Listy i wiersze Andrzeja Krzyckiego.

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 00243
 • Kopie:
  • Mf 608
  • Mf 1122
  • CD 128a
 • Autor: Krzycki, Andrzej (1482-1537)
 • Tytuł:
  • Corpus Cricianum
  • Kodeks Stanisława Górskiego
  • Listy i wiersze Andrzeja Krzyckiego.
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: VI + 428 k. 20x30,5 cm
 • Oprawa: sk.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • 1. "[Stanislaus Górski], Vita Andreae Cricii archiepiscopi Gnesnensis k. V-VI.
  • 2. "Andreas Cricius decanus Posnaniensis Petro Tomicio archidiacono Cracoviensi regio secretario [...], Żbików 15 IV 1508 k. 2-2v.
  • 3. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Żbików 21 IV 1508 k. 3.
  • 4. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 10 X 1508 k. 3v. Donosi, że miał febrę; otrzymał listy od Szydłowieckich i Tomickiego.
  • 5. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Ciążyń 14 X 1508 k. 4.
  • 6. "Andreas Cricius [...] Petro de Opalenicza custodi Posnaniensi, Ciążyń 14 X 1508 k. 4-4v.
  • 7. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 20 VII 1509 k. 4v.
  • 8. "Joannes Lubrański episcopus Posnaniensis Petro Tomicio [...], Ciążyń 9 IX 1511 k. 5. Pisał o sprawach Tomickiego do pkancl. Krzysztofa Szydłowieckiego.
  • 9. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Kozłów 13 X 1511 k. 5. O przybyciu na Mazowsze.
  • 10. "Andreas Cricius [Barbare regine cancellarius - dopisane] Petro Tomicio [...], Wilno 22 XI 1513 k. 5-6v. Nota: "Legacionem tunc in Ungaria obibat apud Wladislaum regum". Brak k. 7-8v.
  • 11. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...] episcopo Posnaniensi et regni Poloniae vicecancellario, Brześć 26 XII 1521 [popr. z: 1520] k. 9.
  • 12. Andreas Cricius Petro [Tomicio ...], Poznań [11 lub 18 VI 1520] k. 10.
  • 13. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 1 II 1520 k. 10v.
  • 14. "Andreas Cricius Petro [Tomicio ...], Poznań 10 II 1520 k. 10v-11.
  • 15. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 11 II 1520 k. 11v.
  • 16. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 13 II 1520 k. 11v-12.
  • 17. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 17 II 1520 k. 12-12v.
  • 18. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 25 II 1520 k. 12v-13.
  • 19. "Petro Tomiczki [...] Andreas Cricius, Brześć Kujawski 20 [lub 27] I 1521 k. 13-13v.
  • 20. "[...] Petro Tomicio [...] Cricius, Poznań 4 VI 1520 k. 14-14v.
  • 21. "Andreas Cricius administrator [ecclesiae] Posnaniensis Petro Tomicio [...], Poznań 5 [lub 12] VI 1520 k. 15.
  • 22. "[Petro Tomicio episcopo] Premislensi Andreas Cricius, Toruń [1520] k. 17. Nota: "In Torunio id erat".
  • 23. "[Andreas Cricius Petro Tomicio episcopo ...] Premisliensi, [Toruń? 1520] k. 17v.
  • 24. "[Petro Tomicio ...] Andreas Cricius, b.m. [wrzesień-październik 1520] k. 18.
  • 25. "[Andreas Cricius Petro Tomicio ...], b.m. [1520] k. 18v-19.
  • 26. "Petro Tomicio episcopo Pos[naniensi ...] Andreas Cricius, Brześć Kujawski 31 XII 1520 k. 25-26. Tekst zdefektowany wskutek obcięcia zewnętrznej części karty.
  • 27. "Petro Tomicio [...] Cricius, Brześć Kujawski 6 I 1521 k. 26-27.
  • 28. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Brześć Kujawski 1 I 1521 k. 27v.
  • 29. "[Petro Tomicio episcopo] Posnaniensi [...] Andreas Cricius, Brześć Kujawski 13 I 1521 k. 28-29v. Tekst zdefektowany wskutek obcięcia zewnętrznej części k. 28.
  • 30."[Andreas Cricius Petro Tomicio], Brześć Kujawski 21 I 1521 k. 29a-29av.
  • 31. "Petro Tomicio [...] Cricius, Brześć Kujawski 23 I 1521 k. 30.
  • 32. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 29 I 1521 k. 30v-31. Niżej k. 31-31v wpisany list Krzyckiego do Tomickiego z 17 III 1521, tekst przekreślony i dopisek: "est inferius suo loco folio 40"; por. poz. 43.
  • 33. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń 28 I 1521 k. 32.
  • 34. "[...] Petro [Tomicki ...] Cricius, Toruń 8 III 1521 k. 33-34.
  • 35. "[...] Petro [Tomicki ...] Cricius, Toruń 19 II 1521 k. 34-35.
  • 36. "[... Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [...] Cricius, Toruń 6 III 1521 k. 35-36.
  • 37. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Toruń 6 IV 1521 k. 36-36v.
  • 38. "Petro Tomicio [...] Cricius, Brześć Kujawski 26 IV 1521 k. 37.
  • 39. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 22 IV 1521 k. 37v-38. Na marginesie rozwiązanie zaszyfrowanych nazwisk: "de fortune folio - intelligit Mathiam Drzewiczki episcopum Wladislaviensem"; niżej: "illa nostra Ursibranca - dominum Christophorum de Schidlowecz intelligit".
  • 40. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 10 III 1521 k. 38-38v.
  • 41. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 14 III 1521 k. 38v-39.
  • 42. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 15 III 1521 k. 39v-40.
  • 43. "Petro Tomicio [... Cricius], Toruń 17 III 1521 k. 40-40v.
  • 44. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Toruń 2 IV 1521 k. 41.
  • 45. "[... Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [... Cricius], Toruń 22 IV 1521 k. 41v.
  • 46. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń 23 IV 1521 k. 42-42v.
  • 47. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń ]16 III?] 1521 k. 42v. W rkpsie data określona jako "die line", co nie zdgadza się się z dniem 16 marca.
  • 48. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Toruń 16 IV 1521 k. 43.
  • 49. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń 20 IV 1521 k. 43v.
  • 50. "[... Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [...] Cricius, Kraków 17 [lub 24] V 1521 k. 44. W rkpsie wpisana data: "1537", popr. kolejno na: "1524", "1523" i w końcu ołówkiem: "1521".
  • 51. Andreas Cricius, Aula regia reverendissimi in Christo patri domino Petro Tomiczki episcopo Posnaniensi R[egni] P[oloniae] vicecancellario k. 44v-45.
  • 52. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Jędrzejów 5 XII 1525 k. 46-46v. O przyjęciu przez króla legacji Wincentego Spławskiego z sejmiku średzkiego; sprawy sejmowe.
  • 53. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [listopad-grudzień 1522] k. 49.
  • 54. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1522/1523] k. 49.
  • 55. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523] k. 49v.
  • 56. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523] k. 50.
  • 57. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius [episcopus] Premisliensis, Kraków 17 VI 1523 k. 50v-51.
  • 58. "[...] Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 4 VII 1523 k. 51-52.
  • 59. "Edictum contra Luteranes, Kraków [5 IX 1523] k. 52-53.
  • 60. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 8 VII 1523 k. 53.
  • 61. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 25 VII 1523 k. 53v.
  • 62. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 15 VII 1523 k. 54.
  • 63. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 20 VII 1523 k. 54v.
  • 64. "[... Petro Tomicio] episcopo POsnaniensi [... Cricius episcopus Premisliensis, Kraków 26 VII 1523 k. 56.
  • 65. "[...] Petro Tomicio [... Cricius?], Kraków 2 IX 1523 k. 56-56v.
  • 66. "Petro Tomicio Andreas Cricius [...], Kraków 4 VIII 1523 k. 57-57v.
  • 67. "[Sigismundus I rex Poloniae], Responsum oratori regis Ludovici Hungarie, b.m. [1523] k. 58-58v.
  • 68. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus ...] Premisliensis, Radymno 8 VI 1524 k. 59.
  • 69. "[Sigismundo I] Sacrae Regiae Maiestati [...] Andreas Cricius episcopus Premisliensis, Przemyśl 9 VI 1524 k. 59v-60v.
  • 70. "[...] Petro [Tomicio ...] Cracoviensi et Posnaniensi episcopo Regni Poloniae vicecancellario [... Cricius episcopus] Premisliensis, Przemyśl 10 VI 1524 k. 60v-61.
  • 71. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus...] Premisliensis, Radymno 7 VII 1524 k. 61-62.
  • 72. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Radymno 8 VII 1524 k. 62-62v.
  • 73. "[Sigismundo I] Sacrae Regiae Maiestati [Cricius], Radymno 13 VII 1524 k. 63.
  • 74. "Petro Tomitio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Radymno 13 VII 1524 k. 63v-64.
  • 75. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Brzozów 21 VII 1524 k. 64-65.
  • 76. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius, Krosno 30 VII 1524 k. 65-65v.
  • 77. "Sigismundo Regi Poloniae Andreas Cricius [...], Brzozów [27 VII 1524] k. 66-66v.
  • 78. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Krosno 4 VIII 1524 k. 67-67v.
  • 79. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523?] k. 68.
  • 80. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Tarnów 11 VIII 1524 k. 68-68v.
  • 81. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Sandomierz 17 VIII 1524 k. 68v-69.
  • 82. "[Andreas Cricius Petro Tomicio, Sandomierz sierpień 1524] k. 69-69v.
  • 83. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Sandomierz 19 VIII 1524 k. 69v-70.
  • 84. "Responsum domini [Stephani] palatini Moldaviae super legacionem peer Niepelski factam, b.m. [1524] k. 70.
  • 85. "Petro Tomicio [... Cricius], Sandomierz 22 VIII 1524 k. 71-71v.
  • 86. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [19 XI1524] k. 72.
  • 87. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523/1524] k. 72-72v.
  • 88. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1524] k. 72v-73.
  • 89. "Petro Tomicio [... Cricius], Sandomierz 30 VIII 1524 k. 73.
  • 90. "Petro Tomicio [... Cricius], Oświęcim 14 IX 1524 k. 73v.
  • 91. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Międzyrzecz 19 IX 1524 k. 74.
  • 92. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Buda 11 X 1524 k. 74v-75.
  • 93. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Buda 25 X 1524 k. 75v.
  • 94. "[...]Petro Tomicio [... Cricius], Ostrawa 11 XI 1524 k. 76.
  • 95. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 7 XII 1524 k. 76v-77.
  • 96. "Petro Tomicio [... Cricius], b.m. [11 lub 18 XII 1524] k. 77v.
  • 97. "[Petro Tomicio Andreas Cricius, Kraków pocz. grudnia 1524] k. 77v.
  • 98. "[Andreas Cricius Petro Tomicio, Kraków pocz. grudnia 1524] k. 77v.
  • 99. "[Petro Tomicio Andreas Cricius], b.m. [1524] k. 78-78v.
  • 100. "[Petro Tomicio Andreas Cricius], b.m. [po 1527 r.] k. 78a-78av.
  • 101. "[Andreas Cricius, Religionis et Reipublicae querimonia].
  • a. "Respublica et Religio lectori k. 80.
  • b. "Reipublicae et religionis querimonia k. 80v-83v.
  • c. "Dialogus in Rempublicam k. 83v.
  • d. "Epitaphium Reipublicae k. 83v-84.
  • e. "Aliter brevius k. 84.
  • 102. "Petro Tomicio [...] capitulo Posnaniensi, b.m. [1525] k. 86-86v.
  • 103. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus ...] Premisliensis, Kraków 7 XII 1524 k. 86v-87.
  • 104. "Petro Tomicio [... Cricius], Kraków 12 XII 1524 k. 87.
  • 105. "[... Petro Tomicio episcopo] Cracoviensi [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 27 VI 1525 k. 87v-88.
  • 106. "Tomicio [Cricius], b.m. [1524], s. 88-88v.
  • 107. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 4 VII 1525 k. 89-89v.
  • 108. "[... Petro Tomicio episcopo] Cracoviensi [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 9 VII 1525 k. 90-91.
  • 109. "[Tomicio Cricius], b.m. [1525] k. 91.
  • 110. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 1525 k. 91v-92.
  • 70. O ingresie do Przemyśla; przeróbka tekstu listu do Zygmunta I.
  • 88. O memoriale Wawrzyńca Międzyleskiego bpa kamienieckiego w sprawach wołoskich.
  • 96. O stosunku króla do elekcji posłów na sejmiku średzkim.
  • 100. O spełnieniu polecenia Tomickiego.
  • 104. Odprawa posłów węgierskich; rekomendacja dla Stefana Broderico; Balicki przyniósł wiadomości o rozmowach Łaskiego z w. mistrzem krzyżackim Albrechtem.
  • 105. Tomicki w końcu czerwca (po 22 VI) wyjechał z Krakowa i Krzycki donosił mu o wypadkach "post discessum".
  • 171. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 16 VIII 1528 k. 141v-142v.
  • 172. [Pozycja pusta - pominięto w druku ten numer (KW)]
  • 173. "[Aignan Bourgoin], Corbita k. 143.
  • 174. Andreas Cricius, In Corbitam k. 143.
  • 175. "[Stanislaus Hosius], Cymba Navi respondet k. 143-144v.
  • 176. Anonimus, Cimba ad Corbitam Aniani Galli k. 144v.
  • 177. "Petrus Conarski, [Cimba] k. 144v.
  • 178. "Michael Wrantius Dalmata, [Cimba] k. 144v.
  • 179. "Dictum doctoris [Georgii] Myszkowski, qui abdicans se aula Laskii archiepiscopi Tomicio se applicavit, a quo mox ornatus est canonicatu Cracoviensi, quem semper optabat k. 145a.
  • 180. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 13 IX 1528 k. 145.
  • 181. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Wyszkow 23 X 1528 k. 145v-146.
  • 182. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius[...], Wyszków 23 X 1528 k. 148-152.
  • 183. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 24 XI 1528 k. 153-155.
  • 184. "Petrus Tomicki [...] Andree Cricio [...] nepoti suo, Kielce 6 XII 1528 k. 155v-156v.
  • 185. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 20 XII 1528 k. 156v-159v.
  • 186. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 20 XII 1528 k. 160.
  • 187. "Petrus Tomiczki [...] Andree Cricio [...], Kilce 28 XII 1528 k. 160-161.
  • 188. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius, Pułtusk 28 XII 1528, s. 161v-162.
  • 189. "[Cricius Tomicio, Wyszków ok. 23 X 1528] k. 162.
  • 190. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 6 IV 1529 k. 162v.
  • 191. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 13 IV 1529 k. 163-163v.
  • 192. "Legacio a Cricio ad do[minum Petrum] Tomiczki, b.m. [październik-listopad 1529] k. 164-164v.
  • 193. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 1 V 1529 k. 165-165v.
  • 194. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 20 V 1529 k. 165v-166.
  • 195. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], b.m. [2 poł. sierpnia 1532] k. 166.
  • 196. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 21 V 1529, s. 166v.
  • 197. "Tomicio episcopus Andreas Cricius, Płock 5 VI 1529 k. 167-167v.
  • 198. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 5 XI 1529 k. 167v-168.
  • 199. "Oratio Andree Cricii episcopi Plocensis in postulando ad regnum serenissimo Sigismundo eius nominis seczndo rege Poloniae electo die Trium Regum [6 I] habita Cracovie in arce 1530.
  • a. "Ad eundem inclitum Sigismundum Augustum k. 169.
  • b. Oratio k. 169v-172.
  • 200. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 28 VIII 1530 k. 172.
  • 201. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 7 IX 1530 k. 172v-173.
  • 202. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 16 IX 1530 k. 173v.
  • 203. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Gniezno 28 IX 1530 k. 173v-174.
  • 204. "Cricius Tomicio, Płock 23 IX 1530 k. 174-174v.
  • 205. "[Cricius Tomicio], Poznań 14 X 1530 k. 174v.
  • 206. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 29 X 1530 k. 175-176.
  • 207. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio, Poznań 12 XI 1530 k. 176.
  • 208. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Pułtusk 25 I 1531 k. 176v.
  • 209. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio, Pułtusk 31 I 1531 k. 176v-177.
  • 210. Cricius Tomicio], b.m. [1531] k. 177.
  • 211. Cricius Tomicio], Płock [pocz. lipca 1532] k. 177v.
  • 212."Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 6 II 1531 k. 178-179.
  • 213. Cricius] Sacre Maiestati Regie [... Sigismundo I], Pułtusk 7 II 1531 k. 179v-180.
  • 214. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 19 IV 1531 k. 180-180v.
  • 215. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 6 III 1531 k. 181.
  • 216. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Pułtusk 14 III 1531 k. 181v-182.
  • 217. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Pułtusk 14 III 1531 k. 182v.
  • 218. "Petrus Tomicius [...] Andree Cricio [...], Kraków [1531] k. 182v-183.
  • 219. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Płock 11 V 1531 k. 183v-184v.
  • 220. Anonimus Laurencio Medzielski episcopo Camenecensi, b.m. [1531?] k. 185-186v.
  • 221. Cricius Tomicio], Płock 13 V 1531 k. 187-187v.
  • 222. Cricius Tomicio], Pułtusk 14 VIII 1531 k. 187v-189.
  • 223. "Cricius Tomicio, Płock 17 IX 1531 k. 189-190.
  • 192. Sprawa zwolnienia Mikołaja Niszczyckiego, kaszt. sierpskiego, z obowiązków starosty płockiego.
  • 195. Sprawa Andrzeja Tęczyńskiego woj. krakowskiego; Krzycki nie wybiera się na synod prowincjonalny.
  • 220. Dot. zatargu Krzyckiego z plebanem w Zambrowie o dziesięciny.
  • 224. "[Contractus pro aedificanda ecclesia cathedrali Plocensi, Płock] 17 IX 1531 k. 190-191v.
  • 225. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 19 IX 1531 k. 191v-192.
  • 226. "Andreas Cricius [...] Samueli Maczieowski canonico Cracoviensi, Płock 20 IX [1531] k. 192.
  • 227. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 15 V 1532 k. 192v-193.
  • 228. Andreas Cricius, Epitaphium Petri Tomicii episcopi Cracoviensis vicecancellarii k. 193v.
  • 229. "Mathie de Drzewicza archiepiscopo Gnesnensi Cricius, Pułtusk [poł. września] 1531 k. 194.
  • 230. "[Cricius Sigismundo I] Sacre Regiae Maiestati [...], Pułtusk 14 IV 1532 k. 195-196.
  • 231. "Sigismundo Regi Poloniae Cricius [...], Włocławek 3 VI 1531 k. 196-196v.
  • 232. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 7 VI 1532 k. 197-197v.
  • 233. "Petro Tomicio [...] Andreas Crziczki [...], Pułtusk 29 VI 1532 k. 198.
  • 234. "Petro Tomicio Andreas Cricius, Pułtusk 10 VII 1532 k. 198v.
  • 235. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 10 VIII 1532 k. 198v-199.
  • 236. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 16 X 1532 k. 199-199v.
  • 237. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 18 XI 1532 k. 200.
  • 238. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 30 XI 1532 k. 200-200v.
  • 239. "[Cricius Tomicio, Piotrków koniec stycznia 1533] k. 200v.
  • 240. "[Cricius Tomicio, Piotrków pocz. lutego 1533] k. 200v.
  • 241. "[Cricius Sigismundo I, Piotrków ok. 8 II 1533] k. 201.
  • 242. "[Cricius Tomicio, Piotrków koniec stycznia 1522] k. 201-201v.
  • 243. "[Cricius Sigismundo I, Piotrków koniec stycznia 1533] k. 201-201v.
  • 244. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Raciąż 4 III 1533 k. 201v-202.
  • 245. "Sigismundo primo Poloniae regi [...] Andreas Cricius, Pułtusk 25 IV 1533 k. 202.
  • 246. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 18 V 1533 k. 202v.
  • 247. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 13 IX 1533 k. 203-203v.
  • 248. "Petro Tomiczki [...] Andreas Crziczki [...], Płock 20 IX 1533 k. 203a-203av.
  • 249. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 24 X 1533 k. 203av-204.
  • 250. Cricius Tomicio], b.m. [koniec sierpnia 1533] k. 204.
  • 251. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Joniec 7 VI 1534 k. 204v-205.
  • 252. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 9 VIII 1534 k. 205-205v.
  • 253. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 27 VIII 1534 k. 205v-206.
  • 254. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 24 XI 1534 k. 206.
  • 255. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Piotrków 13 XII 1534 k. 206v-207.
  • 256. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Piotrków 19 XII 1534 k. 207-207v.
  • 257. "Petro Tomicio Andreas Cricius, Pułtusk 29 I 1535 k. 208.
  • 258. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius, Pułtusk 29 VII 1535 k. 208v.
  • 259. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], b.m. [1524-1527?] k. 209.
  • 260. "Andreas Cricius episcopus Plocensis Joanni Zambeczki, Płock 19 IX 1528 k. 221.
  • 261. "Andreas Cricius episcopus Plocensis Samueli Macieowski, b.m [1527-1535, może ok. 1528] k. 221v.
  • 262. "Andreas Cricius Jacobo Stasscowski canonico Cracoviensi Wilno agenti cum Joanne de ducibus Lithuanie episcopo Vilnensi, b.m. listopad 1525 k. 221v.
  • 263. "Andreas Cricius [Cristophoro H]egendorfino, Pułtusk 22 XI 1529 k. 222.
  • 264. "Philipus Melanchton Andree Cricio, b.m. 28 III 1530 k. 222-222v.
  • 265. "Stefano Broderico oratori regis Ungarie Andreas Cricius, Kraków 18 II 1523 k. 222v-223.
  • 266. "Andreas Cricius episcopus Plocensis gwardiano Warssowiensi et fratribus eius, b.m. 1528 k. 223v.
  • 267. "Andreae Cricii episcopi Premisliensis ad Joannem Antonium Pulleonem baronem Burgii nuncium apostolicum in Ungaria de negocio Prutenico.
  • a. "Stanislaus Hosius lectori k. 227.
  • b. "[Andree Cricii epistola] k. 227-232v.
  • 268. "Sequuntur concertationes cuiusdam [Joannis] Poliandri doctoris Luterani predicatoris illustrissimi domini Alberti ducis in Prussia quas fecit cum [...] Petro [Kossobudzki] canonico et suffraganeo Plocensi pro verbo Dei et scripturarum interpretatione sincera quam alter alteri derogabat.
  • a. "[Stanislai Górski commentarius] k. 233.
  • b. "[Joannes Poliander], Contra sermonem domini Petri suffraganei Plocensis reprehensor sine nomine scribit k. 233v-236v.
  • c. "Petrus [Kossobudzki] episcopus Lacedonensis [!] et suffraganeus Plocensis [...] Alberto marchioni brandenburgensi ac in Prussia duci k. 235a-239.
  • d. "[...] Petro episcopo Lacedemoniensi Joannes Poliander [...] k. 240-246v.
  • e. "Joanni Poliandro [Pterus Kossobudzki] k. 247-248.
  • f. "[...] Petro episcopo Lacedemoniensi Joannes Poliander [...] k. 248-250v.
  • g. "Petrus suffraganeus Plocensis Joanni Poliandro k. 251-252.
  • h. "[...] Petro episcopo Lacedemoniensi Joannes Poliander [...], Królewiec 1 VI 1526 k. 252-256.
  • i. "Petrus episcopus Lacedemoniensis suffraganeus Plocensis Joanni Poliandro k. 257-259v.
  • 269. "Petrus ad Septem Barbis civis mundi et communis veteris fidei professor et theologus nobili domino Jacobo Lachowski, b.m. [1528] k. 260-262v.
  • 270. "Jacobus Lachowski eximio novae religionis doctori et apostolo Petri Diferentiano, Lachów 27 IX 1528 k. 263-264v.
  • 229. Gratulacje z powodu wyboru.
  • 257. O chorobie po sejmie w Piotrkowie.
  • 259. Marcin Rąbiewski popierany przez Rafała (Leszczyńskiego bpa płockiego?) prosił o protekcję u królowej.
  • 261. O wymianie korespondencji; przebywa wśród przyjaciół i książek.
  • 262. Usprawiedliwienia z przerwy w korespondencji.
  • 265. O nominacji królewskiej na biskupstwo przemyskie.
  • 268 a. O powstaniu kazań w czasie pobytu Zygmunta Starego i księcia Albrechta w Gdańsku w lipcu 1526 i o współautorstwie Krzyckiego w pisaniu polemik Piotra Kossobudzkiego.
  • 268 i. Polemika Piotra Kossobudzkiego z Janem Poliandrem.
  • 111. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków [1525] k. 92-93.
  • 112. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków [22 VII] sabbato [?] 1525 k. 93-93v.
  • 113. "Interpretatio schede [Stephani Broderici] oratoris domini [Ludovici] regi Ungarie per cifras scriptae, b.m. [1525] k. 94.
  • 114. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. 19 VII 1525 k. 94-95.
  • 115. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 25 VII 1525 k. 95v-96v.
  • 116. Cricius Tomicio], b.m. [1525] k. 96v-97.
  • 117. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Brzozów 14 IX 1525 k. 97-98.
  • 118. "[Tomicio Cricius] Scedula, b.m. [1526?] k. 98.
  • 119. "[Petro Tomicio] Cracoviensi, Posnaniensi episcopo [... Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. [1524/1525] k. 98v.
  • 120. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Brzozów [wrzesień 1525] k. 98v-99v.
  • 121. "Raphaeli [Leszczyński] episcopo Plocensi Cricius, Kraków 18 XI 1524 k. 100.
  • 122. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Brzozów 23 IX 1525 k. 101-102.
  • 123. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. [1525?] k. 102-103.
  • 124. "Cricius Tomicio, Radymno 7 X 1525 k. 1033-104v.
  • 125. Cricius Tomicio], Kraków [1525?] k. 105.
  • 126. "Erasmus Roterodamus Andree Cricio episcopi Premisliensi, Bazylea 3 X 1525 k. 109.
  • 127. "Andreas Cricius episcopus Premisliensis Erasmo Roterodamo, Kraków [20] XII 1525 k. 109-11.
  • 128. "Andreas Cricius Stanislao Hosio, Kraków [listopad-grudzień 1525] k. 111.
  • 129. "Hieronimus Łaski palatinus Siradiensis Laurentio Miedzyleski episcopo Camenecensi, Paryż 22 VI 1527 k. 111v-112.
  • 130. "Laurentius [Miedzyleski] episcopus Camenecensis Hieronimo a Lasko palatino [Siradiensi], Kraków [10] VIII 1527 k. 112-113.
  • 131. "Andreas Cricius episcopus Plocensis Joanni Dantisco nominato episcopo Culmensi, Płock 28 V 1530 k. 113v-114.
  • 132. "Gutberto Tonstallo episcopo Londinensi in Anglia Andreas Cricius, Kraków 7 V 1527 k. 114v.
