Biblia Sacra.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00002
 • Kopie:
  • Mf 1064
  • Mf 1123
 • Tytuł: Biblia Sacra.
 • Miejsce i czas powstania: 13 w.
 • Opis fizyczny: 317 k. 28x19,5 cm
 • Oprawa: Pergamin, 17 w.
 • Język: Łac., niem.
 • Zawartość:
  • Thobiae k. 138v.
  • Rabanus Maurus: Commentarium in libros Machabeorum. Prologus ad Ludovicum regem Francorum k. 141
  • Rabanus Maurus: Prologus alter in commentarium in libros Machabeorum
  • Machabeorum I k. 141v.
  • Machabeorum II k. 150v-157
  • Psalmi k. 158
  • Isaias k. 173
  • Jeremias k. 185v.
  • Threni Jeremie k. 200
  • Prefacio k. 201v.
  • Baruch cap. 1-4 [nie ma cap. 5-6] k. 201v.
  • Hieronymus: Praefacio in Ezechielem k. 202v.
  • Ezechiel k. 202v.
  • Hieronymus: Praefacio in Danielem k. 215v-216
  • Daniel k. 216
  • Hieronymus: Praefacio in duodecim prophetas k. 222
  • Prologus Osee k. 222
  • Oseas k. 222
  • Prologus Joel k. 223
  • Prologus Joel k. 224
  • Joel k. 224
  • Amos k. 224v.
  • Abdias k. 226
  • Jonas k. 226v.
  • Micheas k. 227
  • Nahum k. 228
  • Abachuz k. 228
  • Sophonias k. 229
  • Aggeus k. 229v.
  • Zacharias k. 230
  • Malachias k. 232
  • Job k. 232v.
  • Parabolae [Prov.] k. 239
  • Ecclesiastes k. 244
  • Cantica canticorum k. 246
  • Sapienciae k. 247
  • Ecclesiasticus k. 251
  • Sedulius Scotus: Argumentum in Mattheum k. 261
  • Matheus: Liber generacionis Jesu Christi [majusk.] k. 261-269
  • Sedulius Scotus: Argumentum in Marcum k. 269
  • Marcus k. 269-274
  • Sedulius Scotus: Argumentum in Lucam k. 274-274v.
  • Hieronymus: Preafacio in Lucam k. 274v.
  • Lucam k. 274v-283
  • Beda: Commentatio in Joannem Ewang. k. 283
  • Johannes k. 284-290
  • Argumentum k. 290
  • Actus Apostolorum k. 290-299
  • Ps. Hieronymus: Prologus septem epistolarum canonicarum k. 299v.
  • Epistolae Canonice: Epist. Jacobi k. 299v.
  • Epist. Petri I k. 300v.
  • Epist. Petri II k. 301
  • Epist. Johan. I k. 302
  • Epist. Johan. II k. 302v.
  • Epist. Johan. III k. 303
  • Judas k. 303
  • Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 303
  • Apocalipsis k. 303v-307v.
  • Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 307v.
  • Epistolae Pauli ad Romanos k. 307v-311
  • Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 311
  • Epistolae Pauli ad Corinthios I k. 311-314
  • Epistolae Pauli ad Corinthios II k. 314-316v.
  • Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 316v.
  • Epistolae Pauli ad Galathas k. 316v-317v.
  • Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 317v.
  • Epist. Pauli Ephesios. Cap. I-cap. II 19 k. 317-317v.
  • Hieronymus: Praefacio in Jeremiam k. 3
  • Hieronymus: Praefacio in librum Isaiae k. 2v-3
  • Hieronymus: Praefacio in libros Salomonis k. 2v.
  • Hieronymus: Praefacio in Job - inna reką k. 2v.
  • Hieronymus: Praefacio in Job k. 2-2v.
  • Hieronymus: Praefacio in Esdram k. 1v-2
  • Hieronymus: Praefacio in Paralipomenon k. 1v.
  • Hieronymus: Praefacio in libros Regum k. 1-1v.
  • Hieronymus: Praefacio in librum Josue k. 1
  • Ruth k. 72
  • Regum II k. 82
  • Regum III k. 90
  • Regum IV k. 99
  • Paralipomenon I k. 108
  • Paralipomenon II k. 115
  • Esdrae k. 125
  • Hieronymus: Praefacio in Judith k. 131v.
