Tytuł

Wyniki wyszukiwania

Widok wynikówWyniki wyszukiwania - listaWyniki wyszukiwania - widok kompaktowyWyniki wyszukiwania - tabela
Lista pozycji
Pole wyboru
MiniaturaTytułAutorBaza danychSygnaturaData
Brak miniaturyNadanie Iwanowi, Szymkowi, Jaremkowi Bałajom, Tymkowi Cukale, Mikołajowi Matczysynowi, Tymkowi Jacowemu i ich następcom łanów wybranieckich we wsi Kobylnica Wołowska w starostwie lubaczowskim ze wszystkimi przywilejami.Jan III Sobieski król PolskiDyplomyDypl. 2441679 09.11.
Brak miniaturyZaświadczenie (w oparciu o przysięgę Bartela Küttnera z Elbląga wrocławskiego i Macieja Herystela Kutsche'a), że Krzysztof Heder pochodzi z prawego łoża i zawsze trudnił się uczciwą pracą.Rajcy WrocławiaDyplomyDypl. 2421640 03.10.
Brak miniaturyDyplom czeladniczy dla Jana Szatkowskiego (Bnin).Smolarkiewicz, Andrzej starszy cechu szewskiego w BninieDyplomyDypl. 2531795.11.8
Brak miniaturyŚwiadectwo dobrego urodzenia dla Wojciecha Trząskiego (Bnin).Burmistrz i Rada miejska BninaDyplomyDypl. 2521773.06.26
Brak miniatury[Chrystian (książę legnicki, brzeski, oławski i wołowski z dynastii Piastów śląskich) potwierdza wcześniejsze przywileje cechu rzeźników w swoim mieście Strzelinie i reguluje zasady obrotu mięsem w swych dobrach].Chrystian książę legnicko-brzeski (1618-1672)DyplomyDypl. 2501666.01.16
Brak miniaturyŚwiadectwo dobrego urodzenia dla Christiana Fenzura (Bnin).Burmistrz i Rada miejska BninaDyplomyDypl. 2511759.07.26
Brak miniaturyNadanie włości Ogołonna, skonfiskowanej Ościkowi za zdradę, panu Mikołajowi Rohozińskiemu.Stefan Batory król Polski; Rohoziński zob. RogozińskiDyplomyDypl. 2401581 12.12.
Brak miniaturyNadanie p. Kiernożyckiemu przywileju na wybieranie mostowego w Ostrowie Dolidzkim, na drodze z Klecka do Pińska.Zygmunt III Waza król PolskiDyplomyDypl. 2411591.
Brak miniaturyPotwierdzenie nadania szlachectwa Maciejowi Gąsiorowskiemu.Fryderyk Wilhelm król PrusDyplomyDypl. 2491916 03.26
Brak miniaturyDokument notarialny, 16 w.Mikołaj notariuszDyplomyDypl. 0301550 post]
Brak miniaturyPotwierdzenie otrzymania od króla polskiego Zygmunta I Starego jako lenna Bytowa i Lęborka, z warunkiem odnawiania lenna przy każdorazowej nowej koronacji króla w Polsce. Uznanie za aktualny stosunku lennego zgodnie z brzmieniem aktu zmarłego króla, Zygmunta I.Filip I? ks. pomorski; Barnim X? ks. pomorski; Zygmunt I Stary, król PolskiDyplomyDypl. 0601549 08.18.
Brak miniaturyWystawienie bratu, Janowi obligu dłużnego, wynikającego z rozliczeń rodzinnych.Eickels zu Brackhausen, Henryk von?DyplomyDypl. 0521534 07.16?.
Brak miniaturyZatwierdzenie, na prośbę cechu tkaczy, postanowienia dotyczącego organizacji i wzajemnych stosunków tego cechu.Rada miejska, Lwów.DyplomyDypl. 0531535 12.11.
Brak miniaturyZatwierdzenie postanowienia swoich komisarzy o prawie wypasu bydła przez miasto Szadek we wsi Dziadkowice, własności Wojciecha Burzyńskiego.Zygmunt I Stary król polskiDyplomyDypl. 0541535 09.25.
