"Miscellanea Politica [et] Privata versu [et] prosa polonice [et] latine medio XVII saeculi collecta"

Baza danych
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00987
 • Kopie:
  • Mf 985
  • Mf 66
  • Mf 47
  • Mf 46
 • Tytuł: "Miscellanea Politica [et] Privata versu [et] prosa polonice [et] latine medio XVII saeculi collecta" "gdzie i wiersze makaroniczne Orzelskiego Stan[isława] Samuela Orzelskiego Dafnis [etc.] Sunt bona mixta malis [etc. etc.]"
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: [I], 271 k. 35x21 cm
 • Oprawa: Skóra czarna, wyciski ślepe, 17 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Rozmowa Ziemianina z Statistą Pokoju z Turczynem zawartym y o przyszłych rzeczach" k. 260v-262v
  • Akta, korespondencja, epitafia, zapiski z lat siedemdziesiątych 17 w. k. 263-269v
  • Teksty poetyckie, przeważnie anonimowe k. 63-130v
  • "Himn na Boże Narodzenie J. P. Wdy Leszczynskiego woiewody Bełskiego" k. 62v-63
  • "Sententiosa dicta satis copiose Et varys Authorib[us] decerpta" k. 54-62v
  • "Dafnis Drzewem Bobkowym przez Samuela z Skrzypny Twardowskie[g]o Opisana Roku pańskiego 1636" k. 26-54
  • "Dyszkurs iednego Dworskiego permodum Listu we Lwowie Pisany" k. 130v.-137
  • Wiersze: [inc:] Koncept Eunucha, "Gadka na Zegarek Ciekawy", "O Swiecy", "O Literacky obiecadle", "O kałamarzu Quadratowym", "O Paiu"[?] k. 8-8v
  • "Comput Generalny podatkow Rzpley na Seymach annorum 1661 e[t] 1662 [...] uchwalonych" k. 4v-7v
  • "Manifestacya Commissyey Lwowskiey" k. 2-4v
  • "Macaronica Carmina Stanislai Orzelski" k. 9-25v
  • "Rozmowa pod Zborowem między niektoremi pany Chrzescianskiemi" k. 137-137v
  • "Między Skryptami Morsztynowemi iest uięty[?] do pana Marka Radossowskiego Dworzanina na ten czas" k. 137v.
  • Sentencje, mowy, listy, anagramy, inskrypcje i publicystyka k. 137v-193v
  • "Pamięc Iako Initium Zwązku Woyskowego Anno Domini 1661 23 [Octo]bris" k. 193-196v
  • Odpisy akt i korespondencji dotyczące Związku Święconego k. 197-242v
  • Odpisy akt i korespondencji dotyczące głównie Związku Święconego k. 243-259v
  • "Copia Literar[um] S[e]r[enissi]mi Electis Brandenburgiae ad S[erenissimum] R[ege]m Illu[stru]m [...] 1664" k. 260-260v
 • Proweniencja: kupione od Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Sejm 1661 Warszawa
  • Sejm 1662 Warszawa nadzwyczajny
  • Sejm 1658 Warszawa nadzwyczajny
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Aforyzmy 17 w.
  • Literatura polska 17 w.
  • Poezja polska 17 w.
  • Publicystyka 17 w. Polska
  • Listy polskie 17 w.
  • Listy łacińskie 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Silva rerum 17 w.
  • Związek 1661-1662 Święcony
 • Osoby:
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Franciszek I (król Francji ; 1494-1547)
  • Świderski, Jan Samuel przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Morsztyn, Hieronim (ca 1581-ca 1623)
  • Augustyn (św. ; 354-430)
  • Ambroży (św. ; ca 337-397)
  • Seneca Lucius Annaeus (ca 4 a.C.-65)
  • Twardowski, Samuel (ca 1600-1661)
  • Orzelski, Stanisław (1581-1626)
  • Leszczyński, Rafał wda bełski (1579-1636)
  • Orzelski, Stanisław (1581-1626)
 • Uwagi:
  • Rkps o charakterze sylwy J. Okoń podaje, że "Dafnis" obejmuje k. 26-57 Por. rkps BJ 116
  • Pismo kilku rąk
  • Egz. po konserwacji (laminacja, uzupełnienie braków masą pap.) Po k. 196v. wyraźna luka w tekście k. 197 jest pisana inną ręką i dotyczy innej tematyki, prawdopodobnie ciąg dalszy tematyki z k. 196v. znajduje się dopiero na k. 243, ale też widoczny brak jednej lub kilku kart. Między k. 7v. a k. 8 jedna k. wycięta[?] k. 57 luźna.
