Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 3 rekordy
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.Bierzyńska Michalina zob. Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Branicki Ksawery 1814-1879 finansista i polityk polski we Francji; Brzozowski Karol I; Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu; Czartoryska Marcelina z Radziwiłów pianistka i filantropka 1817-1894; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu; Czartoryski Aleksander Romuald 1811-1886; Czartoryski August 1858-1893 salezjanin; Czartoryski Witold polityk i działacz emigracyjny 1822-1865; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899; Działyńska J.; Działyńska Justyna z Dzieduszyckich 1764-1844; Działyński Jan Kanty; Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholski Tadeusz 1839-1913; Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Kisieleff Sophie zob. Kisielov Zofia z Potockich; Kisielov Zofia z Potockich zob. Kisieleff Sophie; Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904; Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Milewski J pełnomocnik dóbr sławuckich; Mokrowska Antonina zob. Potocka Antonina z Mokronowskich; Potocka Antonina z Mokronowskich 19 w.; Potocka Zofia zob. Kisielov Zofia z Potockich; Potocki Mieczysław Franciszek; Radziwiłł Marcelina zob. Czartoryska Marcelina z Radziwiłów; Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Rembieliński Aleksander; Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet; Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Sanguszko Paweł Roman; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów; Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859; Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878; Szczepanowski Ignacy; Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894; Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich; Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Michał 1832 ur.; Zamoyski Józef 1835-1878; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889; Zamoyski Stefan 1837-1899; Zamoyski Tomasz ordynat 1832-1889; Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868Rękopisy1841-1880
Przejdź do zbioru
Listy Jadwigi Zamoyskiej do córki Marii ZamoyskiejBodin J.; Bourbon Karolina de zob. Zamoyska Karolina z de Bourbon; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chedenot J.?; Ch. Witold; Czartoryska Helena zob. Plater Zyberk Helena z Czartoryskich; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Goillerie? M.; Kwilecka Julia; Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904; Neyman Zofia; Paprzycka Wanda; Plater Zyberk Helena z Czartoryskich ur. 1855; Puzyna Jadwiga; Sapieha Władysław 1853-1920; Śliwińska Wanda; Stadnicka Helena; Teisseyre Jadwiga; Zaleska Julia dyrektorka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich; Zamoyska Celina 1855 ur.; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Karolina de Bourbon 1856-1941; Zamoyska Maria 1860-1937Rękopisy1872-1921
Brak miniaturyListy różnych do różnych przeważnie dot. Zakładu w KuźnicachApponyi; Bandrowska Maria; Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie; Birt Anne guwernantka; Błotnicki Hipolit literat; Branicka Jadwiga z Potockich zm. 1884; Branicka Róża zob. Tarnowska Róża z Branickich; Breza Stanisław minister - sekretarz stanu Księstwa Warszawskiego; Brillet Gaston ksiądz; Brown Lucy Griborne; Bucker George; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chiżyńska Ludwika nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Chwaliszewski Marcin proboszcz w Granowie; Ciepliński A. ksiądz; Culles Edith; Czartoryska Aniela 1837-1869; Czartoryska Anna ur. 1891; Czartoryska Elżbieta z Działyńskich 1826-1896; Czartoryska Wanda 1862-1920 działaczka społeczna, założycielka Towarzystwa Gospodarczego Wykształcenia Kobiet we Lwowie; Czartoryski August 1858-1893 salezjanin; Czartoryski Witold 1864-1945; Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich; Drohojowski Seweryn; Dubrowski M.; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Gniewosz Karol; Gorayski Jan; Graillot; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholska Zofia z Zamoyskich 1865-1957; Grodzicka Michalina; Grudziński Zygmunt; Houcke Jeanne nauczycielka w Szkole Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Hube Małgorzata przewodnicząca Rady Generalnej Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Jabłońska Augusta; Janczewska Karolina; Jaskólska Stefania; Karnicka Ludwika; Kulaszyński Mikołaj kapelan w Rohatyniu; La Vernette St. Maurice Marguerite de; Leader Helène; Lechevalier D. oratorianin; Lescoeur L. oratorianin; Leszczyńska Teresa; Longeville G. de; Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904; Lusat Eugène ksiądz; Łyskowska Józefa; Łyskowska Maria; Manuszowski B.; Merode Westerloo de; Meszczyńska Władysława; Meszczyński Władysław, ksiądz; Mieloch Jan; Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej, Poznań 1920; Montalembert Charles Forbes de, franc. historyk i publicysta; Nouvelle A. przełożony generalny oratorianów we Francji; Nowak Anatol bp przemyski; Nowak Gustaw; Nowakówna; Nowakowska Agnieszka; Nowakowski Wawrzyniec ksiądz; Nowodworska H.; Nowodworska Waleria; Nowodworski St.; Paris Elisabeth; Pelczar Józef Sebastian bp przemyski; Podhorodeńska; Podhorodeńska Lorka; Portalska Zofia; Potocka Jadwiga zob. Branicka Jadwiga z Potockich; Pruszyńska A.; Rebelliau Alfred pisarz francuski; Retinger Maria z Czyrniańskich; Roussel; Rylska Martyna; Ryżniczuk - do uzup.; Ryżniczuk Fedor - do uzup.; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sass Sophie; Sebald Maria nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Sielecki Cyryl ksiądz; Skirmunt Maria; Słaba Maria; Stablewska Anna z d. de Mylo; Szeligowska Maria; Szeptycki Jan konserwator zabytków sztuki w Galicji; Szkoła Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach, Zakopane 19-20 w.; Szołdrska Maria z Szołdrskich; Tarnowska Róża z Branickich 1854-1942; Tołowiński Stanisław proboszcz w Siedlcu; Villers de; Villers Fany de; Wodzicka Jadwiga z Zamoyskich; Zakrzewska Zofia; Zaleska Justyna przewodn. Rady Generaln. Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Zaleski Karol 1; Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyska Jadwiga zob. Wodzicka Jadwiga z Zamoyskich; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyska Zofia zob. Grocholska Zofia z Zamoyskich; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Florian 1860 ur.; Zamoyski Jan Władysław 1849 ur.; Zamoyski Stanisław ordynat, prezes senatu Król. Pol. 1775-1856; Ziemski A.Rękopisy1809-1938