  • Judith k. 131v.
  • Hieronymus: Praefacio in librum Hester k. 135
  • Hester k. 135
  • Hieronymus: Praefacio in Thobiam k. 138v.
  • Judices k. 65
  • Regum I k. 72v.
  • Hieronymus: Praefacio in Esdram k. 3-3v.
  • Hieronymus: Praefacio in Evang. Mathaei k. 3v-4
  • Hieronymus: Prologus commentariorum in ewangelium Matthaei k. 4-4v.
  • Praefacio epistolae Pauli ad Romanos k. 4-4v.
  • Pelagius: Prologus in epistolam ad Romanos k. 4v. Kończy się tu młodsza ręka, po dopisanych później prologach zaczyna się właściwy tekst
  • Hieronymus: Epistola ad Paulinum de studio scripturarum k. 5-6v.
  • Hieronymus: Praefacio in Pentateuchum k. 6v-7
  • Genesis k. 7
  • Exodus k. 20v.
  • Leviticus k. 31v.
  • Numeri k. 38v.
  • Deuteronomion k. 49v.
  • Josue k. 58v.
 • Proweniencja:
  • "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowio Anno Domini M: CCCCC L VIII" - [rkps k. 11v.]
  • "Andreas Krapyewsky, possesor est huius libelli" - [rkps 2 poł. 16 w. k. 11v.]
  • "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowsky Anno domini 1558" - [rkps k. 11v.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia. ST.
  • Biblia. NT.
 • Uwagi:
  • Oprawa XVII w. w tekturę pokrytą pergaminem ze śladami tekstów łacińskich i nut zamazanych przez wilgoć, a pochodzących z antyfonarza lub (zdaniem Kętrzyńskiego i Celichowskiego) mszału. W pewien czas po napisaniu u góry na grzbiecie tytułu pergamin zabarwiono rdzawo-brązową farbą, którą po jakimś czasie zmyto (względnie sama się starła) na okładkach i pozostała tylko na grzbiecie.
  • Na grzbiecie stary tytuł ręką XVI w.: "Biblia sacra veteris et novi Testamenti". Na karcie 11v zapiski prowieniencyjne w kolejności od góry: "Andreas Krapyewsky [2 poł. XVI w.], possesor est huius libelli", "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowsky Anno domini 1558", tekstura w dwu kolumnach: "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowio Anno Domini M: CCCCC L VIII". Niżej ręką drugiej poł. XVI w. trzy łacińskie sentencje. Rękopis pochodzi z klasztoru w Byszewie (Koronowie), którego opatem był Adam Mirkowski, zmarły 1.09.1563 r. Był on opatem cystersów w Koronowie w latach 1549-1563. Por. A. Mańkowski: "Liber mortuorum monasterii Coronoviensis. O. Cist."Toruń 1931 s. 7. "Fontes. Societes Literaria Toruniensis" XXV. Andrzej Krąpiewski (Krampiewski) był proboszczem byszewskim w latach 1584-29.03.1597, dz. cyt. s. 8. Inwentarz z r. 1930 określał rękopis na w. XIV, idąc za opinią opisów Kętrzynskiego (Teologia 99) i Celichowskiego (A I 2).
  • Drobne inicjały, rubrowania i cyfry rozdziałów są na przemian czerwone i niebieskie. Inicjały przeważnie małe o włoskowatej floraturze, wypustkach i wąsikach. Większe są dwubarwne: czerwone z niebieskim. Kolory stykają się schodkowatymi lub półkolistymi zazębieniami. Litery przedłużają się ozdobami na cały boczny, a czasem i dolny margines. Ozdobne inicjały występują na kartach: 1, 5, 7, 20v, 31v, 38v (dwa), 49v, 58v, 65, 72, 72v, 82 (z literami majuskuła obok), 90, 99v, 108, 115 (litery majusk. obok), 125, 135, 138v, 141v, 150v, 158 (litery majusk. obok), 160, 163, 164v, 166v, 168, 170, 173 (obok litery majusk.), 185v, 202v, 216, 222, 224, 224v, 226, 226v, 269, 274v (litery majusk. obok), 283 (litery obok), 290, 299v, 300v, 301, 302, 302v, 303 (trzy), 303v (litery obok), 307v, 311, 314, 316v, 317v.
