[Materiały historyczne do czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670].

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00370
 • Kopie:
  • Mf 1355
  • Mf 847
 • Tytuł: [Materiały historyczne do czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670].
 • Miejsce i czas powstania: 16-19 w.
 • Opis fizyczny: 185 k. 41x25 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • I. Instrukcje króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego: "Do Porty Ottomańskiej [...] [Piotrowi] Wysockiemu, Varsaviae 26.06. k. 32-33 Kop. oblaty z Metryki kor. "Instrukcja na sejmiki przedsejmowe z kancelarii koronnej wydana 20.06. 1670 r." k. 58-65 "Supplement Instrukcji urodz. posłowi na sejmiki przedsejmowe [...] dn. 29.07. [...] z kancelarii mniejszej dn. 23.07. 1670." k. 80v-81 "Instrukcja [...] Janowi Tedwinowi [...] i Władysławowi Skoraszewskiemu [...] od koła rycerskiego z sejmu walnego warszawskiego [...] 09.09. zgromadzonego do marszałka i hetmana W. K. [Jana Sobieskiego] tudzież do wojska obranym posłom 1670" k. 136-137 "Instrukcja [...] Stanisławowi Stokowskiemu [...] od [...] marszałka i hetmana W. K. [Jana Sobieskiego] do podkanclerza kor. [Andrzeja Olszowskiego] w obozie pod Firlejowką dn.02.07. 1670 dana" [oraz] "Respons na instrukcję od [...] X. Olszowskiego [...] podkancl. kor. dany w Warszawie dn. 21.07. 1670" k. 65v-72, 73-80 "Instrukcja Jego Królewskiej Mci [Michała [...] posłom do hetmanów [...] w obozie pod Trębowlą [...] Dana w Warszawie" 20.09. kop. z 18 w., ex Ms. Ossolinsciani
  • II. Korespondencja: kopie listów Doroszeńko Piotr do komisarzy i Respons na ten list k. 177-179 Ex Ms. Ossolinsciani Michał Korybut Wiśniowiecki do następujących: Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski i Muchamed IV, sułtan Do Michała Korybuta Wiśniowieckiego od następujących: Aleksy Michajłowicz, car moskiewski k. 41-44. - Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski k. 174-175 Olszowski Andrzej [...] o swoim poselstwie do Wiednia po krolowę [Eleonorę [...] do konfidenta k. 5-6 Prażmowski Mikołaj prymas do następujących: Kochanowski [Piotr?] starosta radomski [oraz] Respons [...] ten list k. 26-29. - Michał Korybut Wiśniowiecki w sprawie małż. z Eleonorą k. 1-2. - Olszowski Andrzej w tejże sprawie k. 3-4. - Do sejmiku szadkowskiego w obronie króla Michała k. 51-55 Od następujących do Prażmowskiego: Michał Korybut Wiśniowiecki k. 172-173 Sobieski Jan hetman W. K. do następujących: [Pac Michał] hetman w. lit. w sprawie kozackiej k. 9-10 Do sejmiku warszawskiego w sprawie posądzeń o knowania przeciw Rzeczyp. i królowi k. 35-40 Od następujących do Jana Sobieskiego: Fredro Andrzej Maksymilian k. 34. - Olszowski Andrzej, podkanclerzy koronny w sprawie kozackiej k. 55v-57
  • III. "Mowy: Lubomirski Stanisław na sejmie warszawskim k. 107-109; Michał Korybut Wiśniowiecki w czasie homagium księcia kurlandzkiego k. 184-185 Wypis z Metryki kor. 1824? [Olszowski Andrzej] w senacie w odpowiedzi na mowę prymasa k. 141-142 Prażmowski Mikołaj do króla Michała w senacie k. 138-140
