[Pałac Działyńskich w Poznaniu – plan robót w przyziemiu w narożniku przy ul. Franciszkańskiej i pierzei Rynku] J.[an] Rakowicz „J. Rakowicz D. Lelichowski (?)” [Celichowski?] tuszem, na awersie w p.d. rogu: „J. Rakowicz D. Celichowski [?]”

Katalog
Muzealia
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Nr inwentarzowy: Pl 0348
 • Sygnatura : Pl 348
 • Tytuł/nazwa : [Pałac Działyńskich w Poznaniu – plan robót w przyziemiu w narożniku przy ul. Franciszkańskiej i pierzei Rynku] J.[an] Rakowicz
 • Miejsce : Posen ; [Poznań (woj. wielkopolskie)] 1888
 • Seria/cykl : „J. Rakowicz D. Lelichowski (?)” [Celichowski?] tuszem, na awersie w p.d. rogu: „J. Rakowicz D. Celichowski [?]”
 • Opis : Rysunek przedstawia projekty prac w przyziemiu Pałacu Działyńskich w Poznaniu, w narożniku przy ul. Franciszkańskiej i pierzei Rynku. W górnej części karty napis: „Leichnung / zu den baulichen Peranderungen im Erdgeschoss des am / Alten Markte No 78 belegenen, dem Grafen Zamoyski auf Kurnik / gehorigen Palais. / Ansicht von der Franziskanerstrasse”. Poniżej rysunek parteru elewacji budynku położonego na opadającym ku prawej części karty terenie, z rozszerzającymi się ku górze przyporami, między którymi prostokątne okna z odcinkiem gzymsu pod parapetem. Powyżej elewacja wraz z przyporami przewiązana gzymsem międzykondygnacyjnym, po prawej, na narożu budynku wieloboczna, zwężająca się ku górze przypora. Pod rysunkiem kolejny widok parterowego odcinka czteroosiowej elewacji z prostokątnymi oknami w obramieniach zwieńczonych półkolistymi naczółkami, nad którymi gzyms międzykondygnacyjny. Po lewej odcinek elewacji za narożem, w skrócie perspektywicznym, wokół okien wymiary i szkice przebudowy. Nad rysunkiem napis: „Schnitt A B.” Poniżej, w środkowej części karty dwa rysunki; fragment widoku dolnej części fasady pałacu oraz przekrój podłużny przez jego ścianę. Na widoku po lewej portal zamknięty łukiem odcinkowym umieszczony w płytkim ryzalicie. W świetle portalu wyrysowane nadproże z napisem majuskułą: „ALEFLOMNR”. Na lewo wieloboczna, zwężająca się ku górze przypora narożna. Na prawo od portalu projekt okna z ramiakiem krzyżowym, zamkniętego łukiem pełnym. Na prawo od niego widoczny fragment drugiej bramy pałacu. Nad rysunkiem napis: „Ansicht vom Alten Markte”. W prawej części karty przekrój podłużny wnętrza z wyrysowaną konstrukcją ściany fachwerkowej, z pojedynczym przejściem na lewo od osi i dwoma kolumnami toskańskimi po bokach. Powyżej napis: „Neue Fachwerkswand”. Poniżej, w dolnej części karty dwa przekroje poprzeczne fragmentu parteru pałacu. Po lewej partia narożna z czterema rozglifionymi do wnętrza oknami w ścianie po lewej, wieloboczną przyporą narożną, przy której w ścianie u dołu wejście oraz płytkim ryzalitem w tej samej ścianie po prawej, z masywnymi ścianami wnikającymi w głąb wnętrza. W pomieszczeniu wrysowana ściana fachwerkowa, ujęta górą i dołem przez pary kolumn. Na lewo od rysunku napis: „Franziskanerstrasse”, na prawo: „Grundriss des Erdgeschosses”, u dołu: „Altermarkt”. Po prawej przekrój poprzeczny piwnicy o dwóch skomunikowanych ze sobą prostokątnych pomieszczeniach sklepionych kolebkowo, przedzielonych wąską ścianą. Nad rysunkiem napis: „Grundriss der Kellergeschosses”. U dołu skala, nad którą napis: „Maassstab 1:100”. Na prawo od skali napis: „Zum Conssensgesuch / d. d. Posen d. 26 Marz 1888”, niżej: „Der Generalbevollmachtigte / Regierungs-Baumeister / J. Rakowicz / D. Lelichowski (?)”. tuszem, w p. g. rogu, na awersie: „1502 / jym”
 • Liczba/objętość : 1
 • Materiał i technika wykonania: kalka rysunek tuszem
 • Opis formalny : Rysunek tuszem na kalce.
 • Wymiary : 47,7 x 27,8 cm (maks. wym. karty)
 • Proweniencja: stary zasób
 • Hasła przedmiotowe : Poznań (woj. wielkopolskie) - Pałac Działyńskich ikonografia

Pliki

Cz-039.tif (179 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny

Cz-040.tif (179 MB)

 • Licencja: Licencja Repozytorium
 • Dostępność: Publiczny