Tabela wyników wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania

Widok wyników
Znaleziono 8 rekordów
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutor (Twórca)KatalogData
Przejdź do zbioru
Stowarzyszenie Pomocy Naukowej w Paryżu: Korespondencja Jana Działyńskiego, Ustawy, uchwały, notatki etc.Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu; Działyński Jan Kanty; Elżanowski Seweryn uczestnik powstań z 1848 i 1863 r., działacz emigracyjny, skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu; Giller Agaton dziennikarz, członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym; Hertel M. sekretarz Reprezentacji Kształcącej się Młodzieży Polskiej w Wyższych Zakładach Naukowych we Francji; Młodzieży Polskiej w 1871-1872; Nabielak Ludwik wiceprezes Stow. Pomocy Naukowej w Paryżu; Reprezentacja Kształcącej się 1871-1872; Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny; Stowarzyszenie Pomocy Naukowej, Paryż 1868-1874; Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu; Szylański; Tokarzewicz Józef publicysta, krytyk liter., uczestnik powstania 1863 r.; Wilczyński Roman ksiądz, wiceprezes i sekr. Stow. Pomocy Nauk. w Paryżu; Wyszomirski Ignacy prezes Reprezentacji Kształcącej się Młodzieży Pol. we Francji; Wyższych Zakł. Nauk. we Francji 1871-1872; Zaleski Bronisław pisarz i rytownikRękopisy1868-1874
Brak miniaturyListy do Józefa Rustejki w sprawach dot.ch Biblioteki, Powstania Styczniowego, gospodarczych etc. m.in. list NorwidaBaerensprung Edmund von, dyrektor policji w Poznaniu; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Czartoryski Roman Adam 1839-1887 działacz polityczny, prezes Koła Polskiego w Berlinie; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899; Działyński Jan Kanty; Elżanowski Seweryn uczestnik powstań z 1848 i 1863 r., działacz emigracyjny, skarbnik Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu; Gadon Lubomir powstaniec z 1831 r., dziennikarz, historyk; Gosiewski Antoni plenipotent Jana Działyńskiego; Gronostayski Artur G.; Kętrzyński Wojciech historyk; Kosiewicz Benedykt; Kronhelm Hieronim urzędnik gospodarczy w Kórniku; Kubalak Ignacy; Kwitnowski nauczyciel; Lachman Konstancja zob. Raczyńska Konstancja z Lachmanów; Łukaszewski Julian Ksawery; Mańkowski Napoleon Ksawery; Norwid Cyprian Kamil; Orpiszewski Ludwik działacz emigr., publicysta; Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889; Policja pruska, Poznań prezydium 1861-1862; Raczyńska Konstancja z Lachmanów zm. 1874; Raczyński Roger 1820-1864; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Skoraczewski Filip Ludomił sekr. Wydziału Centralnego Wykonawczego Połączonych Tow. Bratniej Pomocy w Szwajcarii; Skrzydylka Władysław; Steiner? urzednik prezydium policji w Poznaniu; Szenic Antoni; Zaleski Bohdan Józef poeta, prezes Stow. Podatkowego w Paryżu; Zaleski Bronisław pisarz i rytownikRękopisy1861-1880
Przejdź do zbioru
Listy do Wojciecha Kętrzyńskiego"Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie; Bauer dyrektor poczty w Bydgoszczy; Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; "Decker Wilhelm et Co" drukarnia w Poznaniu; Habich Edward inżynier i matematyk, dyrektor Szkoły Wyższej Polskiej w Paryżu; Hipler Franz niemiecki teolog i historyk Warmii; Horn Karl naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego; Igel Salomon antykwariusz we Lwowie; Iłowiecka Malwina z Wolańskich; Jaroczyński Marian malarz i rytownik; Keller Szczepan ksiądz; Kętrzyński Wojciech historyk; Koenig Ludwik publicysta, historyk i numizmatyk; Koźmian Jan ksiądz, działacz polityczny, redaktor "Przeglądu Poznańskiego"; Kraszewski, Józef Ignacy pisarz (1812-1887); Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Lewandowski P.; Lohmeyer Karl Heinrich historyk, profesor uniwersytetu w Królewcu; Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk; Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz; Meckelburg F. A. archiwista i bibliotekarz w Królewcu; Mickiewicz Władysław; Mierzyński Antoni filolog; Mosbach August historyk; Nehring Władysław filolog i historyk literatury pol., prof. Uniw. we Wrocławiu; Petersohn dyr. poczty w Bydgoszczy; Piotrowski Michał; Poczta dyrekcja Bydgoszcz 1869; Potrzebowski Kasper; Przyborowski Józef prof. Szkoły Głównej w Warszawie, bibliotekarz Bibl. Gł. w Warszawie; Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny; Röstel Emil właściciel drukarni "Decker et Co." w Poznaniu; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Skrzydylka Władysław; "Sussmann und Sohn H. J." antykwariat w Poznaniu 1869; "Sussmann und Sohn H. J." księgarnia i 1869; Szamarzewski Augustyn ksiądz, działacz społeczny, patron Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu; Szaniawski Bolesław Henryk; Szujski Józef historyk, prof. Uniw. Jagiell.; Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894; Thiel A. historyk niem.; Wegner Leon historyk, sekr. Pozn. Tow. Przyj. Nauk; Weigel T. Oswald księgarz w Lipsku; Wolańska Malwina zob. Iłowiecka Malwina z Wolańskich; Wolniewicz Włodzimierz działacz gospodarczy W. Ks. Pozn.; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Żebrawski Teofil bibliograf, autor prac popularnych matematyczno-przyrodniczych; Zieliński Tymoteusz sekr. Celestyny Działyńskiej; Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w PoznaniuRękopisy1868-1870
Brak miniaturyListy różnych w sprawach bibliotecznychBaliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy; Boboliński Leon zob. Bobolnicki Leon (Leoncjusz); Dryll Raymond; Hammarskjöld Lars pułkownik, szwedzki bibliotekarz i pisarz; Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu; Kaniński J. radca sądowy w Elblągu; Kossecki Stefan; Mikułowski Roman; Motteley; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Przyborowski Józef prof. Szkoły Głównej w Warszawie, bibliotekarz Bibl. Gł. w Warszawie; Rosen M.; Sczaniecka Emilia działaczka patriotyczna i społeczna; Smith Caspar Wilhelm slawista duński; Sołtan Adam płk; Świdziński Konstanty bibliofil i kolekcjoner; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Żuchowski Józef nauczyciel historii i literatury pol.; Żuliński Józefat działacz emigracyjny, red. "Wiary"Rękopisy1829-1868
Brak miniaturyListy Leonarda Niedźwieckiego do Jadwigi ZamoyskiejDziałyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zamoyski Witold 1855-1874Rękopisy1856-1890
Brak miniaturyListy różnych do Jadwigi Zamoyskiej V - Z i NNCzartoryska Maria zob. Wirtemberska Maria z Czartoryskich; Dinechin Marguerite zob. Vregille Marguerite de z d. Dinechin; Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Haller Lucyna; Iwanowska Karolina zob. Wittgenstein Sayn Karolina z Iwanowskich; Jełowicka Jadwiga 1° Żukowska 2° Lipkowska; Lipkowska Jadwiga zob. Jełowicka Jadwiga 1° Żukowska 2° Lipkowska; Malinowska Helena sekretarka Towarzystwa Kobiet w Kórniku; Mężyńska Hanna zob. Żółtowska Hanna z Mężyńskich; Niedzielska Apolonia Maria; Nowak A. sekr. Związku Chrześcijańskiej Dobroczynności na Górny Śląsk w Królewskiej Hucie; Popiel Zofia; Rosenberger J.; Rybicki Bronisław proboszcz w Kórniku; Schulz Józef ksiądz, dyr. i generalny sekr. Zw. Stow. Pol. Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu; Sebald Maria nauczycielka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Stowarzyszeń Polskiej Młodzieży Żeńskiej, Poznan 1920; Towarzystwo Kobiet zarząd Kórnik 1910; Villers Fany de; Vregille Joseph de; Vregille Marguerite de z d. Dinechin; Wajda J. ksiądz; Wallon Claire nauczycielka dzieci Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Paryżu; Wawro Stefan ksiądz; Ważyńska Z.; Węckowicz P. ksiądz; Wenge Zygfryd; Whatels? Mary; White H. C.; White Mab.?; Wilkoszewska Katarzyna; Wirtemberska Maria z Czartoryskich; Wiśnicka M. Anzelma norbertanka w Imbramowicach; Witkiewicz Maria z Pietrzkiewiczów; Witkiewicz Stanisław malarz, pisarz i krytyk; Wittgenstein Sayn Karolina z Iwanowskich; Wiwulski A.; Wohlfarth Jan urzędnik; Wojciechowska Pelagia; Wojciedzki Stanisław; Wojczyńska Maria przewodn. Tow. Kobiet w Kórniku; Wołodkówna Zofia; Woroniecki Jacek dominikanin, rektor Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie; Zakrzewska Hanna; Zakrzewska Zofia; Zaleska Julia dyrektorka Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Zaleska Justyna przewodn. Rady Generaln. Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kuźnicach; Zaleska Zofia; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Zaleski Pankracy Konstanty; Zamoyska Jadwiga z Działyńskich; Zduniowa Róża; Żółtowska Hanna z Mężyńskich; Zubrzycka Iza; Żukowska Jadwiga zob. Jełowicka Jadwiga 1° Żukowska 2° Lipkowska; Związek 1920; Związek Chrześcijańskiej Dobroczynności na Górny Śląsk Królewska Huta 1921Rękopisy1840-1923