  • IV. Akta różne: "Krodka [!] informacyja albo relacyja komissyi [...] po traktatach z Moskwą zawartych" [w Andruszowie k. 11-21 "Copia instrumenti publici, ktory ab utrinque podpisany [...] jest" k. 22-25 w tej samej sprawie "Dwoiakie albo raczej czworakie accusationes na [...] podskarbiego [Jana Andrzeja Morsztyna] [...] z listow posła francuskiego i [...] z listow pana podskarbiego [...] z wiadomości z Paryża od posła cysarskiego comte de Monfort [...]" k. 30-31 Na odwrocie: "Punkta machinationum contra Principem" oryg. 17 w. "Pacta Polono-Turcica" 16.05. k. 45-50 "Declaratio legatorum Electoralium Brandeburgicorum S[acrae] R[egiae] M[aiestati] [Michaeli] oretenus [...] et [...] scripto repetita k. 72 (kopia z Bibl. Czart. 167 Nr 53 "Declaratio legatorum Electoralium Brandeburgicorum S[acrae] R[egiae] M[aiestati] [Michaeli] oretenus [...] et [...] scripto repetita); "Copia citationis ad Regni comitia contra [...] Christophorum Grzymułtowski [...]" k. 82-84 "Declaratio regia ad propositionem Deputatorum Elect. Brandeb. [oraz] "Praecustoditio Procancellarii Regni Poloniae adversus Electoralis Brandeburgicae deputationem tum protestatio k. 84v-93 "Praecustoditio Electoralis Brandeburgicae Legationis" k. 166-169 "Pacta kozackie [...] w Ostrożu dnia 02.09. [...]" k. 94-96 "Dyskurs o exorbitancyach" [oraz] "Respons na exorbitancyje" k. 110-131 "Reversales [...] legatorum [...] Jacobi Ducis Curlandiae" k. 143-144 "Feudum sive investitura [...] Jacobi Ducis Curlandiae [...]" k. 145-160 "Cautio religionis in Ducatu Curlandiae" k. 161-183 "Forma iuramenti per legatos [...] Jacobi Ducis Curlandiae circa homagium praestiti [...]" k. 182-183 Wypis z Metryki kor. dla T. Działyńskiego 209 k. 30, cz. II, uwierzyteln. przez Niemojewskiego 1824 r. "Memoriale Serenissimo Regi [Michaeli] porrectum a Nobilitate Prussiae" k. 170-171 "Do IMci pana kanclerza W. X. Lit. [Krzysztofa Paca] 14.01. 1672 k. 180 "Do Panow Obywatelow wojewodztwa Mścisławskiego" 14.01. 1672 k. 181
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Eleonora Maria Józefa (królowa Polski ; 1653-1697)
  • Sejm 1670 Warszawa
  • Sejmiki przedsejmowe 1670
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Polityka międzynarodowa 17 w.
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Listy polsko-łacińskie 17 w.
  • Sejm 17 w.
  • Tatarzy 17 w.
  • Kozacy a Polska 17 w.
  • Prusy Książęce a Polska 17 w.
  • Rosja a Polska 17 w.
  • Turcja a Polska 17 w.
 • Uwagi:
  • Częśc. oryg. dokum. w Bibl. Czart., cz. w Ossolineum zob. Teki Naruszewicza T. 167 Bibl. Czart. 167 Nr: 16, 19, 20, 28, 32, 37, 38, 45, 54, 55, 59, 66, 67, 74, 78, 83, 84, 105-109, 111, 140, 142, 151, 155
  • Kop. 18 w. z Tek Naruszewicza
 • Opracowania: Podoski, Teka V, s. 25-27 Podoski, op. cit. V, s. 27-35 Swada polska, T. 1, s. 30-37

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol a lat
 • 130
   0
   .
  a Materiały
 • 245
   0
   0
  a [Materiały historyczne do czasów panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 1670].
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 16-19 w.
 • 300 a 185 k. c 41x25 cm
 • 340 d Rkps e Półskórek, 19 w.