  • 133. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 24 XI 1525 k. 115.
  • 134. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 26 XI 1525 k. 115v-116.
  • 135. "[Anonimus Petro Tomicio], Esztergom 4 XII 1526 k. 116v.
  • 136. "Petro Tomicio [... Cricius], Gdańsk 18 IV 1526 k. 116v-117v.
  • 137. "[Petrus Tomicki], Testimonium ac significatoria, Kraków 28 VII 1527 k. 117a-117av.
  • 138. "[Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. [sierpień-wrzesień 1527] k. 117b-[118].
  • 139. "[Cricius Tomicio], b.m. [1527] k. 117b [118].
  • 140. "[Cricius Tomicio], b.m. [1527] k. 117b [118].
  • 141. "[Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Święty Krzyż [1526] k. 117bv [118v].
  • 142. "[Cricius Tomicio], b.m. [1526] k. 117bv [118v].
  • 143. "[...] Petro Tomiczki [... Cricius episcopus] Plocensis, Pułtusk 3 IV 1528 k. 119.
  • 144. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Plocensis, Czerwińsk 23 IX 1527 k. 119v120.
  • 145. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Plocensis, Pułtusk 1 XI 1527 k. 120v-122.
  • 146. "Petro Tomicio [Cricius], Kraków 29 XI 1525 k. 122v-123.
  • 147. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Plocensis, Płock 16 V 1528 k. 123-125v.
  • 148. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 125v-126.
  • 149. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Plocensis, Pułtusk 17 III 1528 k. 126.
  • 150. "Petro [Tomicio ...] episcopo Cracoviensi [... Cricius], Pułtusk 26 III 1528 k. 126v-127v.
  • 151. "[Cricius Tomicio], Warszawa 15 II 1528 k. 127v-128.
  • 152. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 17 IV 1528 k. 128v-129v.
  • 153. "[...] [Tomicio Cricius episcopus] Plocensis, Płock 4 VI 1528 k. 130-131.
  • 154. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Wolborz 19 II 1528 k. 132.
  • 155. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 132-133.
  • 156. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 20 III 1528 k. 133-133v.
  • 157. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528?] k. 134.
  • 158. "[Cricius Tomicio], b.m. [1527] k. 134-134v.
  • 159. "[Cricius Tomicio] Schedula, b.m. [1528] k. 134v.
  • 160. "[Cricius Tomicio] Schedula, b.m. [1528] k. 135.
  • 161. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 15 IV 1528 k. 135.
  • 162. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 16 IV 1528 k. 135v.
  • 163. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 20 VI 1528 k. 137-137v.
  • 164. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 137v.
  • 165. "[Cricius Tomicio], Płock 9 VII 1528 k. 138-138v.
  • 166. "[Cricius Tomicio], Płock 27 VII 1528 k. 139-140.
  • 167. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 140.
  • 168. "[Cricius Tomicio], Cymba k. 140v.
  • 169. "[Aignan Bourgoin], Navis responsio per F. Chi. [Anianum] Gallum k. 140v.
  • 170. "[Andreas Cricius?], Responsum pro Cymba per G. [!] Phi [!] Hispanum [Anianum Gallum] k. 140v-141.
  • 118. Wyraża niezadowolenie z dekretu królewskiego w sprawach religijnych.
  • 119. O przybyciu Jana Niempcza, mieszczanina gdańskiego, z podarkiem dla podkanclerzego.
  • 125. Otrzymał list od Tomickiego i załatwia wspólne sprawy.
  • 157. Wiadomość o chorobie Jana Łaskiego; przygotowania do podróży do Krakowa.
  • 271. "Encomia Luteri. Bella per insanos plusquam civilia Lutros iusque datum sceleri canimus rabidumque Luterum in sua sacrilegia conversum viscera lingua.
  • a. Andreas Cricius, In imaginem Lutheri k. 265.
  • b. "Sigismundus [I, edictum contra libellis Lutheranis], Kraków 5 IX 1523 k. 265v-266.
  • c. "Sigismundo regi Poloniae Andreas Cricius episcopus Premisliensis, b.m.d. [1524] k. 266v-270.
  • d. Andreas Cricius, Condiciones boni Lutherani k. 270v.
  • e. "[Joannes Cricius], De monstro cucullato ex vacca in Saxonia producto k. 271.
  • f. "[Mattheus Conorovius, De vacca] k. 271.
  • g. "[Petrus Potulicius], De Luthero stercora omnes sibis adversos apellante k. 271.
  • h. "[Foelix Ceselius, De Luthero] k. 271.
  • i. "[Petrus Sadorius], Ad Lutherum k. 271.
  • j. "[Joannes Tirvesius], Ad Luterum k. 271v.
  • k. "[Petrus Risinus], Ad famam de Hutteno morbo pedicularii extincto k. 271v.
  • l. "[Paulinus Judiceus], In quendam Luteranum [contra Joannem Zamboczki aulicum regium - dopisane] k. 271v.
  • m. "[Joannes Ostrorius], In eundem k. 271v.
  • n. "[Stanislaus Schlomonius], De Luthero k. 272.
  • o. "[Jodocus Decius], Germani cuiusdam poetae Decii Philomusi de egressu et ingressu Lutheri Wormatiam k. 272-273v.
  • 272. "Cricius ad lectorem k. 274v.
  • 273. "Clarissimo antistiti Petro Tomicio episcopo posnaniensi et Regni Poloniae vicecancellario domino et avunculo suo Andreas Cricius,, ok. 1522] k. 275.
  • 274. Andreas Cricius, Encomium eiusdem praesulis [Petri Tomicii] k. 275v-276.
  • 275. Andreas Cricius, In natali sacro ad puerum Jesum k. 276v.
  • 276. Andreas Cricius, Ad imaginem Deipare Virginis k. 276v.
  • 277. Andreas Cricius, Sub imagine eius k. 276v.
  • 278. Andreas Cricius, Cantilena de spiritu sancto k. 277a.
  • 279. "Ad sanctam Annam [Nicolaus] Smolikowski k. 277a.
  • 280. Andreas Cricius, Cantilena in natali dominico k. 277av.
  • 281. Andreas Cricius, Cantiliena de resurectione k. 277av.
  • 282. Anonimus, Supra Crucifixum k. 277b.
  • 283. "[Erasmus Roterodamus], Ad spiritum sanctum k. 277b.
  • 284. Anonimus, Fundator templi s. Marie maioris Romae k. 277b.
  • 285. Andreas Cricius, Sub imagine s. Virginis Mariae k. 277bv.
  • 286. Andreas Cricius, Miraculum votum impletum k. 277bv.
  • 287. Andreas Cricius, Ad sacerdotes, ut orent attente k. 277bv.
  • 288. Anonimus, Romae in ara maiori s. Petri ad vincula k. 277bv / Esto pius, pictas satis est pro divite cultu /
  • 289. Clemens Janitius, In pharmacopolim k. 277bv.
  • 290. Anonimus, In templo s. Stanislai in arce Cracoviensi k. 277c.
  • 291. Anonimus, Romae in ingressu porte secunde Capitolii est leonis effigies, catulum coram se prostratum benigne intuens cum hoc disticho k. 277c.
  • 292. Anonimus, Generosa ira k. 277c. / Malo palam irasci quod fallera vicens /
  • 293. Anonimus, Romana libertas k. 277cv. / Romani nominis proprium est libertas / [3 v.]
  • 294. Anonimus, Roma mutata k. 277cv. / Desine mirari veterem, nunc aurea Roma est / [3 v.]
  • 295. Anonimus, In simulacro Herculis k. 277cv.
  • 296. Anonimus, Supra simulacrum Veneris k. 277cv.
  • 297. Anonimus, Eoitaphium Titi Livii Patavini k. 277cv.
  • 298. "[Hieronimus Quirinus], Epitaphium Petri Bembi k. 277cv.
  • 299. Andreas Cricius, De spe sua k. 278.
  • 300. Andreas Cricius, Ad se ipsum k. 278.
  • 301. Clemens Janitius, Amo k. 278.
  • 302. Andreas Cricius, Cantilena k. 278v.
  • 303. Andreas Cricius, Alia [cantilena] k. 278v.
  • 304. Andreas Cricius, De regina Bona k. 279.
  • 305. "[Andreas Cricius, In laudem reginae Bonae] k. 279.
  • 306. Andreas Cricius, In virginem deiparam sub cruce k. 279v.
  • 307. Anonimus, Oracionis summa k. 279v-280.
  • 308. Anonimus, Christus de cruce depositus ante Mariam ponitur k. 280a.
  • 309. Andreas Cricius, In imaginem temporis k. 280.
  • 310. Clemens Janitius, In horarium k. 280.
  • 311. Andreas Cricius, In imaginem temporis adstantis puero flores colligenti k. 280.
  • 312. Clemens Janitius, In cytharam k. 280.
  • 313. Andreas Cricius, Ad amicam quinque lineae amoris k. 280v.
  • 314. Andreas Cricius, In lapidem habentem vestigia sanguinis sancti Stanislai k. 281.
  • 315. Andreas Cricius, In eius imaginem k. 281.
  • 316. Andreas Cricius, In imaginem mortis et infantis k. 281.
  • 317. Andreas Cricius, Aliud k. 281.
  • 318. Andreas Cricius, In imaginem senis ac pueri morte his asstante k. 281av.
  • 319. Andreas Cricius, In imaginem [Catherine] ducis [! se] Mekelburgensis [! Meklemburgensis] k. 281.
  • 320. Andreas Cricius, Aliud k. 281.
  • 321. Andreas Cricius, Ad Heliam k. 281v.
  • 322. Andreas Cricius, Ad Dantiscum k. 281v.
  • 323. Andreas Cricius, Ad suspiria sua k. 281v.
  • 324. Andreas Cricius, De medicina Andreae [Zakrzewski] k. 282.
  • 325. Andreas Cricius, De conciliato ab ipso [Andrea Zakrzewski] inimico k. 282.
  • 326. Andreas Cricius, De Joanne [Zambocki] et Andrea [Zakrzewski] inimicis k. 282.
  • 327. Anonimus, In amicam versus reciprocus k. 282.
  • 328. Anonimus, Versus qui ut iubet construi potest et versari in imaginem cuiusdam k. 282.
  • 329. "[Anonimus, Versus] k. 282.
  • 330. Andreas Cricius, De puelle casu in latrinam regiam k. 282v.
  • 331. Andreas Cricius, In imaginem regis Sigismundi primi k. 282v.
  • 332. Andreas Cricius, De eodem effigie k. 282v.
  • 333. Andreas Cricius, In campanam ab illo [rege Sigismundo] factam k. 282v.
  • 334. Andreas Cricius, In eiusdem [regis] tubam venaticam k. 282v.
  • 335. Andreas Cricius, In aquilam cum lupo insigne k. 282v.
  • 336. Anonimus, Campana de se ipsa k. 282v.
  • 337. Andreas Cricius, In aquilam et serpentem insignia k. 283.
  • 338. Andreas Cricius, In Longum k. 283.
  • 339. Andreas Cricius, In eundem k. 283.
  • 340. Andreas Cricius, In eundem k. 283.
  • 341. Andreas Cricius, In quendam k. 283.
  • 342. Andreas Cricius, In Longum quempiam, k.283v.
  • 343. Andreas Cricius, In legatum impurem [Zachariam - dopisane] k. 283v.
  • 344. Andreas Cricius, In eundem [Zachariam - dopisane] k. 283v.
  • 345. Andreas Cricius, In legatum quempiam [Zachariam - dopisane] k. 284.
  • 346. Andreas Cricius, De furore suo k. 284.
  • 347. Andreas Cricius, In turrim Piotrkoviae edificatam k. 284v.
  • 348. Andreas Cricius, In nitorem k. 284v.
  • 349. Andreas Cricius, In domum cuiusdam sacrifici k. 284v.
  • 350.Andreas Cricius, Ad magnificium Christopherum a Schidlowiecz palatinum cracoviensem regni cancellarium k. 285.
  • 351. Andreas Cricius, Meretrix in quendam iuvenem [cynedum - dopisane] k. 285.
  • 352. Andreas Cricius, De meretricis amante k. 285.
  • 353. Andreas Cricius in quendam k. 285.
  • 354. Clemens Janitius, De cymba uxoris et flumine mariti insignibus k. 285v.
  • 355. Andreas Cricius, Enigma generis cuiusdam k. 285v.
  • 356. Anonimus, In imaginem domini archiepiscopi Łaski k. 285v.
  • 357. Anonimus, In Masovium quendam Posnaniam vituperantem k. 285v.
  • 358. Clemens Janitius Enigma k. 285v.
  • 359. Andreas Cricius, [Divo Sigismundo rego Poloniae - dopisane] De fuga exercitus magistri Prussiae [qui ex Germania per fines Pomeranie missus erat - dopisane] k. 286.
  • 360. Andreas Cricius, In dominos et amicos iuvenes k. 286v.
  • 362. Andreas Cricius, In quendam k. 286v.
  • 363. Andreas Cricius, De quodam maledico k. 286v.
  • 364. Andreas Cricius, In Capriniam natalem locum regium k. 287.
  • 365. Andreas Cricius In quendam officialem k. 287.
  • 366. Andreas Cricius, De fortuna picta Leonardo Pieczichowski ab amica Petri donata k. 287.
  • 368. Andreas Cricius, In triumphum amoris pictum k. 287v.
  • 369. Andreas Cricius, In triumphum mortis k. 287v.
  • 370. Andreas Cricius, In triumphum famae k. 287v.
  • 371. Andreas Cricius, De pecunia k. 288.
  • 372. Andreas Cricius, De monacho et de confitente illi k. 288.
  • 373. Anonimus, De calido mulieris responso k. 288.
  • 374. Andreas Cricius, De mortuo equo mecho cuiudam k. 288.
  • 375. Clemens Janitius, Ad Stanislaum Clericam plebanum postea in Weliczka k. 288.
  • 376. Andreas Cricius, In laudem cuiusdam adolescentis qui ficto fratris nomine alterius uxore potiebatur k. 288v.
  • 377. Andreas Cricius, Jocus leoninus impurus Romae cum hospite nostraio k. 288v.
  • 378. Andreas Cricius, Ridiculum puellae responsum sacerdoti ad fenum cogendum passim quemque conducenti k. 289.
  • 379. Andreas Cricius, In medicum qui antea iuris peritus erat k. 289.
  • 380. Andreas Cricius, De Francisco quodam, quem ob mutatam comam morio non recognovit k. 289.
  • 381. Andreas Cricius, De medico vinoso et egro ridiculum k. 289.
  • 382. Andreas Cricius, Ridiculum sacerdotis episcopo suo in se ob productos quinque pueros invehenti responsum k. 289v.
  • 383. Andreas Cricius, In predicatorem ineptum poetas incessentem k. 289.
  • 384. Andreas Cricius, In quendam puerarium k. 289v.
  • 385. Andreas Cricius, Decades vitae humanae k. 289v.
  • 386. Andreas Cricius, In Stanislaum Tarlonem canonicatum et prebendam monetariam in ecclesia cathedrali Cracoviensi nullum fundum tunc habentem et vultu erecto incidentem k. 289v.
  • 387. Andreas Cricius, In quendam qui ob scriptim in se carmen litem struebat k. 290.
  • 388. Andreas Cricius, In quendam k. 290.
  • 389. Andreas Cricius, In medicum quendam cui aromatarium preferebat k. 290.
  • 390. Andreas Cricius, Endecasillabi in eum qui nonnullorum invectionem in opus suum facinori Herostratis qui Diane templum incendit comparabat k. 290-290v.
  • 391.Andreas Cricius, Morio de rithmis, qui sibi ab autore inepto et maiorem hinc laudem captante, quasi per contemptum adscribebatur k. 290v.
  • 392. "[Andreas Cricius ad Sigismundum primum].
  • a. "[Ad lectorem] k. 290a-290av.
  • b. "Ad Sigismundum regem. Commendatio more Gdanensis quam cum actus et consilia perplexa tum postremo puelle Danicae mari advecte suo lepore et blandicia veluti syrenas quedam cantu produxerunt k. 291.
  • 393. Andreas Cricius, De meretricula demissa in reti per fenestram ex hospicio cuiusdam episcopi, janua per hospitem occlusa k. 291v
  • 394. Anonimus, De puella Germana que viatoribus cunnum precio, nates vero gratis ostendit k. 291v.
  • 395. Andreas Cricius, De Lassicia famulum conducente k. 291v.
  • 396. Andreas Cricius, Dialogus in Rempublicam k. 292.
  • 397. Andreas Cricius, In quendam k. 292-292v.
  • 398. Andreas Cricius, Pasquillus k. 292v.
  • 388. Dot. Stanisława Tarły.
  • 399. Andreas Cricius, Pasquillus de quodam qui episcopus et cardinalis esse laborat k. 293.
  • 400. Andreas Cricius, In imaginem vitae aulicae dialogus k. 293v.
  • 401. Andreas Cricius, In quendam k. 293v.
  • 402. Andreas Cricius, In vetulam se amari credentem k. 294.
  • 403. Andreas Cricius, In quendam k. 294v.
  • 404. "[Jacobus Piso], Disticha Pisonis in imaginem Lucretiae Cricii k. 295.
  • 405. "[Andreas] Cricius pro Lucretia Pisoni k. 295.
  • 406. Andreas Cricius, De dracone k. 295v.
  • 407. Andreas Cricius, De eodem k. 295v.
  • 408. Andreas Cricius, Salsum Grzimultowski cuiudam commiltoni suo responsum k. 296.
  • 409. Andreas Cricius, De patruo et nepote Vapowskich k. 296.
  • 410. Andreas Cricius, De harpiis aulicis k. 296v.
  • 411. Clemens Janitius, Querela capellae ex graeco. In Ingratos k. 296v.
  • 412. Andreas Cricius, In librum iudiciarum processus per regem Sigismundum facti k. 296v.
  • 413. "Thomas Nigro [Tommaso Negri] episcopus Scardonensis [Cardonensis] apostolicus ad regem Poloniae Sigismundum nuntius Andree Cricio episcopo Premisliensi k. 297a-297b.
  • 414. "[Tommaso Negri] episcopus Scardonensis ad Leonem papam X k. 297b.
  • 415. "Thomas Negro episcopus Scardonensis ad Andream Cricium episcopum k. 297b.
  • 416. "[Andreas] Cricius episcopus Premisliensis reverendo ac dignissimo patri Thome Negri episcopo Scardonensis nuncio apostolico k. 297-297v.
  • 417. Anonimus, Epitaphium Boleslai regis Boleslai [!] occisoris divi Stanislai episcopi Cracoviensi Villaci iacet k. 297v.
  • 418. Andreas Cricius, Epitaphium Chabri Boleslai regis k. 298.
  • 419. Andreas Cricius, In tumulum Boleslai Chabri k. 298.
  • 420. Andreas Cricius, Epitaphium domine Elisabete regine, qui nupsit [Jagielloni - skreśl.] regi [Casimiro - dopisane] k. 298-298v.
  • 421. Andreas Cricius, In imaginem duci Friderici cardinalis k. 298v.
  • 422. Anonimus, In sepulcro Friderici cardinalis incisum k. 299a.
  • 423. Andreas Cricius, In tumulum Joannis Lubranski episcopi Posnaniensis k. 298v-299.
  • 424. Andreas Cricius, Epitaphium equi a Magistro Prussiae contra Moscum aulico regio missi k. 299.
  • 425. Andreas Cricius, Epitaphium Annae reginule Asele [!] k. 299.
  • 426. Andreas Cricius, Epitaphium [Tranquilli] Andronici k. 299v.
  • 427. Andreas Cricius, In monumentum cuiusdam k. 299v.
  • 428. "[Joannes Złotkowski?], Epitaphium Nicolao Firleio k. 299v.
  • 429. Andreas Cricius, Epitaphium Cropacii pueri k. 300.
  • 430. Andreas Cricius, De morte inopina medici Costka k. 300.
  • 431. Andreas Cricius, Epi[taphium] d[omini Hieronimi] Jarosławski k. 300.
  • 432. Andreas Cricius, Epitaphium Stanislai Tanczinski [Tęczyński] k. 300-300v.
  • 433. "[Andreas Cricius?], Epi[taphium] doctoris [Nicoai] Cepel innumera sacerdotia olim habentis k. 300v.
  • 434. Andreas Cricius, Epi[taphium] Petri cuiusdam trucidati k. 300v.
  • 435. Andreas Cricius, Epitaphium d[omini] Andree [popr. z: Andronici] de Schamotuli palatini Posnaniensis k. 301.
  • 436. Andreas Cricius, Epitaphium doctoris Garsiae [di Quadros] k. 301-301v.
  • 437. Andreas Cricius, Dominico de Secemin cancellario Gnesnensi et Rudolpho ordinis s. Dominici provinciali, theologiae dictoribus epitaphium k. 301v.
  • 438. Anonimus, In tabula in pariete fixa supra sepulcrum k. 301v.
  • 439. Anonimus, Ludovicus Ungariae et Bohemiae rex [epitaphium] k. 302v.
  • 440. Andreas Cricius, Epitaphium eiusdem regis k. 302.
  • 441. Andreas Cricius, In imaginem Petri de Septembarbis pandochei vetularii k. 302v.
  • 442. "[Joannes?] filius Nicolai Thomiczki prefecti stabuli regii ad regem [Sigismundum] locutus k. 303.
  • 443. "A[ndreas] Cricius,Ad Sigismundum primum regem Poloniae k. 303.
  • 442. Prośba o przyjęcie na dwór królewicza Zygmunta Augusta.
  • 495. Andreas Cricius, In Joannem Carnkowski episcopum Cuiaviensem, qui arietem, in Joannem Latalski qui leonem, in Matthiam Drzewicki episcopum Cuiaviensem [! archiepiscopum Gnesnensem] qui vitulum pro insignis ferebent k. 315v.
  • 496. Andreas Cricius, Aliud [de eisdem] k. 315v.
  • 497. Andreas Cricius, Aliud k. 315v.
  • 498. Andreas Cricius, Aliud k. 315v.
  • 499. Andreas Cricius, Aliud k. 316.
  • 500. "[Andreas Patricius Nidecki], In stemma Andree Zebridowski episcopi Cracoviensis vexillum gerens cum cruce k. 316.
  • 501. "[Andreas Patricius Nidecki], Aliud de eodem k. 316.
  • 502. Anonimus, In insignia Samuelis Maciegiewski [!] episcopi Cracoviensis vitulum representantia k. 316.
  • 503. Anonimus, Aliud k. 316.
  • 504. Clemens Janitius, In arma Cricii episcopi Cotwic dicta k. 316.
  • 505. Clemens Janitius, In stemma Ravitarum k. 316v.
  • 506. Clemens Janitius, Navis Luce [!] de Gorka praesulis ex palatino k. 316v.
  • 507. Clemens Janitius, Ad navem Lucae episcopi k. 316v.
  • 508. Clemens Janitius, Ad Lucam episcopum k. 316v.
  • 509. Clemens Janitius, In stemma Rolitarum k. 316v.
  • 510. Andreas Cricius, Divo Sigismundo regi k. 318.
  • 511. Andreas Cricius, Epitalamion Sigismundi regis et Barbarae reginae Poloniae k. 318-320.
  • 512. Andreas Cricius, Carmen Zaphicum k. 320a.
  • 513. Andreas Cricius, Cantilena in Threnczinio k. 321.
  • 514. Andreas Cricius, Cantilena in coronatione [reginae Barbarae] k. 321.
  • 515. Andreas Cricius, In insignia reginae Barbarae coniuncta aquilae k. 321v.
  • 516. Andreas Cricius, Regi Sigismundo k. 321v.
  • 517. Andreas Cricius, Ad Serenissimum dominum Sigismundum Poloniae regem et magnum Lithuaniae ducem semper invictum nomine inclyte Barbarae regine coniugis suae post partam de Moschis victoriam epistola Andree Cricii cancellarii reginae k. 322-324.
  • 518. Andreas Cricius, Eidem Sacre Regiae Maiestati k. 324-324v.
  • 519. "Joannes Amatus Siculus juris utriusque doctor Andrae Cricio Juveni ornatissimo Barbarae reginae Poloniae cancellario et domino suo k. 324v-325.
  • 520. Andreas Cricius, Ad tumulum divi Casimiri fratris regii salutatio in primo adventu Vilnam Andreae Crici inclite Barbarae reginae Poloniae cancellarii k. 326-327.
  • 521. Andreas Cricius, Epitaphium [Casimiri] k. 327.
  • 522. Andreas Cricius Cantilena de victoria de Moschis parta rem summariecontinens Andreae Criczki inclite Barbare regine Poloniae cancellario 1514 k. 328-333v.
  • 523. Andreas Cricius, Deploratio immaturae mortis divae Barbare reginae Poloniae k. 334-335.
  • 524. Andreas Cricius, Epitaphium [Barbarae reginae] k. 335-335v.
  • 525. Andreas Cricius, Tetrastichon ad illam [reginam Barbaram] k. 335v.
  • 526. Andreas Cricius, In epithalamion divi Sigismundi regis Poloniae et inclyte Bonae reginae endecasillabi qui latenter authoris nomen continent k. 336.
  • 444. "Verbetii Hungarii [Stephanus Verböczy], cancellari regni Hungariae de modis latine loquendi Georgii [Utišenic] Monachi episcopi agriensis regni Hungariae thesaurarii k. 304-304v.
  • 445. "Andreas Cricius, Ad Paulum tercium pontificem maximum k. 304a.
  • 446. Andreas Cricius, Auctarium. In Paulum III papam k. 304a-304av.
  • 447. Anonimus, Bruta feliciora homine k. 304av.
  • 448. "[Manilius Marcus] Manlius [!] Astronomus libro 4to k. 304av.
  • 449. Anonimus, Mors afflictis grata k. 304av.
  • 450. "Effectus coeli et siderum inevitabilis. Ex [Joanne Baptista] Mantuano k. 304b.
  • 451. Andreas Cricius, De puella fundum suum purgante. Disthyca et tetrasticha k. 304c-304cv.
  • 452. Andreas Cricius, Ad Coributum [Koszyrski] k. 305.
  • 453. Andreas Cricius, Lamentatio patris Coributi ad seipsum k. 305.
  • 454. Andreas Cricius, Testamentum eiusdem [Coributhi] k. 305-305v.
  • 455. Andreas Cricius, Hymnus fratrum in funere eiusdem [Coributhi] k. 305v-306.
  • 456. Andreas Cricius, Epitaphium Coributi patris geneae k. 306-306v.
  • 457. Andreas Cricius, Aliud k. 306v.
  • 458. Andreas Cricius, Apophtegma k. 306v.
  • 459. Andreas Cricius, Aliud k. 306v.
  • 460.Andreas Cricius, Aliud k. 306v.
  • 461. Andreas Cricius, Epitaphium Margarete Milviae k. 307.
  • 462. Andreas Cricius, Epitaphium Gonney Zoffki k. 307.
  • 463. Andreas Cricius, De eadem [Zoffka] tetrastichon k. 307v.
  • 464. Andreas Cricius, Epitaphium Anne capitaneae k. 307v.
  • 465. Andreas Cricius, Epi[taphium] Helenae monachae k. 307v-308.
  • 466. Andreas Cricius, Epitaphium Nuscae k. 308.
  • 467. Andreas Cricius, Aliud epi[taphium] eiusdem [Nuscae] k. 308.
  • 468. Andreas Cricius, Tetrastichon de [popr. z: ad] eadem [popr. z: eandem] k. 308v.
  • 469. Andreas Cricius, Epitaphium Sczesney k. 308v.
  • 470. Anonimus, Epi[taphium] puellae cuiusdam Romanae k. 308v.
  • 471. Andreas Cricius, Tetrastichon de Beata k. 309.
  • 472. "[Andreas Cricius, De eondem Zoffka] k. 309.
  • 473. Andreas Cricius, In furiosum amantem k. 309v.
  • 474. Andreas Cricius, Ad doctorem [Alexandrum] Scultetum k. 309v.
  • 475. "[Conradus Celtis], Ad amicam k. 309v.
  • 476. "[Conradus Celtis], Responsum k. 309v.
  • 477. Andreas Cricius, Epigramma amatorium k. 309v-310.
  • 478. Andreas Cricius, Pro doctore Kawka k. 310.
  • 479. "[Franciscus Corniger Tanzi], Puella que debet vere pulchra haberi has infrascriptas dotes habeat k. 310v.
  • 480. "[Conradus Celtis], Invitat ad se puellam k. 311-311v.
  • 481. "[Joannes Dantiscus], Prosa de martribus [aulicis - dopisane] k. 312.
  • 482. "Jo[annis] Dantisci [!], Prosa in laudem vini k. 312v.
  • 483. "[Andreas Cricius?], In laudem cerevisiae k. 314.
  • 484. Anonimus, Mores ebriorum k. 314v.
  • 485. Anonimus, Causidici k. 314v.
  • 486. Anonimus, Curia k. 315.
  • 487. "[Joannes Dantiscus], Hospes k. 315.
  • 488. "[Joannes Dantiscus], Aliud [hospes] k. 315.
  • 489. "[Joannes Dantiscus], Servitus, s. 315.
  • 490. Anonimus, Fortuna k. 315.
  • 491. "[Joannes Dantiscus], Servitus inanis k. 315.
  • 492. Anonimus, De bipenni Tarlonis episcopi k. 315v.
  • 493. Andreas Cricius, De leone in muro insigni Joannis Latalski episcopi Posnaniensis. In mores k. 315v.
  • 494. Andreas Cricius, In eundem [Joannem Latalski] qui ob tumulentiam Kuffel dicebatur, vanus homo, episcopatum emit k. 315v.
  • 527. Andreas Cricius, Epithalamion k. 336-341v.
  • 528. Andreas Cricius, Hymneus k. 342-342v.
  • 529. Andreas Cricius, Boni omnis indicia k. 342v.
  • 530. Andreas Cricius, Encomion divo Sigismundo regi post partam e Scythis victoriam k. 343-345.
  • 531. Andreas Cricius, Precatio ad regem [Sigismundum] pro quodam promiso cum esset regine Barbarae cancellarius k. 345v.
  • 532. Andreas Cricius, Ad Diamantam puellam epistola k. 346-347v.
  • 533. Andreas Cricius, In duriciam Diamante puellae ad vatem quempiam k. 347a.
  • 534. Andreas Cricius, Aliud k. 347a.
  • 535. Andreas Cricius, De disordia cordis cum oculis k. 347a.
  • 536. Andreas Cricius, Comparatio sui cum eo quod narratur in Italia aquam tanto impetu deciderere ut ignem suscitet e saxis k. 347av.
  • 537. Andreas Cricius, In senem sui amoris turbatorem k. 347av-348v.
  • 538. Andreas Cricius, Ad Diamantam k. 348v.
  • 539. Andreas Cricius, Ad [popr. z: In] quendam qui vatem ad conspiciendam Flammam puellam ducebat k. 348v.
  • 540. "[Andreas Cricius, De Lydia puella] k. 348v.
  • 541. "[Andreas Cricius, De Lydia puella] k. 348v.
  • 542. "[Andreas Cricius, Maritus deceptus] k. 349.
  • 543. Andreas Cricius, In imaginem Lucretiae: femina pudica k. 349.
  • 544. Andreas Cricius, Responsio feminae urbanae k. 349.
  • 545. Andreas Cricius, In eandem imaginem lascivius depictam k. 349.
  • 546. Andreas Cricius, De amore suo perpetuo k. 349v.
  • 547. "[Andreas Cricius, De amore suo] k. 349v-350.
  • 548. Andreas Cricius, Expostulatio secum amantis k. 350.
  • 549. Andreas Cricius, Epitaphium magnifici Andreae Cosczieleczki castellani Voinicensis thesaurarii Regni k. 350v.
  • 550. Andreas Cricius, Epitaphium domini [Sigismundi] Targowiczki k. 350v.
  • 551. Andreas Cricius, Epitaphium domini [Stanislai] Jaroczki k. 351.
  • 552. Andreas Cricius, Epitaphium Leonardi Pieczichowski regii phisici prepositi s. Michaelis Cracoviae k. 351-351v.
  • 553. Anonimus, Epitaphium Benessi morionis magnifici domini Christophori de Schidlowecz castellani Cracoviensis Regni Poloniae cancellarii k. 351v-352.
  • 554. Andreas Cricius, De casu miserabili puelle in latrinam, Sandomiriae epitaphium k. 352-352v.
  • 555. Andreas Cricius, Epitaphium Albulae muris volatilis [popr. z: votalis] que regi erat in deliciis k. 352v-353.
  • 556. Anonimus, Epitaphium Taxi equi occisi sub Joanne Zamboczki qui duello in foro Cracoviensi rege inspectante cum Andrea Zakrzewski conflixit k. 353.
  • 557. Andreas Cricius, Ad Coributum [Koszyrski] k. 353.
  • 558. Andreas Cricius, Epitaphium in sepulcrum Coributi Cozirski [!] k. 353v.
  • 559. Andreas Cricius, Viri cuiusdam clarissimi dum vixit ad summates omnes admonitio k. 354.
  • 560. Andreas Cricius, In laudem musicae k. 354v.
  • 561. Andreas Cricius, In sacello regio ex lapide fabricato k. 354v.
  • 562. Andreas Cricius, In eodem sacello sculpta k. 354v-355.
  • 563. "[Andreas Cricius?], In arce Bar et civitate, in portis sculpta sunt hec verba in tabula aerea in pariete fixa in Podolia k. 355.
  • 564. Andreas Cricius, In armamentarium k. 355v.
  • 565. Anonimus, In armamentario exculpta k. 355v.
  • 566. Andreas Cricius, Precatio ad divum Stanislaum pro doctore [Joanne Silvio Amato] Siculo k. 356.
  • 567. "[Andreas Cricius?], Deploratio passionis dominicae k. 356v-357.
  • 568. Andreas Cricius, Deploratio passionis dominicae k. 357-357v.
  • 569. Andreas Cricius, Sub imagine Crucifixi in aede s. Catherine Cracoviae k. 357v.
  • 570. Anonimus, Aliud [sub imagine Crucifixi] k. 357v.
  • 571. "[Nicolaus Hussovianus], Aliud [sub imagine Crucifixi] k. 357v.
  • 572. Andreas Cricius, Cymba reverendissimi domini Petri Tomicii episcopi k. 358.
  • 573. Andreas Cricius, Pinus reverendissimi domini Joannis Lubranski episcopi Posnaniensis k. 358.
  • 574. Andreas Cricius, Vitulus reverendissimi domini Mathiae Drzewiczki episcopi Wladislaviensis olim cancellarii Regni k. 358.
  • 575. "[Aignan Bourgoin = Annianus Gallus] Corbita Joannis Laski archiepiscopi Gnesnensis k. 358.
  • 576. Andreas Cricius, Aquila reverendissimi domini Erasmi episcopi Plocensis k. 358.
  • 577. Andreas Cricius, Insignia episcopi Chełmensis Jacobi de Buczacz k. 358v.
  • 578. Andreas Cricius, Alluta Joannis Conarski episcopi cracoviensis k. 358v.
  • 579. Andreas Cricius, Insigne magnifici domini Christophori a Schidlowiecz palatini Cracoviensi per Cesarem [Maximilianum] auctum k. 358v.
  • 580. Andreas Cricius, In eadem arma k. 358v.
  • 581. Andreas Cricius, In eadem arma k. 358v.
  • 582. Andreas Cricius, Fortuna Dea irata Regi Alberto quod virtutem Deam plusquam se coluerit, ideo illum deseruit k. 359.
  • 583. Andreas Cricius, In Bernardinos k. 359.
  • 584. Andreas Cricius, In Germanos qui ante adventum Turci in Germaniam et vastationem quam illic fecit iactabunt se Turcum [si venisset - dopisane] in Germaniam oppressurum k. 359v.
  • 585. Andreas Cricius, In levitatem Germanorum k. 359v.
  • 586. Andreas Cricius, Qua racione Neptunus Vistulam a Gdano divertat Divi Regi Sigismundo k. 360.
  • 587. Andreas Cricius, Ad eundem [regem Sigismundum] k. 360.
  • 588. Andreas Cricius, Ad novos aulicos k. 360v-361.
  • 589. Andreas Cricius, Ad sanctulum quendam k. 361.
  • 590. Andreas Cricius, Trenodia Valachie k. 362-364.
  • 591. Andreas Cricius, De insignis ipsius domini comitis [Joannis Tarnowski] k. 364.
  • 592. Andreas Cricius, Dialogus contra dominum Stanislaum Tarło canonicum Cracoviensem regium secretarium k. 364v-366av.
  • 593. Anonimus, In elevatione hostiae dicatur k. 366av.
  • 594. Anonimus, In elevatione calicis k. 366av.
  • 595. Andreas Cricius, Lepus captus in venatione per reginam Bonam de facto suo k. 366b.
  • 596. "[Andreas] Cricius ad Bonam reginam k. 366b-366bv.
  • 597. "[Andreas] Cricius episopus Praemisliensis Bonae reginae k. 366bv-367.
  • 598. "[Andreas] Cricius Bonae reginae k. 367-367v.
  • 599. Andreas Cricius, De Joanne Latalski episcopo Cracoviensi k. 367v.
  • 600. Andreas Cricius, Maritanda coacte k. 368.
  • 601. Andreas Cricius, Prosa de Beata Cosczeleczka virgine in gyneceo Bone reginae famulante k. 368.
  • 602. Andreas Cricius, Dialogus de Asiana dieta vel potius de Piotrcoviensi[bus] comitiis 1535 in mense decembri habitis k. 369-370.
  • 603. Andreas Cricius, In vulgatam nuper quandam Asianam Diaetam... dialogus k. 370v-373.
  • 604. "[Stanislaus Gorski[, Annotatio in precedentem et sequentem dialogos quae reponi media inter utrumque debet supra folio 370 k. 373-375.
  • 605. "Formula ethnici testamenti Romani civis Lucii Cuspidii: testamentum antiquum k. 378-379v.
  • 606. Anonimus, In sepulcra marmoreo Jagelonis regis Poloniae cuius sepulcri summitatem Sigismundus I rex ex albo lapide fieri fecit k. 380.
  • 607. Anonimus, In sepulcro marmoreo Vitoldi magni Lituanorum ducis k. 380.
  • 608. Anonimus, Epitaphium Mathiae regis Corvini k. 380v.
  • 609. Anonimus, Epitaphium serenissime domine Yophiae regine Poloniae uxoris regis Wladislai Jagelonis k. 381.
  • 610. Anonimus, In marmore sepulcri [Joannis Alberti regis Poloniae] incisum k. 381v.
  • 611. Anonimus, In tabula supra monumentum [Joannis Alberti] fixa scriptum k. 381v.
  • 612. "[Andreas Cricius?], Epitaphium [Joannis Alberti] k. 381v.
  • 613. "[Andreas Cricius?], Aliud [epitaphium eiusdem] k. 382.
  • 614. "[Andreas Cricius?], Aliud [epitaphium eiusdem] k. 382.
  • 615. "[Andreas Cricius?], Aliud [epitaphium eiusdem] k. 382.
  • 616. Anonimus, In sepulchro aereo [Friderici cardinalis] incisum k. 382v.
  • 617. Andreas Cricius, Epitaphium Friderici cardinalis k. 382v.
  • 618. "[Andreas Cricius?], In tabula supra sepulcrum fixa scriptum epitaphium Bernardini Galli de Jadra Dalmatae k. 382v.
  • 619. "[Joannes Lubrański?], In sepulcro aereo [Gregorii Lubranski] sculptum k. 383.
  • 620. Anonimus, In tabula supra monumentum [Joannis Baruchowski] appensa scripta k. 383.
  • 621. Anonimus, In aereo monumento [Pauli de Schidlowiecz] incisum k. 383.
  • 622. Anonimus, In sepulcro aereo [Nicolai Czepel de Posnania] incisum k. 383v.
  • 623. Anonimus, In tabula supra monumentum [Galli de Raciborz] fixa scriptum k. 383v.
  • 624. "[Mathias Drzewicki?], In monumento aereo [Valeriani Drzewicki] incisum k. 383v.
  • 625. "[Joannes Dantiscus, Epitaphium Valeriani Drzewiczki] k. 383v.
  • 626. Andreas Cricius, Epitaphium doctoris [Joannis Sacrani] de Osswiaczim canonici Cracoviensi in tabula sepulcrum fixa scriptum k. 384.
  • 627. Anonimus, In sepulcro aereo [Bernardi Wapowski] incisum k. 384.
  • 628. Anonimus, In monumento aereo [Petri Wapowski] sculptum k. 384v.
  • 629. Anonimus, In aereo sepulcro [Jacobi de Ercieszow] incisum k. 384v.
  • 630. "[Andreas Cricius?], Epitaphium in tabula supra monumentum [Jacobi de Ercieszow] suspensa scripta k. 384v-385.
  • 631. "[Anonimus?], Epitaphium clarissimi doctoris Alberti de Schamotuli Cracoviae in sede sanctae Annae in tabula scripta supra sepulcrum k. 385.
  • 632. Andreas Cricius, In tabula supra sepulcrum in pariete fixa. Epitaphium Raphaelis Choteczki canonici Cracoviensis dispensatoris et secretarii regis Sigismundi I k. 385.
  • 633. "[Joannes Heydeke Mirica], In aede sancte Trinitatis Cracoviae in sepulcro aero [Philippi Callimachi] maiusculis literis incisum k. 385v.
  • 634. "[Bernardinus Gallus de Jadra], In tabula supra sepulcrum [Callimachi] fixa scriptum k. 385v.
  • 635. Andreas Cricius, In eadem aede s. Trinitatis epitaphium Stanislai Goreczki custodis Plocensis [popr. z: Sandomiriensis] secretarii Sigismundi promi regis Poloniae k. 385v-386.
  • 636. Anonimus, Epitaphium [Joannis] Lutkonis [de Brzezie] episcopi Cracoviensis k. 386.
  • 637. Anonimus, Epitaphium Michaelis Ollesnicensis de Sternberg Slesite theologi doctoris canonici [popr. z: decani] s. Floriani in Cleparz k. 386v.
  • 638. Anonimus, Epitaphium doctoris [Michaelis Falkener] Wratislaviensis k. 386v.
  • 639. Anonimus, Epitaphium Petri Kmite de Wissnicze scriptum in tabla supra sepulcrum defixa k. 387.
  • 640. Clemens Janitius, In imagines Kmitarum depictas in tabula supra sepulcrum illorum suspensa k. 387.
  • 641. Anonimus, Aliud k. 387v.
  • 642. Clemens Janitius, In funere Annae Gorcanae Petri Kmite uxoris k. 387v.
  • 643. Clemens Janitius, Epitaphium eiusdem [Annae Gorcanae] k. 387v.
  • 644. "[Philippus Gundelius], In serenissimi invictissimi principis et domini domini Sigismundi regis Poloniae eius nominis primi monumentum eligidia atque epigrammata k. 389.
  • 645. "[Philippus Gundelius], Aliud [de rege Sigsmundo] k. 389v.
  • 681. Anonimus, In sepulcrum papae Leonis Xmi k. 393v. Uno qui Petri patrimonia sorbuit ore [4 v.]
  • 682. Anonimus, Aliud [de Leone X] k. 393v. Humani generis quo non immanior hostis extitit hic tegitur papa decimus.
  • 683. Anonimus, Aliud [de Leone X] k. 393v. Novem armi decimi fuere, nullos iuvat Roma vidisse longiores.
  • 684. Anonimus, Aliud [de Leone X] k. 393v. Quis iacet hic [?] fraus, insidie, metus, atra libido [4 v.]
  • 685. Anonimus, Aliud [de Leone X] k. 393v. Ipse suos Decimus ditaverat omnia vendens Decipiens homines, despiciens que superos.
  • 686. Anonimus, Aliud [de Leone X] k. 393v. Decoxit Decimus causius tribus, ut michi visum est, decoxit Decimus podice, penem, gula.
  • 687. Anonimus, Post electum novum papam [Andrianum VI] k. 393v.
  • 688. Anonimus, Aliud [de Leone X] k. 393v. Pontificis decimi tumulus tenet ossa Leonis [12 v.]
  • 689. Anonimus, Epitaphium Clementis VII papae k. 394-395. Clementem eripuit nobis clementia fati [54 v.]
  • 690. "[Amaranthus Caesaris aedituus (?), Epitaphium Juliae Porcillae] k. 395.
  • 691. Anonimus, Epitaphium Semicapri k. 395.
  • 692. Anonimus, Martius uxori [Semproniae Moschis] k. 395.
  • 693. "[Titus Claudius Gemellinus (?), Epitaphium filii] k. 395. D. M. Titus Claudius Gemellinus frcit Gemellino filio bene merenti. Qui vixit an[nis] V.
  • 694. Anonimus, Epitaphium Auli Platinae [! Palatinae] philosophi [!] k. 395v.
  • 695. Anonimus, Epitaphium matris [Aliae Sabinae] et filiae k. 395v.
  • 696. "[Anonimus, Epitaphium feminae] k. 395v.
  • 697. Anonimus, Quidam non valet alloqui Caesarem k. 395v.
  • 698. Anonimus, Ad fontanam k. 395v.
  • 699. "[Anonimus, Epitaphium Octaviani Furnarii] k. 396.
  • 700. Anonimus, Aliud epitaphium k. 396. Nunc tumulo et lacrimis mox mixtis ossibus ossa [12 v.]
  • 701. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 396. Ut tibi decus probitas non gratia soli [4 v.]
  • 702. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 396v.
  • 703. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 396v. Si quando extinctos dea flevit alumnos [4 v.]
  • 704. Anonimus, Aliud. Coniunx mortua viventem alloquitur maritum k. 396v. Quid gemis heu tanto felicia funera luctu [6 v.]
  • 705. Anonimus, Aliud [epitaphium Bernardini Portii] k. 393v.
  • 706. "[Bessarion], Epitaphium cardinalis Bessarionis k. 396v-397.
  • 707. "[Philippus Sclafenati?], Aliud [epitaphium Jacobi Sclafenati cardinalis] k. 397.
  • 708. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 397. Una dies animo similes viltuque gemellos [4 v.]
  • 709. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 397. O cui animum vexabat cura Georgi [15 v.]
  • 710. Anonimus, Aliud [epitaphium Joannis Florentini] pictoris k. 397.
  • 711. Anonimus, Epitaphium [Lucii Mancini] nobilis Roamni k. 397v.
  • 712. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 397v. Spes olim, nunc Paule dolor tibi saxa parentes [8 v.]
  • 713. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 397v. Parce queri quicumque legis post fata renasci [6 v.]
  • 714. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 398. Dum vixit, honore extitit probitas [3 v.]
  • 715. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 398. Si pius es quicumque legis concede parumper [6 v.]
  • 716. Anonimus, Aliud [epitaphium Lidiae Sandrae] k. 398.
  • 717. Anonimus, Aliud [epitaphium Francisci Lansanis] k. 398. Franciscus iacet hic Lansanus Fabricii cantor [4 v.]
  • 718. Anonimus, Aliud [epitaphium Rinaldi Scarampa] k. 398.
  • 719. Anonimus, Epitaphium Decoctorum [?] k. 398. Horum luxus, fastus, delicie, que vitam vitalem esse non sinunt, beni [?] quo redierint.
  • 720. "[Petrus Bembus], Epitaphium Christophori Longolii [Longueil] k. 398v.
  • 721. "[Stanislaus Hosius], Epitaphium Bernardi a Gora, qui pro sacerdotio Romam vadens ad litigandum paduam perveniens, cadens ex equo est mortuus k. 398v.
  • 722. "[Stanislaus Hosius], Simile [Epitaphium Bernardi a Gora] k. 398v.
  • 724. Anonimus, Epitaphium k. 399. Vis quicumque sacrum post fata linquere nomen Dum vivis, vite sit tibi cura tuae.
  • 725. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 399.
  • 726. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 399. Flagrat inextinctum coelo, praemit ossa sepulchrum.
  • 727. Anonimus, In ciborio insciptum k. 399. Nobiscum hic habitat, coeli qui regnat in alto.
  • 728. Anonimus, Epitaphium k. 399. Currenti medium callem fortuna diremit Sic hominum ventis ocior aura perit.
  • 729. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 399. Hospes, si quid in humanis veri est, hic iusticia, castitas, liberalitas sepulta est. Mendacium putas? Romam consule. Vale.
  • 730. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 399. Qui varios queris fatorum discere casus Non caret exemplo quem tenet iste locus.
  • 731. Anonimus, Aliud [epitaphium] k. 399.
  • 732. "Epitaphia k. 399v.
  • 733. "[Joannes Konarski episcopus Cracoviensis?], In tabula supra monumentum [Joannis Konarski archidiaconi Cracoviensis] fixa k. 400.
  • 646. "[Philippus Gundelius], Aliud de imagine marmorea regis [Sigismundi] k. 389v.
  • 647. "[Philippus Gundelius], Aliud [de rege] k. 390.
  • 648. "[Philippus Gundelius], Aliud in opificem [Bartholomeum Berecci] k. 390.
  • 649. "[Philippus Gundelius], In Sigismundi Augustii filii regii effigiem ad spectatorem k. 390.
  • 650. "[Philippus Gundelius], In Bone regine Poloniae effigiem k. 390.
  • 651. "[Michael Wrantius], Ad Sigismundum regem patrem de coronatione Sigismundi filii k. 390v-391.
  • 652. "[Joannes Złotowski], In templo sancte Crucis in Calvo monte in tabula scriptum k. 391.
  • 653. Anonimus, Epitaphium Joannis [Głowacz Oleśnicki] palatini Sandomiriensis in eodem templo sepulti k. 391v-392a.
  • 654. "[Joannes Złotowski], Ad Mariam Dei matrem k. 392a.
  • 655. Andreas Cricius, Epitaphium Annae ducis Masovie incisum in sepulcro eius in templo Bernardinorum Varssovie k. 392a.
  • 656. "[Martinus Kromer], Epitaphium Joannis Choienski episcopi Cracoviensis Regni Poloniae cancellarii k. 393av.
  • 657. "[Martinus Kromer], Epitaphium Petri Gamrati archiepiscopi gnesnensis et episcopi cracoviensis k. 392av.
  • 658. Anonimus, In sepulcro Joannis Grott episcopi cracoviensis k. 392va.
  • 659. Anonimus, De morte Alexandri papae VI cui veneno a cardinali Valentinensi apostata in alios parato mors incauta accidit anno domini 1503 k. 392av.
  • 660. Anonimus, Epitaphium matris cum gemellis duobus k. 392b.
  • 661. "[Anonimus, epitaphium] k. 392b.
  • 662. "[Gracilis (?), epitaphium Probinae] k. 392b.
  • 663. Anonimus, In sepulcro Pacuvii k. 392b.
  • 664. "[Anonimus, epitaphium Paulinae Valeriae] k. 392v.
  • 665. "[Anonimus, epitaphium Helvidii] k. 392v.
  • 666. "[Anonimus, epitaphium L. Sconii] k. 392bv.
  • 667. "[Anonimus, epitaphium Apsulenae Geriae] k. 392bv.
  • 668. "[Menophilus (?), epitaphium Popillae Feliculae] k. 392v.
  • 669. "[C. Vibius (?), epitaphium Vibiae], Pater filiae k. 392c.
  • 670. "[Atimetus Pamphili (?), epitaphium Claudii Homoneae] k. 392c.
  • 671. Anonimus, Epitaphium Nevii poetae k. 392cv.
  • 672. "[Virgilius Martanus?], Epitaphium [Amulenae] uxoris C. Virgilii Mantuani [! Martani] k. 392cv.
  • 673. "[Anchialis?, Epitaphium Lesbiae] k. 392cv.
  • 674. "[C. Curtius Antiochus?], Curtius pater, Varicinia [! Aricinia] Nais mater filio mortuo k. 392cv.
  • 675. Anonimus, Epitaphium Roman[um Enii Hermeri] k. 392cv.
  • 676. Anonimus, Epitaphium curdelis matris [Pontiae Titi Pontii] k. 393.
  • 677. "[Titus Flavius Hymnus?, Epitaphium Aeliae Flaviniae Melitnae] k. 393.
  • 678. Anonimus, Epitaphium Enii poetae k. 393.
  • 679. "[Anonimus, Epitaphium Tarquiniae Modestae] k. 393.
  • 680. Anonimus, Parentes filio [Antonino Severo Aquilo] posuere k. 393.
  • 734. "[Stanislaus Hosius], Epitaphium reverendi patris domini Joannis Conarski episcopi Cracoviensis in tabula supra monumentum fixa scriptum k. 400-400v.
  • 735. "[Stanislaus Hosius], Aliud [epitaphium Joannis Konarski episcopi] k. 400v.
  • 736. "[Lazarus Bonamicus], Hexasticon de morte Petri Tomicioli nepotis domini Petri Tomiczki episcopi Cracoviensis regni vicecancellarii k. 401.
  • 737. "[Aignan Bourgoin], Carmen endecasillabum [Petri Tomicioli] k. 401.
  • 738. "[Stanislaus Hosius], Petrus Thomiciolus patruum alloquitur k. 401-401v.
  • 739. "Ad reverendissimum dominum Petrum Tomicium Cracoviensem episcopum Regni Poloniae cancellarium [!] Stanislaus Hosius de morte sororis domine Magdalene [Wrzesińska] consolatio k. 401v-402.
  • 740. Anonimus, Epitaphium dominae Magdalene de Tomice vidue uxoris Laurentii Wrzesienski k. 402-402v.
  • 741. "[Petrus Tomicius (?), Epitaphium Magdaleneae Wrzesińska] k. 402v.