  • Na k. 55v, 56, 56v stary tekst niemiecki. Na dolnym marginesie k. 3 ręką XIV w.: "prologus in ecclesiasten" ("Memini me hoc [...]" PL 23, 1063: Hieronymus: Praefacio in commentarium in Ecclesiastem; Stegmüller: "Rep. biblic." 462)
  • Pismo i glosa minuskuła gotycka (drobna, ale większa niż perłowa) drugiej połowy XIII w. w dwu kolumnach. Oprócz mało uchwytnych zmian atramentu i rąk w tekście głównym w zapisach marginalnych wystepuje kilka rąk, głównie z XIV w. Na dolnym i bocznych marginesach napotykamy rękę XIII w., która przy kontroli poprawiała tekst i uzupełniała go lub objaśniała, a nieraz bywała później wycierana. Widoczna jest w większych skupiskach not na k. 5v, 6, 18v, 34, 37, 43, 74, 74v, 75, 76, 78, 78v, 89, 95v, 96, 97, 102, 103v, 107, 107v, 116, 117, 117v, 124v, 125, 126v, 127-127v, 128, 130v, 135, 136, 143v, 144, 144v, 147v, 148, 150v, 151v, 152, 153, 155v, 168v, 169, 170v, 172v, 191 (ołówkiem), 194 (ołówkiem), 196, (ołówkiem), 204v, 205v, 206v, 207v, 210v, 215, 218v, 219, 225, 244, 244v, 251, 305v, 306, 310v, z greckim tekstem k. 216, z hebrajskim alfabetem k. 244. Inne późniejsze glosy wystepują na k. 3, 11, 46, 76, 95, 125, 131, 13, 150v, 176v, 216, 241v, 242, 242v, 243, 244, 291, 302 oraz 1v.
  • Pergamin cienki i miękki (włoski lub francuski). W sąsiedztwie dolnej okładki kilka miejsc uszkodzonych przez robaki od k. 306 do końca.
 • Opracowania:
  • Stegmüller: Rep. biblic. 284 (k. 5-6v. PL 22, 520-549)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 482 (k. 2v.-3 PL 28, 771-774)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 487 (k. 3 PL 28, 903-904)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 330 (k. 3-3v. PL 28, 1471-1474 - drugi raz por. k. 1v.)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 595 (k. 3v.-4 PL 29, 557-562)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 596 (k. 4-4v. PL 26, 15-22, ale nie do końca prologu)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 651 (k. 4-4v. Por. druk. Wordsworth: Novum Testamentum 2, 39-40)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 670 (k. 4v. Por. druk. Wordsworth: Novum Testamentum 2, 1-5); PL 111, 1275-1278 Rabanus Maurus, ale też wśród dzieł Lafranka PL 150, 101 przypisywany Hieronimowi i wśród dzieł Brunona PL 152, II
  • Stegmüller: Rep. biblic. 285 (k. 6v.-7 PL 28, 177-184)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 311 (k. 1 PL 28, 503-506;)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 323 (k. 1-1v. PL 28, 593-604;)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 328 (k. 1v. PL 28, 1289-1394; )
  • Stegmüller: Rep. biblic. 330 (k. 1v.-2 PL 28, 1401-1406;)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 344 (k. 2-2v. PL 28, 1137-1142;)
  • Stegmüller: Rep. biblic. 357 (k. 2v. PL 29, 63-64; )
  • Stegmüller: Rep. biblic. 457 (k. 2v. PL 28, 1305;)

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a lat a ger h heb h grc h arc
 • 130
   0
   .
  a Biblia Vetus et Novum Testamentum l (łac.)
 • 245
   0
   0
  a Biblia Sacra.
 • 246
   1
   @
  a "Primum quaeritur quare post ewangelia [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] vos habere meliorem et manentem substanciam". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Frater Ambrosius tua mihi munuscula [...] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] cogitat esse moriturum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Desideratas accepi epistolas [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in latinum transferre sermonem". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In principio creavit deus celum et terram [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Apud Hebreos liber Judith inter agiografa legitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] insuperabilem superaret". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Librum Hester variis translacionibus constat esse [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in LXX edicione maluimus". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cromacio et Heliodoro episcopus Jeronimus. Mirari non desino [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] dignati complesse".
