Kontakt


PAN Biblioteka Kórnicka


  Dyrektorka Biblioteki


  dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek, prof. UAM

  +48 531 984 280

  sekretariat.zamek@bk.pan.pl


  Zastępca dyrektora


  mgr Katarzyna Woźniak st. kustosz

  +48 531 983 633

  katarzyna.wozniak@bk.pan.plSekretariat w Kórniku

Maria Hładyszewska st. bibliotekarz

  ul. Zamkowa 5, 62-035 Kórnik-Zamek

  +48 61 817 00 81 ; +48 531 998 263

  sekretariat.zamek@bk.pan.pl

  maria.hladyszewska@bk.pan.pl


  Oddział w Poznaniu - Pałac Działyńskich

  kierownik Oddziału mgr Janina Martyna st. kustosz

   Stary Rynek 78/79

   61-772 Poznań

   +48 61 852 48 44

   +48 531 785 081

   Fax +48 61 852 48 44

   sekretariat.palac@bk.pan.pl

   janina.martyna@bk.pan.pl   Kierownik Zespołu Finansowo-Księgowego


   mgr Alicja Wiła

   +48 531 695 551/p>

   alicja.wila@bk.pan.pl


   Muzeum w Kórniku – Zgłaszanie grup zorganizowanych

   +48 531 990 142

   rezerwacja@bk.pan.pl

   wtorek-niedziela 10:00-15:00


   Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej


   kierowniczka dr Małgorzata Cieliczko kustoszka

   +48 531 980 186

   malgorzata.cieliczko@bk.pan.pl


   Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej


   Czytelnia w Zamku Kórnickim

   +48 531 940 894

   czytelnia@bk.pan.pl

   poniedziałek-piątek 8:00-16:00 sobota zamknięte


   Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej


   Czytelnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

   +48 531 979 603

   czytelnia@bk.pan.pl

   poniedziałek - piątek 9:00-16:00 sobota zamknięte


   Dział Gromadzenia Zbiorów


   kierownik dr Tomasz Zuzek st. kustosz

   +48 531 998 823

   +48 531 979 512

   tomasz.zuzek@bk.pan.pl;

   gromadzenie@bk.pan.pl


   Dział Nowych Druków i Czasopism


   kierownik mgr Monika Małecka st. kustosz

   +48 531 987 913

   +48 531 996 649

   monika.malecka@bk.pan.pl

   nowe.druki@bk.pan.pl


   Dział Muzealny


   kierownik mgr Mikołaj Potocki st. kustosz

   +48 531 999 268

   48 531 989 704

   mikolaj.potocki@bk.pan.pl;

   zbiory.muzealne@bk.pan.pl


   Dział Zbiorów Specjalnych


   kierownik mgr Magdalena Marcinkowska st. kustosz

   +48 531 992 144

   magdalena.marcinkowska@bk.pan.pl


   Dział Zbiorów Specjalnych


   Pracownia Starych Druków

   +48 531 836 451

   zbiory.specjalne@bk.pan.pl


   Dział Zbiorów Specjalnych


   Pracownia Rękopisów

   +48 531 971 492

   zbiory.specjalne@bk.pan.pl


   Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych


   kierownik mgr Wojciech Zagartowski st. kustosz

   +48 531 999 450

   wojciech.zagartowski@bk.pan.pl;

   dzial.eth@bk.pan.pl


   Pracownia Konserwatorsko-Introligatorska


   kierownik dr Aleksandra Kwiatkowska konserwator st. kustosz

   +48 531 132 802

   konserwacja@bk.pan.pl


   Specjalistka ds. promocji i edukacji PAN Biblioteki Kórnickiej


   mgr Małgorzata Potocka st. kustoszka

   +48 531 999 852

   malgorzata.potocka@bk.pan.pl edukacja@bk.pan.pl


   Specjalistka specjalistka ds. rozwoju naukowego Biblioteki Kórnickiej


   dr Małgorzata Cieliczko

   +48 531 980 186

   malgorzata.cieliczko@bk.pan.pl


   Dział Ruchu Turystycznego


   kierownik Monika Szczepaniak st. dokumentalista

   +48 531 817 477

   monika.szczepaniak@bk.pan.pl


   Bibliotekarz Systemowy


   dr Aleksandra Losik st. kustosz

   +48 533 553 234

   aleksandra.losik@bk.pan.pl  Administracja

   Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pracowniczych

  Małgorzata Mroczkowska kadrowa, starsza księgowa

   +48 533 981 738

   malgorzata.mroczkowska@bk.pan.pl  Administracja

   Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pracowniczych

   +48 61 261 26 96

   administracja@bk.pan.pl  Dane do faktury:


  Nabywca:

   Polska Akademia Nauk

   Plac Defilad 1

   00-901 Warszawa

   NIP 525-15-75-083

  Odbiorca/adres korespondencyjny:

   PAN Biblioteka Kórnicka

   ul. Zamkowa 5

   62-035 Kórnik

  Nr konta:

   75 1130 1017 0020 1462 9420 0019