Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 4 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyAkta i korespondencja Józefy ZarembinyBąkowski Jan; Bielska Franciszka ze Skowrońskich; Bystrzanowski Kajetan kaszt. małogorski; Byszewski Arnold Anastazy pułk. gen. major, gen. lejt. wojsk kor., podkoniuszy kor.; Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?; Herka Jan Nepomucen subdelegat grodzki, biecki; Jeziorkowska Agnieszka; Kiedrzyński Antoni; Kijeński Alojzy; Koszutski Łukasz miecznikowic kal.; Łącki Adam cześnik, podstoli, chorąży opoczyński, pułk. wojsk kor., gen. lejt.,; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Miączyński Piotr Augustyn stta krzepicki, szamb., rotm. kaw. narodowej; Orłowski Wojciech viceregent grodzki wiel.; Politalski Ludwik subdelegat grodzki, burgrabia piotrk., burgrabia ostrowski, wojski radomski; Posaiński Wacław ppułk. wojsk kor., fliegeladj. król.; Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.; Psarski Andrzej stolnik bracławski; Radoliński Michał; Siemieński Stefan wojski sieradz., radomski; Sieraszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Skorupski J. por., cześnik halicki?; Skowrońska Franciszka zob. Bielska Franciszka ze Skowrońskich; Sławianowski Antoni Sarjusz podczaszy żytomierski?; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Święcicki Maciej wojski sieradz.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Turski Gabriel; Tymowski Józef; Węgleński Franciszek Ksawery podstoli żydaczowski; Wróblewski Antoni; Zabłocki Sebastian; Zaremba Franciszek komornik ziemski sieradz., łowczy, cześnik piotrk.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zaremba Wojciech [I lub II]; Zarembianka Teresa zob. Prądzyńska Teresa z Zarembów; Zarembina Jadwiga; Zarembina Józefa z Grodzickich; Zarembina KrystynaRękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1771)Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.; Blauenkien C.; Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.; Bronisz Antoni rotm. konf. wlkp konf. bar.; Bronisz Jan; Chełkowski Ludwik major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.; Chełmicki Tadeusz miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp. konf. bar.; Chróściński Michał rotm. konf. wiel. konf. bar.; Czarnecki Grzegorz komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.; Dąbkowski Kasper pułk. wojsk kor.; Dumouriez Charles François pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej; Dzięcielski W. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Dzierżanowski Michał; Dzierzbicki Teodor stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.; Frankenberg kpt wojsk pruskich; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Grelling major; Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.; Jabłkowski Jan cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kikulinus M. wikariusz dominikanów w Piotrkowie; Kister major saski; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korzenicki Józef burgrabia grodzki kal.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kraśnicki Ambroży rektor pijarów w Piotrkowie; Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski; Kwilecki S.M.; Lange Georg Wilhelm; Ledivary oficer pruski; Leśniowski Dominik ksiądz; Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Lubomirski Jerzy gen. major wojsk kor.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Makowski Jakub prezydent Piotrkowa; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Maxylewicz B.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.; Mengin kpt wojsk franc. w konf. bar.; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski; Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.; Oklin; Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Podhorski palestrant lubelski, kons. konf. bar.; Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.; Przyjemski P.; Przyłuski Tadeusz woj. czernichowski; Psarski Jakub pisarz ziemski wiel.; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Puttkamer leut. dragonów pruskich; Raczyński Kazimierz pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.; Radoliński Maksymilian pułk.; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rönne Karl Ivanovič pułk. kaw. rosyjskiej; Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sawa Caliński Jan marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.; Sierakowski Maksymilian B. wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sommaggy S. oberleut. pruski; Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby; Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.; Szaniawski Tadeusz; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Turno Józef; Turski Maksymilian chorąży radomski; Viomesnil gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.; Walewski Stefan chorąży sieradz.; Weiche Johann rajca międzychodzki; Weisse Johann; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wilczyński R. kons. konf. wlkp konf. bar.; Woytynski A. gwardian franciszkanów w Piotrkowie; Wulhenower major; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zaborowski W.