Brak miniaturyMateriały dot. pobytu Władysława Zamoyskiego w Australii: 1. Listy do Zamoyskiego (Bourdil Fernand, Miklouho-Maclay N., Rakowski Seweryn, Zaleski Bronisław i in.) oraz brul. odpowiedzi. 2. Dzienniczek podróży (fragment) 1881, zapiski, notatki i uwagi z pobytuRatte F.; Rayrani A. F.; Rembieliński S.; Robinson H. G. R.; Rolleston Christopher; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Savignon Frederic; Stein James; Stephen Alfred; Stephen Eleonor; Unsworth Philip H.; Valette Eugene budowniczy mostów i dróg; Vaughan Roger Beda arcybp Sydney; Vidal L.; Wallon Claire nauczycielka dzieci Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Paryżu; White H. C.; White Helen; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924Rękopisy1879-1881
Przejdź do zbioru
Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczychAmborski Jan Darosław powstaniec y 1863 r., publicysta, kierownik biura historyczno-genealogicznego Bachelin-Deflorenne w Paryżu i redaktor "Le Bibliophile français"; "Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie; Bartoszewicz Adam Dominik redaktor "Mrówki" we Lwowie, literat; Bentkowski Leon kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie; Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta; Biblioteka Cesarska, Paryż 1861; Biblioteka Królewska Berlin; "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego" administracja 1866; Biblioteka Polska, Paryż; Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1869; Bibliotheque Imperiale a Paris zob. Biblioteka Cesarska, Paryż; Bieczyński Tadeusz; Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie; Biliński Józef ksiądz; Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy; Bobrzyński Michał historyk i polityk galicyjski; Bock E.; Boczkowski Tadeusz prezes stowarzyszenia Czytelnia Polaków Akademików Górniczych w Leoben; Bojarski Roman; Brawacka B.; Bronikowski Antoni pedagog, hellenista; Callier Edmund powstaniec z 1863 r., literat, historyk, właściciel antykwariatu w Poznaniu; Caro Jacob historyk niemiecki; Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923; Chodźkiewicz Władysław powieściopisarz, dramaturg, orientalista, inżynier; Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu; Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny; Czarnecki Kazimierz heraldyk; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Czytelnia Polskich Akademików Górniczych Leoben 1879; Dąbrowska Karolina zob. Wolfram Karolina z Dąbrowskich; Daudenart L.; Durand Auguste księgarz w Paryżu; Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883; Działyński Jakub zm. 1756 woj. malborski; Działyński Jan Kanty; "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja Lwów; Fedkowicz Józef Sielcz; Gałęzowski Seweryn chirurg, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles; Gerstmann Teofil prezes Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie; Gorecki Albin archiwista Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu; Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego; Grabiński Wiktor zarządzający Pałacem Działyńskich w Poznaniu; Grabowski Józef Ignacy marszałek sejmów poznańskich, dyrektor generalny ziemstwa kredytowego poznańskiego; Grodzki Józef; Haase Friedrich? niemiecki filolog klasyczny; Huppe Siegfried II dyrektor statystyki miejskiej w Berlinie, historyk; Janikowski Stanisław profesor medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego; Jaraczewska S.; Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu; Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"; Kaczkowski Zygmunt powieściopisarz i publicysta; Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog; Kętrzyński Wojciech historyk; Kirchmayer J. K. administracja "Biblioteki Polskiej" K. J. Turowskiego; Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie; Klimontowicz; Kosiewicz Benedykt; Krasicki Kazimierz; Krasiński Władysław założyciel Biblioteki Ordynacji Krasińskich; Kraszewski, Józef Ignacy pisarz (1812-1887); Kremer Józef sekretarz Towarzystwa Naukowego w Krakowie, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Królikowski Karol księgarz w Paryżu; Kruczkiewicz Bronisław filolog klasyczny; Krzewiński burmistrz w Pakości; Krzyżanowski Stanisław historyk, wydawca źródeł, prezes Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie; Księgarnia Luksemburska, Paryż 1868-1869; Lange Jan Edward właściciel drukarni w Gnieźnie; Laskowski Piotr?; Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog; Leitgeber