Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyProśby o wsparcia, pożyczki, rekomendacje, rady, informacje, prośby o zajęcie, o pracę, o posadęBank 1920; Bank Hadlowy w Warszawie Oddział w Poznaniu 1922; Bederski Antoni; Borowiczówna Z.; Brzycka Jolenta służebniczka w Zaniemyślu; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chacharowski B. instruktor ogrodnictwa; Chramiec Józef; Gielniak Jadwiga; Höflich Emil; Jóźwiak przewodniczący Powiatowego Koła Śremskiego Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej; Kaźmierczak Elżbieta; Kluge burmistrz w Kórniku; Komisariat 1919; Kotas D.; Kozłowski Feliks urzędnik gospodarczy; Krygier urzędnik gospodarczy; Kubiaczyk Józef; Kusztalak sekretarka Powiatowego Koła Śremskiego Związku Inwalidów Wojennych R. P.; Kuźniewski Ignacy; Łanowska Jadwiga; Lisiecki Arkadiusz proboszcz w Bninie; Łukowski Czesław; Matuszewska A. z Rowińskich; Mixtacki Walenty; Naczelnej Rady Ludowej, Poznań 1919; Naskręt Ludwik; Noak Theodor; Noskowicz Mieczysław publicysta, red. "Gazety Grudziądzkiej"; Nowak Stanisław; Olesiowa Wanda; Otocki Józef; Parchatka Rafaela przełożona służebniczek w Zaniemyślu; Pewińska Józefa; Policja pruska posterunek bnin 19 w.; Portalska Franciszka; Prądzyńska Józefa szarytka w Poznaniu; Rada Ludowa Kórnik 1919; Rada Robotniczo-Żołnierska Bnin 19 w.; Rochalski Ludwik proboszcz w Mącznikach; Rowińska A. zob. Matuszewska A. z Rowińskich; Schulz Józef ksiądz, dyr. i generalny sekr. Zw. Stow. Pol. Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu; służebniczki, Zaniemyśl; Sobkowiak Stanisława; Starzyńska K.; Szulc Tadeusz; Szwedziński Stanisław ksiądz; Szymczak Prakseda; Wegner S.; Wlazłowski W.; Wolniewicz Antoni; Załuskowska E.; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zielewicz starosta w Ostrzeszowie; Związek Inwalidów Wojennych Powiatowe Koło Śremskie 1921; Związku Spółek Zarobkowych, Poznań 1920Rękopisy1917-1922