 • 246
   1
   @
  a "Domino excellentissimo et in cultu christianae religionis strenuissimo Ludouico regi Rabanus uillissimus servorum dei... Cum sim proximus [marg. L promptus] animorum ad parendum atque seruiendum [...]"
 • 246
   1
   @
  a "[...] peruenire et concedat". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Reuerentissimo et omni caritatis officio dignissimo Geroldo sacri palacii archiadono [!] Rabanus... Memini me palatio Wangorum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ad gloriam passionis". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ergo erit consummatus". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Liber iste, qui Baruch nomine prenonatur in hebreo [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] temporibus indicant". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ezechiel propheta cum Iochim rege [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Manducans senecias". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Danielem prophetam iuxta LXX interpretes [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] aut amore labuntur aut odio". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Non idem ordo est duodecim prophetarum apud Hebraeos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] titulos prophetauerunt". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Temporibus Ozie et Jonate Achaz et Ezechie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] purificasse monstratur". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Sanctus Johel apud hebreos post Osee ponittur [!] [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] percipe terram". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a " Joel Fatuel filius describit terram [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] atque sepultus". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in tempore suo". k. 261 i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Mattheus... qui et leui sicut ordineprimus ponitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] non tacere". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Marcus ewangelista dei electus et Petri in baptismate filius [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] incrementum prestat deus est". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Hieronymus: Praefacio in Lucam k. 274v.
 • 246
   1
   @
  a "Lucas Syrus natione Antiochenus, arte medicus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] fastidientibus prodesse". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Quoniam quidem multi conati sunt [...[" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] eruditis eciam ueritatem". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Hic est Johannes Euangelista unus ex discipulis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] doctrina seruetur". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Lucas natione Syrus, cuius laus in euangelio [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] medicina languoribus". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Non ita est ordo apud Grecos, qui integre sapiunt [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] poscentibus denegabo". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] doctrina seruetur". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Romani sunt partibus Italiae. Hii praeuerunti sunt [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] a Corintho". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Corinthi sunt Achaici. Et hii quidem simpliciter [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] discipulum suum". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Galathe sunt Greci. Hii uerbum ueritatis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ab Epheso". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ephesii sunt Asiani. Hii accepto uerbo ueritatis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per Titicum diaconum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a [Tekst urywa się na słowach:] "[...] ambo in uno spiritu ad patrem. Ergo// [dalej reklamant:] iam non estis hospites". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Johannes apostolus a euangelista a domino Jesu Christi electus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a Biblia Sacra Veteris et Novi Testamenti. g tyt. grzb. z 16 w.
 • 246
   1
   @
  a "Tandem finito pentateucho Moysi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] debeamus aure transire". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Viginti et duas litteras esse apud Hebreos Syrorum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et silui a bonis". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Si septuaginta interpretum pura [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] aures surde ceterorum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Utrum difficilius est facere, quid poscitis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et odio deterrebor". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cogor per singulos scripture [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] quam malivolum probet". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Si aut fiscellam iunco texerem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et aliorum negocio". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Iungat epistola, quos iungit sacerdocium [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] saporem servaverint". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Nemo cum prophetas versibus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] eius diucius insultarent". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jeremias propheta cui hic prologus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] insaniam invidorum provocare". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Utrum difficilius sit facere quod possitis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et odio deterrebor". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Novum opus facere me cogis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @ 
  a "[...] papa beatissime". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Plures fuisse qui ewangelia scripserunt [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ecclesiasticis viris canendas Explicit prefatus prologus". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Epistolae Pauli ad Romanos causa hec est [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] melior factus est". i [Expl.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 13 w.
 • 300 a 317 k. c 28x19,5 cm
 • 340 a perg. d rkps e Pergamin, 17 w.
 • 500 a Oprawa XVII w. w tekturę pokrytą pergaminem ze śladami tekstów łacińskich i nut zamazanych przez wilgoć, a pochodzących z antyfonarza lub (zdaniem Kętrzyńskiego i Celichowskiego) mszału. W pewien czas po napisaniu u góry na grzbiecie tytułu pergamin zabarwiono rdzawo-brązową farbą, którą po jakimś czasie zmyto (względnie sama się starła) na okładkach i pozostała tylko na grzbiecie.