Mieczysław właściciel księgarni w Poznaniu, wydawca "Sobótki"; Lesser Aleksander malarz; Leszczyński A. Stanisław profesor Liceum Narodowego Corneille w Rouen; Librairie du Luxembourg zob. Księgarnia Luksemburska, Paryż; Łościborski; Łu... A. redaktor "Dziennika dla Wszystkich" we Lwowie; Łyskowski Ignacy prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu; Maciejowski Ignacy, prozaik i dramaturg; Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury; Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności; Malczewski Zygmunt Skarbek?; Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk; Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz; Maliszkiewicz Adam Mieleszko zob. Mieleszko-Maliszkiewicz Adam; Mickiewicz Adam; Mickiewicz Władysław; Mieleszko-Maliszkiewicz Adam; Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813; Mrówczyński Franciszek oberżysta w Pakości; Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie; Muzeum Narodowe, Rapperswil 1869-1870; Netz?; Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego; Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.; Ochocki Antoni; Odrowąż Wysocki Jacek zob. Wysocki Jacek Odrowąż; Oleszczyński Antoni rytownik; Orzeszko Ludwik; Parczewska Tekla zob. Zmorska Tekla z Parczewskich; Pawłowski Gustaw bibliotekarz i bibliograf; Piliński Adam rytownik i litograf; Piotrowski Michał; Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889; Plichta Ignacy działacz emigr., sekr. biura Hotelu Lambert; Polkowski Ignacy ksiądz, historyk; Pomorski 1; Potocki Stanisław Szczęsny wojewoda ruski 1751-1805; Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta; Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł; Rabbinowicz Michał Izrael; Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki; Reeve Henri wyd. "Edinburgh Review"; Reiff Adolf właściciel drukarni w Paryżu; Reimann C. nauczyciel w szkole realnej we Wrocławiu; Rettel Leonard powstaniec z 1831 r., publicysta, działacz emigracyjny; Robiński Seweryn lekarz; Rogosz Józef pisarz i dziennikarz; Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny; Rucki Józef Władysław; Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny; Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu; Rutkowski 1; Rutkowski Antoni ksiądz; Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu; Rzepecki Władysław powstaniec z 1830 r.; Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie; Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy; Sieniawski Karol Emilian nauczyciel gimnazjalny, historyk; Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu; Skimborowicz Hipolit pisarz i publicysta; Skrzydylka Władysław; Sobieski Stanisław pedagog, dyr. gimn. we Lwowie; Sosnowski Maksymilian Edward naucz. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu i bibliotekarz w Bibl. Raczyńskich; Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.; Sozański Antoni pisarz i historyk; Stronczyński Kazimierz numizmatyk, heraldyk i archeolog; "Sussmann und Sohn H. J." antykwariat w Poznaniu 1869; "Sussmann und Sohn H. J." księgarnia i 1869; Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu; Tarnawski urzędnik w Paryżu; Tetmajer Józef Przerwa poeta i matematyk; Tomkiewicz Kazimierz; Towarzystwo Archeologiczne Krajowe Lwów 1876; Towarzystwo Naukowe Kraków 1861; Towarzystwo Naukowe, Toruń 1877; Towarzystwo Pedagogiczne Lwów 1873; Vernier Pierre botanik franc.; Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy; Węsierski Władysław; Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz; Widmann Karol sekr. Tow. Archeolog. Krajowego we Lwowie - do uzup.; Wilczyński; Windakiewicz Erwin sekr. Stow. Czytelnia Pol. Akademików Górniczych w Leoben; Wiśniowski Leszek inżynier; Wiszniewski Adam; Wodecki Konstanty sekr. "Biblioteki Polskiej" Turowskiego w Krakowie; Wolff B. M.; Wolff Louise; Wolfram Karolina z Dąbrowskich; Wysocki Jacek Odrowąż; Wywiałkowski Ż. Ignacy drukarz w Krakowie; Zaleski Bronisław pisarz i rytownik; Załuski Józef gen.; Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich; Zamoyska Róża z Potockich ż. Stanisława 1831-1890; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Zamoyski Władysław fundator 1853-1924; Zgórski Alfred sekr. Tow. Pedagog. we Lwowie; Zieliński Ludwik; Zieliński Władysław Kornel pisarz; Zmorska Tekla z Parczewskich; Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu; ŻychońRękopisy1852-1880