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawisza Wincenty łowczy łęcz.; Zawoyski gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.; Zbijewski Maciej; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1771)Bachowski Jan regimentarz konf. warsz.; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sieradz.; Blauenkien C.; Bohusz Ignacy klucznik, regent ziemski wileń., miecznik wileń., sekr. Generalności konf. bar.; Bronisz Antoni rotm. konf. wlkp konf. bar.; Brzostowski Adam; Chełkowski Ludwik major w. kor., oboźny konf. wlkp konf. bar.; Chełmicki Tadeusz miecznik, wojski większy, stolnik rypiński, miecznik wojski większy, stolnik dobrzyński; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp. konf. bar.; Chróściński Michał rotm. konf. wiel. konf. bar.; Czarnecki Grzegorz komornik łukowski, kons. konf. łęcz. konf. bar.; Dąbkowski G. mjr regimentu łanowego; Dąbkowski Kasper pułk. wojsk kor.; Dumouriez Charles François pułk. wojsk franc. w konf. bar., gen., min. spraw zagranicznych, dowódca armii północnej; Dzięcielski W. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Dzierzbicki Teodor stta wartelski, marsz. konf. łęcz. konf. bar.; Frankenberg kpt wojsk pruskich; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Grelling major; Gurowski Rafał kaszt. przemęcki, gnieźn., kaliski, pozn.; Jabłkowski Jan cześnik szadkowski, kons. konf. sieradz. konf. bar.; Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.; Kister major saski; Kitowicz Jędrzej rotm. konf. wlkp konf. bar., proboszcz w Reczycy, kan. kal.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.; Korzenicki Józef burgrabia grodzki kal.; Krasińska Franciszka księżna kurlandzka; Krasiński Adam bp kamieniecki; Kwilecki Franciszek Antoni stta wschowski, kaszt. kaliski; Kwilecki S.M.; Lange Georg Wilhelm; Ledivary oficer pruski; Lniski Michał podwojewodzy skarszewski, pomorski, marsz. konf. pomorskiej konf. bar.; Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.; Lubomirski Jerzy gen. major wojsk kor.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.; Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.; Maxylewicz B.; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Męciński Stanisław stta wiel., mierzyński, rotm. kaw. narodowej; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf.; Mengin kpt wojsk franc. w konf. bar.; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Myszkowski Kazimierz stta kiełczygłowski; Niemojewski Wojciech podczaszy wiel.; Ohlen v.; Ordyniec Maciej Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf.; Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.; Podhorski palestrant lubelski, kons. konf. bar.; Potocki Joachim Karol podczaszy lit., regim. konf. bar.; Psarski Jakub pisarz ziemski wiel.; Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych; Puttkamer leut. dragonów pruskich; Raczyński Kazimierz pisarz w. kor., stta gen. wlkp, marsz. Rady Nieustającej, marsz. nadw. kor.; Radoliński Maksymilian pułk.; Radzimiński Filip stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.; Rönne Karl Ivanovič pułk. kaw. rosyjskiej; Rostworowski Franciszek stta żytomierski, kons. konf. wlkp konf. bar.; Sapieżanka Katarzyna Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów; Sawa Caliński Jan marsz. konf. wyszogrodzkiej konf. bar.; Sierakowski Maksymilian B. wojski większy, podsędek, podkomorzy płocki; Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.; Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego; Sommaggy S. oberleut. pruski; Śrótowski Wacław sekr. J. Zaremby; Starzeński Józef sędzia graniczny pozn., pisarz ziem. nurski, pozn., kaszt. gnieźn.; Stokowski Jan kons. konf. łęcz. konf. bar., chorążyc brzeski; Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.; Sułkowski Antoni woj. gnieźn., kal., kanclerz w. kor., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor.; Sułkowski August Kazimierz pisarz w. kor., woj. gnieźn., kal., pozn., marsz. Rady Nieustającej, tajny radca austriacki; Świętosławski Wojciech kons. konf. wlkp konf. bar. łęcz.; Synagoga Kaliska; Szaniawski Tadeusz; Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Trzeciak Franciszek regim. konf. wlkp konf. bar. płockiej; Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.; Turno Józef; Turski Maksymilian chorąży radomski; Viomesnil gen. major wojsk franc., instruktor konf. bar.; Walewski Michał; Walewski Stefan chorąży sieradz.; Weiche Johann; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.; Wilczyński M. kons. konf. wlkp konf. bar.; Wulhenower major; Wybranowski Stanisław kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Zaborowski W.; Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.; Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.; Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich; Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.; Zawisza Wincenty łowczy łęcz.; Zawoyski gen. wojsk skonfederowanych konf. bar.; Zbijewski Maciej; Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.Rękopisy18 w.
