Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 1 rekord
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Brak miniaturyRóżne Towarzystwa do Władysława Zamoyskiego. Prośby o składki i ofiary, zawiadomienia o obchodach i zebraniach - budowa pomników, przydział pomieszczeń etc.) Przy tym kilka do Jadwigi i Marii Zamoyskich.Adam Ernst prezes Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie; Albertyni Kalatówki 1924; Baliński Witold urzędnik Zrzeszenia Właścicieli Lasów w Warszawie; Bal Stanisław naczelnik Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych we Lwowie; Bniński Roman; Bodarski Józef ksiądz; Bogdani Henryk? redaktor "Przeglądu Zakopiańskiego"; Bownarowicz St.; Burzanowski M. sekretarz Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chramiec Andrzej lekarz; Ciompa Paweł sekretarz Towarzystwa Szkoły Handlowej we Lwowie; Denziński Jan działacz Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Paryżu; Dłuski Kazimierz lekarz, prezes Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie; Dobrowolski J.; Dręgiewicz Antoni; Drohojowski Juliusz wiceprezes Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie; Eleuteria. Lwów 1904; Frydrych Eugeniusz sekretarz "Eleutarii" we Lwowie; Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie Lwów 1900; Ganszer Mieczysław sekretarz Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu; Gąsienica M. urzędnik "Towarzystwa Zaliczkowego" w Zakopanem; "Gazeta Narodowa", Komitet redakcyjny Lwów 1906; Gimnazjum Realnego z Internatem, Zakopane 1913; Głamiński? J. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie; Grabowski J. sekretarz Towarzystwa Rolniczego Okręgowego w Nowym Targu; Gurowicz Tomasz prezes Stowarzyszenia Polaków w Budapeszcie; Halerczyków, Poznań Chorągiew Wielkopolska 1926; Horwath Marian wydawca i redaktor "Gazety Katolickiej" w Podgórzu; Jabłonowski III; Janiszewski A. J. sekretarz Zarządu Głównego Związku Strzeleckiego w Warszawie; Jarosz Jan dyrektor prywatnego polskiego gimnazjum realnego w Orłowej; Jasiński Stanisław prefekt Polskiej Sodalicji Mariańskiej w Paryżu; Kamicki prezes Okręgu Krakowskiego Związku Strzeleckiego; Kamocki Franciszek; Katolickie Tow. Rolniczo-Zaliczkowe, Nowy Targ; Klemensiński prezes Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"; Komitet Budowy 1884; Komitet Budowy Pomnika Adama Mickiewicza, Paryż 1908; Komitet Budowy Pomnika, Złoczów 1922; Komitet powiatowy obchodu 1600-nej rocznicy edyktu mediolańskiego w Nowym Targu; Komitet restauracji kościoła, Nowostawce; Kozłowski Włodzimierz; Kraiński Władysław prezes Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie; Krajowe Ognisko Nauczycielskie Lwów 1910-1913; Krawczyński Piotr ksiądz, prezes Wydziału Rady Powiatowej w Nowym Targu; Krzeptowski sekretarz Towarzystwa Zakład Elektryczny w Zakopanem; Kułakowski Teodor prezes Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie; Kusztelan Józef ekonomista; Langrod Jerzy; Lang Stanisław sekretarz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego z r. 1863 i 1864 w Krakowie; Leblond Georges Athenas, pseudonim literacki Marius-Ary, pisarz francuski; Łepkowski dyrektor Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie; Lubertowicz Julian skarbnik i komendant Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu; Makarewicz Romuald sekretarz Towarzystwa Leśnego Galicyjskiego we Lwowie; Marcinkowski Władysław prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Poznaniu; Marius-Ary zob. Leblond Georges Athenas; Marzewski sekretarz Towarzystwa Muzyki Krakowskiej "Harmonia"; Maszek Mieczysław prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Żywcu; Matuszewski L. działacz Tow. Muzycznego, Zakopane; Moczydłowski Ignacy; Moraczewska Bibianna pisarka i działaczka; Muka Ernest nauczyciel gimnazjum w Freibergu; Muret Maurice; Niweliński Aleksander nauczyciel; Nowosielski Stanisław dyr. Galicyjskiego Tow. Kredyt. Ziem. we Lwowie; Osuchowski Antoni prawnik, działacz kulturalny i narodowy; Pareński Stanisław prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Pol. z