Kontakt


PAN Biblioteka Kórnicka

  Sekretariat w Kórniku

Maria Hładyszewska st. bibliotekarz

  ul. Zamkowa 5

  62-035 Kórnik-Zamek

  NIP 525-15-75-083

  +48 61 817 00 81

  +48 531 998 263

  sekretariat.zamek@bk.pan.pl

  maria.hladyszewska@bk.pan.pl  Dyrektor Biblioteki


  prof. dr hab. Tomasz Jasiński

  +48 531 012 874

  sekretariat.zamek@bk.pan.pl


  Zastępca dyrektora


  mgr Katarzyna Woźniak st. kustosz

  +48 531 983 633

  katarzyna.wozniak@bk.pan.pl


--------------------------------------------------------------------------

Oddział w Poznaniu - Pałac Działyńskich


kierownik Oddziału mgr Janina Martyna st. kustosz

  Stary Rynek 78/79

  61-772 Poznań

  +48 61 852 48 44

  +48 531 785 081

  Fax +48 61 852 48 44

  sekretariat.palac@bk.pan.pl

  janina.martyna@bk.pan.pl  Kierownik Zespołu Finansowo-Księgowego


  mgr Alicja Wiła

  +48 531 695 551/p>

  alicja.wila@bk.pan.pl


  Muzeum w Kórniku – Zgłaszanie grup zorganizowanych

  +48 531 990 142

  rezerwacja@bk.pan.pl

  wtorek-niedziela 10:00-15:00


  Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej


  kierowniczka dr Małgorzata Cieliczko kustoszka

  +48 531 980 186

  malgorzata.cieliczko@bk.pan.pl


  Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej


  Czytelnia w Zamku Kórnickim

  +48 531 940 894

  czytelnia@bk.pan.pl

  poniedziałek-piątek 8:00-16:00 sobota zamknięte


  Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej


  Czytelnia w Pałacu Działyńskich w Poznaniu

  +48 531 979 603

  czytelnia@bk.pan.pl

  poniedziałek - piątek 9:00-16:00 sobota zamknięte


  Dział Gromadzenia Zbiorów


  kierownik dr Tomasz Zuzek st. kustosz

  +48 531 998 823

  +48 531 979 512

  tomasz.zuzek@bk.pan.pl;

  gromadzenie@bk.pan.pl


  Dział Nowych Druków i Czasopism


  kierownik mgr Monika Małecka st. kustosz

  +48 531 987 913

  +48 531 996 649

  monika.malecka@bk.pan.pl

  nowe.druki@bk.pan.pl


  Dział Muzealny


  kierownik mgr Mikołaj Potocki st. kustosz

  +48 531 999 268

  48 531 989 704

  mikolaj.potocki@bk.pan.pl;

  zbiory.muzealne@bk.pan.pl


  Dział Zbiorów Specjalnych


  kierownik mgr Magdalena Marcinkowska st. kustosz

  +48 531 992 144

  magdalena.marcinkowska@bk.pan.pl


  Dział Zbiorów Specjalnych


  Pracownia Starych Druków

  +48 531 836 451

  zbiory.specjalne@bk.pan.pl


  Dział Zbiorów Specjalnych


  Pracownia Rękopisów

  +48 531 971 492

  zbiory.specjalne@bk.pan.pl


  Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych


  kierownik mgr Wojciech Zagartowski st. kustosz

  +48 531 999 450

  wojciech.zagartowski@bk.pan.pl;

  dzial.eth@bk.pan.pl


  Pracownia Fotograficzna


  kierownik Zdzisław Nowakowski technik technolog

  +48 533 979 813

  +48 530 218 727

  zdzislaw.nowakowski@bk.pan.pl;

  foto@bk.pan.pl


  Pracownia Konserwatorsko-Introligatorska


  kierownik dr Aleksandra Kwiatkowska konserwator st. kustosz

  +48 531 132 802

  konserwacja@bk.pan.pl


  Stanowisko ds. Rozwoju Naukowego i Promocji Biblioteki


  prof. UAM dr hab. Magdalena Biniaś-Szkopek kustosz dyplomowany

  +48 531 984 280

  biszkopt@amu.edu.pl


  Dział Ruchu Turystycznego


  kierownik Leszek Grześkowiak starszy renowator Burgrabia Zamku Kórnickiego

  +48 533 982 273

  rezerwacja.bk@bk.pan.pl


  Bibliotekarz Systemowy


  dr Aleksandra Losik-Sidorska st. kustosz

  +48 533 553 234

  aleksandra.losik-sidorska@bk.pan.plAdministracja

  Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pracowniczych

Małgorzata Mroczkowska kadrowa, starsza księgowa

  +48 533 981 738

  malgorzata.mroczkowska@bk.pan.plAdministracja

  Dział Finansowo-Księgowy i Spraw Pracowniczych

  +48 61 261 26 96

  administracja@bk.pan.plDane do faktury:


Nabywca:

  Polska Akademia Nauk

  Plac Defilad 1

  00-901 Warszawa

  NIP 525-15-75-083

Odbiorca/adres korespondencyjny:

  PAN Biblioteka Kórnicka

  ul. Zamkowa 5

  62-035 Kórnik

Nr konta:

  75 1130 1017 0020 1462 9420 0019