  • 742. "Petro Tomicio episcopo cracoviensi Regni vicecancellario, avunculo incomparabili Cricius archiepiscopus gnesnensis nepos amari doloris plenus posuit k. 403.
  • 743. "[Andreas Cricius?], Epitaphium [Petri Tomicii] k. 403-403v.
  • 744. "Elegia in obitum reverendissimi patris domini Petri Tomiczki episcopi Cracoviensis Regni vicecancellarii per Stanislaum Hosium k. 403-404v.
  • 745. "[Anonimus, epitaphium Petri Tomicii] k. 404v.
  • 746. "Elegia reverendissimi domini Joannis [Magni] archiepiscopi Upsallensis in funere reverendissimi domini Petri Tomicii episcopi Cracoviensis k. 404v-405v.
  • 747. "[Wolfgang Droschke], Epitaphium reverendissimi domini Petri Tomicii episcopi Cracoviensis Regni Poloniae vicecancellarii k. 405v-406.
  • 748. "Aliud [epitaphium Tomicii] eiusdem Volffgangi k. 406-406v.
  • 749. "[Anonimus, Epitaphium Petri Tomicii] k. 406v.
  • 750. "[Joannes Dantiscus], Epitaphium eiusdem reverendissimi Petri de Tomice episcopi Cracoviensis R[egni] P[oloniae] vicecancellarii qui mortuus Cracoviae 20 octobris 1535. Vixit anni 67° k. 406v.
  • 751. "[Joannes Dantiscus], Aliud [epitaphium Petri Tomicii] k. 407.
  • 752. "[Joannes Dantiscus, Tabella Petri Tomicii] k. 407.
  • 753. "Aliud epitaphium eiusdem Petri Tomicii episcopi per Valentinum Polidamum k. 407v.
  • 754. "Aliud [epitaphium Petri Tomicii] per Franciscum Revexlatum k. 407v.
  • 755. Andreas Cricius, In vitam reverendi in Christo patris domini Petri Tomiczki episcopi Cracoviensis Regni Poloniae vicecancellarii k. 408.
  • 756. Andreas Cricius, In eodem sacello sancti Thome Cantuariensis in pariete scriptum maiusculis literis superne k. 408v.
  • 757. Andreas Cricius, In marmoreo sepulcro exculptum k. 308v.
  • 758. "[Stephanus Brodericus], Ad reverendissimum dominum Petrum Tomicium episcopum Cracoviensem Regni Poloniae vicecancellarium k. 409.
  • 759. "Andreas Cricius archiepiscopus Gnesnensis ad Desiderium Erasmum Rotherodamum k. 410.
  • 760. "[Joannes Secundus[, Jocus k. 410v.
  • 761. "[Andreas Cricius?], De quodam uxorem sibi nimis exacte eligente. Questio k. 410v.
  • 762. Andreas Cricius, In Christopherum de Ssidlowec castellanum et capitaneum Cracoviensem Regni Poloniae cancellarium k. 410v-411.
  • 763. Andreas Cricius, Ad Christ[ophor]um k. 411.
  • 764. Andreas Cricius, Aliud [de Christophoro Szydłowiecki] k. 411.
  • 765. Andreas Cricius, Ad sanctum Michaelem Archangelum cuius in arce Cracoviensi templum est k. 411.
  • 766. Andreas Cricius, In insignis eiusdem Ssidlovicii k. 411.
  • 767. Andreas Cricius, Aliud [de eodem insignis] k. 411v.
  • 768. Andreas Cricius, Philomela et rana k. 411v.
  • 769. Anonimus, Pophetia k. 411v.
  • 770. Andreas Cricius, Quidam de seipso Aule deditus k. 411v.
  • 771. Andreas Cricius, Aula fallax k. 411v.
  • 772. Anonimus, Quidam ad seipsum ob longam in aula moram k. 412.
  • 773. Anonimus, Epitaphium [Casparis] Veigell k. 412.
  • 774. Clemens Janitius, Ad quendam k. 412.
  • 775. Clemens Janitius, In tumulo Thome Rosznowski canonici Cracoviensis k. 412.
  • 776. Clemens Janitius, In mortem Georgii fidicinis regii k. 412.
  • 777. Clemens Janitius, Epitaphium Andree Chwalczewski Patavii k. 412v.
  • 778. Clemens Janitius, Epitaphium uxoris Nicolai Zitti k. 412v.
  • 779. Clemens Janitius, Epitaphium Christofori biskupski k. 412v.
  • 780. Clemens Janitius, Epitaphium Joannis Cimermani consulis Cracoviensi k. 412v.
  • 781. Clemens Janitius, Ad Joannem Antoninum medicum k. 412v.
  • 782. Clemens Janitius, Epitaphium Antonini medici k. 412v.
  • 783. Clemens Janitius, Epitaphium Alexandri Orzechowski k. 413.
  • 784. Clemens Janitius, Epitaphium Catarinae Petri Vedelicii medici coniugis k. 413.
  • 785. Clemens Janitius, Epitaphium Georgii Semsey Hungarii k. 413.
  • 786. Clemens Janitius, Epitaphium parentum Stanislai Aquilae militis Hierosilimitani k. 413.
  • 787. Clemens Janitius, Aliud [eorem] k. 413.
  • 788. Clemens Janitius, Epitaphium Floriani Ungleri k. 413v.
  • 789. Epitaphium Clemens Janicius fecit ipse sibi k. 413v.
  • 790. Clemens Janitius, Pulex Isabelle regine Polonie virginis k. 413v.
  • 791. Clemens Janitius, Innocentia k. 413v.
  • 792. Epitaphium Janicius Clemens fecit ipse sibi. Umbra Janicii ad lectorem k. 413v.
  • 793. Andreas Cricius, In mortem subitam Stanislai Pileczki capitanei Sanocensis aulici regii k. 414.
  • 794. Anonimus, Epitaphium cohortans ad virtutes k. 414.
  • 795. Andreas Cricius, Epitaphium doctoris Petri de Cracovia suffragei plocensis k. 414.
  • 796. Andreas Cricius, Epitaphium Casparis Maciegewski [!] militis k. 414v.
  • 797. Andreas Cricius, Aliud [epitaphium Casparis Maciejewski] k. 414v.
  • 797. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 196.
  • 798. Andreas Cricius, Epitaphium Galli [Dalmatae - skreśl.] canonici Cracoviensis k. 414v.
  • 799. "[Andreas Cricius?], Epitaphium Rafaelis de Leszno episcopi Plocensis k. 414v.
  • 800. Andreas Cricius, Epitaphium poetae mortui k. 414v.
  • 801. Anonimus, De fortune varietate k. 415. Qui laqueum collo nectebat reperit aurum [4 v.]
  • 802. Anonimus, De eodem k. 415. Thesauro invento qui limina mortis inibat [4 v.]
  • 803. Anonimus, Epigramma Pulicis poete antiqui k. 415. Cum mea me genetrix gravida gestaret in alvo [10 v.]
  • 804. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium vetule k. 415.
  • 805. "[Andreas Cricius?], Epitaphium devoti patris cuiusdam Czopek k. 415v.
  • 806. "[Martinus Cromer], Epitaphium Christophori Chodkovicz Lituani k. 415v.
  • 807. Clemens Janitius, In imaginem Crucifixi quam quidam in patris sui tumulo erexit k. 416.
  • 808. Clemens Janitius, In imagines Christi in lapide sedentis k. 416.
  • 809. Clemens Janitius, In iamginem dextri latronis k. 416.
  • 810. Clemens Janitius, In imaginem Zachei k. 416.
  • 811. Clemens Janitius, In imaginem Mathei evangeliste k. 416.
  • 812. Clemens Janitius, In imaginem Petri apostoli k. 416v.
  • 813. Clemens Janitius, In imaginem Pauli apostoli k. 416v.
  • 814. Clemens Janitius, In imaginem Marie Magdalene k. 416v.
  • 815. Clemens Janitius, In imaginem Longini militis k. 416v.
  • 816. Andreas Cricius, De testamento Maczkonis morionis k. 416v.
  • 817. "[Titus Claunius Faustus?], Maritus uxori [Luciae Glaphirae] k. 416v.
  • 818. "[Julius Catilius?], Maritus eternali [Aemiliae] coniugis somno k. 416v. Julius Catilius Emilie coniugi incomparabili, dulcissime, pientissime, castissime somnio eternali.
  • 819. Anonimus, In via Flamina supra fontem k. 417.
  • 820. Anonimus, Fontana restaurata k. 417.
  • 821. Anonimus, In capella in qua s. Petrus iacet edictum k. 417. Sedere in his subsellis nemo audeat [3 v.]
  • 822. Anonimus, Maritus k. 417.
  • 823. Anonimus, Epitaphium femine [Clodiae M. L. Secundae] k. 417.
  • 824. "[Ameripus Enodius Germanus?], WAmans amanti posuit k. 417.
  • 825. "[Anonimus, Epitaphium coniugis] k. 417. Coniugi cate, bone, pie, dulci, chare, amantissime, desideratissime.
  • 826. Anonimus, Epitaphium [Zoe] k. 417.
  • 827. "[Anonimus, Epitaphium Juliae Helpidis] k. 417.
  • 828. "[Anonimus, Tabula Jacobi Paradini] in templo ad s. Jacobum Hispanorum Romae k. 417v.
  • 829. Anonimus, Epitaphium Monice matris s. Augustini in aede s. Augustini k. 417v.
  • 830. In tumulo divi Hieronimi ad s. Mariam Maiorem k. 417v.
  • 831. Anonimus, De Sixto [IV] papa sub armis eius k. 418. Hic dominus mundi est animarum pastor ovilis [6 v.]
  • 832. Anonimus, In palatio cardinalis Senensis [Joannis Piccolomini?] k. 418. Me pia cardinei reparavit cura Senensis Orbavitque sua nobilitate locum.
  • 833. Anonimus, Supra ianuam Porciae domus k. 418.
  • 834. "[Anonimus, Epitaphium Francisci Salviati] archiepiscopi Pisani ob proditionem suspensi ex Capitolio Florentiae k. 418. Fallere qui volui patriam Medicamque cohortam [6 v.]
  • 835. "[Anonimus. Epitaphium] Jacobi de Passis, cuius cadaver ob perfidie scelus vetustum per papam effosum et in Tyberim proiectum fuit k. 418. Quem decuit scaro scelerum gravitate rpelli [4 v.]
  • 836. Anonimus, Rome promoti Almani tempore Sixti [IV] pape gratose k. 418. Hic non cantat sed ululat, non legi sed [4 v.]
  • 837. Anonimus, Epitaphium uxoris Boetii k. 418v.
  • 838. Anonimus, Epitaphium Magni Alexandri regis k. 418v. En ego qui totum mundum certamine vici [16 v.]
  • 839. Anonimus, Epitaphium Machometi [Muhammedi II] imperatoris Turcarum Constantinopoli in tumulo graece incisum k. 418v-419. Qui vici innumeros populos, tot regna, tot urbes [18 v.]
  • 840. Anonimus, Epitaphium Ruperti Malateste capitanei exercituum peritissimi k. 419. Armorum fulmen iacet hic Malatesta Robertus [8 v.]
  • 841. Anonimus, Epitaphium Romae in sepulchro k. 419. Hic patris Anselmi parvus tenet ossa lapillus Fama implet mundum spiritus ipse polum.
  • 842. "[Anonimus. Epitaphium] Bellae k. 419. Prestantis forme fueram docteque Minervae Chara fui, claudens terno de lustro diem.
  • 843. "[Anonimus, Epitaphium] Uxor a marito occisa k. 419v.
  • 844. Anonimus, In oratorio extra urbem factum k. 419v.
  • 845. Anonimus, Epitaphium Euripidis tragici k. 419v.
  • 846. Anonimus, Epitaphium medici [Joannis] Longeni k. 419v. Claudit Arminem, lector, brevis urna Joannem [4 v.]
  • 847. "[Anonimus, Joannis Ursini] epitaphium in capella regis Gallie k. 419v-420.
  • 848. Anonimus, Epitaphium k. 420 Quando ego pro partia, pro qua Maiestate repressi [6 v.]
  • 849. Anonimus, Epitaphium morientis k. 420. Si quid habent Manes penarum pergo videre [3 v.]
  • 850. Anonimus, Epitaphium [Caroli de Lannoy] viceregis Neapolitani k. 420. Hic iacet in tumba consumptus febre profunda [21 v.]
  • 851. Anonimus, Epitaphium uxoris a marito occise Tarvisii k. 420v. Tarvisium quicunque petis non cognitus hospes [16 v.]
  • 852. Anonimus, In Aventino in columna k. 420v.
  • 853. "[Anonimus, Inscriptio] k. 420v.
  • 854. "[Anonimus, Epitaphium] Romae in sepulcro k. 420v.
  • 855. "[Anonimus, Inscriptio] in aedibus dominorum Porcarum k. 420v.
  • 856. "[Anonimus, Inscriptio] k. 420v.
  • 857. "[Anonimus, Inscriptio Sibillae] k. 421.
  • 858. Anonimus, In sepulchum [!] in quo duo iuvenes sunt sculpti k. 421.
  • 859. "[Anonimus, Epitaphium] Brixiae [positum] k. 421.
  • 860. "[Anonimus, Epitaphium] intra moenia inter Portam Latinam et Appiam k. 421.
  • 861. "[Joannes Jovianus Pontanus], Neapoli in sepulchro [Petri Compatris] k. 421.
  • 862. "[Joannes Jovianus Pontanus], epitaphium suum Neapoli k. 421.
  • 863. "[M. Posthumus?, Inscriptio] in Aragonia k. 421v.
  • 864. "[Anonimus, Epitaphium] Comi ad s. Fidelem martirem k. 421v.
  • 865. "[Anonimus, Epitaphium Anniae Agathonices] Comi ad s. Laurentium k. 421v.
  • 866. Anonimus, Epitaphium [Annae] Germane faemine citaristrie k. 421v. Perlege quisque ades Germanis incola terris [12 v.]
  • 867. "Ex [M. Valerii] Marciali, Epitaphium Glauciae k. 422.
  • 868. "[M. Valerius Martialis, Fragmentum epigrammati] k. 422.
  • 869. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Pantagati k. 422.
  • 870. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Fusci k. 422.
  • 871. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium patris Hetrusci k. 422.
  • 872. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Urbici pueri k. 422.
  • 873. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Latini k. 422v.
  • 874. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Herotionis k. 422v.
  • 875. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium nobilis matronae k. 422v.
  • 876. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Paridis k. 422v.
  • 877. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Caneces k. 423.
  • 878. "[M. Valerius Martialis], Epitaphium Philenis k. 423.
  • 879."[Joannes Ocieski?, Epitaphium fliae Annae] k. 423v.
  • 880. "Epitaphium Mori Angli, quod unacum sepulchro vivens ipse sibi posuit et suis k. 423v. Chara [!] Thome iacet hic Joanna uxorcula Mori [12 v.]
  • 881. "Bonae reginae Poloniae Andreas Cricius archiepiscopus gnesnensis, Pułtusk 3 XI 1535 k. 424.
  • 882. "Sigismundo regi [popr. z: Sigismundus rex] Poloniae Andreas Cricius aechiepiscopus gnesnensis, Warszawa 1 III 1536 k. 424v-426.
  • 883. "Bonae reginae Poloniae Andreas Cricius archiepiscopus gnesnensis, Warszawa 8 III 1536 k. 426v-427.
  • 884. "Andreas Cricius archiepiscopus Bonae reginae Poloniae, Łowicz 14 VIII 1536 k. 427-428.
  • 882. Intercyza księżniczki Anny mazowieckiej ze Stanisławem Sprowskim, woj. podolskim.
  • 883. O ślubie księżniczki Anny; o gromadzeniu materiałów Tomickiego.
  • 884. Sprawy mazowieckie.
 • Proweniencja:
  • Górski Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1522)
  • Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna z Ocieszyna 16 w.
  • Karakalla (cesarz rzymski ; 186-217)
  • Koriolan, Gnejusz Marcjusz
  • Koriolan, Wolumnia żona Gnejusza
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Liwiusz (59 p.n.e-17)
  • Ludwik Węgierski (król Węgier i Polski ; 1326-1382)
  • Luter, Marcin (1483-1546)
  • Maciej I (król Węgier ; 1443-1490)
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Maćko błazen 16 w.
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Mancinnus Lucius Laureus Rzymianin
  • Marcjalis (ca 40-140)
  • Marek Manliusz Kapitolinus (?-384 p.n.e.)
  • Maria (Matka Jezusa Chrystusa)
  • Maria Magdalena św.
  • Mateusz Ewangelista św.
  • Mehmed II (sułtan turecki ; 1432-1481)
  • Menophilus
  • Mentebona, Jakub 16 w.
  • Milvia Małgorzata
  • Mirica, Jan pisarz miejski, rajca krakowski
  • Monika (św. ; (ca 332-387)
  • Moschis, Sempronia
  • Newiusz (ca 264-201 p.n.e.)
  • Ocieska, Anna córka Jana, kanclerza wielkiego koronnego
  • Pakuwiusz (ca 220-ca 131 p.n.e.)
  • Palateina, Aulus
  • Pamphili, Atimetus
  • Pantagatus
  • Paradinus, Jacobus
  • Paweł III (papież ; 1468-1549)
  • Paweł Apostoł (św. ; ca 8-ca 67)
  • Philenus
  • Piotr Apostoł (św. ; ?-ca 64)
  • Pontius, Titus
  • Popilla, Felicula
  • Porcarii (rodzina)
  • Porcilla Julia
  • Portius, Bernardinus
  • Posthumus, M.
  • Probina
  • Pulex
  • Sandra, Lidia
  • Scarampa, Rinaldo
  • Sconus, Lucius
  • Serverus biskup
  • Stanisław (św. ; ca 1030-1079)
  • Stefan IV Młody (hospodar mołdawski ; 1504-1527)
  • Sykstus IV (papież ; 1414-1484)
  • Tirvesius, Joannes 16 w.
  • Tomasz Kantuareński św.
  • Vibius, Caius 16 w.
  • Wawrzyniec Diakon (św. ; 230-258)
  • Witold (wielki książę litewski ; ok. 1352-1430)
  • Władysław II Jagiełło (król Polski ; ca 1351-1434)
  • Zofia Holszańska (królowa Polski ; ca 1405-1461)
  • Literatura polska 16 w.
  • Poezja polsko-łacińska 16 w.
  • Listy łacińskie 16 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 16 w.
  • Dyplomacja 16 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 16 w.
  • Tarvisio (Włochy) 16 w.
 • Uwagi:
  • Kodeks dzieli się na dwie wyraźne części - pierwsza obejmuje korespondencję Krzyckiego, druga stanowi blok wierszy.
  • Większość listów (211 z 271) to listy Krzyckiego do jego wuja, pkancl. Piotra Tomickiego.
  • 58. Dopisek o Bonerze nie drukowany. Na marginesie nota Górskiego (?) rozwiązująca pseudonim Hydra: "Jo. Łaski archiepiscopus intelligit"; w interlinii rozwiązanie nazwiska osób omawianych - K. Szydłowiecki, Jan Łaski młodszy.
  • 64. Na k. 56 nota: "Erat tune dominus Thomiczk in Posnania".
  • 65. Jako nadawca listu podany Jan Zambocki. Tekst listu dopisany. Na k. 57 dopisany list bez daty (Acta Tomiciana. T. 6., nr 239) z notą: "est infra folio 68"; por. poz. 79.
  • 71. W rkpsie data: "7 Junii" popr. ołówkiem na : "7 Julii".
  • 75. Glosą interlinearną rozwiązany pseudonim Ardelio: "Laski archiepiscopus".
  • 75. W tekst listu włączone epitafium dla Jana Lubrańskiego. Z listu wynika, że autorem epitafium był Andrzej Krzycki.
  • 100. Autograf Krzyckiego, podpis: "servitor Plocensis", adres: "Reverendissimo meo domino Cracoviensi et vicecancellario Regni".
  • 101. c. Wpisany tylko pierwszy dwuwiersz; z boku nota rubro: "vide infra fol. 292"; por. poz. 396; dwuwiersz dopisany.
  • 105. W rkpsie data: "XXVII Junii" popr. ołówkiem na: "Julii".
  • 108. Na k. 90 nota: "dominus Tomiczki tunc fuit in praediis episcopatus Cracoviensis".
  • 171. Na marginesie k. 142 nota: "Germanicos milites intelligit quorum X milia ad stipendium Ioannis regis Waleczk Bohemus et Augustinus Polonus conduxerant: Sed hii milites retenti: aut prohibiti sunt exire ex Germania. Dominus Laski et rex Joannes culpam in dominum Tomiczki coniciebant: vide id libro [... wiersz tekstu obcięty]". Na k. 142v dopisane wiersze "Cymba" z notą: "est supra" oraz "Corbita eam spernit z notą: "supra".
  • 173. W tytule skreśl.: "Andreas Cricius in Corbitam", na marginesie "Corbita sese laudat" - inną ręką.
  • 174. W tytule skreśl.: "F. Chi. Gallus" i dopisane: "In Corbitam Cricium" oraz: "Navis [Corbita - skreśl.] eam vituperat".
  • 187. W rksie data: "1529" wskutek odmiennego rozpoczynania roku kalendarzowego (a nativitate).
  • 188. W rksie data: "1529" wskutek odmiennego rozpoczynania roku kalendarzowego (a nativitate).
  • 195. Na marginesie nota: "Contentio hec fuit cum Andrea de Tanczin palatino Cracoviensi pro falsificatis literis super bonis hereditariis".
  • 202. W rkpsie data: "VI Septembris".
  • 203. W rkpsie data: "die s. Stanislai".
  • 214. W rkpsie brak przypisku do listu.
  • 220. Pierwotny nagłówek listu "Andreas Cricius Crasso Briareo i[d est] Laurentio Medzielski episcopo Camenecensi" przekreśl. na początku i dodana nota: "aliquis ex familia [... obcięte] dictante eodem Cricio rescripsit". Tekst dopisany na k. dołączonych.
  • 227. W rkpsie brak dołączonych napisów na nagrobek Tomickiego.
  • 231. W rkpsie opuszczony podpis, gdzie prócz Krzyckiego podani jako nadawcy Feliks Srzeński woj. płocki, Jerzy Konopacki woj. pomorski, Mikołaj Działyński kaszt. chełmiński.
  • 259. W nagłówku Krzycki określony jako "episcopus Plocensis".
  • 267 b. W tekście (k. 230v) wiersz Krzyckiego "In ordinem militum Cruciferorum" (druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 105).
  • 130. Na k. 112 nota: "Cricius sub nomine Laurentii respondit".
  • 135. Podpis listu: "humilis servitor Premisliensis" przekreśl. (przez Górskiego?). W rkpsie data: "1525".
  • 136. Na k. 117a przekreśl. dopisany list Krzyckiego do Tomickiego z notatką: "infra"; por. poz. 140.
  • 144. Pod tekstem wpisana data: "1525".
  • 148. Na marginesie k. 125v nota, częściowa obcięta przy oprawie: "Archiepiscopus volebat ut Cricius [re]signaret episcopatum Plocensem [Jo]anni Laski preposito et loco [hui]us acciperet codajutoriam archiepiscopatus Gnesnensis".
  • 149. Na marginesie nota: "Joannes rex [Hungariae] fuit in Tarnow".
  • 153. N amarginesie k. 130 nota: "est infra".
  • 163. Na marginesie k. 137 nota: "De Turcorum adventu et de Jiannis regis per illos restitucione regni".
  • 168. Na marginesie nota: "est infra".
  • 169. Na marginesie nota: "est infra".
  • 170. Na marginesie k. 140v nota: "infra".
  • 271 m. Na marginesie dopisek: "Contra Joannem Zamboczki".
  • 272. Nota przekreślona: "Dicavit Cricius versus suos domino Petro Tomicio episcopo cracoviensi Regni vicecancellario avunculo suo". Tekst dopisany inną ręką.
  • 279. Z pierwotnego tytułu: "Ad sanctam Annam pro Smolikowski" skreśl.: "pro". Nad tytułem nota: "In templo s. Anne Cracoviae in tabella" oraz "[Divae Anne - skreśl.] pro parta illius auspiciis duelli victoria. Nicolaus Smolikowski aulicus regius".
  • 290. Na marginesie nota: "Non Cricianum".
  • 297. Nota: "repertum anno domini 1547".
  • 301. Przy wierszu nota: "Cl. Janitii".
  • 338. Na marginesie nota: "In Joannem Gorski de Myloslaw archidiaconum Posnaniensem, regium secretarium, hominem longum, pinguem, qui mons non homo vocabatur. Fuit is homo cerebri".
  • 343. Na marginesie nota: "Contra Zachariam episcopum gardiensem, qui legatus a papa ad componendum bellum prutenicum venerat, munus suae legationis perfide egit. Is multas gratias, multa indulta vigore suae legationis dabat, cum tamen a papa facultatem tam amplam non haberet, multos clericos circumvenit, pecunia multa pro chartis et bullis cillegit, Romam post veniens partem pecuniae papae dedit. Omnia errata impune abiuraverunt. Hunc Zachariam, frater suus germanus, cum servitoribus eiusdem Italis, voluit interficere nisinostrate opem ferentes eum servassent. Id factum est Vilnae in domo Meli civis etc."
  • 344. Niżej nota: "Is Zacharias agens in Torunio penes regem, tempore belli prutenici, anno domini 1520, simulacrum Lutheri heretici ex tela et stramine factum, cum libellis eiusdem Lutheri cremare in publico reperet. Quod factum iuventus deridens iactu lapidum et telorum legatum propulerunt et fugere ad hospitium suum coegerunt".
  • 345. Niżej objaśnienie: "pontifex Romanus Leo X".
  • 350. Na marginesie nota: "Hoc carmen su[um?] esse debet positum in illo, ubi est Deploratio mortis regine Barbare, vide id supra fo[lio] 33[5]. O mea que festos".
  • 355. Nota na marginesie: "De Joanne episcopo Vilnensi quem Sigismundus rex ex Catarina concubina genuerat".
  • 359. Na marginesie nota: "vide hec li[bro] de bello prutenico f[... obcięte] Anno 1520".
  • 362. Na marginesie nota: "De domino [Stanislao] Tarlone secretario".
  • 364. Pod tytułem nota: "Cozienice villa ad ripam Visle".
  • 365. Na marginesie: "In Joannem Gorski de Myloslaw archidiaconum et officialem Posnaniensem, qui existens officialem domum sibi ex muro fabricavit".
  • 386. Poniżej nota: "Degebat tunc etiam iedem Tarlo in parva domuncula in arce Cracoviensi penes ianuam arcis".
  • 387. Na marginesie dopiski: (rubro) "In Joannem Gorski de Mÿloslaw" oraz "In Tarlonem" z klamrą obejmującą następny wiersz.
  • 390. Na marginesie nota: "In dominum Tarlonem secretarium".
  • 392 a. Niżej nota: "Post haec carmina sequentia verso folio immediate legenda carmen de casu ridiculo quodam praesulis ex alta etc".