r. 1863 i 1864 w Krakowie; Pauli Władysław; Polska Drużyna Strzelecka, Nowy Targ; Polska Sodalicja Mariańska, Paryż 1907; Polskie Towarzystwo Gimnastyczne 1913; Polskie Zjednoczenie Przemysłowo-Leśne Kraków 1919-1920; Pomnika Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, Poznań 1884; "Pomoc Bratnia", Zakopane 1902; Prokuratoria Państwa, Wiedeń 1898; Prywatnego 1913; Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863/4 Kraków 1899; Puljanowski Jerzy sekr. Stow. Polaków w Budapeszcie; Regiec P. urzędnik Tow. Zaliczkowego w Zakopanem 1908-1912; Robińska Zofia nauczycielka w Kórniku; Rosty Leon prezes Związku Hallerczyków Chorągwi Wielkopolskiej; Rychtedy A. ksiądz, moderator Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu; Rymarkiewicz Jan prof. gimn. w Poznaniu, historyk literatury, prezes Tow. Nauk. Pom. w Poznaniu; Sawczak 2; Schmidt Wincenty prez. Wydz. Okręgowego Galic. Tow. Kredyt. Ziem.; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Serafin albertyn na Kalatówkach; Skirliński Jan prezes Tow. im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie; Skrzyński? działacz Pol. Tow. Gimnast. "Sokół" w Stryju; Słonecki Z. agent Tow. Wzajemn. Ubezpieczeń w Krakowie; Sobczyński Józef sekr. Pol. Sodalicji Mariańskiej w Paryżu; "Sokół", Paryż 1909; "Sokół", Stryj 1913; Spółdzielcze 1921; Sroczyński ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie; Stowarzyszenie Chrześcijańsko-Narodowe Nauczycieli Szkół Powszechnych w Polsce 1924; Stowarzyszenie Mieszkaniowe Urzędników Państwowych, Zakopane 1921; Stowarzyszenie Młodzieży 1902; Stowarzyszenie Polaków w Budapeszcie Komitet Budowy Domu dla Stowarzyszenia Budapeszt 1890; Stowarzyszenie Schronienie Nauczycielek, Zakopane 1904; Stowarzyszenie Tanich Mieszkań Kraków 1886; Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej, Poznań 1929; Styś Fr. prezes Polskiej Drużyny Strzeleckiej w Nowym Targu; Tarnowski Stanisław historyk literatury, publicysta 1837-1917; Tarnowski Zdzisław prezes Tow. Wzajemnej Pomocy Urzędników Pryw. we Lwowie 1862-1937; Teatr Polski, Poznań 1890; Towarzystwo 1905; Towarzystwo 1913; Towarzystwo Bezwzględnej Wstrzemięźliwości od Trunków Alkoholicznych Lwów 1904; Towarzystwo Gimnastyczne 1909; Towarzystwo imienia Tadeusza Kosciuszki Wydział jako komitet budowy pomnika Kraków 1904; Towarzystwo Leśne Galicyjskie Lwów 1889; Towarzystwo Muzyczne, Zakopane 1902; Towarzystwo Muzyki Krakowskiej "Harmonia" Kraków; Towarzystwo Opieki Kulturalnej nad Polakami Zamieszkałymi za Granicą im. Adama Mickiewicza, Warszawa 1924; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych Kraków 19 w.; Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Poznań 1919; Towarzystwo Rolnicze Okręgowe, Nowy Targ; Towarzystwo Szkoły Handlowej Lwów 1901; Towarzystwo Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych Krosno 1902-1904; Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Uczestników Powstania Polskiego 1863 i 1864 Kraków 1912-1913; Towarzystwo Wzajemnej Pomocy Urzędników Prywatnych - Wydział Centralny Lwów 1903; Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Kraków 1897-1900; Towarzystwo Zaliczkowe, Zakopane 1908-1912; Ulatowski Kazimierz sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Poznaniu; Umiński? Czesław członek Tow. Pryw. Gimn. Realnego w Zakopanem; Umiński P. sekr. Tow. Przyj. Sztuk Pięknych w Krakowie; Uzarski ksiądz, prezes Tow. Wyrobu i Sprzedaży Szat Liturgicznych w Krośnie; Wierzyński Jan; Wójcik mjr, dowódca Grupy Obozów Letnich WF 1928 r.; Wołodkowicz Władysław; Zakład Elektryczny, Zakopane 1905; Zaleski Jan prezes Krajowego Ogniska Nauczycielskiego we Lwowie; Zamoyska Maria 1860-1937; Zamoyski Jan Florian 1860 ur.; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zrzeszenie Właścicieli Lasów, Warszawa 1928; Żuliński sekr. Przytuliska Uczestników Powstania z roku 1863/4 w Krakowie; Związek 1929; Związek Chorągiew Wielkopolska 1926; Związek Strzelecki, Warszawa Zarząd Główny 1922; Związek Strzelecki Zarząd Okręgu Krakowskiego Kraków 1922Rękopisy1882-1928