Przejdź do zbioru
Listy do Józefa Zaremby (1772)Anhalt Wilhelm gen. wojsk pruskich; Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.; Będorski Wawrzyniec; Belling gen. wojsk pruskich; Biernacki Paweł konsyliarz woj. sier. rotm. konf.; Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.; Błeszyński Jan Nepomucen; Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.; Bojanowska Fryderyka; Bolesz Kazimierz stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej; Bonikowski Jan por. konf. wlkp konf. bar.; Brodzicki Jacek; Carbaran; Chociszewski Marcin por. konf. wlkp konf. bar.; Chodakowski Maksymilian pułk. wojsk król.; Czettritz gen. lejt. wojsk pruskich; de Saint Aulaire; Dobrzyński W.; Doliński Franciszek por. konf. wlkp. konf. bar.; Doruchowski Jakub; Duprat [?] major wojsk franc. konf. bar.; Gajeński A.; Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.; Gawroński Andrzej por. konf. wlkp konf. bar.; Gawroński W. rotm. konf. wlkp konf. bar.; Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.; Głębocki Michał; Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.; Grabiński Jan Nepomucen major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej; Grabiński Prokop por., rotm. konf. wlkp konf. bar.; Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.; Gumowski podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.; Hebdowski Jan por. konf. pomorskiej konf. bar.; Herubowicz Michał Sykstus rotm. konf. lit. konf. bar.; Kaczewski Józef stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności; Kadłubiski August pułk. konf. lit. konf. bar.; Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.; Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.; Korytowski Piotr stta klecki, podsędek gnieźn.; Koszutski Konstanty kaszt. śremski; Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.; Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki; Krzyżanowski Marcin pułk. wojsk kor., stta ulejski; Kwilecki J.; Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.; Laskiewicz Jakub Antoni mieszczanin wrocławski; Lichnowsky; Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński; Łopuski A.; Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.; Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.; Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc; Malinowski A.; Malski Józef; Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.; Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi; Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.; Mirecki Józef marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.; Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.; Molski J.; Möring kornet huzarów pruskich; Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.; Moskorzewski K.; Moszczeński Maciej por. konf. wlkp konf. bar.; Mycielski Józef stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski; Myszkowski Adam podkomorzy wiel.; Nagłowski Felicjan; Neudorff kpt wojsk pruskich; Nowicki J. chorąży konf. kujawskiej konf. bar.; Orlowski von por.; Pac Michał Jan stta ziołowski, marsz. gen. konf. bar.; Piechowski Andrzej Żuroch rotm. konf. wlkp. konf. bar., chorąży kaw. narod.; Poincare; Przyjemski Ignacy sta łomż., kons. konf. łomż. konf. bar.; Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomż. konf. bar., gen.; Rakowski Jan Stanisław ksiądz; Rozbicki A. W. kpt konf. wlkp. konf. bar.; Scheiner kpt wojsk pruskich; Schweinitz H. W. kpt wojsk pruskich; Sieroszewski Antoni kons. regim. konf. wlkp. konf. bar., regent ziemski kal.; Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp. konf. bar.; Skorupski J. por. konf. bar.; Skórzewski Ignacy podstoli ostrzesz., kasjer gen. major wojsk kor. konf. wiel.; Sławiński Antoni komornik gran. kal.; Sotro Franciszek por. art.; Stadnicki Franciszek stta ostrzesz.; Strzeszynski J.; Suchorzewski Ignacy; Sułkowski August woj. gnieźn.; Suski Onufry; Święcicki Franciszek; Święcicki Mateusz; Szaniawski Tadeusz marsz. konf. lubel. konf. bar., komend. wojsk konf.; Szembek Aleksander III łowczy, miecznik wojski w Ostrzesz., podkomorzy król.; Szembek Ignacy; Szembek Kazimierz kons. konf. wiel. konf. bar.; Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.; ŻelisławskiRękopisy18 w.