  • 393. Pod tytułem nota: "Id factum erat Gdani rege de pretorio prima luce spectante in hospicio Joannis Latalski episcopi Posnaniensis".
  • 398. Pod tekstem nota: "Contrario sensu hec interpretes sic versus sensus erit".
  • 399. Na marginesie nota: "De Erasmo episcopo Plocensi"; w czwartym wierszu poprawka: "Hic qui regis agens potentis Romae".
  • 402. Na marginesie nota: "In Catrinam de Telnicz uxorem olim Andree Coscieleczki tesaurarii regni".
  • 403. Na marginesie nota: "In Joannem Zamboczki".
  • 406. Na marginesie nota: "De Bona Sphortia Itala regina Poloniae que pro insigni domus sue draconem habuit".
  • 409. Na marginesie nota: "Patruus plumbam fodiebat, nepos astrologus".
  • 500. Na marginesie nota: "Andree Patricii".
  • 510. Na marginesie nota: "Cricius".
  • 511. Na marginesach k. 318v rozszyfrowane nazwiska osób wspomnianych w wierszu.
  • 515. Niżej wycięty drzeworyt z herbami Zygmunta Starego i Barbary Zapolyi oraz małym herbem Krakowa.
  • 525. Niżej dopisane: "Hic ponatur carmen ad Christophorum Schidlowieczki scriptum quod incipit: Magne senatorum princeps: supra folio 285".
  • 450. Niżej dopisany ręką 17-wieczną dwuwiersz z "Metamorfoz" Owidiusza (I 85-86).
  • 481. Na marginesie dopisano: "Dantiscus lusit".
  • 483. Na marginesie nota: "Cricius lusit".
  • 531. Na marginesach rozszyfrowanie osób.
  • 540. Tekst dopisany ręką komentującego wraz z komentarzem: "Lydia puella iecit ex fenestra nivem manu compressam in quendam scolarem, cuius amore flagrare cepit".
  • 541. Tekst dopisany z komentarzem: "Idem scolaris invitavit Lydiam ad hortum que promisit se venturam si Cricius cum lyra illic adesset, quem postea amavit".
  • 559. Przy tytule rozwiązane rubro: "Christophori de Schidlowecz".
  • 561. Na marginesie dopisek: "non sculpta". Niżej napis fundacyjny: "Deo optimo maximo. Sacellum hoc, sibi vero monumentum divus Sigismundus rex construi fecit. Deo imprimis, cineri dehinc suo, Sigismundus condidit. MDXX".
  • 584. Niżej dopisane rubro: "Est allusio ad Luteranam impietatem, qui sanctos et imagines e suis templis eiecerunt".
  • 587. Niżej dopisane: "Sensus - Anno domini 1526 cum rex Poloniae Sigismundus primus venit (przed tym skreśl.: iret) in Prussiam ad puniendos hereticos Luteranos cives Gdanenses, qui per seditionem in eadem civitate Gdanensi magistrum eiecerunt, ecclesias spoliarunt, sacerdotes expulerunt, et heresim nefandam illuc induxerunt, Vistula flumen ex Regno in Prussiam defluens, perruptis aggeribus, aliorsum se a Gdano averteret et villas in Ilawa Gdanensium submerserat".
  • 591. Niżej rysunek herbu Leliwa.
  • 599. Pod tytułem dopiek:"Factum id fuit anno 1536 mox post susceptionem eius ad episcopatum Cracoviensem. Cracoviae id accidit". Tekst dopisany.
  • 602. Niżej nota: "Ad clarius intelligendum hunc et sequentem dialogum vide annotationem in eosdem dialogos, infra folio 373 penes tale signum [kółko przkreślone równoramiennym krzyżem] et annotatio illa hic reponenda est media inter hos duos dialogos".
  • 604. Przy tytule nota: "pens tale signum [kółko przkreślone równoramiennym krzyżem]".
  • 618. Niżej notatka: "Obiit die V Junii 1517".
  • 637. Niżej notki: "obiit proma septembris 1527" oraz "Aliud [epitaphium] eiusdem" z incipitem "Splendida quem tulerat" oraz rysunkiem tarczy herbowej - całość przekreśl.
  • 641. Niżej napis: "Anno domini 1525 kalendas Julii positum Petro Kmyte de Wissnicze Scepusiensi, Premisliensi et Colensi capitaneo ac curie regie marscalco inclzte huius domus superstite illamque feliciter gubernante".
  • 642. Na marginesie nota: "Janitii".
  • 696. Nota: "In capite pontis s. Sixti".
  • 699. Nota rubro: "Epitaphia Romae [skreśl.: in Italia] collecta."
  • 732. Nota rubro: "Si quidquam est quod in hac vita virum teneat, et inter pressuras ac turbines mundi equo persuadeat animo manere, id esse primum reor meditationem et scientiam scripturarum".
  • 733. Wyżej nota rubro: "In ecclesia cathedrali cracoviensi".
  • 651. Pod tytułem dopisane: "Michaeli Wrantii Dalmate adolescentis".
  • 652. Nota pod tytułem: "Jo. Slotkowski 1494".
  • 660. Nota: "In s. Erasmo prope s. Stefanum rotundum".
  • 661. Nota: "In monte Quirinali".
  • 662. Nota: "In colle Quirinalli in tabula marmorea post s. Silvestrum".
  • 665. Nota: "In s. Maria in Aquino".
  • 666. Nota: "In s. Basilio in monte Acceptorum".
  • 671. Nota: "In palatio dominorum de Ursinis apud Campum Florae".
  • 673. Nota: "In domo Maphei Volaterrani".
  • 678. Nota: "In palatio archiepiscopi Senensis".
  • 679. Nota: "In quadam domo prope aedem s. Jacobi".
  • 736. Na marginesie nota: "Lazarus Bonamicus fecit".
  • 737. Na marginesie nota: "Anianus Gallus fecit".
  • 738. Na marginesie nota: "Hosius fecit".
  • 741. Nota: "Seżulta Cracoviae in aede divi Francisci in cuius sepulcro incisun est maiusculis literis".
  • 747. Przy tytule nota: "Volfgangus Drossius Slesius fecit".
  • 755. Pod tytułem nota: "Andreas Cricius archiepiscopus Gnesnensis".
  • 758. Pod tytułem nota: "Stephani Broderici episcopi Sirmiensis carmen"
  • 758. Na marginesie dopisane: "Hic relinquens Hungariam, vitans bella inter Ferdinandum et Joannem reges gesta, in Polonia aliquando commoratus est, quem cum tota familia dominus Tomiczki fovebat, alebat et vitae necessaria ei suppeditabat. Is postea ad Hungariam reversus, adducta regi suo Joanni sponsa Isabe[lla] paulo ante mortem Joannis regis est mortuus in Hungaria. Doctus, spaciens et integerrimus hic vir erat".
  • 767. Niżej nota: "Hic Ssidlovicius existens capitaneus Cracoviensis habitabat in arce Cracoviensi uti etiam est templum s. Michaelis. Cricius invisam eius potentiam indignatus ad s. Michaelem loquitur".
  • 774. Przy tytule nota: "Janitii".
  • 775. Przy tytule nota: "Janitii".
  • 779. Przy tytule nota: "Janitii".
  • 781. Przy tytule nota: "Janitii".
  • 788. Nad tekstem przekreśl.: "hic iacet".
  • 793. Na marginesie nota: "qui lapsu equi cervicem fregit".
  • 839. Nota: "Obiit 58 aetatis sue anno, nonas may, regnavit 32, natus patri successit habens 24 annos".
 • Opracowania:
  • 51. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 254. 51. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 253-254. 50. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 407. 49. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 401. 48. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 400. 47. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 389 z datą: "16 III" 46. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 386. 45. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 385 jako dopisek do listu z 10 marca 1521, por. list z 23 IV 1521. 44. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 391. 43. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 390. 42. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 388. 41. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 387. 40. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 385. W rkpsie brak dopisku do listu. 39. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 402. 38. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 403. 37. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 392. 36. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 384. 35. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 383 w innej red., z datą: "18 II 1521". 34. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 381. 33. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 328. W druku tekst listu błędnie złączony z listem z 23 I 1521; por. poz. 31. 32. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 380. 31. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 378. 30. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 376. 29. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 373. 28. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 371. 27. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 372 z datą: dominica 7 januarii. 26. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 370. 25. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 225. 24. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 273. 23. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 224. 22. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 223. 21. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 258. 20. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 242. 19. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 377 ze zmianami. 18. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 164. 17. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 155. 16. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 154. 15. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 153. 14. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 153. 13. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 151. 12. Druk: pierwsza część listu Acta Tomiciana. T. 5., nr 156, druga Acta Tomiciana. T. 5., nr 243. 11. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 366. 10. Druk: Acta Tomiciana. T. 2., nr 370. 7. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 28. 6. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 17. 5. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 16. 3. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 13. 2. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 12. 1. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. XXXVII-XL.
  • 110. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 69. 109. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 67. 108. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 68. 107. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 63. 106. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 76. 105. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 75. 103. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 1, nr 152. 102. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 6. 101. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 89-98. 101. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 175. 101. Kraków, H. Wietor 1522; Poznań 1606. 99. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 26. 98. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 25. 97. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 32. 95. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 153. 94. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 91. 93. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 90. 92. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 89. 91. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 88. 90. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 87. 89. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 86. 87. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 302. 86. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 71. 85. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 62. 84. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 59. 83. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 58. 82. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 56. 81. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 55. 80. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 52. 79. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 239. 78. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 48. 77. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 46. 76. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 47. 75. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 45. [...] Petro [Tomicio Cricius ...], 41. 73. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 42. 72. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 38. 71. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 37. 70. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 28. 69. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 28. 68. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 27. 67. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 288. 66. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 268. 65. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 283. 64. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 265. 63. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 263. 62. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 257. 61. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 264. 60. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 255. 59. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 248. 58. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 253. 57. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 249. 56. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 287. 55. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 220. 54. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 220 - altera scheda. 53. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 220 - tercia scheda.
  • 223. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 325. 222. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 279. 221. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 154. 219. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 151. 218. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 101. 217. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 88. 216. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 87. 215. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 80. 214. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 110. 213. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 54. 212. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 53. 211. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 368. 211. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 258. 210. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 405. 209. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 43. 208. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 34. 207. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 363. 206. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 348. 205. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 320. 204. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 304. 203. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 127. 202. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 287. 201. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 275. 200. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 259. 199 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 8. 199 b. Druk: A. Cricius: Oratio. Kraków 1530 k. A1v-AIV. 199 a. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 87-88. 199 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 9. 199 a. Druk: A. Cricius: Oratio. Kraków 1530 k. A1. 198. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 404. 197. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 226. 196. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 198. 194. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 197. 193. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 172. W rkpsie brak dopisku do listu. 192. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 402, 403. 191. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 129 - w nieco innej redakcji. 190. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 124. 189. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 432 - por. Acta Tomiciana. T. 10, nr 433. 188. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 475. 187. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 474. 186. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 466. 185. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 470. 184. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 455. 183. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 451. 182. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 43. 181. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 431. 180. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 431. 179. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 159. 178. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. VIII. Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. VII. 176. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. X. 175. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. IV. 175. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 157, przyp. 1 (fragmenty). 174. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158. 173. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158. 171. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 387.
  • 270. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 226. 269. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 225. 267 b. Druk: Kraków H. Wietor 1525. 267 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 33. 267 a. Druk: Kraków H. Wietor 1525. 267 a. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzeski. T. 1. Cracoviae 1879, s. CXXXVI. 267 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 33. 266. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 132. 264. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 423. 263. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 412. 260. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 399. 258. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 432. 256. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 658. 255. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 632. 254. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 594. 253. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 434. 252. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 403. 251. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 327. 250. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 428. 249. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 516. 248. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 463. 247. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 455. 246. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 269. 245. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 228. 244. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 111. 243. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 48. 242. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 68. 241. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 69. 240. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 49. 239. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 47. 238. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 527. 237. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 510. 236. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 469. 235. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 384. 234. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 329. 233. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 305. 232. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 264. 231. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 257. 230. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 183. 228. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 194. 227. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 242. 226. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 332. 225. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 329. 224. Druk: M. Sokołowski: Stosunek A. Krzyckiego do sztuk. [w:] "Sprawozdania Komisji Historii Sztuki", 4:1889, s. II. 224. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 326.
  • 170. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158-159. 169. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 157. 168. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 156. 167. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 358. 166. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 356. 165. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 327. 164. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 273. 163. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 293. 162. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 202 z datą 15 IV 1528. 161. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 201. 160. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 79. 159. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 78. 158. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 296. 156. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 143. 155. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 80. 154. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 81. 153. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 272. 152. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 203. 151. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 103. 150. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 155. 149. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 140. 148. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 110. 147. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 257. 146. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 3. 145. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 319. 144. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 300. 143. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 172. 142. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 211. 141. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 181. 140. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 270. 139. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 269. 138. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 268. 137. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 233. 136. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 27. 135. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 214. 134. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 2. 133. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 132. 132. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 158. 131. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 146. 130. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 239. 129. Druk: Acta Tomiciana. T. 9., nr 208. 128. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzeski. T. 1. Cracoviae 1879, nr 1. 127. Druk: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Ed. P. s. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod. T. 6. Oxford 1926, nr 1652. 127. Druk: K. Miaskowski, "Jahrbuch für Philosophie" Paderborn 15: 1900, s. 199-202. 127. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 104. 126. Druk: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Ed. P. s. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod. T. 6. Oxford 1926, nr 1629. 126. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 103. 124. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 132. 123. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 130. 122. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 128. 121. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 1, nr 151. 120. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 131. 117. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 127. 116. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 95. 115. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 74. 114. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 71. 113. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 72. 112. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 72. 111. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 70.
  • 310. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 248. 309. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 242-243. 308. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 248. 307. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 248. 306. Druk: A. Cricius: De affilictione ecclesiae (Kraków H. Wietor 1527 k. Eiiv-Eiii). 306. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 13-14. 305. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 291-296. 305. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 77-78. 304. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 291. 304. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 77. 303. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 56-57. 302. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 57. 301. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 154. 301. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 125. 300. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 216-217. 299. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 216. 298. Druk: L. Schrader: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 7. 297. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 877. 297. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulcrorum. [Wrocław] 1574, ryc. 2. 297. Druk: L. Schrader: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 32 296. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 60. 296. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Insriptiones ... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 262. 295. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 43. 291. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 928. 290. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 248. 289. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 176. 289. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 143. 287. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 19. 286. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 15. 285. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 15. 284. Druk: L. Schrader: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 150. 283. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 15. 282. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 247. 281. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 10. 280. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 9. 279. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 16. 278. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 10. 277. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 9. 276. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 9. 275. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 8. 274. Druk: Acta Tomiciana. T. 6, nr 269. 274. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 5-7. 273. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 4-5. 272. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 3. 271 n. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 101-102 - jako tekst Krzyckiego. 271 m. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 123 - jako wiersz Krzyckiego. 271 l. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 122 - jako dzieło Krzyckiego. 271 d. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 100-101. 271 a. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 99-100. 271. Druk: Kolonia P. Quentell 1524. 271. Druk: Kraków H. Wietor 1524.
  • 356. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 383. 355. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 258. 354. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 288. 354. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 262. 353. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 126. 352. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 217. 351. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. 350. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 61. 349. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. 348. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 129. 347. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 82. 346. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 211. 345. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 149-150. 344. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 149. 343. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 148-149 342. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. 341. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 131. 340. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 383. 340. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. 339. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 383. 339. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 131. 338. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 131. 337. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 62. 336. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 81. 335. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29. 334. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 82. 333. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 81. 332. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 78. 331. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 79. 330. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 249. 329. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. 328. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. 327. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. 326. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 126. 325. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 125. 324. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 125. 323. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 217. 322. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 217. 321. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 215-216. 320. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29. 319. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29. 318. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. 316. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. 315. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 16. 314. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 16. 313. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 209. 312. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 152. 312. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 124. 311. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243.
  • 398. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 157. 398. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 154-155. 397. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 157. 397. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 118-119. 396. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 97. 395. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 219-220. 394. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. 393. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 162-163. 392 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 79. 392 b. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 106-107. 392 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 79. 392 a. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 107-110. 391. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 135. 390. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 140-141. 389. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 130. 388. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 133. 387. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 134. 386. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. 385. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 242. 384. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. 383. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 120. 382. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 220. 381. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 129. 380. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 128. 379. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 129. 378. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 220. 377. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 221. 376. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 219. 375. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 156. 375. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 127-128. 374. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 221. 373. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. 372.Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127 i 222. 371. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. 370. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. 369. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. 368. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 197. 367. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 117. [Andreas Cricius], De evecto per regem noxio quopiam et illi noto k. 287v. 366. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. 365. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 130. 364. Druk: Cricius: Epitalamion... k. 10v (współcześnie) 364. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 79. 363. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127. 362. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 134. 361. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 222. Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 221. 359. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 360. 359. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 103-104. 358. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 156. 358. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 127. 357. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249.
  • 443. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 104. 441. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 226-227. 440. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 170-171. 439. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 170. przyp. 1 w innej redakcji. 438. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 178. 438. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 183. 437. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 183-184. 436. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 172-173. 435. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 173-174. 434. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. 433. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 182. 432. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 175. 431. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 174. 430. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 194. 429. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 195. 428. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 173. 427. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. 426. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 171-172. 425. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 171. 424. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 111. 423. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 188-189. 422. Druk - reprodukcja nagrobku: Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, cz 1. Warszawa 1965, il. 573, 574. 422. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 169. 421. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 170. 420. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 166-167. 419. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 165. 418. Druk: R. Gansiniec: Nagrobek Bolesława Wielkiego. "Przegląd Zachodni" 1951, zesz. 7/8, s. 380-381. 418. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 165. 417. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 251. 416. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 254-256. 415. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 251. 414. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 250-251. 413. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249-250. 412. Wydane współczesne - przy Statutach Jana Łaskiego (Kraków H. Wietor 1524 p. 31) 412. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 82. 411. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 156. 411. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 127. 410. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 252. 409. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127. 408. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 126. 407. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 87. 406. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 87. 405. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 198-199. 404. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 198. 403. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 124-125. 402. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 218. 401. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. 400. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 249-250. 399. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 146-147.
  • 526. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. 526. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 281. 526. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 62. 525. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 60. 524. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 425. 524. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 60. 523. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 423-425. 523. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 57-60. 522. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 196-200. 522. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 42-53. 521. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 202. 521. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 56. 520. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 200-202. 520. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 53-56. 519. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. 519. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 195. 518. Druk: Carmina de memorabili cede... Romae 1515. 518. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. 518. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 195. 518. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 41. 517. Druk: Carmina de memorabili cede... Romae 1515. 517. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. 517. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 191-195. 517. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 36-41. 516. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. 516. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 191. 516. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 36. 515. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 28. 514. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. 514. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 27. 514. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 27. 513. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. 513. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 27. 513. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 27. 512. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. 512. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 26-27. 512. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 27-28. 511. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. 511. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 21-25. 511. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 21-27. 510. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. 510. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 21. 510. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 20. 509. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 172. 509. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 140. 508. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. 508. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 138. 507. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. 507. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 137. 506. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. 506. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 137. 505. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 142. 505. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 116. 504. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 284. 504. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 259. 503. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 1998. 502. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 197. 501. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 195. 501. Druk: K. Morawski: Andrzej Patrycy Nidecki. Kraków 1892, s. 60. 501. Druk: Rubricella ecclesiae Cracoviensis. Cracoviae 1553. 500. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 194. 500. Druk: K. Morawski: Andrzej Patrycy Nidecki. Kraków 1892, s. 60. 500. Druk: Rubricella ecclesiae Cracoviensis. Cracoviae 1552. 499. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. 498. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. 497. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. 496. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 163. 495. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 163.
  • 494. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 162. 493. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 163. 492. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 197. 491. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 138-139. 490. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 201. 489. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 139. 488. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 139. 487. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 139. 486. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 201. 485. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 200. 484. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 200. 483. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 262-264. 482. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 260-262. 481. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 252. 480. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 214-215. 479. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 201-202. 478. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 225. 477. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 214. 476. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 226. 475. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 226. 474. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 225. 473. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 222. 472. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 237. 471. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 241. 470. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 200. 469. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 240-241. 468. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 240. 467. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 240. 466. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 239. 465. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 238-239. 464. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 238. 463. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 237. 462. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 236-237. 461. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 239. 460. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 236. 459. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 235-236. 458. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 235. 457. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 235. 456. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 233-234. 455. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 231-233. 454. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 231. 453. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 230. 452. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 229-230. 451. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 227-229. 450. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 196. 449. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 199. 448. Druk: M. Manilii Astronomicon libri quinque. Heidelbergae 1590. Lib. IV. v. 24-31 k. 12-13. 447. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 199. 446. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 121-122. 445. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 120-121. 444. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 251-252.
  • 570. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 14. 569. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 14. 568. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 12-13. 567. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 11-12. 566. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 17-18. 565. Druk fragmentów: A. Grabowski: Kraków i jego okolice. Kraków 1830, s. 379 564. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 80-81. 563. Druk: Antoni J. [Rolle]: Zameczki podolskie. T. 3. Warszawa 1880, s. 115. 563. Druk: M. Baliński, T. Lipiński: Starożytna Polska. T. 2. Warszawa 1844, s. 1035. 562. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 79-80. 561. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 80. 560. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 246. 559. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 181-182. 558. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 234-235. 557. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 230. 556. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 246-247. 555. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 245. 554. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 248-249. 553. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 180. 552. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 178. 551. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 176-177. 550. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 178-179. 549. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 175-176. 548. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 213-214. 547. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 212-213. 546. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 211-212. 545. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 199. 544. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 198. 543. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 197. 542. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. 541. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 210. 540. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 210. 539. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 210. 538. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 206. 537. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 207-208. 536. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 209. 535. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 206. 534. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 207. 533. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 206. 532. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 202-206. 531. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29-30. 530. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 30-35. 529. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. 529. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 291. 529. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 76. 528. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. 528. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 290-291. 528. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 75-76. 527. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. 527. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 281-290. 527. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 62-75.
  • 611. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. 610. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 3. 609. Wyd. w: Joannis Dlugosii Historiae Polonicae libri XII. T. 5. Kraków 1878, s. 328-329. 608. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 253. 607. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 228. 607. Druk: J. I. Kraszewski: Wilno. T. 2. Wilno 1840, s. 229 (ze zmianami). 606. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 182. 606. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 2. 605. Druk: I. Gruter: nscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 19-20. 604. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 283-290. 603. Druk: In wulgatam nuper quandam Asianam diaetam. Kraków H. Wietor 1536. 603. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 291-296. 602. Druk: In wulgatam nuper quandam Asianam diaetam. Kraków H. Wietor 1536. 602. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 277-283. 601. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 88. 600. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 224. 599. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 161-162. 598. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 314. 598. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 85-86. 597. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 313. 597. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 84. 596. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 312. 596. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 83-84. 595. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 314. 595. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 86-87. 594. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 18. 593. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 18. 592. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 141-145. 591. Druk [w:] Threnodia Valachiae. Kraków H. Wietor 1531. 591. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 116. 590. Druk [w:] Threnodia Valachiae. Kraków H. Wietor 1531. 590. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 304 (fragm.). 590. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 112-116. 589. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 120. 588. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 250-252. 587. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 106. 586. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 105-106. 585. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 104. 584. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, s. 303, nr 405. 584. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 110-111. 583. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127. 582. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 168-169. 581. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152. 580. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151-152. 579. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151. 578. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 160. 577. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 161. 576. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 161. 575. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158. 574. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 160. 573. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 160. 572. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 156. 571. Druk: Nicolai Hussoviani Carmina. Ed. J. Pelczar. Cracoviae 1894, s. 110. 571. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 14-15.
  • 645. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 255-256. 644. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 255. 643. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław, s. 162. 643. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 131. 642. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław, s. 160. 642. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 131. 641. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 255. 640. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 254-255. 639. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 254. 638. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 179. 637. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 185-186. 636. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 253-254. 635. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 186-187. 634. Druk: L. Lepszy: Pomnik Kallimacha. "Rocznik Krakowski" 20:1926, s. 135-136. 633. Druk: L. Lepszy: Pomnik Kallimacha. "Rocznik Krakowski" 20:1926, s. 136. 633. Druk: P. Skubiszewski: Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Warszawa 1957. 633. Druk: F. Kopera: Wit Stwosz w Krakowie. "Rocznik Krakowski" 10:1907, s. 104. 633. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 143 z odmiankami. 632. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 179. 631. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 186. 630. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 253. 629. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 6-7. 629. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 336 z odmiankami. 628. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 4. Gniezno 1883, s. 215. 628. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 4. Kraków 1852, s. 204. 628. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 33 z odmiankami. 628. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 328. 627. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 4. Gniezno 1883, s. 223. 627. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 4. Kraków 1852, s. 198. 627. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 33 z odmiankami. 627. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 328 z odmiankami. 626. Druk: M. Walicki: Złoty widnokrąg. Warszawa 1965, s. 133. 626. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 184-185. 625. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 33. 625. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 478 z odmiankami. 624. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 41. 623. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 227 z odmiankami. 622. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 174-175. 622. Druk: J. Wiśniewski: Katalog prałatów i kanoników sandomierskich. Radom 1928, s. 44. 622. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 161. 622. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 1. Gniezno 1883, s. 185-186. 622. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 52-53. 621. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 177. 621. Druk: S. Okolski: Orbis Polonus. T. 1. Kraków 1641, s. 205. 621. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 34. 621. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 572. 620. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 1. Gniezno 1883, s. 36. 620. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 262. 619. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 363 z licznymi błędami odczytu. 618. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 259. 617. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 169. 616. G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 174. 616. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 17. 615. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4-5. 615. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 168. 614. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. 614. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 168. 613. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. 613. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 167. 612. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. 612. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 167.
  • 733. J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 2. Gniezno 1883, s. 292. 733. L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 3. Kraków 1852, s. 161. 733. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 39. 731. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 159. 725. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. 721. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 259, przyp. 3. 721. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 260 720. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 20. 718. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 8. 718. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 124. 718. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 34. 716. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. 711. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 123. 710. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 156. 707. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. 706. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 6. 706. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 122. 706. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 28. 705. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 156. 702. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 125 z datą 1474 r. 699. Druk tekst grecki: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. 698. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 182. 698. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 104. 698. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 324. 697. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 17. 696. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 769. 696. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 29. 696. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 241. 695. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 665. 694. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1051. 694. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 108. 693. Nota: "In domo s. Benedicti Forensis". 692. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 826. 692. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 98. 692. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 251. 691. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 789. 691. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 112. 691. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 229. 690. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 319. 690. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 120. 690. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 236. 687. Druk: L. Pastor: Geschochte der Päpste. T. 4 cz. 2. Freiburg i B. 1928, s. 21.
