sąsiedzkich powiatu toruńskiego; Koło Rolników Studentów Uniwersytetu Poznańskiego; Komiczowski, R.; Komisarz Generalny 6% Pożyczki Narodowej; Komitet Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego; Komitet Organizacyjny Zjazdu b. działaczy niepodległościowych Pomorza; Komitet Utrwalenia Pamięci Walerego Sławka; Kommando; Konarzewski, Daniel inspektor armii; Korfanty, Wojciech; Kowalski, Bronisław Zarządca Przymusowy Majątków i Zakładów Przemysłowych Księcia von Pless; Kurnatowski, Zygmunt (Bytyń); Lamot wojewoda pomorski; Łebiński, Stanisław; Lechnicki, Felicjan; Leśniewski, Wiktor; Litwiński, Leon; Łoziński ksiądz; Łubieński, Henryk; Lubomirska małżonka Kazimierza Lubomirskiego; Lubomirski, R.; Lubomirski, Zdzisław; Lubowiecka, Aleksandra (Kraków); Łukomski, Stanisław biskup łomżyński; Łukowicz, Tadeusz; Małusky, Piere; Mieszany Trybunał Polsko-Niemiecki (Paryż); Minister Przemysłu i Handlu; Minister Reform Rolnych; Ministerstwo Kultury i Sztuki.; Ministerstwo Przemysłu i Handlu; Ministerstwo Rolnictwa; Ministerstwo Rolnictwa. Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych; Ministerstwo Skarbu; Ministerstwo Spraw Wojskowych i Wiceminister; Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Departament Polityczny. Wydział Prasowy; Minkowski Komisarz Geeneralny Pożyczki Narodowej; Mnisterstwo Spraw Zagranicznych; Mohl, Maria; "Myśl Mocarstwowa" Związek Młodzieży Państwowej; Naydy, Tymoteusz; Niedźwiedzka, Bożena; Niesarytkowska?, J.; Niewisz, Stanisław; Nowak, Julian premier, profesor UJ; Okoniewski, Stanisław biskup chełmiński; Ossowski, Zbigniew; Państwowy Bank Rolny (Warszawa); Plater, Zygmunt prezes Polskiego Towarzystwa Leśnego; Pochwalski, Kazimierz; Polski Czerwony Krzyż; Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarii; Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarji zob. Polskie Towarzystwo Wzajemnej Pomocy w Bułgarii; Pomorska Okręgowa Komisja Oszczędnościowa; Pomorska Spółka Okowiciana; Pomorskie Towarzystwo Rolnicze; Pomorski Związek Ziemian; Poselstwo R.P. w Belgradzie; Poznański Bank Polski; Praca Państwowa; Prądzyński, L.; Prawica Narodowa; Pruszyński, Ksawery; Ptech, Jan; Raczyński, Aleksander; Radkiewicz, Wanda (Warszawa); Radziwiłł, Janusz polityk (1880-1967); Redakcja Czas; Redakcja Dzień Polski; Redakcja Epoka; Redakcja Gazeta Rolnicza; Redakcja Tygodnik Prawda; Roman, Antoni; Romer, Karol Adam dyplomata polski, urzędnik Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1885-1938); Romer, Tadeusz Ludwik radca poselstwa polskiego w Rzymie (1894-1978); Rozwadowski, Jan M. profesor; Rzepnikowski; Sakowicz, Jarosław; Sapieha, Adam; Saski?; Skarszewski, Leopold; Sławek, Walery; Slesz, Jan prezes Pomorskiego Związku Ziemian; Sosnowski, Kazimierz; Sowiński, Stefan; Staniewicz, Witold; Stowarzyszenie Polskich Dziennikarzy i Publicystów Gospodarczych; Stronnictwo Prawicy Narodowej Oddział Lwowski; Suszczyński, Władysław; Sym?, Antoni; Szarejko, W.; Szarski; Tarnowski, Juliusz; Tarnowski, Z.; Tatula, Franciszek; Teatr Miejski (Kraków); Teatr Śląski (Katowice); Teatr Wielki; Teatr Wojska Polskiego; Tempki, Kazimierz; Teodorowicz ksiądz; Towarzystwo Rolnicze Inowrocławsko-Strzelińskie; Twardowski; Tymczasowa Rada Stanu Królestwa Polskiego.; Tyszkiewicz, Leontyna; Ubezpieczalnia Krajowa (Poznań); Urząd Wojewódzki; Voltan, Leonard; Wałbrzyskie Koło Porad Sąsiedzkich; Warszawska Izba Rolnicza; Wehr; Wellakowski; Wiceminister Skarbu; Wielkopolskie Towarzystwo Kółek Rolniczych; Wielowieyski; Wieniawski, Antoni; Wilski, Zbigniew; Wojewoda Pomorski; Wojewoda Poznański; Wojewódzka Rada Narodowa (Opole); Wojnowski, Stanisław; Wydawnictwo Księgi Jubileuszowej "Współczesne dzieje Pomorza" (Toruń); Wydawnictwo "Odrodzenie" (Katowice); Wysocki, Alfred podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Zachodnio-Polskie Zjednoczenie Spirytusowe; Zachowawczy Związek Organizacji Politycznych i Gospodarczych (Warszawa); Zakład im. Ossolińskich (Wrocław); Zatton; Zjazd Rolniczy; Zjednoczenie Zachowawczych Organizacji Politycznych (Warszawa); Zjednoczenie Zachowawczych Organizacyj Politycznych (Warszawa) zob. Zjednoczenie Zachowawczych Organizacji Politycznych (Warszawa); Zwiazek Drużyn Ludowych Mocarstwowej Polski; Związek Filomatów Pomorskich (Toruń); Związek Stowarzyszeń Ociemniałych Żołnierzy R.P.; Związek Ziemian; Związek Ziemian Wschodnich Województw Małopolski (Lwów); Związek Zrzeszeń Własności Nieruchomej Miejskiej w Polsce; Żychliński, JóżefRękopisy20 w.