[Pałac Działyńskich w Poznaniu – fasada od strony Rynku] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0350
 • Sygnatura : Pl 350
 • Tytuł/nazwa : [Pałac Działyńskich w Poznaniu – fasada od strony Rynku] [autor nieokreślony]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; 2. połowa XIX w.]
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany rysunek niesygnowany
 • Opis : Grafika przedstawia fasadę pałacu Działyńskich w Poznaniu od strony Rynku. Fasada trójkondygnacyjna, w dolnej kondygnacji dwuosiowa, w drugiej i trzeciej pięcioosiowa, zwieńczona wydatnym gzymsem z dekoracją figuralną. W dolnej partii dwa portale przesunięte z osi ku bocznym częściom elewacji, zamknięte łukiem odcinkowym, umieszczone w obramieniach zwieńczonych gzymsem wspartym na dwóch konsolach. Przy narożach skośne, wieloboczne przypory. Powyżej gzyms międzykondygnacyjny, nad którym dwie górne kondygnacje z sześcioma korynckimi pilastrami w wielkim porządku rozmieszczonymi między sześcioma parami otworów okiennych. W partii centralnej drugiej i trzeciej kondygnacji trójosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym naczółkiem, w którym panoplium z leżącymi postaciami w zbrojach rzymskich oraz kartuszem z herbem Ogończyk na osi. Powyżej, na gzymsie wieńczącym naczółek, kolejne dwie półleżące postaci, między którymi w zwieńczeniu naczółka amfora. Okna obydwu kondygnacji prostokątne w profilowanych obramieniach wyłamanych w partii nadproża ku górze. Okna dolnej kondygnacji w ryzalicie zwieńczone naczółkami; na osi trójkątnym, po bokach półkolistym. W partiach skrajnych zamiast naczółków wydatne gzymsy, nad którymi płyciny. Okna górnej kondygnacji bez zwieńczeń, z wydatnymi parapetami w partii ryzalitu, wspartymi na konsolach, między którymi girlandy. Pilastry artykułujące elewację wspierające postumenty na których wsparty gzyms międzykondygnacyjny. Ponad nim fryz z płycinami w których girlandy, ujmującymi naczółek ryzalitu. Powyżej wysoka, prostokątna attyka, w niej prostokątne pola z antykizującą dekoracją figuralną; po lewej scena pochodu triumfalnego z żołnierzami prowadzącymi wypełniony bronią wóz zaprzężony w konie, po prawej scena ofiarna, z żołnierzami stojącymi po bokach przedstawionego na osi zwierzęcia ofiarnego. Powyżej gzyms wieńczący. Na osi na wyłamanym cokole panoplium ze zbroją, nad którym ścięty obelisk z rzeźbą łabędzia. Po bokach na gzymsie wieńczącym podobne panoplia ze zbrojami. Nad fasadą napis: „Widok frontowy pałacu J. W. Pana hr. Zamoyskiego / w Poznaniu przy starym rynku”. Poniżej skala z napisem na osi: „Pomiarka”. ołówkiem, na rewersie: „Z ok. 1925 / J. Rakowicz”
 • Liczba/objętość : 1
 • Materiał i technika wykonania: papier litografia
 • Opis formalny : Litografia na papierze.
 • Wymiary : 32,2 x 32,9 cm (maks. wym. karty)
 • Proweniencja: stary zasób
 • Hasła przedmiotowe : Poznań (woj. wielkopolskie) - Pałac Działyńskich ikonografia

Indeksy

Pliki

Cz-043.tif (169 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny

Cz-044.tif (169 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny