Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny Działyńskiej

Baza danych
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07439/1-2
 • Kopie: Mf 6701
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny Działyńskiej T. 1; vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 1818-1861
 • Opis fizyczny: 606 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1859
  • Poznań Biblioteka Raczyńskich 1859
  • Poznań Magistrat m. 19 w.
  • Kraków m., Kapituła Katedralna 1854 Polska
  • Kraków m., Biblioteka Jagiellońska 1860 Polska
  • Kórnik
  • Ostrów Wlkp
  • Śrem
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • szkoły
  • korespondencja
  • Biblioteka Raczyńskich, Poznań 1859
  • Magistrat Poznań 19 w.
  • Kapituła Katedralna Kraków 1854
  • Biblioteka Jagiellońska Kraków 1860
 • Osoby:
  • Tarnowski Jan Bogdan 1805-1850
  • Stroński bibliotekarz Biblioteki Jagiellońskiej
  • Samter Józef lekarz
  • Rozrażewski Hieronim bp kujawski
  • Przypkowski Tadeusz
  • Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890
  • Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874
  • Obniski Wiktor
  • Modzelewski Michał Jan
  • Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič dyplomata rosyjski, bibliofil
  • Łubieński Leon
  • Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny
  • Łukaszewicz Józef historyk, publicysta, bibliotekarz
  • Levy Michael
  • Lelewel Piotr
  • Lauber dyrektor gimnazjum w Toruniu
  • Laszkiewicz
  • Kucewicz Władysław
  • Kubalski Mikołaj Ambroży publicysta
  • Krzyżanowski Adrian matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog
  • Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej
  • Lewocka Katarzyna
  • Lipiński Józef
  • Lipiński Karol nauczyciel domowy Jana Działyńskiego
  • Krajewicz nauczyciel w Śremie
  • Kozłowski Zygmunt
  • Kozłowski Mateusz księgarz w Warszawie
  • Korn Wilhelm Gottfried zob. Korn Guillaume Theophil księgarz wrocławski
  • Koszutski Hilary proboszcz w Mielżynie, powstaniec z 1848 r., działacz i pisarz ludowy
  • Koźmian Andrzej Edward literat
  • Krasicki Kazimierz
  • Krasiński Walerian historyk reformacji, publicysta
  • Korf Modest Andreevič zob. Korff Modeste dyrektor Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu
  • Kordowska Magdalena z Szamowskich
  • Koczorowski Adolf redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
  • Klotz Georg lekarz
  • Klemensowski Marcin pułkownik, inżynier
  • Keyserling
  • Kantorowicz M.
  • Kamiński Józef Aleksander archiwista Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wydawca, pisarz
  • Kamieński Antoni działacz kulturalny na Wołyniu
  • Iwanowski Antoni bibliotekarz Cesarskiej Publicznej Biblioteki w Petersburgu
  • Jawornicki Jan Marceli C. sekretarz Komitetu Towarzystwa Gospodarczo-Rolnego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
  • Januszowski Jan
  • Hube Romuald prawnik i historyk
  • Hössel Johann Baptist
  • Homeyer G. radca Wyższego Tajnego Trybunału w Berlinie
  • Hempel Christian Karl Theodor bibliotekarz Królewskiej Biblioteki w Dreźnie
  • Helcel Antoni Zygmunt prawnik, historyk i publicysta
  • Hasselt lekarz
  • Harrowby Francis
  • Hanka Vaclav
  • Hahn Friedrich
  • Guerlin Antoine
  • Guderian Otto burmistrz poznański
  • Greisman Samuel
  • Gräven Ludwik
  • Grangier L. de La Marinière
  • Grabowski Ambroży księgarz i historyk krakowski
  • Gindely Anton historyk czeski
  • Gerstmann Zygmunt księgarz w Ostrowie
  • Gdeczyk nauczyciel szkoły elementarnej w Jaskółkach
  • Gajewski Franciszek
  • Fabisz Paweł Władysław ksiądz dziekan w Ostrowie
  • Erde sekretarz Augusta Cieszkowskiego
  • Eichhorn Johann Albrecht Friedrich dyplomata pruski
  • Dzieduszycki Maurycy historyk i publicysta, kurator Zakładów Narodowych im. Ossolińskich 1813-1877
  • Dzieduszycki Ignacy 1798-1828
  • Dobiecki Wojciech pułkownik
  • Deszkiewicz Jan Nepomucen ksiądz, gramatyk
  • Dąbrowski Antoni
  • Cichocki Adolf
  • Caspar J.