 • 500 a Na grzbiecie stary tytuł ręką XVI w.: "Biblia sacra veteris et novi Testamenti". Na karcie 11v zapiski prowieniencyjne w kolejności od góry: "Andreas Krapyewsky [2 poł. XVI w.], possesor est huius libelli", "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowsky Anno domini 1558", tekstura w dwu kolumnach: "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowio Anno Domini M: CCCCC L VIII". Niżej ręką drugiej poł. XVI w. trzy łacińskie sentencje. Rękopis pochodzi z klasztoru w Byszewie (Koronowie), którego opatem był Adam Mirkowski, zmarły 1.09.1563 r. Był on opatem cystersów w Koronowie w latach 1549-1563. Por. A. Mańkowski: "Liber mortuorum monasterii Coronoviensis. O. Cist."Toruń 1931 s. 7. "Fontes. Societes Literaria Toruniensis" XXV. Andrzej Krąpiewski (Krampiewski) był proboszczem byszewskim w latach 1584-29.03.1597, dz. cyt. s. 8. Inwentarz z r. 1930 określał rękopis na w. XIV, idąc za opinią opisów Kętrzynskiego (Teologia 99) i Celichowskiego (A I 2).
 • 500 a Drobne inicjały, rubrowania i cyfry rozdziałów są na przemian czerwone i niebieskie. Inicjały przeważnie małe o włoskowatej floraturze, wypustkach i wąsikach. Większe są dwubarwne: czerwone z niebieskim. Kolory stykają się schodkowatymi lub półkolistymi zazębieniami. Litery przedłużają się ozdobami na cały boczny, a czasem i dolny margines. Ozdobne inicjały występują na kartach: 1, 5, 7, 20v, 31v, 38v (dwa), 49v, 58v, 65, 72, 72v, 82 (z literami majuskuła obok), 90, 99v, 108, 115 (litery majusk. obok), 125, 135, 138v, 141v, 150v, 158 (litery majusk. obok), 160, 163, 164v, 166v, 168, 170, 173 (obok litery majusk.), 185v, 202v, 216, 222, 224, 224v, 226, 226v, 269, 274v (litery majusk. obok), 283 (litery obok), 290, 299v, 300v, 301, 302, 302v, 303 (trzy), 303v (litery obok), 307v, 311, 314, 316v, 317v.
 • 500 a Na k. 55v, 56, 56v stary tekst niemiecki. Na dolnym marginesie k. 3 ręką XIV w.: "prologus in ecclesiasten" ("Memini me hoc [...]" PL 23, 1063: Hieronymus: Praefacio in commentarium in Ecclesiastem; Stegmüller: "Rep. biblic." 462)
 • 500 a Pismo i glosa minuskuła gotycka (drobna, ale większa niż perłowa) drugiej połowy XIII w. w dwu kolumnach. Oprócz mało uchwytnych zmian atramentu i rąk w tekście głównym w zapisach marginalnych wystepuje kilka rąk, głównie z XIV w. Na dolnym i bocznych marginesach napotykamy rękę XIII w., która przy kontroli poprawiała tekst i uzupełniała go lub objaśniała, a nieraz bywała później wycierana. Widoczna jest w większych skupiskach not na k. 5v, 6, 18v, 34, 37, 43, 74, 74v, 75, 76, 78, 78v, 89, 95v, 96, 97, 102, 103v, 107, 107v, 116, 117, 117v, 124v, 125, 126v, 127-127v, 128, 130v, 135, 136, 143v, 144, 144v, 147v, 148, 150v, 151v, 152, 153, 155v, 168v, 169, 170v, 172v, 191 (ołówkiem), 194 (ołówkiem), 196, (ołówkiem), 204v, 205v, 206v, 207v, 210v, 215, 218v, 219, 225, 244, 244v, 251, 305v, 306, 310v, z greckim tekstem k. 216, z hebrajskim alfabetem k. 244. Inne późniejsze glosy wystepują na k. 3, 11, 46, 76, 95, 125, 131, 13, 150v, 176v, 216, 241v, 242, 242v, 243, 244, 291, 302 oraz 1v.
 • 500 a Pergamin cienki i miękki (włoski lub francuski). W sąsiedztwie dolnej okładki kilka miejsc uszkodzonych przez robaki od k. 306 do końca.
