Memoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki

Baza danych
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 07707
 • Kopie:
  • Mf 8014
  • CD 657 - wybór
  • CD 240a
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Memoriały do procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki
 • Miejsce i czas powstania: 1883-1908
 • Opis fizyczny: 352 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Starostwo Nowy Targ
  • Urząd Obwodowy Nowy Sącz
  • Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894
  • Wydział Krajowy Lwów 1890-1892
  • "Kurier Polski", administracja Kraków 1892
  • Ukraina Wydział Powiatowy Jaworów
  • Sąd Powiatowy Nowy Targ
  • Nowy Targ Starostwo
  • Nowy Sącz Urząd Obwodowy
  • Nowy Targ Sąd Powiatowy
  • Kraków m., Sąd Krajowy Wyższy 1894 Polska
  • Lwów m., Wydział Krajowy, 1890 i 1892, Ukraina
  • Morskie Oko Tatry
  • Kraków m., "Kurier Polski", administracja 1892 Polska
  • Jaworów m., Wydział Powiatowy Ukraina
  • Zakopane
  • Kórnik
  • Bukowina
  • Paryż
  • Wiedeń Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 1891
  • Wiedeń Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości 1896
  • Zakopane Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego 1892
  • Zakopane Zarząd Dóbr Zakopiańskich
  • Zakopane
  • Kórnik
  • Morskie Oko Tatry
  • proces o Morskie Oko Tatry
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
  • szkoły
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
  • Proces o Morskie Oko Tatry
  • Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
  • korespondencja
  • Starostwo, Nowy Targ
  • Sąd Powiatowy, Nowy Targ
  • Urząd Obwodowy, Nowy Sącz
  • Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894
  • Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892
  • "Kurier Polski" administracja 1892
  • Wydział Powiatowy Jaworów
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wiedeń 1891
  • Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Wiedeń 1896
  • Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, Zakopane 1892
  • Zarząd Dóbr Zakopiańskich, Zakopane
 • Osoby:
  • Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923
  • Waśkowski
  • Świeżawski Ernest historyk
  • Slak? Franciszek
  • Sanguszko Eustachy marszałek Wydz. Krajowego we Lwowie
  • Runge Aleksander notariusz w Wiśniczu
  • Reutt Gustaw dyr. działu technicznego Wydziału Krajowego we Lwowie
  • Prochaska Antoni historyk i wydawca źródeł
  • Piotrowski? Ksawery urzędnik Wydz. Krajowego we Lwowie
  • Pilasiewicz?
  • Ossowski Stanisław
  • Ossowska Tekla
  • Ossowski Jan
  • Retinger Józef adwokat w Krakowie
  • Rudzki Józef starosta w Nowym Targu
  • Sawczak 2
  • Świerz Leopold sekr. Tow. Tatrzańskiego w Krakowie
  • Szymborski Wincenty dyr. dóbr Kórnickich i Zakopiańskich
  • Treter Julian naczelnik Urzędu Hipotecznego w Nowym Sączu
  • Nędzowski Hipolit plenipotent Klementyny Homolacz w Zakopanem
  • Moschet R. kierownik fabryki papy Jaworzyna
  • Mochnacki Edmund prezydent m. Lwowa
  • Maykowski Jan
  • Nieszczyński Stanisław
  • Orobkiewicz star. w Nowym Targu
  • Łogoyski Witold
  • Lewitowicz M. rządca dóbr w Przyłbicach
  • Krókowski Wiktor notariusz w Mościskach
  • Langie Kazimierz adwokat w Krakowie
  • Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie
  • Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane
  • Korytowski Witold finansista i polityk, namiestnik Galicji
  • Iwański Jan adwokat w Wadowicach
  • Jüter? Alois leśniczy
  • Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu
  • Jahl Władysław adwokat w Jarosławiu
  • Horwath leśniczy w Bukowinie
  • Homolacz Klementyna
  • Gietranowski
  • Friedlei Józef księgarz i bibliofil w Krakowie
  • Elsner Rudolf pełnomocnik dóbr Zakopane
  • Folkierski Władysław inżynier i matematyk, profesor w Wyższej Szkole Polskiej w Paryżu, sekretarz i wiceprezes Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
  • Dydyński A.
  • Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
  • Eliasz Walery Radzikowski malarz
  • Browicz Tadeusz lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
  • Broniewski Andrzej
  • Baryń? Jan
  • Balzer Oswald historyk
  • Barabasz Stanisław profesor Szkoły Drzewnej w Zakopanem
  • Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie
  • Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan
  • Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem
  • Celichowski Zygmunt (Kórnik) dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy 1845-1923
  • Chamiec Antoni polityk i ekonomista
  • Chramiec Andrzej lekarz
  • Retinger Maria z Czyrniańskich
  • Żółtowski Fr.
  • Wysocki Kasper leśniczy
  • Wilkosz prezes Krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie
  • Wdowiszewski Jan Kasper architekt i historyk sztuki, dyr. Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
  • Winiarski Kazimierz administrator dóbr Zakopane
  • Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • Uwagi: Wypis większej części sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.

MARC

 • 130 %a Majątek Kórnicki.
 • 243 %a korespondencja
 • 245 %a Memoriały do |procesu Władysława Zamoyskiego o Morskie Oko: |akta graniczne, adwokackie protokóły, więc. w Zakopanem 1892, |korespondencja (Oswald Balzer Zygmunt Celichowski, Walery Eliasz, Leopold Swierz, Wincenty Szymborski, druki, wycinki z prasy, mapki
 • 260 %c 1883-1908
 • 300 %a 352 k.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 400 %a Czyrniańska Maria zob. Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 400 %a Działyńska Jadwiga zob. Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 500 %a Wypis większej części sygn. znajduje się w spuściźnie Zofii Nowak sygn. BK 14785.
 • 530 %d Mf 8014
 • 530 %d CD 657 - wybór
 • 530 %d CD 240a
 • 541 %c st. zas.
 • 561 %d Zam. 183
 • 600 %a Celichowski Zygmunt (Kórnik) %c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy %d 1845-1923
 • 610 %a Starostwo Nowy Targ
 • 610 %a Urząd Obwodowy Nowy Sącz
 • 610 %a Sąd Krajowy Wyższy Kraków 1894
 • 610 %a Wydział Krajowy Lwów 1890-1892
 • 610 %a "Kurier Polski", administracja Kraków 1892
 • 610 %a Ukraina %a Wydział Powiatowy Jaworów
 • 610 %a Sąd Powiatowy Nowy Targ
 • 651 %a Nowy Targ %x Starostwo
 • 651 %a Nowy Sącz %x Urząd Obwodowy
 • 651 %a Nowy Targ %x Sąd Powiatowy
 • 651 %a Kraków %x m., Sąd Krajowy Wyższy %y 1894 %z Polska
 • 651 %a Lwów %x m., Wydział Krajowy, 1890 i 1892, Ukraina
 • 651 %a Morskie Oko |Tatry
 • 651 %a Kraków %x m., "Kurier Polski", administracja %y 1892 %z Polska
 • 651 %a Jaworów %x m., Wydział Powiatowy %z Ukraina
 • 651 %a Zakopane
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Bukowina
 • 651 %a Paryż
 • 651 %a Wiedeń %x Ministerstwo Spraw Wewnętrznych %y 1891
 • 651 %a Wiedeń %x Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości %y 1896
 • 651 %a Zakopane %x Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego %y 1892
 • 651 %a Zakopane %x Zarząd Dóbr Zakopiańskich
 • 651 %a Zakopane
 • 651 %a Kórnik
 • 651 %a Morskie Oko |Tatry
 • 653 %a proces o Morskie Oko Tatry
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 %a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego.
 • 653 %a szkoły
 • 653 %a korespondencja
 • 653 %a Majętność kórnicka 19 w
 • 653 %a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika
 • 653 %a Proces o Morskie Oko Tatry
 • 653 %a Działalność społeczna i polityczna w kręgu Władysława Zamoyskiego
 • 653 %a korespondencja
 • 700 %a Waśkowski
 • 700 %a Świeżawski Ernest %c historyk
 • 700 %a Slak? Franciszek
 • 700 %a Sanguszko Eustachy %c marszałek Wydz. Krajowego we Lwowie
 • 700 %a Runge Aleksander %c notariusz w Wiśniczu
 • 700 %a Reutt Gustaw %c dyr. działu technicznego Wydziału Krajowego we Lwowie
 • 700 %a Prochaska Antoni %c historyk i wydawca źródeł
 • 700 %a Piotrowski? Ksawery %c urzędnik Wydz. Krajowego we Lwowie
 • 700 %a Pilasiewicz?