  • C. Leon radca stanu
  • Brohm Karl Friedrich August historyk, rektor gimnazjum w Toruniu
  • Brandt II bibliotekarz w Berlinie?
  • Borkowski Karol powstaniec z 1831 r., działacz emigracyjny
  • Bobrowicz Jan Nepomucen muzyk, księgarz i wydawca
  • Biliński Seweryn
  • Bieliński Jan Nepomucen
  • Batowski Henryk historyk, publicysta, działacz polityczny
  • Bekanowski archiwista grodzki poznański
  • Bartmański Tomasz Franciszek ppłk, inżynier
  • Bartoszewicz Julian historyk
  • Bandtkie Jerzy Samuel historyk, językoznawca i bibliograf
  • Bach ksiądz
  • Kosiński Antoni (pseudonim Amilkar) legionista, generał dywizji
  • Baliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy
  • Baworowski Wiktor literat, założyciel Biblioteki im. Baworowskich we Lwowie
  • Bażyński Franciszek ksiądz, wydawca
  • Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
  • Bethmann-Hollweg Moritz August von, pruski minister oświaty
  • Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
  • Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
  • Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie
  • Błotnicki Hipolit literat
  • Brodziszewski Wojciech Anzelm bp sufragan gnieźnieński
  • Bronikowski Antoni pedagog, hellenista
  • Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny
  • Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz
  • Dubiecki Tespezjusz powstaniec z 1831 r., literat i działacz emigracyjny
  • Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
  • Działyński, Tytus (1796-1861)
  • Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny
  • Fryderyk Wilhelm III król pruski
  • Fusiecki Aleksander Wojciech księgarz w Krakowie
  • Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego
  • Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego
  • Jabłoński Kajetan księgarz i wydawca w Lwowie
  • Jagielski Ludwik redaktor "Dziennika Poznańskiego" i wydawca źródeł
  • Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny
  • Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie
  • Alzog Johannes Baptist
  • Arct Stanisław zob. Arzt Stanisław księgarz w Lublinie
  • A. Aleksander z Miłosławia

MARC

 • 243 %a korespondencja
 • 245 %a Listy do Tytusa Działyńskiego w sprawach bibliotecznych: Kwerendy, nabytki, sprawy wydawnicze etc. A - ł Kilka listów do Celestyny Działyńskiej %n T. 1; vol. 1-2.
 • 260 %c 1818-1861
 • 300 %a 606 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič
 • 400 %a Korn Guillaume Theophil zob. Korn Wilhelm Gottfried
 • 400 %a Korff Modeste zob. Korf Modest Andreevič
 • 400 %a Syamowska magdalena zob. Kordowska Magdalena z Szamowskich
 • 400 %a Amilkar zob. Kosiński Antoni
 • 400 %a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 %a Arzt Stanisław zob. Arct Stanisław
 • 530 %d Mf 6701
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Pudło I
 • 610 %a Biblioteka Raczyńskich, Poznań %d 1859
 • 651 %a Poznań %x Biblioteka Raczyńskich %y 1859
 • 651 %a Poznań %x Magistrat m. %y 19 w.