  • Wśród autorów sentencji spotyka się m. in. św. Augustyna, św. Ambrożego, Senekę, a wśród autorów listów Karola V i Franciszka I.
 • Opracowania:
  • Dafnis drzewem bobkowym, oprac. J. Okoń, Wrocław-Kraków 1976
  • Hernas C., Barok, wyd. 5 zm. i rozsz., Warszawa 1998 s. 266-267
  • Pełczyński M., Studia macaronica. Stanisław Orzelski na tle poezji makaronicznej w Polsce, Poznań 1960 (Prace Kom. Filolog. PTPN, t. 20, z. 1)
  • Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się, oprac. R. Pollak i S. Saski, Wrocław 1955
  • Magnuszewski W., Zapomniane Lisowianum z 1621 roku, "Archiwum Literackie", t. 16 (1972) s. 227
  • Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 171
  • Druk Dafnis S. Twardowskiego: Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się, oprac. R. Pollak i S. Saski, Wrocław 1955 (BPP, Seria B, Nr 6); Dafnis drzewem bobkowym, oprac. J. Okoń, Wrocław-Kraków 1976, (BN I 227)

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Miscellanea
 • 245 %a "Miscellanea Politica [et] Privata versu [et] prosa polonice [et] latine medio XVII saeculi collecta" %b "gdzie i wiersze makaroniczne Orzelskiego Stan[isława] Samuela Orzelskiego Dafnis [etc.] Sunt bona mixta malis [etc. etc.]"
 • 246 %a Miscellanea |politica et privata [...] 17 saec. collecta (|wiersze: |Orzelski Stanisław, |Twardowski Samuel |Dafnis 1636, |Morsztyn Hieronim; |anagramy, fraszki, |epitafia) %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 17 w.
 • 300 %a [I], 271 k. %c 35x21 cm
 • 340 %d rkps %e Skóra czarna, wyciski ślepe, 17 w.
 • 500 %a Por. rkps BJ 116 %a J. Okoń podaje, że "Dafnis" obejmuje k. 26-57 %a Rkps o charakterze sylwy
 • 500 %a Pismo kilku rąk
 • 500 %a Po k. 196v. wyraźna luka w tekście k. 197 jest pisana inną ręką i dotyczy innej tematyki, prawdopodobnie ciąg dalszy tematyki z k. 196v. znajduje się dopiero na k. 243, ale też widoczny brak jednej lub kilku kart. %a Między k. 7v. a k. 8 jedna k. wycięta[?] k. 57 luźna. %a Egz. po konserwacji (laminacja, uzupełnienie braków masą pap.)
 • 500 %a Wśród autorów sentencji spotyka się m. in. św. Augustyna, św. Ambrożego, Senekę, a wśród autorów listów Karola V i Franciszka I.
 • 520 %a "Rozmowa Ziemianina z Statistą Pokoju z Turczynem zawartym y o przyszłych rzeczach" k. 260v-262v
 • 520 %a Akta, korespondencja, epitafia, zapiski z lat siedemdziesiątych 17 w. k. 263-269v
 • 520 %a Teksty poetyckie, przeważnie anonimowe k. 63-130v
 • 520 %a "Himn na Boże Narodzenie J. P. Wdy Leszczynskiego woiewody Bełskiego" k. 62v-63
 • 520 %a "Sententiosa dicta satis copiose Et varys Authorib[us] decerpta" k. 54-62v
 • 520 %a "Dafnis Drzewem Bobkowym przez Samuela z Skrzypny Twardowskie[g]o Opisana Roku pańskiego 1636" k. 26-54
 • 520 %a "Dyszkurs iednego Dworskiego permodum Listu we Lwowie Pisany" k. 130v.-137
 • 520 %a Wiersze: [inc:] Koncept Eunucha, "Gadka na Zegarek Ciekawy", "O Swiecy", "O Literacky obiecadle", "O kałamarzu Quadratowym", "O Paiu"[?] k. 8-8v
 • 520 %a "Comput Generalny podatkow Rzpley na Seymach annorum 1661 e[t] 1662 [...] uchwalonych" k. 4v-7v
 • 520 %a "Manifestacya Commissyey Lwowskiey" k. 2-4v
 • 520 %a "Macaronica Carmina Stanislai Orzelski" k. 9-25v
 • 520 %a "Rozmowa pod Zborowem między niektoremi pany Chrzescianskiemi" k. 137-137v
 • 520 %a "Między Skryptami Morsztynowemi iest uięty[?] do pana Marka Radossowskiego Dworzanina na ten czas" k. 137v.