 • 520 a Thobiae k. 138v.
 • 520 a Rabanus Maurus: Commentarium in libros Machabeorum. Prologus ad Ludovicum regem Francorum k. 141
 • 520 a Rabanus Maurus: Prologus alter in commentarium in libros Machabeorum
 • 520 a Machabeorum I k. 141v.
 • 520 a Machabeorum II k. 150v-157
 • 520 a Psalmi k. 158
 • 520 a Isaias k. 173
 • 520 a Jeremias k. 185v.
 • 520 a Threni Jeremie k. 200
 • 520 a Prefacio k. 201v.
 • 520 a Baruch cap. 1-4 [nie ma cap. 5-6] k. 201v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Ezechielem k. 202v.
 • 520 a Ezechiel k. 202v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Danielem k. 215v-216
 • 520 a Daniel k. 216
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in duodecim prophetas k. 222
 • 520 a Prologus Osee k. 222
 • 520 a Oseas k. 222
 • 520 a Prologus Joel k. 223
 • 520 a Prologus Joel k. 224
 • 520 a Joel k. 224
 • 520 a Amos k. 224v.
 • 520 a Abdias k. 226
 • 520 a Jonas k. 226v.
 • 520 a Micheas k. 227
 • 520 a Nahum k. 228
 • 520 a Abachuz k. 228
 • 520 a Sophonias k. 229
 • 520 a Aggeus k. 229v.
 • 520 a Zacharias k. 230
 • 520 a Malachias k. 232
 • 520 a Job k. 232v.
 • 520 a Parabolae [Prov.] k. 239
 • 520 a Ecclesiastes k. 244
 • 520 a Cantica canticorum k. 246
 • 520 a Sapienciae k. 247
 • 520 a Ecclesiasticus k. 251
 • 520 a Sedulius Scotus: Argumentum in Mattheum k. 261
 • 520 a Matheus: Liber generacionis Jesu Christi [majusk.] k. 261-269
 • 520 a Sedulius Scotus: Argumentum in Marcum k. 269
 • 520 a Marcus k. 269-274
 • 520 a Sedulius Scotus: Argumentum in Lucam k. 274-274v.
 • 520 a Hieronymus: Preafacio in Lucam k. 274v.
 • 520 a Lucam k. 274v-283
 • 520 a Beda: Commentatio in Joannem Ewang. k. 283
 • 520 a Johannes k. 284-290
 • 520 a Argumentum k. 290
 • 520 a Actus Apostolorum k. 290-299
 • 520 a Ps. Hieronymus: Prologus septem epistolarum canonicarum k. 299v.
 • 520 a Epistolae Canonice: Epist. Jacobi k. 299v.
 • 520 a Epist. Petri I k. 300v.
 • 520 a Epist. Petri II k. 301
 • 520 a Epist. Johan. I k. 302
 • 520 a Epist. Johan. II k. 302v.
 • 520 a Epist. Johan. III k. 303
 • 520 a Judas k. 303
 • 520 a Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 303
 • 520 a Apocalipsis k. 303v-307v.
 • 520 a Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 307v.
 • 520 a Epistolae Pauli ad Romanos k. 307v-311
 • 520 a Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 311
 • 520 a Epistolae Pauli ad Corinthios I k. 311-314
 • 520 a Epistolae Pauli ad Corinthios II k. 314-316v.
 • 520 a Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 316v.
 • 520 a Epistolae Pauli ad Galathas k. 316v-317v.
 • 520 a Walifridus Strabo: Glossa ordinaria k. 317v.
 • 520 a Epist. Pauli Ephesios. Cap. I-cap. II 19 k. 317-317v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Jeremiam k. 3
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in librum Isaiae k. 2v-3
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in libros Salomonis k. 2v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Job - inna reką k. 2v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Job k. 2-2v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Esdram k. 1v-2
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Paralipomenon k. 1v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in libros Regum k. 1-1v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in librum Josue k. 1
 • 520 a Ruth k. 72
 • 520 a Regum II k. 82
 • 520 a Regum III k. 90
 • 520 a Regum IV k. 99
 • 520 a Paralipomenon I k. 108
 • 520 a Paralipomenon II k. 115
 • 520 a Esdrae k. 125
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Judith k. 131v.