 • 500 a Częśc. oryg. dokum. w Bibl. Czart., cz. w Ossolineum a zob. Teki Naruszewicza T. 167 Bibl. Czart. 167 Nr: 16, 19, 20, 28, 32, 37, 38, 45, 54, 55, 59, 66, 67, 74, 78, 83, 84, 105-109, 111, 140, 142, 151, 155
 • 500 a Kop. 18 w. z Tek Naruszewicza
 • 520 a I. Instrukcje króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego: "Do Porty Ottomańskiej [...] [Piotrowi] Wysockiemu, Varsaviae 26.06. k. 32-33 Kop. oblaty z Metryki kor. "Instrukcja na sejmiki przedsejmowe z kancelarii koronnej wydana 20.06. 1670 r." k. 58-65 "Supplement Instrukcji urodz. posłowi na sejmiki przedsejmowe [...] dn. 29.07. [...] z kancelarii mniejszej dn. 23.07. 1670." k. 80v-81 "Instrukcja [...] Janowi Tedwinowi [...] i Władysławowi Skoraszewskiemu [...] od koła rycerskiego z sejmu walnego warszawskiego [...] 09.09. zgromadzonego do marszałka i hetmana W. K. [Jana Sobieskiego] tudzież do wojska obranym posłom 1670" k. 136-137 "Instrukcja [...] Stanisławowi Stokowskiemu [...] od [...] marszałka i hetmana W. K. [Jana Sobieskiego] do podkanclerza kor. [Andrzeja Olszowskiego] w obozie pod Firlejowką dn.02.07. 1670 dana" [oraz] "|Respons na instrukcję od [...] X. Olszowskiego [...] podkancl. kor. dany w Warszawie dn. 21.07. 1670" k. 65v-72, 73-80 "Instrukcja Jego Królewskiej Mci [Michała [...] posłom do hetmanów [...] w obozie pod Trębowlą [...] Dana w Warszawie" 20.09. kop. z 18 w., ex Ms. Ossolinsciani
 • 520 a II. Korespondencja: kopie listów Doroszeńko Piotr do komisarzy i Respons na ten list k. 177-179 Ex Ms. Ossolinsciani Michał Korybut Wiśniowiecki do następujących: Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski i Muchamed IV, sułtan Do Michała Korybuta Wiśniowieckiego od następujących: Aleksy Michajłowicz, car moskiewski k. 41-44. - Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski k. 174-175 Olszowski Andrzej [...] |o swoim poselstwie do Wiednia po krolowę [Eleonorę [...] do konfidenta k. 5-6 Prażmowski Mikołaj prymas do następujących: Kochanowski [Piotr?] starosta radomski [oraz] Respons [...] ten list k. 26-29. - Michał Korybut Wiśniowiecki w sprawie małż. z Eleonorą k. 1-2. - Olszowski Andrzej w tejże sprawie k. 3-4. - Do sejmiku szadkowskiego w obronie króla Michała k. 51-55 Od następujących do Prażmowskiego: Michał Korybut Wiśniowiecki k. 172-173 Sobieski Jan hetman W. K. do następujących: [Pac Michał] hetman w. lit. w sprawie kozackiej k. 9-10 Do sejmiku warszawskiego w sprawie posądzeń o knowania przeciw Rzeczyp. i królowi k. 35-40 Od następujących do Jana Sobieskiego: Fredro Andrzej Maksymilian k. 34. - Olszowski Andrzej, podkanclerzy koronny w sprawie kozackiej k. 55v-57
 • 520 a III. "Mowy: Lubomirski Stanisław na sejmie warszawskim k. 107-109; Michał Korybut Wiśniowiecki w czasie homagium księcia kurlandzkiego k. 184-185 Wypis z Metryki kor. 1824? [Olszowski Andrzej] w senacie w odpowiedzi na mowę prymasa k. 141-142 Prażmowski Mikołaj do króla Michała w senacie k. 138-140