  • 680. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 669. 679. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 708. 678. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. 678. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 4. 677. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 751. 676. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 926. 676. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. 676. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 115. 676. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 244. 675. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1056. 675. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 267. 674. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 670. 674. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 211. 673. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 106. 673. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 799. 672. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 602. 671. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. 671. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 4. 670: Druk: Poetae latini minores. Ed. J. Ch. Wernsdorf. T. 3. Altenburg 1782, s. 213-216. 670. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 96. 670. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 607. 670. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 234-235. 669. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 118. 669. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1000. 668. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 120. 668. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 990. 667. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 118. 667. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 914. 666. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 705. 665. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 652. 664. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 105. 664. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 712. 663. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 275. 663. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 141v. 663. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 5. 663. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 232. 662. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 97. 662. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1058. 661. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 879. 660. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 654. 659. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 244. 658. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 23. 657. Druk: K. Miaskowski: Unbekannte Jugendgedichte M. Kromers. "Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands" 12:1899, s. 726. 657. Druk: F. Kopera: Wit Stwosz w Krakowie. "Rocynik Krakowski 10:1907, 208. 657. Druk: J. Korytkowski: arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy... T. 3. Poznań 1889, s. 128. 657. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 103. 657. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 51. 656. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 103. 656. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 28. 656. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 220. 655. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 268. 655. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 189-190. 654. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 10. 653. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 257. 653. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 627. 652. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 256-257. 651. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, s. 412. 650. Druk: J. L. Decii de Sigismundi regis temporibus liber. Wyd. W. Czermak. Kraków 1901, s. 8-9. 650. Druk: J. L. Decius: De Sigismundi regis temporibus liber. Kraków 1521 k. 6. 649. Druk: J. L. Decii de Sigismundi regis temporibus liber. Wyd. W. Czermak. Kraków 1901, s. 7-8. 649. Druk: J. L. Decius: De Sigismundi regis temporibus liber. Kraków 1521 k. 2. 648. Druk: Z. Hornung: Mauzoleum króla Zygmunta I. "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki" 1:1949, s. 103. 648. Druk: A. Ostaszewski: Szkice naukowo-literackie. Kraków 1887, s. 74. 648. Druk: S. Ciampi: Notizie. Lucca 1830, s. 88. 648. Druk: A. Grabowski: Kraków i jego okolice. Kraków 1830, s. 396. 647. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 256. 646. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 256.
  • 768. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 128. 767. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152. 766. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152. 765. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152-153. 764. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, s. 102. 764. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151. 763. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, s. 102. 763. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151. 762. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, s. 102. 762. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 150. 761. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 224-225. 760. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 224. 759. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 256-257. 758. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, s. 420. 757. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, s. 752. 757. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, s. 417. 757. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 21. 756. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 599. 756. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, s. 417. 755. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 599. 755. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 192-193 przyp. 2. 754. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258. 753. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258. 752. Druk: S. Skimina: Joanni S Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 168. 752. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 216. 751. Druk: S. Skimina: Joanni S Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 168. 751. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 216. 750. Druk: S. Skimina: Joanni S Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 167. 750. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 215-216. 749. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 215. 748. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 214-215. 748. Druk: Epitaphia II Petri Tomitii. Kraków H. Wietor 1536. 747. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 213-214. 747. Druk: Epitaphia II Petri Tomitii. Kraków H. Wietor 1536. 746. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 210-212. 745. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 210. 744. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879, s. CXLI-CXLIII. 744. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 207-210. 743. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 194. 743. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 207. 742. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 192-194. 742. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 205-206. 741. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 86. 740. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 257-258. 739. Druk: F. Hipler, "Pastoralblatt für die Diöcese Ermland". R. 12 (?), s. 95. 738. Druk: K. Miaskowski: Z młodych lat Stanisława Hozjusza. "Przegląd Kościelny" T. 6:1904, s. 357-358. 737. Druk: K. Miaskowski: Z młodych lat Stanisława Hozjusza. "Przegląd Kościelny" T. 6:1904, s. 358. 736. Druk: K. Miaskowski: Z młodych lat Stanisława Hozjusza. "Przegląd Kościelny" T. 6:1904, s. 358. 735. Druk: S. Ptaszycki: "Ateneum" 1889, zesz. 2, s. 579. 735. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 191-192. 735. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 194-195. 735. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 40. 734. Druk: S. Ptaszycki: "Ateneum" 1889, zesz. 2, s. 579. 734. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 190-191. 734. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 2. Gniezno 1883, s. 290-291. 734. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 193-194. 734. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 39.
  • 808. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 138-140. 808. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 113-114. 807. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 154, 156. 807. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 126-127. 806. Druk: K. Miaskowski: Unbekannte Jugendgedichte M. Kromers. "Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands" 12:1899, s. 726-727. 805. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 264-266. 804. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 244. 800. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 247. 799. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 804. 798. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 238. 798. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 195. 796. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 195. 795. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 187-188. 794. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" T. 7. Kraków 1892, s. 198. 793. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 177 792. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 290. 792. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 262-263. 791. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 146. 791. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 118. 790. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 136. 790. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 111-112. 789. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 178. 789. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 146. 788. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 178. 788. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 146. 787. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 174. 787. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 143. 786. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 174. 786. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 142. 785. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 174. 785. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 142. 784. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 170. 784. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 140. 783. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 170. 783. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 139-140. 782. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 172. 782. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 141. 781. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 172. 781. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 141. 780. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. 780. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 138. 779. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 166. 779. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 137. 778. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 166. 778. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 135-136. 777. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 162. 777. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 132. 776. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 142. 776. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 115. 775. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 138. 775. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 113. 774. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 136. 774. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 112. 773. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 259. 772. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258-259. 771. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 252. 770. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 252. 769. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258.
  • 856. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 17. 856. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 111. 856. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 241. 855. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 224. 854. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1055. 854. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 109. 854. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 227. 853. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 17. 853. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 111. 853. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 241. 852. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 23. 852. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 110. 852. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 286. 847. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 141. 845. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 137. 845. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 6 845. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 494. 844. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 18. 844. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B.m. 1606, s. 23-24 844. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 116. 844. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 314. 843, Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 15. 843. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B.m. 1606, s. 15. 839. Druk: Paolo Giovio: Gli elogii... d'huomini illustri. Venetia 1560, s. 252. 837. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1166. 833. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 216. 829. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. 828. Druk: Roma moderna divisa in XIV rioni. Roma b.r., s. 377. 827. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 915. 826. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1061. 826. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 106. 824. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 985. 823. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 968. 823. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 109. 823. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 147. 822. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 752. 820. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 182. 819. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 219. 817. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 803. 817. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 293. 816. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 248. 815. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 146. 815. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 188. 814. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 146. 814. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 118. 813. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. 813. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. 812. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. 812. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. 811. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. 811. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. 810. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. 810. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. 809. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. 809. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117.
  • 881. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, s. 686-687. 879. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 259. 878. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 205. 877. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 278. 876. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 258-259. 875. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 243. 874. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 242-243. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 205. 872. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 173. 871. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 160. 870. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 145. 869. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 139. 868. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 134. 867. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 133. 865. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 371. 864. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 370. 863. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 11. 863. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 123. 863. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 4. 862. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 230-231. 861. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 230. 860. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 301. 859. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 350. 859. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 113. 858. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 658. 858. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 215. 857. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 222.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Krzycki, Andrzej d (1482-1537)
 • 243 a Corpus Cricianum
 • 243 a Kodeks Stanisława Górskiego
 • 245 a Listy i wiersze Andrzeja Krzyckiego.
 • 246 a Zbiór pism Krzyckiego.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 16 w.
 • 300 a VI + 428 k. c 20x30,5 cm
 • 340 d rkps e sk.
 • 400 a Lang Katarzyna zob. Wedelicjusz Katarzyna
 • 400 a Tomicka Magdalena zob. Wrzesińska Magdalena
 • 500 a Kodeks dzieli się na dwie wyraźne części - pierwsza obejmuje korespondencję Krzyckiego, druga stanowi blok wierszy.
 • 500 a Większość listów (211 z 271) to listy Krzyckiego do jego wuja, pkancl. Piotra Tomickiego.
 • 500 a 58. Dopisek o Bonerze nie drukowany. Na marginesie nota Górskiego (?) rozwiązująca pseudonim Hydra: "Jo. Łaski archiepiscopus intelligit"; w interlinii rozwiązanie nazwiska osób omawianych - K. Szydłowiecki, Jan Łaski młodszy.
 • 500 a 64. Na k. 56 nota: "Erat tune dominus Thomiczk in Posnania".
 • 500 a 65. Jako nadawca listu podany Jan Zambocki. Tekst listu dopisany. Na k. 57 dopisany list bez daty (Acta Tomiciana. T. 6., nr 239) z notą: "est infra folio 68"; por. poz. 79.
 • 500 a 71. W rkpsie data: "7 Junii" popr. ołówkiem na : "7 Julii".
 • 500 a 75. Glosą interlinearną rozwiązany pseudonim Ardelio: "Laski archiepiscopus".
 • 500 a 75. W tekst listu włączone epitafium dla Jana Lubrańskiego. Z listu wynika, że autorem epitafium był Andrzej Krzycki.
 • 500 a 100. Autograf Krzyckiego, podpis: "servitor Plocensis", adres: "Reverendissimo meo domino Cracoviensi et vicecancellario Regni".
 • 500 a 101. c. Wpisany tylko pierwszy dwuwiersz; z boku nota rubro: "vide infra fol. 292"; por. poz. 396; dwuwiersz dopisany.
 • 500 a 105. W rkpsie data: "XXVII Junii" popr. ołówkiem na: "Julii".
 • 500 a 108. Na k. 90 nota: "dominus Tomiczki tunc fuit in praediis episcopatus Cracoviensis".
 • 500 a 171. Na marginesie k. 142 nota: "Germanicos milites intelligit quorum X milia ad stipendium Ioannis regis Waleczk Bohemus et Augustinus Polonus conduxerant: Sed hii milites retenti: aut prohibiti sunt exire ex Germania. Dominus Laski et rex Joannes culpam in dominum Tomiczki coniciebant: vide id libro [... wiersz tekstu obcięty]". Na k. 142v dopisane wiersze "Cymba" z notą: "est supra" oraz "Corbita eam spernit z notą: "supra".
 • 500 a 173. W tytule skreśl.: "Andreas Cricius in Corbitam", na marginesie "Corbita sese laudat" - inną ręką.
 • 500 a 174. W tytule skreśl.: "F. Chi. Gallus" i dopisane: "In Corbitam Cricium" oraz: "Navis [Corbita - skreśl.] eam vituperat".
 • 500 a 187. W rksie data: "1529" wskutek odmiennego rozpoczynania roku kalendarzowego (a nativitate).
 • 500 a 188. W rksie data: "1529" wskutek odmiennego rozpoczynania roku kalendarzowego (a nativitate).
 • 500 a 195. Na marginesie nota: "Contentio hec fuit cum Andrea de Tanczin palatino Cracoviensi pro falsificatis literis super bonis hereditariis".
 • 500 a 202. W rkpsie data: "VI Septembris".
 • 500 a 203. W rkpsie data: "die s. Stanislai".
 • 500 a 214. W rkpsie brak przypisku do listu.
 • 500 a 220. Pierwotny nagłówek listu "Andreas Cricius Crasso Briareo i[d est] Laurentio Medzielski episcopo Camenecensi" przekreśl. na początku i dodana nota: "aliquis ex familia [... obcięte] dictante eodem Cricio rescripsit". Tekst dopisany na k. dołączonych.
 • 500 a 227. W rkpsie brak dołączonych napisów na nagrobek Tomickiego.
 • 500 a 231. W rkpsie opuszczony podpis, gdzie prócz Krzyckiego podani jako nadawcy Feliks Srzeński woj. płocki, Jerzy Konopacki woj. pomorski, Mikołaj Działyński kaszt. chełmiński.
 • 500 a 259. W nagłówku Krzycki określony jako "episcopus Plocensis".
 • 500 a 267 b. W tekście (k. 230v) wiersz Krzyckiego "In ordinem militum Cruciferorum" (druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 105).
 • 500 a 130. Na k. 112 nota: "Cricius sub nomine Laurentii respondit".
 • 500 a 135. Podpis listu: "humilis servitor Premisliensis" przekreśl. (przez Górskiego?). W rkpsie data: "1525".
 • 500 a 136. Na k. 117a przekreśl. dopisany list Krzyckiego do Tomickiego z notatką: "infra"; por. poz. 140.
 • 500 a 144. Pod tekstem wpisana data: "1525".
 • 500 a 148. Na marginesie k. 125v nota, częściowa obcięta przy oprawie: "Archiepiscopus volebat ut Cricius [re]signaret episcopatum Plocensem [Jo]anni Laski preposito et loco [hui]us acciperet codajutoriam archiepiscopatus Gnesnensis".
 • 500 a 149. Na marginesie nota: "Joannes rex [Hungariae] fuit in Tarnow".
 • 500 a 153. N amarginesie k. 130 nota: "est infra".
 • 500 a 163. Na marginesie k. 137 nota: "De Turcorum adventu et de Jiannis regis per illos restitucione regni".
 • 500 a 168. Na marginesie nota: "est infra".
 • 500 a 169. Na marginesie nota: "est infra".
 • 500 a 170. Na marginesie k. 140v nota: "infra".
 • 500 a 271 m. Na marginesie dopisek: "Contra Joannem Zamboczki".
 • 500 a 272. Nota przekreślona: "Dicavit Cricius versus suos domino Petro Tomicio episcopo cracoviensi Regni vicecancellario avunculo suo". Tekst dopisany inną ręką.
 • 500 a 279. Z pierwotnego tytułu: "Ad sanctam Annam pro Smolikowski" skreśl.: "pro". Nad tytułem nota: "In templo s. Anne Cracoviae in tabella" oraz "[Divae Anne - skreśl.] pro parta illius auspiciis duelli victoria. Nicolaus Smolikowski aulicus regius".
 • 500 a 290. Na marginesie nota: "Non Cricianum".
 • 500 a 297. Nota: "repertum anno domini 1547".
 • 500 a 301. Przy wierszu nota: "Cl. Janitii".
 • 500 a 338. Na marginesie nota: "In Joannem Gorski de Myloslaw archidiaconum Posnaniensem, regium secretarium, hominem longum, pinguem, qui mons non homo vocabatur. Fuit is homo cerebri".
 • 500 a 343. Na marginesie nota: "Contra Zachariam episcopum gardiensem, qui legatus a papa ad componendum bellum prutenicum venerat, munus suae legationis perfide egit. Is multas gratias, multa indulta vigore suae legationis dabat, cum tamen a papa facultatem tam amplam non haberet, multos clericos circumvenit, pecunia multa pro chartis et bullis cillegit, Romam post veniens partem pecuniae papae dedit. Omnia errata impune abiuraverunt. Hunc Zachariam, frater suus germanus, cum servitoribus eiusdem Italis, voluit interficere nisinostrate opem ferentes eum servassent. Id factum est Vilnae in domo Meli civis etc."
 • 500 a 344. Niżej nota: "Is Zacharias agens in Torunio penes regem, tempore belli prutenici, anno domini 1520, simulacrum Lutheri heretici ex tela et stramine factum, cum libellis eiusdem Lutheri cremare in publico reperet. Quod factum iuventus deridens iactu lapidum et telorum legatum propulerunt et fugere ad hospitium suum coegerunt".
 • 500 a 345. Niżej objaśnienie: "pontifex Romanus Leo X".
 • 500 a 350. Na marginesie nota: "Hoc carmen su[um?] esse debet positum in illo, ubi est Deploratio mortis regine Barbare, vide id supra fo[lio] 33[5]. O mea que festos".
 • 500 a 355. Nota na marginesie: "De Joanne episcopo Vilnensi quem Sigismundus rex ex Catarina concubina genuerat".
 • 500 a 359. Na marginesie nota: "vide hec li[bro] de bello prutenico f[... obcięte] Anno 1520".
 • 500 a 362. Na marginesie nota: "De domino [Stanislao] Tarlone secretario".
 • 500 a 364. Pod tytułem nota: "Cozienice villa ad ripam Visle".
 • 500 a 365. Na marginesie: "In Joannem Gorski de Myloslaw archidiaconum et officialem Posnaniensem, qui existens officialem domum sibi ex muro fabricavit".
 • 500 a 386. Poniżej nota: "Degebat tunc etiam iedem Tarlo in parva domuncula in arce Cracoviensi penes ianuam arcis".
 • 500 a 387. Na marginesie dopiski: (rubro) "In Joannem Gorski de Mÿloslaw" oraz "In Tarlonem" z klamrą obejmującą następny wiersz.
 • 500 a 390. Na marginesie nota: "In dominum Tarlonem secretarium".
 • 500 a 392 a. Niżej nota: "Post haec carmina sequentia verso folio immediate legenda carmen de casu ridiculo quodam praesulis ex alta etc".
 • 500 a 393. Pod tytułem nota: "Id factum erat Gdani rege de pretorio prima luce spectante in hospicio Joannis Latalski episcopi Posnaniensis".
 • 500 a 398. Pod tekstem nota: "Contrario sensu hec interpretes sic versus sensus erit".
 • 500 a 399. Na marginesie nota: "De Erasmo episcopo Plocensi"; w czwartym wierszu poprawka: "Hic qui regis agens potentis Romae".
 • 500 a 402. Na marginesie nota: "In Catrinam de Telnicz uxorem olim Andree Coscieleczki tesaurarii regni".
 • 500 a 403. Na marginesie nota: "In Joannem Zamboczki".
 • 500 a 406. Na marginesie nota: "De Bona Sphortia Itala regina Poloniae que pro insigni domus sue draconem habuit".
 • 500 a 409. Na marginesie nota: "Patruus plumbam fodiebat, nepos astrologus".
 • 500 a 500. Na marginesie nota: "Andree Patricii".
 • 500 a 510. Na marginesie nota: "Cricius".
 • 500 a 511. Na marginesach k. 318v rozszyfrowane nazwiska osób wspomnianych w wierszu.
 • 500 a 515. Niżej wycięty drzeworyt z herbami Zygmunta Starego i Barbary Zapolyi oraz małym herbem Krakowa.
 • 500 a 525. Niżej dopisane: "Hic ponatur carmen ad Christophorum Schidlowieczki scriptum quod incipit: Magne senatorum princeps: supra folio 285".
 • 500 a 450. Niżej dopisany ręką 17-wieczną dwuwiersz z "Metamorfoz" Owidiusza (I 85-86).
 • 500 a 481. Na marginesie dopisano: "Dantiscus lusit".
 • 500 a 483. Na marginesie nota: "Cricius lusit".
 • 500 a 531. Na marginesach rozszyfrowanie osób.
 • 500 a 540. Tekst dopisany ręką komentującego wraz z komentarzem: "Lydia puella iecit ex fenestra nivem manu compressam in quendam scolarem, cuius amore flagrare cepit".
 • 500 a 541. Tekst dopisany z komentarzem: "Idem scolaris invitavit Lydiam ad hortum que promisit se venturam si Cricius cum lyra illic adesset, quem postea amavit".
 • 500 a 559. Przy tytule rozwiązane rubro: "Christophori de Schidlowecz".
 • 500 a 561. Na marginesie dopisek: "non sculpta". Niżej napis fundacyjny: "Deo optimo maximo. Sacellum hoc, sibi vero monumentum divus Sigismundus rex construi fecit. Deo imprimis, cineri dehinc suo, Sigismundus condidit. MDXX".
 • 500 a 584. Niżej dopisane rubro: "Est allusio ad Luteranam impietatem, qui sanctos et imagines e suis templis eiecerunt".
 • 500 a 587. Niżej dopisane: "Sensus - Anno domini 1526 cum rex Poloniae Sigismundus primus venit (przed tym skreśl.: iret) in Prussiam ad puniendos hereticos Luteranos cives Gdanenses, qui per seditionem in eadem civitate Gdanensi magistrum eiecerunt, ecclesias spoliarunt, sacerdotes expulerunt, et heresim nefandam illuc induxerunt, Vistula flumen ex Regno in Prussiam defluens, perruptis aggeribus, aliorsum se a Gdano averteret et villas in Ilawa Gdanensium submerserat".
 • 500 a 591. Niżej rysunek herbu Leliwa.
 • 500 a 599. Pod tytułem dopiek:"Factum id fuit anno 1536 mox post susceptionem eius ad episcopatum Cracoviensem. Cracoviae id accidit". Tekst dopisany.
 • 500 a 602. Niżej nota: "Ad clarius intelligendum hunc et sequentem dialogum vide annotationem in eosdem dialogos, infra folio 373 penes tale signum [kółko przkreślone równoramiennym krzyżem] et annotatio illa hic reponenda est media inter hos duos dialogos".
 • 500 a 604. Przy tytule nota: "pens tale signum [kółko przkreślone równoramiennym krzyżem]".
 • 500 a 618. Niżej notatka: "Obiit die V Junii 1517".
 • 500 a 637. Niżej notki: "obiit proma septembris 1527" oraz "Aliud [epitaphium] eiusdem" z incipitem "Splendida quem tulerat" oraz rysunkiem tarczy herbowej - całość przekreśl.
 • 500 a 641. Niżej napis: "Anno domini 1525 kalendas Julii positum Petro Kmyte de Wissnicze Scepusiensi, Premisliensi et Colensi capitaneo ac curie regie marscalco inclzte huius domus superstite illamque feliciter gubernante".
 • 500 a 642. Na marginesie nota: "Janitii".
 • 500 a 696. Nota: "In capite pontis s. Sixti".
 • 500 a 699. Nota rubro: "Epitaphia Romae [skreśl.: in Italia] collecta."
 • 500 a 732. Nota rubro: "Si quidquam est quod in hac vita virum teneat, et inter pressuras ac turbines mundi equo persuadeat animo manere, id esse primum reor meditationem et scientiam scripturarum".
 • 500 a 733. Wyżej nota rubro: "In ecclesia cathedrali cracoviensi".
 • 500 a 651. Pod tytułem dopisane: "Michaeli Wrantii Dalmate adolescentis".
 • 500 a 652. Nota pod tytułem: "Jo. Slotkowski 1494".
 • 500 a 660. Nota: "In s. Erasmo prope s. Stefanum rotundum".
 • 500 a 661. Nota: "In monte Quirinali".
 • 500 a 662. Nota: "In colle Quirinalli in tabula marmorea post s. Silvestrum".
 • 500 a 665. Nota: "In s. Maria in Aquino".
 • 500 a 666. Nota: "In s. Basilio in monte Acceptorum".
 • 500 a 671. Nota: "In palatio dominorum de Ursinis apud Campum Florae".
 • 500 a 673. Nota: "In domo Maphei Volaterrani".
 • 500 a 678. Nota: "In palatio archiepiscopi Senensis".
 • 500 a 679. Nota: "In quadam domo prope aedem s. Jacobi".
 • 500 a 736. Na marginesie nota: "Lazarus Bonamicus fecit".
 • 500 a 737. Na marginesie nota: "Anianus Gallus fecit".
 • 500 a 738. Na marginesie nota: "Hosius fecit".
 • 500 a 741. Nota: "Seżulta Cracoviae in aede divi Francisci in cuius sepulcro incisun est maiusculis literis".
 • 500 a 747. Przy tytule nota: "Volfgangus Drossius Slesius fecit".
 • 500 a 755. Pod tytułem nota: "Andreas Cricius archiepiscopus Gnesnensis".
 • 500 a 758. Pod tytułem nota: "Stephani Broderici episcopi Sirmiensis carmen"
 • 500 a 758. Na marginesie dopisane: "Hic relinquens Hungariam, vitans bella inter Ferdinandum et Joannem reges gesta, in Polonia aliquando commoratus est, quem cum tota familia dominus Tomiczki fovebat, alebat et vitae necessaria ei suppeditabat. Is postea ad Hungariam reversus, adducta regi suo Joanni sponsa Isabe[lla] paulo ante mortem Joannis regis est mortuus in Hungaria. Doctus, spaciens et integerrimus hic vir erat".
 • 500 a 767. Niżej nota: "Hic Ssidlovicius existens capitaneus Cracoviensis habitabat in arce Cracoviensi uti etiam est templum s. Michaelis. Cricius invisam eius potentiam indignatus ad s. Michaelem loquitur".
 • 500 a 774. Przy tytule nota: "Janitii".
 • 500 a 775. Przy tytule nota: "Janitii".
 • 500 a 779. Przy tytule nota: "Janitii".
 • 500 a 781. Przy tytule nota: "Janitii".
 • 500 a 788. Nad tekstem przekreśl.: "hic iacet".
 • 500 a 793. Na marginesie nota: "qui lapsu equi cervicem fregit".
 • 500 a 839. Nota: "Obiit 58 aetatis sue anno, nonas may, regnavit 32, natus patri successit habens 24 annos".
 • 520 a 1. "[Stanislaus Górski], Vita Andreae Cricii archiepiscopi Gnesnensis k. V-VI.
 • 520 a 2. "Andreas Cricius decanus Posnaniensis Petro Tomicio archidiacono Cracoviensi regio secretario [...], Żbików 15 IV 1508 k. 2-2v.
 • 520 a 3. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Żbików 21 IV 1508 k. 3.
 • 520 a 4. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 10 X 1508 k. 3v. Donosi, że miał febrę; otrzymał listy od Szydłowieckich i Tomickiego.
 • 520 a 5. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Ciążyń 14 X 1508 k. 4.
 • 520 a 6. "Andreas Cricius [...] Petro de Opalenicza custodi Posnaniensi, Ciążyń 14 X 1508 k. 4-4v.
 • 520 a 7. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 20 VII 1509 k. 4v.
 • 520 a 8. "Joannes Lubrański episcopus Posnaniensis Petro Tomicio [...], Ciążyń 9 IX 1511 k. 5. Pisał o sprawach Tomickiego do pkancl. Krzysztofa Szydłowieckiego.
 • 520 a 9. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Kozłów 13 X 1511 k. 5. O przybyciu na Mazowsze.
 • 520 a 10. "Andreas Cricius [Barbare regine cancellarius - dopisane] Petro Tomicio [...], Wilno 22 XI 1513 k. 5-6v. Nota: "Legacionem tunc in Ungaria obibat apud Wladislaum regum". Brak k. 7-8v.
 • 520 a 11. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...] episcopo Posnaniensi et regni Poloniae vicecancellario, Brześć 26 XII 1521 [popr. z: 1520] k. 9.
 • 520 a 12. Andreas Cricius Petro [Tomicio ...], Poznań [11 lub 18 VI 1520] k. 10.
 • 520 a 13. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 1 II 1520 k. 10v.
 • 520 a 14. "Andreas Cricius Petro [Tomicio ...], Poznań 10 II 1520 k. 10v-11.
 • 520 a 15. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 11 II 1520 k. 11v.
 • 520 a 16. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 13 II 1520 k. 11v-12.
 • 520 a 17. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 17 II 1520 k. 12-12v.
 • 520 a 18. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Poznań 25 II 1520 k. 12v-13.
 • 520 a 19. "Petro Tomiczki [...] Andreas Cricius, Brześć Kujawski 20 [lub 27] I 1521 k. 13-13v.