Brak miniaturyWydanie rozporządzenia zawierającego sankcje karne w związku ze skargami wniesionymi przez majstrów cechu tkackiego na czeladników zaniedbujących swoje obowiązki.Rajcy miasta, Lwów.DyplomyDypl. 0551540 06.16.
Brak miniaturyNadanie Janowi Spille oraz żonie Barbarze i córce Annie dworzyszcza z ogrodem za rocznym czynszem.Hultsen, Christoper von komtur w RewaluDyplomyDypl. 0561544.
Brak miniaturySprzedaż księżnie Ilinie z Kościelca (Beata Kościelecka, żona księcia Ilji Ostrogskiego) wsi Lepieszówka za 1000 kop groszy litewskich.Bona Sforza królowa PolskiDyplomyDypl. 0571548 12.29.
Brak miniaturyPotwierdzenie przekazania przez Jana Słupskiego jego żonie Agnieszce, córce Wawrzyńca Pogorzelskiego, tytułem wiana szeregu wsi w powiecie pyzdrskim.Górka Andrzej klan poznański i sta generalny WielkopolskiDyplomyDypl. 0581549 11.04.
Brak miniaturyZatwierdzenie dwóch dokumentów dla cechu konwisarzy krakowskich z 1523 i 1532, wystawionych przez jego ojca. Zakazanie używania na naczyniach znaku Orła wszystkim innym konwisarzom.Zygmunt II August król polski; Zygmunt I Stary, król PolskiDyplomyDypl. 0591549 03.30.
Brak miniaturyPozwolenie udzielone Maciejowi Błockiemu, altarzyście kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu, na wykupienie czynszu rocznego w wysokości 6 grzywien za 100 grzywien na jakichkolwiek dobrach, z zastrzeżeniem wykupu.Zygmunt II August król polskiDyplomyDypl. 0611550 05.22.
Brak miniaturyZatwierdzenie przedstawionych przez Andrzeja Jasińskiego do notyfikacji w aktach grodzkich transumptów przywilejów lokacyjnych? królów polskich Zygmunta III Wazy z 1601 , Stefana Batorego z 1578 oraz Aleksandra Jagiellończyka z 1504 , dotyczących miasta Ponieca, wystawionych? przez króla polskiego Władysława II Jagiełłę w dniu 14 maja 1398 oraz dokumentu króla polskiego Władysława III Warneńczyka z 1441Władysław IV Waza król polski; Zygmunt III Waza, król Polski; Kadzidłowski Wojciech sekr. król., sta radziejowski; Miaskowski Jan; Stefan Batory, król Polski; Aleksander Jagiellończyk, król Polski; Władysław II Jagiełło, król Polski; Władysław III Warneńczyk, król PolskiDyplomyDypl. 0911633 02.10.
Brak miniaturyOświadczenie, na skutek skargi lwowskiego cechu tkaczy o odnawianie prawa do urzędów i niegodne traktowanie, iż powyższy cech w niczym nie zasłużył na poniżenie i członkowie jego mają cieszyć się takimi samymi prawami, jakie przysługują innym obywatelom Lwowa.Zygmunt II August król polskiDyplomyDypl. 0621553 03.27.
Brak miniaturyPotwierdzenie, iż Egidiusz Jurkowski odstąpił na własność swój dziedziczny dział we wsi Jurkowo w powiecie kościańskim Tomaszowi Radomickiemu w zamian za część wsi Bojenice w tymże powiecie, z dodatkiem 1700 złotych.Kościelecki Janusz wda sieradzki i sta generalny WielkopolskiDyplomyDypl. 0631559 06.03.
Brak miniaturyNadanie konwisarzom krakowskim różnych uprawnień w zakresie ich rzemiosła, m.in. zezwolenie na znaczenie naczyń z czystego cynku orłem i monogramem z liter S.A. Zabronienie przewozu cyny i naczyń cynowych kupcom polskim, przy pozwoleniu pod pewnymi warunkami na ich przywóz kupcom obcym.Zygmunt II August król polskiDyplomyDypl. 0641558 12.20.
Znaleziono 214565 obiektów