 • 520 a Judith k. 131v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in librum Hester k. 135
 • 520 a Hester k. 135
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Thobiam k. 138v.
 • 520 a Judices k. 65
 • 520 a Regum I k. 72v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Esdram k. 3-3v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Evang. Mathaei k. 3v-4
 • 520 a Hieronymus: Prologus commentariorum in ewangelium Matthaei k. 4-4v.
 • 520 a Praefacio epistolae Pauli ad Romanos k. 4-4v.
 • 520 a Pelagius: Prologus in epistolam ad Romanos k. 4v. Kończy się tu młodsza ręka, po dopisanych później prologach zaczyna się właściwy tekst
 • 520 a Hieronymus: Epistola ad Paulinum de studio scripturarum k. 5-6v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Pentateuchum k. 6v-7
 • 520 a Genesis k. 7
 • 520 a Exodus k. 20v.
 • 520 a Leviticus k. 31v.
 • 520 a Numeri k. 38v.
 • 520 a Deuteronomion k. 49v.
 • 520 a Josue k. 58v.
 • 530 d Mf 1064
 • 530 d Mf 1123
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., niem.
 • 561 a "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowio Anno Domini M: CCCCC L VIII" - [rkps k. 11v.]
 • 561 a "Andreas Krapyewsky, possesor est huius libelli" - [rkps 2 poł. 16 w. k. 11v.] r 16 w. w Krąpiewski Andrzej w Krampiewski Andrzej
 • 561 a "Is liber donatus est mihi a domino Myrkowsky Anno domini 1558" - [rkps k. 11v.] m Byszewo m Koronowo r 1558 w Mirkowski Adam, opat cystersów, zm. 1563 w cystersi Koronowo
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK I A 2 w Działyński Tytus
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 284 (k. 5-6v. PL 22, 520-549)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 482 (k. 2v.-3 PL 28, 771-774)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 487 (k. 3 PL 28, 903-904)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 330 (k. 3-3v. PL 28, 1471-1474 - drugi raz por. k. 1v.)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 595 (k. 3v.-4 PL 29, 557-562)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 596 (k. 4-4v. PL 26, 15-22, ale nie do końca prologu)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 651 (k. 4-4v. Por. druk. Wordsworth: Novum Testamentum 2, 39-40)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 670 (k. 4v. Por. druk. Wordsworth: Novum Testamentum 2, 1-5); PL 111, 1275-1278 Rabanus Maurus, ale też wśród dzieł Lafranka PL 150, 101 przypisywany Hieronimowi i wśród dzieł Brunona PL 152, II
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 285 (k. 6v.-7 PL 28, 177-184)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 311 (k. 1 PL 28, 503-506;)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 323 (k. 1-1v. PL 28, 593-604;)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 328 (k. 1v. PL 28, 1289-1394; )
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 330 (k. 1v.-2 PL 28, 1401-1406;)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 344 (k. 2-2v. PL 28, 1137-1142;)
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 357 (k. 2v. PL 29, 63-64; )
 • 581 a Stegmüller: Rep. biblic. 457 (k. 2v. PL 28, 1305;)
 • 630
   0
   9
  a Biblia. p ST.
 • 630
   0
   9
  a Biblia. p NT.
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Prologus commentariorum in ewangelium Matthaei
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Pentateuchum
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Jeremiam
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Esdram
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Evang. Mathaei
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Epistola ad Paulinum de studio scripturarum
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in librum Josue
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in libros Regum
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Paralipomenon
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Esdram
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Job
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in libros Salomonis
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in librum Isaiae
 • 700
  0
  2
  a Pelagius d (ca 350-ca 422) t Prologus in epistolam ad Romanos
 • 740 a Regum III
 • 740 a Regum IV
 • 740 a Esdrae
 • 740 a Paralipomenon II
 • 740 a Paralipomenon I
 • 740 a Praefacio epistolae Pauli ad Romanos
 • 740 a Genesis
 • 740 a Exodus
 • 740 a Leviticus
 • 740 a Numeri
 • 740 a Deuteronomion
 • 740 a Josue
 • 740 a Judices
 • 740 a Ruth
 • 740 a Regum I
 • 740 a Regum II
 • 852 j BK 00002
 • 999 d 16.12.20

Indeksy