 • 520 a 20. "[...] Petro Tomicio [...] Cricius, Poznań 4 VI 1520 k. 14-14v.
 • 520 a 21. "Andreas Cricius administrator [ecclesiae] Posnaniensis Petro Tomicio [...], Poznań 5 [lub 12] VI 1520 k. 15.
 • 520 a 22. "[Petro Tomicio episcopo] Premislensi Andreas Cricius, Toruń [1520] k. 17. Nota: "In Torunio id erat".
 • 520 a 23. "[Andreas Cricius Petro Tomicio episcopo ...] Premisliensi, [Toruń? 1520] k. 17v.
 • 520 a 24. "[Petro Tomicio ...] Andreas Cricius, b.m. [wrzesień-październik 1520] k. 18.
 • 520 a 25. "[Andreas Cricius Petro Tomicio ...], b.m. [1520] k. 18v-19.
 • 520 a 26. "Petro Tomicio episcopo Pos[naniensi ...] Andreas Cricius, Brześć Kujawski 31 XII 1520 k. 25-26. Tekst zdefektowany wskutek obcięcia zewnętrznej części karty.
 • 520 a 27. "Petro Tomicio [...] Cricius, Brześć Kujawski 6 I 1521 k. 26-27.
 • 520 a 28. Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Brześć Kujawski 1 I 1521 k. 27v.
 • 520 a 29. "[Petro Tomicio episcopo] Posnaniensi [...] Andreas Cricius, Brześć Kujawski 13 I 1521 k. 28-29v. Tekst zdefektowany wskutek obcięcia zewnętrznej części k. 28.
 • 520 a 30."[Andreas Cricius Petro Tomicio], Brześć Kujawski 21 I 1521 k. 29a-29av.
 • 520 a 31. "Petro Tomicio [...] Cricius, Brześć Kujawski 23 I 1521 k. 30.
 • 520 a 32. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 29 I 1521 k. 30v-31. Niżej k. 31-31v wpisany list Krzyckiego do Tomickiego z 17 III 1521, tekst przekreślony i dopisek: "est inferius suo loco folio 40"; por. poz. 43.
 • 520 a 33. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń 28 I 1521 k. 32.
 • 520 a 34. "[...] Petro [Tomicki ...] Cricius, Toruń 8 III 1521 k. 33-34.
 • 520 a 35. "[...] Petro [Tomicki ...] Cricius, Toruń 19 II 1521 k. 34-35.
 • 520 a 36. "[... Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [...] Cricius, Toruń 6 III 1521 k. 35-36.
 • 520 a 37. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Toruń 6 IV 1521 k. 36-36v.
 • 520 a 38. "Petro Tomicio [...] Cricius, Brześć Kujawski 26 IV 1521 k. 37.
 • 520 a 39. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 22 IV 1521 k. 37v-38. Na marginesie rozwiązanie zaszyfrowanych nazwisk: "de fortune folio - intelligit Mathiam Drzewiczki episcopum Wladislaviensem"; niżej: "illa nostra Ursibranca - dominum Christophorum de Schidlowecz intelligit".
 • 520 a 40. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 10 III 1521 k. 38-38v.
 • 520 a 41. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 14 III 1521 k. 38v-39.
 • 520 a 42. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius, Toruń 15 III 1521 k. 39v-40.
 • 520 a 43. "Petro Tomicio [... Cricius], Toruń 17 III 1521 k. 40-40v.
 • 520 a 44. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Toruń 2 IV 1521 k. 41.
 • 520 a 45. "[... Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [... Cricius], Toruń 22 IV 1521 k. 41v.
 • 520 a 46. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń 23 IV 1521 k. 42-42v.
 • 520 a 47. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń ]16 III?] 1521 k. 42v. W rkpsie data określona jako "die line", co nie zdgadza się się z dniem 16 marca.
 • 520 a 48. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Toruń 16 IV 1521 k. 43.
 • 520 a 49. "Petro Tomicio [...] Cricius, Toruń 20 IV 1521 k. 43v.
 • 520 a 50. "[... Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [...] Cricius, Kraków 17 [lub 24] V 1521 k. 44. W rkpsie wpisana data: "1537", popr. kolejno na: "1524", "1523" i w końcu ołówkiem: "1521".
 • 520 a 51. Andreas Cricius, Aula regia reverendissimi in Christo patri domino Petro Tomiczki episcopo Posnaniensi R[egni] P[oloniae] vicecancellario k. 44v-45.
 • 520 a 52. "Andreas Cricius Petro Tomicio [...], Jędrzejów 5 XII 1525 k. 46-46v. O przyjęciu przez króla legacji Wincentego Spławskiego z sejmiku średzkiego; sprawy sejmowe.
 • 520 a 53. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [listopad-grudzień 1522] k. 49.
 • 520 a 54. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1522/1523] k. 49.
 • 520 a 55. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523] k. 49v.
 • 520 a 56. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523] k. 50.
 • 520 a 57. "[...] Petro [Tomicio ...] Cricius [episcopus] Premisliensis, Kraków 17 VI 1523 k. 50v-51.
 • 520 a 58. "[...] Petro Tomicio] episcopo Posnaniensi [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 4 VII 1523 k. 51-52.
 • 520 a 59. "Edictum contra Luteranes, Kraków [5 IX 1523] k. 52-53.
 • 520 a 60. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 8 VII 1523 k. 53.
 • 520 a 61. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 25 VII 1523 k. 53v.
 • 520 a 62. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 15 VII 1523 k. 54.
 • 520 a 63. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Kraków 20 VII 1523 k. 54v.
 • 520 a 64. "[... Petro Tomicio] episcopo POsnaniensi [... Cricius episcopus Premisliensis, Kraków 26 VII 1523 k. 56.
 • 520 a 65. "[...] Petro Tomicio [... Cricius?], Kraków 2 IX 1523 k. 56-56v.
 • 520 a 66. "Petro Tomicio Andreas Cricius [...], Kraków 4 VIII 1523 k. 57-57v.
 • 520 a 67. "[Sigismundus I rex Poloniae], |Responsum oratori regis Ludovici Hungarie, b.m. [1523] k. 58-58v.
 • 520 a 68. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus ...] Premisliensis, Radymno 8 VI 1524 k. 59.
 • 520 a 69. "[Sigismundo I] Sacrae Regiae Maiestati [...] Andreas Cricius episcopus Premisliensis, Przemyśl 9 VI 1524 k. 59v-60v.
 • 520 a 70. "[...] Petro [Tomicio ...] Cracoviensi et Posnaniensi episcopo Regni Poloniae vicecancellario [... Cricius episcopus] Premisliensis, Przemyśl 10 VI 1524 k. 60v-61.
 • 520 a 71. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus...] Premisliensis, Radymno 7 VII 1524 k. 61-62.
 • 520 a 72. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Radymno 8 VII 1524 k. 62-62v.
 • 520 a 73. "[Sigismundo I] Sacrae Regiae Maiestati [Cricius], Radymno 13 VII 1524 k. 63.
 • 520 a 74. "Petro Tomitio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Radymno 13 VII 1524 k. 63v-64.
 • 520 a 75. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Brzozów 21 VII 1524 k. 64-65.
 • 520 a 76. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius, Krosno 30 VII 1524 k. 65-65v.
 • 520 a 77. "Sigismundo Regi Poloniae Andreas Cricius [...], Brzozów [27 VII 1524] k. 66-66v.
 • 520 a 78. "[...] Petro [Tomicio Cricius ...], Krosno 4 VIII 1524 k. 67-67v.
 • 520 a 79. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523?] k. 68.
 • 520 a 80. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Tarnów 11 VIII 1524 k. 68-68v.
 • 520 a 81. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Sandomierz 17 VIII 1524 k. 68v-69.
 • 520 a 82. "[Andreas Cricius Petro Tomicio, Sandomierz sierpień 1524] k. 69-69v.
 • 520 a 83. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Sandomierz 19 VIII 1524 k. 69v-70.
 • 520 a 84. "Responsum domini [Stephani] palatini Moldaviae super legacionem peer Niepelski factam, b.m. [1524] k. 70.
 • 520 a 85. "Petro Tomicio [... Cricius], Sandomierz 22 VIII 1524 k. 71-71v.
 • 520 a 86. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [19 XI1524] k. 72.
 • 520 a 87. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1523/1524] k. 72-72v.
 • 520 a 88. "[Andreas Cricius Petro Tomicio], b.m. [1524] k. 72v-73.
 • 520 a 89. "Petro Tomicio [... Cricius], Sandomierz 30 VIII 1524 k. 73.
 • 520 a 90. "Petro Tomicio [... Cricius], Oświęcim 14 IX 1524 k. 73v.
 • 520 a 91. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Międzyrzecz 19 IX 1524 k. 74.
 • 520 a 92. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Buda 11 X 1524 k. 74v-75.
 • 520 a 93. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Buda 25 X 1524 k. 75v.
 • 520 a 94. "[...]Petro Tomicio [... Cricius], Ostrawa 11 XI 1524 k. 76.
 • 520 a 95. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 7 XII 1524 k. 76v-77.
 • 520 a 96. "Petro Tomicio [... Cricius], b.m. [11 lub 18 XII 1524] k. 77v.
 • 520 a 97. "[Petro Tomicio Andreas Cricius, Kraków pocz. grudnia 1524] k. 77v.
 • 520 a 98. "[Andreas Cricius Petro Tomicio, Kraków pocz. grudnia 1524] k. 77v.
 • 520 a 99. "[Petro Tomicio Andreas Cricius], b.m. [1524] k. 78-78v.
 • 520 a 100. "[Petro Tomicio Andreas Cricius], b.m. [po 1527 r.] k. 78a-78av.
 • 520 a 101. "[Andreas Cricius, Religionis et Reipublicae querimonia].
 • 520 a a. "Respublica et Religio lectori k. 80.
 • 520 a b. "Reipublicae et religionis querimonia k. 80v-83v.
 • 520 a c. "Dialogus in Rempublicam k. 83v.
 • 520 a d. "Epitaphium Reipublicae k. 83v-84.
 • 520 a e. "Aliter brevius k. 84.
 • 520 a 102. "Petro Tomicio [...] capitulo Posnaniensi, b.m. [1525] k. 86-86v.
 • 520 a 103. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus ...] Premisliensis, Kraków 7 XII 1524 k. 86v-87.
 • 520 a 104. "Petro Tomicio [... Cricius], Kraków 12 XII 1524 k. 87.
 • 520 a 105. "[... Petro Tomicio episcopo] Cracoviensi [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 27 VI 1525 k. 87v-88.
 • 520 a 106. "Tomicio [Cricius], b.m. [1524], s. 88-88v.
 • 520 a 107. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 4 VII 1525 k. 89-89v.
 • 520 a 108. "[... Petro Tomicio episcopo] Cracoviensi [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 9 VII 1525 k. 90-91.
 • 520 a 109. "[Tomicio Cricius], b.m. [1525] k. 91.
 • 520 a 110. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 1525 k. 91v-92.
 • 520 a 70. O ingresie do Przemyśla; przeróbka tekstu listu do Zygmunta I.
 • 520 a 88. O memoriale Wawrzyńca Międzyleskiego bpa kamienieckiego w sprawach wołoskich.
 • 520 a 96. O stosunku króla do elekcji posłów na sejmiku średzkim.
 • 520 a 100. O spełnieniu polecenia Tomickiego.
 • 520 a 104. Odprawa posłów węgierskich; rekomendacja dla Stefana Broderico; Balicki przyniósł wiadomości o rozmowach Łaskiego z w. mistrzem krzyżackim Albrechtem.
 • 520 a 105. Tomicki w końcu czerwca (po 22 VI) wyjechał z Krakowa i Krzycki donosił mu o wypadkach "post discessum".
 • 520 a 171. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 16 VIII 1528 k. 141v-142v.
 • 520 a 172. [Pozycja pusta - pominięto w druku ten numer (KW)]
 • 520 a 173. "[Aignan Bourgoin], Corbita k. 143.
 • 520 a 174. Andreas Cricius, In Corbitam k. 143.
 • 520 a 175. "[Stanislaus Hosius], Cymba Navi respondet k. 143-144v.
 • 520 a 176. Anonimus, Cimba ad Corbitam Aniani Galli k. 144v.
 • 520 a 177. "Petrus Conarski, [Cimba] k. 144v.
 • 520 a 178. "Michael Wrantius Dalmata, [Cimba] k. 144v.
 • 520 a 179. "Dictum doctoris [Georgii] Myszkowski, qui abdicans se aula Laskii archiepiscopi Tomicio se applicavit, a quo mox ornatus est canonicatu Cracoviensi, quem semper optabat k. 145a.
 • 520 a 180. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 13 IX 1528 k. 145.
 • 520 a 181. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Wyszkow 23 X 1528 k. 145v-146.
 • 520 a 182. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius[...], Wyszków 23 X 1528 k. 148-152.
 • 520 a 183. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 24 XI 1528 k. 153-155.
 • 520 a 184. "Petrus Tomicki [...] Andree Cricio [...] nepoti suo, Kielce 6 XII 1528 k. 155v-156v.
 • 520 a 185. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 20 XII 1528 k. 156v-159v.
 • 520 a 186. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 20 XII 1528 k. 160.
 • 520 a 187. "Petrus Tomiczki [...] Andree Cricio [...], Kilce 28 XII 1528 k. 160-161.
 • 520 a 188. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius, Pułtusk 28 XII 1528, s. 161v-162.
 • 520 a 189. "[Cricius Tomicio, Wyszków ok. 23 X 1528] k. 162.
 • 520 a 190. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 6 IV 1529 k. 162v.
 • 520 a 191. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 13 IV 1529 k. 163-163v.
 • 520 a 192. "Legacio a Cricio ad do[minum Petrum] Tomiczki, b.m. [październik-listopad 1529] k. 164-164v.
 • 520 a 193. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 1 V 1529 k. 165-165v.
 • 520 a 194. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 20 V 1529 k. 165v-166.
 • 520 a 195. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], b.m. [2 poł. sierpnia 1532] k. 166.
 • 520 a 196. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 21 V 1529, s. 166v.
 • 520 a 197. "Tomicio episcopus Andreas Cricius, Płock 5 VI 1529 k. 167-167v.
 • 520 a 198. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 5 XI 1529 k. 167v-168.
 • 520 a 199. "Oratio Andree Cricii episcopi Plocensis in postulando ad regnum serenissimo Sigismundo eius nominis seczndo rege Poloniae electo die Trium Regum [6 I] habita Cracovie in arce 1530.
 • 520 a a. "Ad eundem inclitum Sigismundum Augustum k. 169.
 • 520 a b. Oratio k. 169v-172.
 • 520 a 200. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 28 VIII 1530 k. 172.
 • 520 a 201. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 7 IX 1530 k. 172v-173.
 • 520 a 202. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 16 IX 1530 k. 173v.
 • 520 a 203. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Gniezno 28 IX 1530 k. 173v-174.
 • 520 a 204. "Cricius Tomicio, Płock 23 IX 1530 k. 174-174v.
 • 520 a 205. "[Cricius Tomicio], Poznań 14 X 1530 k. 174v.
 • 520 a 206. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Poznań 29 X 1530 k. 175-176.
 • 520 a 207. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio, Poznań 12 XI 1530 k. 176.
 • 520 a 208. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Pułtusk 25 I 1531 k. 176v.
 • 520 a 209. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio, Pułtusk 31 I 1531 k. 176v-177.
 • 520 a 210. Cricius Tomicio], b.m. [1531] k. 177.
 • 520 a 211. Cricius Tomicio], Płock [pocz. lipca 1532] k. 177v.
 • 520 a 212."Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 6 II 1531 k. 178-179.
 • 520 a 213. Cricius] Sacre Maiestati Regie [... Sigismundo I], Pułtusk 7 II 1531 k. 179v-180.
 • 520 a 214. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 19 IV 1531 k. 180-180v.
 • 520 a 215. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 6 III 1531 k. 181.
 • 520 a 216. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Pułtusk 14 III 1531 k. 181v-182.
 • 520 a 217. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Pułtusk 14 III 1531 k. 182v.
 • 520 a 218. "Petrus Tomicius [...] Andree Cricio [...], Kraków [1531] k. 182v-183.
 • 520 a 219. "Andreas Cricius Petro Tomicio, Płock 11 V 1531 k. 183v-184v.
 • 520 a 220. Anonimus Laurencio Medzielski episcopo Camenecensi, b.m. [1531?] k. 185-186v.
 • 520 a 221. Cricius Tomicio], Płock 13 V 1531 k. 187-187v.
 • 520 a 222. Cricius Tomicio], Pułtusk 14 VIII 1531 k. 187v-189.
 • 520 a 223. "Cricius Tomicio, Płock 17 IX 1531 k. 189-190.
 • 520 a 192. Sprawa zwolnienia Mikołaja Niszczyckiego, kaszt. sierpskiego, z obowiązków starosty płockiego.
 • 520 a 195. Sprawa Andrzeja Tęczyńskiego woj. krakowskiego; Krzycki nie wybiera się na synod prowincjonalny.
 • 520 a 220. Dot. zatargu Krzyckiego z plebanem w Zambrowie o dziesięciny.
 • 520 a 224. "[Contractus pro aedificanda ecclesia cathedrali Plocensi, Płock] 17 IX 1531 k. 190-191v.
 • 520 a 225. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 19 IX 1531 k. 191v-192.
 • 520 a 226. "Andreas Cricius [...] Samueli Maczieowski canonico Cracoviensi, Płock 20 IX [1531] k. 192.
 • 520 a 227. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 15 V 1532 k. 192v-193.
 • 520 a 228. Andreas Cricius, |Epitaphium Petri Tomicii episcopi Cracoviensis vicecancellarii k. 193v.
 • 520 a 229. "Mathie de Drzewicza archiepiscopo Gnesnensi Cricius, Pułtusk [poł. września] 1531 k. 194.
 • 520 a 230. "[Cricius Sigismundo I] Sacre Regiae Maiestati [...], Pułtusk 14 IV 1532 k. 195-196.
 • 520 a 231. "Sigismundo Regi Poloniae Cricius [...], Włocławek 3 VI 1531 k. 196-196v.
 • 520 a 232. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 7 VI 1532 k. 197-197v.
 • 520 a 233. "Petro Tomicio [...] Andreas Crziczki [...], Pułtusk 29 VI 1532 k. 198.
 • 520 a 234. "Petro Tomicio Andreas Cricius, Pułtusk 10 VII 1532 k. 198v.
 • 520 a 235. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 10 VIII 1532 k. 198v-199.
 • 520 a 236. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 16 X 1532 k. 199-199v.
 • 520 a 237. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 18 XI 1532 k. 200.
 • 520 a 238. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 30 XI 1532 k. 200-200v.
 • 520 a 239. "[Cricius Tomicio, Piotrków koniec stycznia 1533] k. 200v.
 • 520 a 240. "[Cricius Tomicio, Piotrków pocz. lutego 1533] k. 200v.
 • 520 a 241. "[Cricius Sigismundo I, Piotrków ok. 8 II 1533] k. 201.
 • 520 a 242. "[Cricius Tomicio, Piotrków koniec stycznia 1522] k. 201-201v.
 • 520 a 243. "[Cricius Sigismundo I, Piotrków koniec stycznia 1533] k. 201-201v.
 • 520 a 244. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Raciąż 4 III 1533 k. 201v-202.
 • 520 a 245. "Sigismundo primo Poloniae regi [...] Andreas Cricius, Pułtusk 25 IV 1533 k. 202.
 • 520 a 246. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 18 V 1533 k. 202v.
 • 520 a 247. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 13 IX 1533 k. 203-203v.
 • 520 a 248. "Petro Tomiczki [...] Andreas Crziczki [...], Płock 20 IX 1533 k. 203a-203av.
 • 520 a 249. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 24 X 1533 k. 203av-204.
 • 520 a 250. Cricius Tomicio], b.m. [koniec sierpnia 1533] k. 204.
 • 520 a 251. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Joniec 7 VI 1534 k. 204v-205.
 • 520 a 252. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 9 VIII 1534 k. 205-205v.
 • 520 a 253. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Płock 27 VIII 1534 k. 205v-206.
 • 520 a 254. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 24 XI 1534 k. 206.
 • 520 a 255. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Piotrków 13 XII 1534 k. 206v-207.
 • 520 a 256. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Piotrków 19 XII 1534 k. 207-207v.
 • 520 a 257. "Petro Tomicio Andreas Cricius, Pułtusk 29 I 1535 k. 208.
 • 520 a 258. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius, Pułtusk 29 VII 1535 k. 208v.
 • 520 a 259. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], b.m. [1524-1527?] k. 209.
 • 520 a 260. "Andreas Cricius episcopus Plocensis Joanni Zambeczki, Płock 19 IX 1528 k. 221.
 • 520 a 261. "Andreas Cricius episcopus Plocensis Samueli Macieowski, b.m [1527-1535, może ok. 1528] k. 221v.
 • 520 a 262. "Andreas Cricius Jacobo Stasscowski canonico Cracoviensi Wilno agenti cum Joanne de ducibus Lithuanie episcopo Vilnensi, b.m. listopad 1525 k. 221v.
 • 520 a 263. "Andreas Cricius [Cristophoro H]egendorfino, Pułtusk 22 XI 1529 k. 222.
 • 520 a 264. "Philipus Melanchton Andree Cricio, b.m. 28 III 1530 k. 222-222v.
 • 520 a 265. "Stefano Broderico oratori regis Ungarie Andreas Cricius, Kraków 18 II 1523 k. 222v-223.
 • 520 a 266. "Andreas Cricius episcopus Plocensis gwardiano Warssowiensi et fratribus eius, b.m. 1528 k. 223v.
 • 520 a 267. "Andreae Cricii episcopi Premisliensis ad Joannem Antonium Pulleonem baronem Burgii nuncium apostolicum in Ungaria de negocio Prutenico.
 • 520 a a. "Stanislaus Hosius lectori k. 227.
 • 520 a b. "[Andree Cricii epistola] k. 227-232v.
 • 520 a 268. "Sequuntur concertationes cuiusdam [Joannis] Poliandri doctoris Luterani predicatoris illustrissimi domini Alberti ducis in Prussia quas fecit cum [...] Petro [Kossobudzki] canonico et suffraganeo Plocensi pro verbo Dei et scripturarum interpretatione sincera quam alter alteri derogabat.
 • 520 a a. "[Stanislai Górski commentarius] k. 233.
 • 520 a b. "[Joannes Poliander], Contra sermonem domini Petri suffraganei Plocensis reprehensor sine nomine scribit k. 233v-236v.
 • 520 a c. "Petrus [Kossobudzki] episcopus Lacedonensis [!] et suffraganeus Plocensis [...] Alberto marchioni brandenburgensi ac in Prussia duci k. 235a-239.
 • 520 a d. "[...] Petro episcopo Lacedemoniensi Joannes Poliander [...] k. 240-246v.
 • 520 a e. "Joanni Poliandro [Pterus Kossobudzki] k. 247-248.
 • 520 a f. "[...] Petro episcopo Lacedemoniensi Joannes Poliander [...] k. 248-250v.
 • 520 a g. "Petrus suffraganeus Plocensis Joanni Poliandro k. 251-252.
 • 520 a h. "[...] Petro episcopo Lacedemoniensi Joannes Poliander [...], Królewiec 1 VI 1526 k. 252-256.
 • 520 a i. "Petrus episcopus Lacedemoniensis suffraganeus Plocensis Joanni Poliandro k. 257-259v.
 • 520 a 269. "Petrus ad Septem Barbis civis mundi et communis veteris fidei professor et theologus nobili domino Jacobo Lachowski, b.m. [1528] k. 260-262v.
 • 520 a 270. "Jacobus Lachowski eximio novae religionis doctori et apostolo Petri Diferentiano, Lachów 27 IX 1528 k. 263-264v.
 • 520 a 229. Gratulacje z powodu wyboru.
 • 520 a 257. O chorobie po sejmie w Piotrkowie.
 • 520 a 259. Marcin Rąbiewski popierany przez Rafała (Leszczyńskiego bpa płockiego?) prosił o protekcję u królowej.
 • 520 a 261. O wymianie korespondencji; przebywa wśród przyjaciół i książek.
 • 520 a 262. Usprawiedliwienia z przerwy w korespondencji.
 • 520 a 265. O nominacji królewskiej na biskupstwo przemyskie.
 • 520 a 268 a. O powstaniu kazań w czasie pobytu Zygmunta Starego i księcia Albrechta w Gdańsku w lipcu 1526 i o współautorstwie Krzyckiego w pisaniu polemik Piotra Kossobudzkiego.
 • 520 a 268 i. Polemika Piotra Kossobudzkiego z Janem Poliandrem.
 • 520 a 111. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków [1525] k. 92-93.
 • 520 a 112. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków [22 VII] sabbato [?] 1525 k. 93-93v.
 • 520 a 113. "Interpretatio schede [Stephani Broderici] oratoris domini [Ludovici] regi Ungarie per cifras scriptae, b.m. [1525] k. 94.
 • 520 a 114. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. 19 VII 1525 k. 94-95.
 • 520 a 115. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 25 VII 1525 k. 95v-96v.
 • 520 a 116. Cricius Tomicio], b.m. [1525] k. 96v-97.
 • 520 a 117. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Brzozów 14 IX 1525 k. 97-98.
 • 520 a 118. "[Tomicio Cricius] Scedula, b.m. [1526?] k. 98.
 • 520 a 119. "[Petro Tomicio] Cracoviensi, Posnaniensi episcopo [... Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. [1524/1525] k. 98v.
 • 520 a 120. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Brzozów [wrzesień 1525] k. 98v-99v.
 • 520 a 121. "Raphaeli [Leszczyński] episcopo Plocensi Cricius, Kraków 18 XI 1524 k. 100.
 • 520 a 122. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Brzozów 23 IX 1525 k. 101-102.
 • 520 a 123. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. [1525?] k. 102-103.
 • 520 a 124. "Cricius Tomicio, Radymno 7 X 1525 k. 1033-104v.
 • 520 a 125. Cricius Tomicio], Kraków [1525?] k. 105.
 • 520 a 126. "Erasmus Roterodamus Andree Cricio episcopi Premisliensi, Bazylea 3 X 1525 k. 109.
 • 520 a 127. "Andreas Cricius episcopus Premisliensis Erasmo Roterodamo, Kraków [20] XII 1525 k. 109-11.
 • 520 a 128. "Andreas Cricius Stanislao Hosio, Kraków [listopad-grudzień 1525] k. 111.
 • 520 a 129. "Hieronimus Łaski palatinus Siradiensis Laurentio Miedzyleski episcopo Camenecensi, Paryż 22 VI 1527 k. 111v-112.
 • 520 a 130. "Laurentius [Miedzyleski] episcopus Camenecensis Hieronimo a Lasko palatino [Siradiensi], Kraków [10] VIII 1527 k. 112-113.