 • 651 %a Kraków %x m., Kapituła Katedralna %y 1854 %z Polska
 • 651 %a Kraków %x m., Biblioteka Jagiellońska %y 1860 %z Polska
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Ostrów Wlkp
 • 651 %a Śrem
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a korespondencja
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a Biblioteka Kórnicka
 • 653 %a szkoły
 • 653 %a korespondencja
 • 700 %a Tarnowski Jan Bogdan %d 1805-1850
 • 700 %a Stroński %c bibliotekarz Biblioteki Jagiellońskiej
 • 700 %a Samter Józef %c lekarz
 • 700 %a Rozrażewski Hieronim %c bp kujawski
 • 700 %a Przypkowski Tadeusz
 • 700 %a Sapieha Jadwiga z Zamoyskich 1806-1890
 • 700 %a Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874
 • 700 %a Obniski Wiktor
 • 700 %a Modzelewski Michał Jan
 • 700 %a Lobanov-Rostovskij Aleksej Borisovič zob. Lobanoff-Rostovskij Aleksej Borisovič %c dyplomata rosyjski, bibliofil
 • 700 %a Łubieński Leon
 • 700 %a Lubomirski Jan Tadeusz 1826-1908 historyk, działacz społeczny
 • 700 %a Łukaszewicz Józef historyk, publicysta, bibliotekarz
 • 700 %a Levy Michael
 • 700 %a Lelewel Piotr
 • 700 %a Lauber %c dyrektor gimnazjum w Toruniu
 • 700 %a Laszkiewicz
 • 700 %a Kucewicz Władysław
 • 700 %a Kubalski Mikołaj Ambroży %c publicysta
 • 700 %a Krzyżanowski Adrian %c matematyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
 • 700 %a Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog
 • 700 %a Łepkowski Józef archeolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 %a Łętowski Ludwik bp, administrator diecezji krakowskiej
 • 700 %a Lewocka Katarzyna
 • 700 %a Lipiński Józef
 • 700 %a Lipiński Karol nauczyciel domowy Jana Działyńskiego
 • 700 %a Krajewicz %c nauczyciel w Śremie
 • 700 %a Kozłowski Zygmunt
 • 700 %a Kozłowski Mateusz %c księgarz w Warszawie
 • 700 %a Korn Wilhelm Gottfried zob. Korn Guillaume Theophil %c księgarz wrocławski
 • 700 %a Koszutski Hilary proboszcz w Mielżynie, powstaniec z 1848 r., działacz i pisarz ludowy
 • 700 %a Koźmian Andrzej Edward literat
 • 700 %a Krasicki Kazimierz
 • 700 %a Krasiński Walerian historyk reformacji, publicysta
 • 700 %a Korf Modest Andreevič zob. Korff Modeste %c dyrektor Biblioteki Cesarskiej Publicznej w Petersburgu
 • 700 %a Kordowska Magdalena z Szamowskich
 • 700 %a Koczorowski Adolf %c redaktor "Przeglądu Poznańskiego"
 • 700 %a Klotz Georg %c lekarz
 • 700 %a Klemensowski Marcin %c pułkownik, inżynier
 • 700 %a Keyserling
 • 700 %a Kantorowicz M.
 • 700 %a Kamiński Józef Aleksander %c archiwista Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wydawca, pisarz
 • 700 %a Kamieński Antoni %c działacz kulturalny na Wołyniu
 • 700 %a Iwanowski Antoni %c bibliotekarz Cesarskiej Publicznej Biblioteki w Petersburgu
 • 700 %a Jawornicki Jan Marceli C. %c sekretarz Komitetu Towarzystwa Gospodarczo-Rolnego, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie
 • 700 %a Januszowski Jan
 • 700 %a Hube Romuald %c prawnik i historyk
 • 700 %a Hössel Johann Baptist
 • 700 %a Homeyer G. %c radca Wyższego Tajnego Trybunału w Berlinie
 • 700 %a Hempel Christian Karl Theodor %c bibliotekarz Królewskiej Biblioteki w Dreźnie
 • 700 %a Helcel Antoni Zygmunt %c prawnik, historyk i publicysta
 • 700 %a Hasselt %c lekarz
 • 700 %a Harrowby Francis
 • 700 %a Hanka Vaclav
 • 700 %a Hahn Friedrich
 • 700 %a Guerlin Antoine
 • 700 %a Guderian Otto %c burmistrz poznański
 • 700 %a Greisman Samuel
 • 700 %a Gräven Ludwik
 • 700 %a Grangier L. de La Marinière
 • 700 %a Grabowski Ambroży %c księgarz i historyk krakowski
 • 700 %a Gindely Anton %c historyk czeski
 • 700 %a Gerstmann Zygmunt %c księgarz w Ostrowie
 • 700 %a Gdeczyk %c nauczyciel szkoły elementarnej w Jaskółkach
 • 700 %a Gajewski Franciszek
 • 700 %a Fabisz Paweł Władysław %c ksiądz dziekan w Ostrowie
 • 700 %a Erde %c sekretarz Augusta Cieszkowskiego
 • 700 %a Eichhorn Johann Albrecht Friedrich %c dyplomata pruski
 • 700 %a Dzieduszycki Maurycy %c historyk i publicysta, kurator Zakładów Narodowych im. Ossolińskich %d 1813-1877
 • 700 %a Dzieduszycki Ignacy %d 1798-1828
 • 700 %a Dobiecki Wojciech %c pułkownik
 • 700 %a Deszkiewicz Jan Nepomucen %c ksiądz, gramatyk
 • 700 %a Dąbrowski Antoni
 • 700 %a Cichocki Adolf
 • 700 %a Caspar J.