 • 520 %a Sentencje, mowy, listy, anagramy, inskrypcje i publicystyka k. 137v-193v
 • 520 %a "Pamięc Iako Initium Zwązku Woyskowego Anno Domini 1661 23 [Octo]bris" k. 193-196v
 • 520 %a Odpisy akt i korespondencji dotyczące Związku Święconego k. 197-242v
 • 520 %a Odpisy akt i korespondencji dotyczące głównie Związku Święconego k. 243-259v
 • 520 %a "Copia Literar[um] S[e]r[enissi]mi Electis Brandenburgiae ad S[erenissimum] R[ege]m Illu[stru]m [...] 1664" k. 260-260v
 • 530 %d Mf 985
 • 530 %b BN
 • 530 %d Mf 66
 • 530 %d Mf 47
 • 530 %d Mf 46
 • 541 %c a %d 1821
 • 546 %a Łac., pol.
 • 561 %a kupione od Kwiatkowskiego %d BK VI, 84 %m Nieśwież %w Działyński Tytus %w Kwiatkowski Kajetan %w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież
 • 581 %a Dafnis drzewem bobkowym, oprac. J. Okoń, Wrocław-Kraków 1976
 • 581 %a Hernas C., Barok, wyd. 5 zm. i rozsz., Warszawa 1998 s. 266-267
 • 581 %a Pełczyński M., Studia macaronica. Stanisław Orzelski na tle poezji makaronicznej w Polsce, Poznań 1960 (Prace Kom. Filolog. PTPN, t. 20, z. 1)
 • 581 %a Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się, oprac. R. Pollak i S. Saski, Wrocław 1955
 • 581 %a Magnuszewski W., Zapomniane Lisowianum z 1621 roku, "Archiwum Literackie", t. 16 (1972) s. 227
 • 581 %a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963), s. 171
 • 581 %a Druk Dafnis S. Twardowskiego: Dafnis w drzewo bobkowe przemieniła się, oprac. R. Pollak i S. Saski, Wrocław 1955 (BPP, Seria B, Nr 6); Dafnis drzewem bobkowym, oprac. J. Okoń, Wrocław-Kraków 1976, (BN I 227)
 • 600 %a Fryderyk Wilhelm %c (elektor brandenburski ; %d 1620-1688)
 • 600 %a Franciszek %b I %c (król Francji ; %d 1494-1547)
 • 600 %a Świderski, Jan Samuel %c przywódca opozycji antykrólewskiej w 1661
 • 600 %a Karol %b V %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1500-1558)
 • 600 %a Jan Kazimierz %c (król Polski ; %d 1609-1672)
 • 610 %a Sejm 1661 Warszawa
 • 610 %a Sejm 1662 Warszawa nadzwyczajny
 • 610 %a Sejm 1658 Warszawa nadzwyczajny
 • 650 %a Korespondencja dyplomatyczna %y 17 w.
 • 650 %a Aforyzmy %y 17 w.
 • 650 %a Literatura polska %y 17 w.
 • 650 %a Poezja polska %y 17 w.
 • 650 %a Publicystyka %y 17 w. %z Polska
 • 650 %a Listy polskie %y 17 w.
 • 650 %a Listy łacińskie %y 17 w.
 • 650 %a Mowy sejmowe %y 17 w.
 • 653 %a Silva rerum 17 w.
 • 653 %a Związek 1661-1662 Święcony
 • 700 %a Morsztyn, Hieronim %d (ca 1581-ca 1623)
 • 700 %a Augustyn %c (św. ; %d 354-430)
 • 700 %a Ambroży %c (św. ; %d ca 337-397)
 • 700 %a Seneca Lucius Annaeus %d (ca 4 a.C.-65)
 • 740 %a Manifestacya Commissyey Lwowskiey
 • 740 %a Dafnis Drzewem Bobkowym przez Samuela z Skrzypny Twardowskiego Opisana Roku pańskiego 1636
 • 777 %a Twardowski, Samuel (ca 1600-1661) %t Dafnis Drzewem Bobkowym
 • 777 %a Orzelski, Stanisław (1581-1626) %t Macaronica Carmina
 • 777 %a Leszczyński, Rafał wda bełski (1579-1636) %t Himn na Boże Narodzenie
 • 777 %a Orzelski, Stanisław (1581-1626) %t Macaronica Carmina
 • 852 %j BK 00987
 • 999 %d 19.07.12

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00987