 • 520 a IV. Akta różne: "Krodka [!] informacyja albo relacyja komissyi [...] po traktatach z Moskwą zawartych" [w Andruszowie k. 11-21 "Copia instrumenti publici, ktory ab utrinque podpisany [...] jest" k. 22-25 w tej samej sprawie "Dwoiakie albo raczej czworakie accusationes na [...] podskarbiego [Jana Andrzeja Morsztyna] [...] z listow posła francuskiego i [...] z listow pana podskarbiego [...] z wiadomości z Paryża od posła cysarskiego comte de Monfort [...]" k. 30-31 Na odwrocie: "Punkta machinationum contra Principem" oryg. 17 w. "Pacta Polono-Turcica" 16.05. k. 45-50 "Declaratio legatorum Electoralium Brandeburgicorum S[acrae] R[egiae] M[aiestati] [Michaeli] oretenus [...] et [...] scripto repetita k. 72 (kopia z Bibl. Czart. 167 Nr 53 "Declaratio legatorum Electoralium Brandeburgicorum S[acrae] R[egiae] M[aiestati] [Michaeli] oretenus [...] et [...] scripto repetita); "Copia citationis ad Regni comitia contra [...] Christophorum Grzymułtowski [...]" k. 82-84 "Declaratio regia ad propositionem Deputatorum Elect. Brandeb. [oraz] "Praecustoditio Procancellarii Regni Poloniae adversus Electoralis Brandeburgicae deputationem tum protestatio k. 84v-93 "Praecustoditio Electoralis Brandeburgicae Legationis" k. 166-169 "Pacta kozackie [...] w Ostrożu dnia 02.09. [...]" k. 94-96 "Dyskurs o exorbitancyach" [oraz] "Respons na exorbitancyje" k. 110-131 "Reversales [...] legatorum [...] Jacobi Ducis Curlandiae" k. 143-144 "Feudum sive investitura [...] Jacobi Ducis Curlandiae [...]" k. 145-160 "Cautio religionis in Ducatu Curlandiae" k. 161-183 "Forma iuramenti per legatos [...] Jacobi Ducis Curlandiae circa homagium praestiti [...]" k. 182-183 Wypis z Metryki kor. dla T. Działyńskiego 209 k. 30, cz. II, uwierzyteln. przez Niemojewskiego 1824 r. "Memoriale Serenissimo Regi [Michaeli] porrectum a Nobilitate Prussiae" k. 170-171 "Do IMci pana kanclerza W. X. Lit. [Krzysztofa Paca] 14.01. 1672 k. 180 "Do Panow Obywatelow wojewodztwa Mścisławskiego" 14.01. 1672 k. 181
 • 520
 • 530 d Mf 1355
 • 530 d Mf 847
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK II, w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a "Declaratio regia ad propositionem Deputatorum Elect. Brandeb." - druk: ||Podoski, |Teka V, s. 25-27 a "Praecustoditio Electoralis Brandeb. Legationis" - druk: ||Podoski, op. cit. V, s. 27-35 a Lubomirski Stanisław na sejmie warszawskim - druk: ||Swada polska, T. 1, s. 30-37
 • 600
   0
   9
  a Eleonora Maria Józefa c (królowa Polski ; d 1653-1697)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1670 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejmiki przedsejmowe 1670
 • 650
   .
   9
  a Korespondencja dyplomatyczna y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Polityka międzynarodowa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Listy polsko-łacińskie y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sejm y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Tatarzy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Kozacy x a Polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Prusy Książęce x a Polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosja x a Polska y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja x a Polska y 17 w.