 • 700 %a Ossowski Stanisław
 • 700 %a Ossowska Tekla
 • 700 %a Ossowski Jan
 • 700 %a Retinger Józef adwokat w Krakowie
 • 700 %a Rudzki Józef starosta w Nowym Targu
 • 700 %a Sawczak 2
 • 700 %a Świerz Leopold sekr. Tow. Tatrzańskiego w Krakowie
 • 700 %a Szymborski Wincenty dyr. dóbr Kórnickich i Zakopiańskich
 • 700 %a Treter Julian naczelnik Urzędu Hipotecznego w Nowym Sączu
 • 700 %a Nędzowski Hipolit %c plenipotent Klementyny Homolacz w Zakopanem
 • 700 %a Moschet R. %c kierownik fabryki papy Jaworzyna
 • 700 %a Mochnacki Edmund %c prezydent m. Lwowa
 • 700 %a Maykowski Jan
 • 700 %a Nieszczyński Stanisław
 • 700 %a Orobkiewicz star. w Nowym Targu
 • 700 %a Łogoyski Witold
 • 700 %a Lewitowicz M. %c rządca dóbr w Przyłbicach
 • 700 %a Krókowski Wiktor %c notariusz w Mościskach
 • 700 %a Langie Kazimierz adwokat w Krakowie
 • 700 %a Lubomirski Andrzej 1862-1953 prezes Centralnego Komitetu Wyborczego we Lwowie
 • 700 %a Maniecki Jan administrator dóbr Zakopane
 • 700 %a Korytowski Witold %c finansista i polityk, namiestnik Galicji
 • 700 %a Iwański Jan %c adwokat w Wadowicach
 • 700 %a Jüter? Alois %c leśniczy
 • 700 %a Kozłecki Marcin adwokat w Nowym Targu
 • 700 %a Jahl Władysław %c adwokat w Jarosławiu
 • 700 %a Horwath %c leśniczy w Bukowinie
 • 700 %a Homolacz Klementyna
 • 700 %a Gietranowski
 • 700 %a Friedlei Józef %c księgarz i bibliofil w Krakowie
 • 700 %a Elsner Rudolf %c pełnomocnik dóbr Zakopane
 • 700 %a Folkierski Władysław inżynier i matematyk, profesor w Wyższej Szkole Polskiej w Paryżu, sekretarz i wiceprezes Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
 • 700 %a Dydyński A.
 • 700 %a Zamoyska Jadwiga z Działyńskich
 • 700 %a Eliasz Walery Radzikowski malarz
 • 700 %a Browicz Tadeusz %c lekarz, profesor Uniwersytetu Lwowskiego
 • 700 %a Broniewski Andrzej
 • 700 %a Baryń? Jan
 • 700 %a Balzer Oswald historyk
 • 700 %a Barabasz Stanisław profesor Szkoły Drzewnej w Zakopanem
 • 700 %a Bednarski Tadeusz adwokat w Krakowie
 • 700 %a Beszkid Antal adwokat w Szepes-Ofalvan
 • 700 %a Bieńkowski Władysław leśniczy w Zakopanem
 • 700 %a Celichowski Zygmunt (Kórnik) %c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy %d 1845-1923
 • 700 %a Chamiec Antoni polityk i ekonomista
 • 700 %a Chramiec Andrzej lekarz
 • 700 %a Retinger Maria z Czyrniańskich
 • 700 %a Żółtowski Fr.
 • 700 %a Wysocki Kasper %c leśniczy
 • 700 %a Wilkosz %c prezes Krajowego Tow. Rybackiego w Krakowie
 • 700 %a Wdowiszewski Jan Kasper %c architekt i historyk sztuki, dyr. Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie
 • 700 %a Winiarski Kazimierz administrator dóbr Zakopane
 • 700 %a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 710 %a Starostwo, Nowy Targ
 • 710 %a Sąd Powiatowy, Nowy Targ
 • 710 %a Urząd Obwodowy, Nowy Sącz
 • 710 %a Sąd Krajowy Wyższy %c Kraków %d 1894
 • 710 %a Wydział Krajowy, Lwów, 1890 i 1892
 • 710 %a "Kurier Polski" %b administracja %c 1892
 • 710 %a Wydział Powiatowy %c Jaworów
 • 710 %a Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Wiedeń %d 1891
 • 710 %a Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, Wiedeń %d 1896
 • 710 %a Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego, Zakopane %d 1892
 • 710 %a Zarząd Dóbr Zakopiańskich, Zakopane
 • 740 %a "Kurier Polski" w Krakowie
 • 852 %j BK 07707

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 07707