Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyTowarzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu: Korespondencja Tytusa i Jana Działyńskich, zawiadomienia o zebraniach, bruliony przemówień, monity, kwity składkowe etc.Baerensprung, Edmund von dyrektor policji (Poznań); Bethmann-Hollweg, Moritz August von pruski minister oświaty; Brettner; Chlebowski, Leon Hipolit urzędnik Ziemstwa Kredytowego, działacz Tow. Demokratycznego i PTPN; Cieszkowski, August filozof, ekonomista, polityk; Das; Działyńska, Celestyna z Zamoyskich (1804-1883); Działyński, Adam Tytus (1796-1861); Działyński, Jan Kanty (1829-1880); Feldmanowski Hieronim pedagog, literat i bibliotekarz; Fryderyk Wilhelm III król pruski; Fryderyk Wilhelm IV król pruski; Gutakowski, Wacław pułkownik; Haak, Faustyn; Karśnicki, Karol uczestnik sprzysiężenia Wysockiego, uczestnik powstania listopadowego, inżynier chemik, przewodniczący Wydziału Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Köngliche Kreisgericht (Posen); Königliche Kreisgericht (Posen); Königliche Provinz (Posen); Koźmian, Stanisław poeta, tłumacz, polityk, prezes PTPN; Królewski Sąd Okręgowy (Poznań) zob. Das; Królewski Sąd Powiatowy (Poznań) zob. Köngliche Provinz (Posen); Libelt, Karol filozof; Lompa, Józef narodowy działacz śląski, tłumacz sądowy; Lubomęski, Augustyn sekretarz Wydziału Nauk Przyrodniczych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Makowski, Aleksander kupiec (Gdańsk); Małachowski, Władysław fotograf, wynalazca (1837-1900); Malinowski, Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk; Matecki, Teofil lekarz, przewodniczacy Wydz. Lekarskiego PTPN; Moszczeński, Ignacy; Poniński, Edward płk; Potworowski, Ludwik sędzia (Poznań); Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk (1856-1872); Przeździecki, Aleksander hrabia, mediewista (1814-1871); Przyborowski, Józef prof. Szkoły Głównej w Warszawie, bibliotekarz Bibl. Gł. (Warszawa); Przyłuski, Leon arcybiskup; Puttkamer, Robert Victor Eugen naczelny prezes W. Ks. Pozn.; Skalisko, W.; Skarżyński, Michał; Societatis Literariae; Studniarski, Maksymilian sekretarz Wydziału Nauk Historycznych i Moralnych; Szenic, Stanisław nauczyciel gimnazjum (Śrem), sekr. i podskarbi Tow. Pomocy Naukowej pow. śremskiego, sekr. Wydziału Nauk Przyrodniczych PTPN; Szokalski, Wiktor lekarz, prof. akademii Medyko-Chirurgicznej (Warszawa); Wegner, Leon historyk, sekr. PTPN; Wielopolski, Aleksander hrabia, margrabia Gonzaga-Myszkowski, polityk (1803-1877); Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zienkiewicz, Jan ksiądzRękopisy1856-1872