 • 700
   0
   2
  a Aleksy c (car Rosji ; d 1629-1676)
 • 700
  1
   2
  a Czartoryski, Kazimierz Florian c bp poznański kujawski, prymas d (ca 1614-1674)
 • 700
   1
   2
  a Doroszenko Piotr c hetman Kozaków zaporoskich d (1627-1698)
 • 700
   1
   2
  a Fredro, Andrzej Maksymilian d (ca 1620-1679)
 • 700
   0
   2
  a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 700
   1
   2
  a Grudziński Andrzej Karol c wda kaliski poznański d (1611-1678)
 • 700
   1
   2
  a Grudziński Stefan Adam c podstoli kor. d (?-1685)
 • 700
   1
   2
  a Grzymułtowski Krzysztof c wda poznański d (1620-1687)
 • 700
   0
   2
  a Jakub c (książę kurlandzki ; d 1610-ca 1681)
 • 700
   0
   2
  a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 700
   0
   2
  a Klemens b X c (papież ; d 1590-1676)
 • 700
   1
   2
  a Kochanowski Piotr c sta radomski d (?-1689)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński Jan c wda pozn. krak. kancl. w. kor. d (1603-1678)
 • 700
   1
   2
  a Lubomirski Stanisław Herakliusz c marszałek w. kor. pisarz d ca 1642-1702
 • 700
   0
   2
  a Michał Korybut Wiśniowiecki c (król Polski ; d 1640-1673)
 • 700
   1
   2
  a Morsztyn Jan Andrzej c podskarbi w. kor. poeta d (ca 1613-1693)
 • 700
   1
   2
  a Olszowski Andrzej c prymas podkanclerzy kor. d (1621-1677)
 • 700
   1
   2
  a Pac Krzysztof Zygmunt c kanclerz w. lit. d 1621-1684
 • 700
   1
   2
  a Pac Michał Kazimierz c wda wil. hetman w. lit. d (1624-1682)
 • 700
   1
   2
  a Prażmowski Mikołaj Jan c kancl. w. kor. prymas d (1617-1673)
 • 700
   1
   2
  a Skoraszewski Władysław c chorąży poznański
 • 700
   1
   2
  a Stokowski Stanisław c chorąży roty pancernej
 • 700
   1
   2
  a Tedwin Jan c podkomisarz derptski
 • 700
   1
   2
  a Wysocki Franciszek Kazimierz c cześnik sochaczewski poseł do Porty Ottomańskiej
 • 740 a Korespondencja Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 • 740 a Korespondencja Mokołaja Prażmowski
 • 740 a Prażmowski Mikołaj do króla Michała w senacie
 • 740 a Reversales legatorum Jacobi Ducis Curlandiae
 • 740 a Feudum sive investitura Jacobi Ducis Curlandiae
 • 740 a Cautio religionis in Ducatu Curlandiae
 • 740 a Forma iuramenti per legatos Jacobi Ducis Curlandiae circa homagium praestiti Wypis z Metryki kor. dla T. Działyńskiego 209 k. 30 cz. II uwierzyteln. przez Niemojewskiego 1824 r.
 • 740 a Memoriale Serenissimo Regi Michaeli porrectum a Nobilitate Prussiae
 • 740 a Instrukcje króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego
 • 740 a Instrukcja na sejmiki przedsejmowe z kancelarii koronnej wydana 20.06. 1670 r.
 • 740 a Instrukcja Janowi Tedwinowi i Władysławowi Skoraszewskiemu od koła rycerskiego z sejmu walnego warszawskiego 09.09. zgromadzonego do Marszałka i hetmana W. K. Jana Sobieskiego tudzież do wojska obranym posłom 1670
 • 740 a Instrukcja Stanisławowi Stokowskiemu od Marszałka i hetmana W. K. Jana Sobieskiego do podkanclerza kor. Andrzeja Olszowskiego w obozie pod Firlejowką dn.02.07. 1670 dana oraz |Respons na instrukcję od X. Olszowskiego podkancl. kor. dany w Warszawie dn. 21.07. 1670
 • 740 a Instrukcja Jego Królewskiej Mci Michała posłom do hetmanów w obozie pod Trębowlą Dana w Warszawie 20.09. kop. z 18 w. ex Ms. Ossolinsciani
 • 852 j BK 00370
 • 999 d 2017-08-01

Indexes