 • 700 %a C. Leon %c radca stanu
 • 700 %a Brohm Karl Friedrich August %c historyk, rektor gimnazjum w Toruniu
 • 700 %a Brandt %b II %c bibliotekarz w Berlinie?
 • 700 %a Borkowski Karol %c powstaniec z 1831 r., działacz emigracyjny
 • 700 %a Bobrowicz Jan Nepomucen %c muzyk, księgarz i wydawca
 • 700 %a Biliński Seweryn
 • 700 %a Bieliński Jan Nepomucen
 • 700 %a Batowski Henryk %c historyk, publicysta, działacz polityczny
 • 700 %a Bekanowski %c archiwista grodzki poznański
 • 700 %a Bartmański Tomasz Franciszek %c ppłk, inżynier
 • 700 %a Bartoszewicz Julian %c historyk
 • 700 %a Bandtkie Jerzy Samuel %c historyk, językoznawca i bibliograf
 • 700 %a Bach %c ksiądz
 • 700 %a Kosiński Antoni (pseudonim Amilkar) %c legionista, generał dywizji
 • 700 %a Baliński Michał historyk, publicysta, działacz oświatowy
 • 700 %a Baworowski Wiktor literat, założyciel Biblioteki im. Baworowskich we Lwowie
 • 700 %a Bażyński Franciszek ksiądz, wydawca
 • 700 %a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 700 %a Bethmann-Hollweg Moritz August von, pruski minister oświaty
 • 700 %a Beuermann Moritz naczelny prezes Wielkiego Księstwa Poznańskiego
 • 700 %a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 %a Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie
 • 700 %a Błotnicki Hipolit literat
 • 700 %a Brodziszewski Wojciech Anzelm bp sufragan gnieźnieński
 • 700 %a Bronikowski Antoni pedagog, hellenista
 • 700 %a Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny
 • 700 %a Daszkiewicz Korybut Bolesław lekarz
 • 700 %a Dubiecki Tespezjusz powstaniec z 1831 r., literat i działacz emigracyjny
 • 700 %a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 %a Działyński, Tytus %d (1796-1861)
 • 700 %a Forster Karol pisarz, publicysta i działacz polityczny
 • 700 %a Fryderyk Wilhelm III król pruski
 • 700 %a Fusiecki Aleksander Wojciech księgarz w Krakowie
 • 700 %a Gołębiowski Łukasz sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Warszawskiego
 • 700 %a Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego
 • 700 %a Jabłoński Kajetan księgarz i wydawca w Lwowie
 • 700 %a Jagielski Ludwik redaktor "Dziennika Poznańskiego" i wydawca źródeł
 • 700 %a Janiszewski Jan Chryzostom proboszcz w Kościelcu,późniejszy biskup, działacz polityczny
 • 700 %a Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie
 • 700 %a Alzog Johannes Baptist
 • 700 %a Arct Stanisław zob. Arzt Stanisław %c księgarz w Lublinie
 • 700 %a A. Aleksander z Miłosławia
 • 710 %a Biblioteka Raczyńskich, Poznań %d 1859
 • 710 %a Magistrat Poznań %d 19 w.
 • 710 %a Kapituła Katedralna %c Kraków %d 1854
 • 710 %a Biblioteka Jagiellońska %c Kraków %d 1860
 • 852 %j BK 07439/1-2

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07439/1-2