 • 520 a 131. "Andreas Cricius episcopus Plocensis Joanni Dantisco nominato episcopo Culmensi, Płock 28 V 1530 k. 113v-114.
 • 520 a 132. "Gutberto Tonstallo episcopo Londinensi in Anglia Andreas Cricius, Kraków 7 V 1527 k. 114v.
 • 520 a 133. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 24 XI 1525 k. 115.
 • 520 a 134. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Premisliensis, Kraków 26 XI 1525 k. 115v-116.
 • 520 a 135. "[Anonimus Petro Tomicio], Esztergom 4 XII 1526 k. 116v.
 • 520 a 136. "Petro Tomicio [... Cricius], Gdańsk 18 IV 1526 k. 116v-117v.
 • 520 a 137. "[Petrus Tomicki], |Testimonium ac significatoria, Kraków 28 VII 1527 k. 117a-117av.
 • 520 a 138. "[Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, b.m. [sierpień-wrzesień 1527] k. 117b-[118].
 • 520 a 139. "[Cricius Tomicio], b.m. [1527] k. 117b [118].
 • 520 a 140. "[Cricius Tomicio], b.m. [1527] k. 117b [118].
 • 520 a 141. "[Tomicio Cricius episcopus] Premisliensis, Święty Krzyż [1526] k. 117bv [118v].
 • 520 a 142. "[Cricius Tomicio], b.m. [1526] k. 117bv [118v].
 • 520 a 143. "[...] Petro Tomiczki [... Cricius episcopus] Plocensis, Pułtusk 3 IV 1528 k. 119.
 • 520 a 144. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Plocensis, Czerwińsk 23 IX 1527 k. 119v120.
 • 520 a 145. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Plocensis, Pułtusk 1 XI 1527 k. 120v-122.
 • 520 a 146. "Petro Tomicio [Cricius], Kraków 29 XI 1525 k. 122v-123.
 • 520 a 147. "Petro Tomicio [... Cricius episcopus] Plocensis, Płock 16 V 1528 k. 123-125v.
 • 520 a 148. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 125v-126.
 • 520 a 149. "[...] Petro [Tomicio Cricius episcopus] Plocensis, Pułtusk 17 III 1528 k. 126.
 • 520 a 150. "Petro [Tomicio ...] episcopo Cracoviensi [... Cricius], Pułtusk 26 III 1528 k. 126v-127v.
 • 520 a 151. "[Cricius Tomicio], Warszawa 15 II 1528 k. 127v-128.
 • 520 a 152. "Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Pułtusk 17 IV 1528 k. 128v-129v.
 • 520 a 153. "[...] [Tomicio Cricius episcopus] Plocensis, Płock 4 VI 1528 k. 130-131.
 • 520 a 154. "[...] Petro Tomicio [...] Andreas Cricius [...], Wolborz 19 II 1528 k. 132.
 • 520 a 155. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 132-133.
 • 520 a 156. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Pułtusk 20 III 1528 k. 133-133v.
 • 520 a 157. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528?] k. 134.
 • 520 a 158. "[Cricius Tomicio], b.m. [1527] k. 134-134v.
 • 520 a 159. "[Cricius Tomicio] Schedula, b.m. [1528] k. 134v.
 • 520 a 160. "[Cricius Tomicio] Schedula, b.m. [1528] k. 135.
 • 520 a 161. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 15 IV 1528 k. 135.
 • 520 a 162. "[Cricius Tomicio], Pułtusk 16 IV 1528 k. 135v.
 • 520 a 163. "Andreas Cricius [...] Petro Tomicio [...], Płock 20 VI 1528 k. 137-137v.
 • 520 a 164. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 137v.
 • 520 a 165. "[Cricius Tomicio], Płock 9 VII 1528 k. 138-138v.
 • 520 a 166. "[Cricius Tomicio], Płock 27 VII 1528 k. 139-140.
 • 520 a 167. "[Cricius Tomicio], b.m. [1528] k. 140.
 • 520 a 168. "[Cricius Tomicio], Cymba k. 140v.
 • 520 a 169. "[Aignan Bourgoin], |Navis responsio per F. Chi. [Anianum] Gallum k. 140v.
 • 520 a 170. "[Andreas Cricius?], |Responsum pro Cymba per G. [!] Phi [!] Hispanum [Anianum Gallum] k. 140v-141.
 • 520 a 118. Wyraża niezadowolenie z dekretu królewskiego w sprawach religijnych.
 • 520 a 119. O przybyciu Jana Niempcza, mieszczanina gdańskiego, z podarkiem dla podkanclerzego.
 • 520 a 125. Otrzymał list od Tomickiego i załatwia wspólne sprawy.
 • 520 a 157. Wiadomość o chorobie Jana Łaskiego; przygotowania do podróży do Krakowa.
 • 520 a 271. "Encomia Luteri. Bella per insanos plusquam civilia Lutros iusque datum sceleri canimus rabidumque Luterum in sua sacrilegia conversum viscera lingua.
 • 520 a a. Andreas Cricius, |In imaginem Lutheri k. 265.
 • 520 a b. "Sigismundus [I, edictum contra libellis Lutheranis], Kraków 5 IX 1523 k. 265v-266.
 • 520 a c. "Sigismundo regi Poloniae Andreas Cricius episcopus Premisliensis, b.m.d. [1524] k. 266v-270.
 • 520 a d. Andreas Cricius, |Condiciones boni Lutherani k. 270v.
 • 520 a e. "[Joannes Cricius], |De monstro cucullato ex vacca in Saxonia producto k. 271.
 • 520 a f. "[Mattheus Conorovius, |De vacca] k. 271.
 • 520 a g. "[Petrus Potulicius], |De Luthero stercora omnes sibis adversos apellante k. 271.
 • 520 a h. "[Foelix Ceselius, |De Luthero] k. 271.
 • 520 a i. "[Petrus Sadorius], |Ad Lutherum k. 271.
 • 520 a j. "[Joannes Tirvesius], |Ad Luterum k. 271v.
 • 520 a k. "[Petrus Risinus], |Ad famam de Hutteno morbo pedicularii extincto k. 271v.
 • 520 a l. "[Paulinus Judiceus], |In quendam Luteranum [contra Joannem Zamboczki aulicum regium - dopisane] k. 271v.
 • 520 a m. "[Joannes Ostrorius], |In eundem k. 271v.
 • 520 a n. "[Stanislaus Schlomonius], |De Luthero k. 272.
 • 520 a o. "[Jodocus Decius], |Germani cuiusdam poetae Decii Philomusi de egressu et ingressu Lutheri Wormatiam k. 272-273v.
 • 520 a 272. "Cricius ad lectorem k. 274v.
 • 520 a 273. "Clarissimo antistiti Petro Tomicio episcopo posnaniensi et Regni Poloniae vicecancellario domino et avunculo suo Andreas Cricius,, ok. 1522] k. 275.
 • 520 a 274. Andreas Cricius, |Encomium eiusdem praesulis [Petri Tomicii] k. 275v-276.
 • 520 a 275. Andreas Cricius, |In natali sacro ad puerum Jesum k. 276v.
 • 520 a 276. Andreas Cricius, |Ad imaginem Deipare Virginis k. 276v.
 • 520 a 277. Andreas Cricius, |Sub imagine eius k. 276v.
 • 520 a 278. Andreas Cricius, |Cantilena de spiritu sancto k. 277a.
 • 520 a 279. "Ad sanctam Annam [Nicolaus] Smolikowski k. 277a.
 • 520 a 280. Andreas Cricius, |Cantilena in natali dominico k. 277av.
 • 520 a 281. Andreas Cricius, |Cantiliena de resurectione k. 277av.
 • 520 a 282. Anonimus, |Supra Crucifixum k. 277b.
 • 520 a 283. "[Erasmus Roterodamus], |Ad spiritum sanctum k. 277b.
 • 520 a 284. Anonimus, |Fundator templi s. Marie maioris Romae k. 277b.
 • 520 a 285. Andreas Cricius, |Sub imagine s. Virginis Mariae k. 277bv.
 • 520 a 286. Andreas Cricius, |Miraculum votum impletum k. 277bv.
 • 520 a 287. Andreas Cricius, |Ad sacerdotes, ut orent attente k. 277bv.
 • 520 a 288. Anonimus, Romae in ara maiori s. Petri ad vincula k. 277bv / Esto pius, pictas satis est pro divite cultu /
 • 520 a 289. Clemens Janitius, |In pharmacopolim k. 277bv.
 • 520 a 290. Anonimus, |In templo s. Stanislai in arce Cracoviensi k. 277c.
 • 520 a 291. Anonimus, |Romae in ingressu porte secunde Capitolii est leonis effigies, catulum coram se prostratum benigne intuens cum hoc disticho k. 277c.
 • 520 a 292. Anonimus, |Generosa ira k. 277c. / Malo palam irasci quod fallera vicens /
 • 520 a 293. Anonimus, |Romana libertas k. 277cv. / Romani nominis proprium est libertas / [3 v.]
 • 520 a 294. Anonimus, |Roma mutata k. 277cv. / Desine mirari veterem, nunc aurea Roma est / [3 v.]
 • 520 a 295. Anonimus, |In simulacro Herculis k. 277cv.
 • 520 a 296. Anonimus, |Supra simulacrum Veneris k. 277cv.
 • 520 a 297. Anonimus, |Eoitaphium Titi Livii Patavini k. 277cv.
 • 520 a 298. "[Hieronimus Quirinus], |Epitaphium Petri Bembi k. 277cv.
 • 520 a 299. Andreas Cricius, |De spe sua k. 278.
 • 520 a 300. Andreas Cricius, |Ad se ipsum k. 278.
 • 520 a 301. Clemens Janitius, Amo k. 278.
 • 520 a 302. Andreas Cricius, |Cantilena k. 278v.
 • 520 a 303. Andreas Cricius, |Alia [cantilena] k. 278v.
 • 520 a 304. Andreas Cricius, |De regina Bona k. 279.
 • 520 a 305. "[Andreas Cricius, |In laudem reginae Bonae] k. 279.
 • 520 a 306. Andreas Cricius, |In virginem deiparam sub cruce k. 279v.
 • 520 a 307. Anonimus, |Oracionis summa k. 279v-280.
 • 520 a 308. Anonimus, |Christus de cruce depositus ante Mariam ponitur k. 280a.
 • 520 a 309. Andreas Cricius, |In imaginem temporis k. 280.
 • 520 a 310. Clemens Janitius, |In horarium k. 280.
 • 520 a 311. Andreas Cricius, |In imaginem temporis adstantis puero flores colligenti k. 280.
 • 520 a 312. Clemens Janitius, |In cytharam k. 280.
 • 520 a 313. Andreas Cricius, |Ad amicam quinque lineae amoris k. 280v.
 • 520 a 314. Andreas Cricius, |In lapidem habentem vestigia sanguinis sancti Stanislai k. 281.
 • 520 a 315. Andreas Cricius, |In eius imaginem k. 281.
 • 520 a 316. Andreas Cricius, |In imaginem mortis et infantis k. 281.
 • 520 a 317. Andreas Cricius, |Aliud k. 281.
 • 520 a 318. Andreas Cricius, |In imaginem senis ac pueri morte his asstante k. 281av.
 • 520 a 319. Andreas Cricius, |In imaginem [Catherine] ducis [! se] Mekelburgensis [! Meklemburgensis] k. 281.
 • 520 a 320. Andreas Cricius, |Aliud k. 281.
 • 520 a 321. Andreas Cricius, |Ad Heliam k. 281v.
 • 520 a 322. Andreas Cricius, |Ad Dantiscum k. 281v.
 • 520 a 323. Andreas Cricius, |Ad suspiria sua k. 281v.
 • 520 a 324. Andreas Cricius, |De medicina Andreae [Zakrzewski] k. 282.
 • 520 a 325. Andreas Cricius, |De conciliato ab ipso [Andrea Zakrzewski] inimico k. 282.
 • 520 a 326. Andreas Cricius, |De Joanne [Zambocki] et Andrea [Zakrzewski] inimicis k. 282.
 • 520 a 327. Anonimus, |In amicam versus reciprocus k. 282.
 • 520 a 328. Anonimus, |Versus qui ut iubet construi potest et versari in imaginem cuiusdam k. 282.
 • 520 a 329. "[Anonimus, Versus] k. 282.
 • 520 a 330. Andreas Cricius, |De puelle casu in latrinam regiam k. 282v.
 • 520 a 331. Andreas Cricius, |In imaginem regis Sigismundi primi k. 282v.
 • 520 a 332. Andreas Cricius, |De eodem effigie k. 282v.
 • 520 a 333. Andreas Cricius, |In campanam ab illo [rege Sigismundo] factam k. 282v.
 • 520 a 334. Andreas Cricius, |In eiusdem [regis] tubam venaticam k. 282v.
 • 520 a 335. Andreas Cricius, |In aquilam cum lupo insigne k. 282v.
 • 520 a 336. Anonimus, |Campana de se ipsa k. 282v.
 • 520 a 337. Andreas Cricius, |In aquilam et serpentem insignia k. 283.
 • 520 a 338. Andreas Cricius, |In Longum k. 283.
 • 520 a 339. Andreas Cricius, |In eundem k. 283.
 • 520 a 340. Andreas Cricius, |In eundem k. 283.
 • 520 a 341. Andreas Cricius, |In quendam k. 283.
 • 520 a 342. Andreas Cricius, |In Longum quempiam, k.283v.
 • 520 a 343. Andreas Cricius, |In legatum impurem [Zachariam - dopisane] k. 283v.
 • 520 a 344. Andreas Cricius, |In eundem [Zachariam - dopisane] k. 283v.
 • 520 a 345. Andreas Cricius, |In legatum quempiam [Zachariam - dopisane] k. 284.
 • 520 a 346. Andreas Cricius, |De furore suo k. 284.
 • 520 a 347. Andreas Cricius, |In turrim Piotrkoviae edificatam k. 284v.
 • 520 a 348. Andreas Cricius, |In nitorem k. 284v.
 • 520 a 349. Andreas Cricius, |In domum cuiusdam sacrifici k. 284v.
 • 520 a 350.Andreas Cricius, |Ad magnificium Christopherum a Schidlowiecz palatinum cracoviensem regni cancellarium k. 285.
 • 520 a 351. Andreas Cricius, |Meretrix in quendam iuvenem [cynedum - dopisane] k. 285.
 • 520 a 352. Andreas Cricius, |De meretricis amante k. 285.
 • 520 a 353. Andreas Cricius in quendam k. 285.
 • 520 a 354. Clemens Janitius, |De cymba uxoris et flumine mariti insignibus k. 285v.
 • 520 a 355. Andreas Cricius, |Enigma generis cuiusdam k. 285v.
 • 520 a 356. Anonimus, |In imaginem domini archiepiscopi Łaski k. 285v.
 • 520 a 357. Anonimus, |In Masovium quendam Posnaniam vituperantem k. 285v.
 • 520 a 358. Clemens Janitius Enigma k. 285v.
 • 520 a 359. Andreas Cricius, [Divo Sigismundo rego Poloniae - dopisane] De fuga exercitus magistri Prussiae [qui ex Germania per fines Pomeranie missus erat - dopisane] k. 286.
 • 520 a 360. Andreas Cricius, |In dominos et amicos iuvenes k. 286v.
 • 520 a 362. Andreas Cricius, |In quendam k. 286v.
 • 520 a 363. Andreas Cricius, |De quodam maledico k. 286v.
 • 520 a 364. Andreas Cricius, |In Capriniam natalem locum regium k. 287.
 • 520 a 365. Andreas Cricius |In quendam officialem k. 287.
 • 520 a 366. Andreas Cricius, |De fortuna picta Leonardo Pieczichowski ab amica Petri donata k. 287.
 • 520 a 368. Andreas Cricius, |In triumphum amoris pictum k. 287v.
 • 520 a 369. Andreas Cricius, |In triumphum mortis k. 287v.
 • 520 a 370. Andreas Cricius, |In triumphum famae k. 287v.
 • 520 a 371. Andreas Cricius, |De pecunia k. 288.
 • 520 a 372. Andreas Cricius, |De monacho et de confitente illi k. 288.
 • 520 a 373. Anonimus, |De calido mulieris responso k. 288.
 • 520 a 374. Andreas Cricius, |De mortuo equo mecho cuiudam k. 288.
 • 520 a 375. Clemens Janitius, |Ad Stanislaum Clericam plebanum postea in Weliczka k. 288.
 • 520 a 376. Andreas Cricius, |In laudem cuiusdam adolescentis qui ficto fratris nomine alterius uxore potiebatur k. 288v.
 • 520 a 377. Andreas Cricius, |Jocus leoninus impurus Romae cum hospite nostraio k. 288v.
 • 520 a 378. Andreas Cricius, |Ridiculum puellae responsum sacerdoti ad fenum cogendum passim quemque conducenti k. 289.
 • 520 a 379. Andreas Cricius, |In medicum qui antea iuris peritus erat k. 289.
 • 520 a 380. Andreas Cricius, |De Francisco quodam, quem ob mutatam comam morio non recognovit k. 289.
 • 520 a 381. Andreas Cricius, |De medico vinoso et egro ridiculum k. 289.
 • 520 a 382. Andreas Cricius, |Ridiculum sacerdotis episcopo suo in se ob productos quinque pueros invehenti responsum k. 289v.
 • 520 a 383. Andreas Cricius, |In predicatorem ineptum poetas incessentem k. 289.
 • 520 a 384. Andreas Cricius, In quendam puerarium k. 289v.
 • 520 a 385. Andreas Cricius, |Decades vitae humanae k. 289v.
 • 520 a 386. Andreas Cricius, |In Stanislaum Tarlonem canonicatum et prebendam monetariam in ecclesia cathedrali Cracoviensi nullum fundum tunc habentem et vultu erecto incidentem k. 289v.
 • 520 a 387. Andreas Cricius, |In quendam qui ob scriptim in se carmen litem struebat k. 290.
 • 520 a 388. Andreas Cricius, |In quendam k. 290.
 • 520 a 389. Andreas Cricius, |In medicum quendam cui aromatarium preferebat k. 290.
 • 520 a 390. Andreas Cricius, |Endecasillabi in eum qui nonnullorum invectionem in opus suum facinori Herostratis qui Diane templum incendit comparabat k. 290-290v.
 • 520 a 391.Andreas Cricius, |Morio de rithmis, qui sibi ab autore inepto et maiorem hinc laudem captante, quasi per contemptum adscribebatur k. 290v.
 • 520 a 392. "[Andreas Cricius ad Sigismundum primum].
 • 520 a a. "[Ad lectorem] k. 290a-290av.
 • 520 a b. "Ad Sigismundum regem. Commendatio more Gdanensis quam cum actus et consilia perplexa tum postremo puelle Danicae mari advecte suo lepore et blandicia veluti syrenas quedam cantu produxerunt k. 291.
 • 520 a 393. Andreas Cricius, |De meretricula demissa in reti per fenestram ex hospicio cuiusdam episcopi, janua per hospitem occlusa k. 291v
 • 520 a 394. Anonimus, |De puella Germana que viatoribus cunnum precio, nates vero gratis ostendit k. 291v.
 • 520 a 395. Andreas Cricius, |De Lassicia famulum conducente k. 291v.
 • 520 a 396. Andreas Cricius, |Dialogus in Rempublicam k. 292.
 • 520 a 397. Andreas Cricius, |In quendam k. 292-292v.
 • 520 a 398. Andreas Cricius, |Pasquillus k. 292v.
 • 520 a 388. Dot. Stanisława Tarły.
 • 520 a 399. Andreas Cricius, Pasquillus de quodam qui episcopus et cardinalis esse laborat k. 293.
 • 520 a 400. Andreas Cricius, In imaginem vitae aulicae dialogus k. 293v.
 • 520 a 401. Andreas Cricius, In quendam k. 293v.
 • 520 a 402. Andreas Cricius, In vetulam se amari credentem k. 294.
 • 520 a 403. Andreas Cricius, In quendam k. 294v.
 • 520 a 404. "[Jacobus Piso], Disticha Pisonis in imaginem Lucretiae Cricii k. 295.
 • 520 a 405. "[Andreas] Cricius pro Lucretia Pisoni k. 295.
 • 520 a 406. Andreas Cricius, De dracone k. 295v.
 • 520 a 407. Andreas Cricius, De eodem k. 295v.
 • 520 a 408. Andreas Cricius, Salsum Grzimultowski cuiudam commiltoni suo responsum k. 296.
 • 520 a 409. Andreas Cricius, De patruo et nepote Vapowskich k. 296.
 • 520 a 410. Andreas Cricius, De harpiis aulicis k. 296v.
 • 520 a 411. Clemens Janitius, Querela capellae ex graeco. In Ingratos k. 296v.
 • 520 a 412. Andreas Cricius, In librum iudiciarum processus per regem Sigismundum facti k. 296v.
 • 520 a 413. "Thomas Nigro [Tommaso Negri] episcopus Scardonensis [Cardonensis] apostolicus ad regem Poloniae Sigismundum nuntius Andree Cricio episcopo Premisliensi k. 297a-297b.
 • 520 a 414. "[Tommaso Negri] episcopus Scardonensis ad Leonem papam X k. 297b.
 • 520 a 415. "Thomas Negro episcopus Scardonensis ad Andream Cricium episcopum k. 297b.
 • 520 a 416. "[Andreas] Cricius episcopus Premisliensis reverendo ac dignissimo patri Thome Negri episcopo Scardonensis nuncio apostolico k. 297-297v.
 • 520 a 417. Anonimus, |Epitaphium Boleslai regis Boleslai [!] occisoris divi Stanislai episcopi Cracoviensi Villaci iacet k. 297v.
 • 520 a 418. Andreas Cricius, Epitaphium Chabri Boleslai regis k. 298.
 • 520 a 419. Andreas Cricius, In tumulum Boleslai Chabri k. 298.
 • 520 a 420. Andreas Cricius, Epitaphium domine Elisabete regine, qui nupsit [Jagielloni - skreśl.] regi [Casimiro - dopisane] k. 298-298v.
 • 520 a 421. Andreas Cricius, In imaginem duci Friderici cardinalis k. 298v.
 • 520 a 422. Anonimus, |In sepulcro Friderici cardinalis incisum k. 299a.
 • 520 a 423. Andreas Cricius, In tumulum Joannis Lubranski episcopi Posnaniensis k. 298v-299.
 • 520 a 424. Andreas Cricius, Epitaphium equi a Magistro Prussiae contra Moscum aulico regio missi k. 299.
 • 520 a 425. Andreas Cricius, Epitaphium Annae reginule Asele [!] k. 299.
 • 520 a 426. Andreas Cricius, Epitaphium [Tranquilli] Andronici k. 299v.
 • 520 a 427. Andreas Cricius, In monumentum cuiusdam k. 299v.
 • 520 a 428. "[Joannes Złotkowski?], |Epitaphium Nicolao Firleio k. 299v.
 • 520 a 429. Andreas Cricius, Epitaphium Cropacii pueri k. 300.
 • 520 a 430. Andreas Cricius, De morte inopina medici Costka k. 300.
 • 520 a 431. Andreas Cricius, Epi[taphium] d[omini Hieronimi] Jarosławski k. 300.
 • 520 a 432. Andreas Cricius, Epitaphium Stanislai Tanczinski [Tęczyński] k. 300-300v.
 • 520 a 433. "[Andreas Cricius?], Epi[taphium] doctoris [Nicoai] Cepel innumera sacerdotia olim habentis k. 300v.
 • 520 a 434. Andreas Cricius, Epi[taphium] Petri cuiusdam trucidati k. 300v.
 • 520 a 435. Andreas Cricius, Epitaphium d[omini] Andree [popr. z: Andronici] de Schamotuli palatini Posnaniensis k. 301.
 • 520 a 436. Andreas Cricius, Epitaphium doctoris Garsiae [di Quadros] k. 301-301v.
 • 520 a 437. Andreas Cricius, Dominico de Secemin cancellario Gnesnensi et Rudolpho ordinis s. Dominici provinciali, theologiae dictoribus epitaphium k. 301v.
 • 520 a 438. Anonimus, In tabula in pariete fixa supra sepulcrum k. 301v.
 • 520 a 439. Anonimus, Ludovicus Ungariae et Bohemiae rex [epitaphium] k. 302v.
 • 520 a 440. Andreas Cricius, Epitaphium eiusdem regis k. 302.
 • 520 a 441. Andreas Cricius, |In imaginem Petri de Septembarbis pandochei vetularii k. 302v.
 • 520 a 442. "[Joannes?] filius Nicolai Thomiczki prefecti stabuli regii ad regem [Sigismundum] locutus k. 303.
 • 520 a 443. "A[ndreas] Cricius,|Ad Sigismundum primum regem Poloniae k. 303.
 • 520 a 442. Prośba o przyjęcie na dwór królewicza Zygmunta Augusta.
 • 520 a 495. Andreas Cricius, In Joannem Carnkowski episcopum Cuiaviensem, qui arietem, in Joannem Latalski qui leonem, in Matthiam Drzewicki episcopum Cuiaviensem [! archiepiscopum Gnesnensem] qui vitulum pro insignis ferebent k. 315v.
 • 520 a 496. Andreas Cricius, Aliud [de eisdem] k. 315v.
 • 520 a 497. Andreas Cricius, Aliud k. 315v.
 • 520 a 498. Andreas Cricius, Aliud k. 315v.
 • 520 a 499. Andreas Cricius, Aliud k. 316.
 • 520 a 500. "[Andreas Patricius Nidecki], In stemma Andree Zebridowski episcopi Cracoviensis vexillum gerens cum cruce k. 316.
 • 520 a 501. "[Andreas Patricius Nidecki], |Aliud de eodem k. 316.
 • 520 a 502. Anonimus, |In insignia Samuelis Maciegiewski [!] episcopi Cracoviensis vitulum representantia k. 316.
 • 520 a 503. Anonimus, |Aliud k. 316.
 • 520 a 504. Clemens Janitius, In arma Cricii episcopi Cotwic dicta k. 316.
 • 520 a 505. Clemens Janitius, |In stemma Ravitarum k. 316v.
 • 520 a 506. Clemens Janitius, |Navis Luce [!] de Gorka praesulis ex palatino k. 316v.
 • 520 a 507. Clemens Janitius, |Ad navem Lucae episcopi k. 316v.
 • 520 a 508. Clemens Janitius, |Ad Lucam episcopum k. 316v.
 • 520 a 509. Clemens Janitius, |In stemma Rolitarum k. 316v.
 • 520 a 510. Andreas Cricius, |Divo Sigismundo regi k. 318.
 • 520 a 511. Andreas Cricius, |Epitalamion Sigismundi regis et Barbarae reginae Poloniae k. 318-320.
 • 520 a 512. Andreas Cricius, |Carmen Zaphicum k. 320a.
 • 520 a 513. Andreas Cricius, |Cantilena in Threnczinio k. 321.
 • 520 a 514. Andreas Cricius, |Cantilena in coronatione [reginae Barbarae] k. 321.
 • 520 a 515. Andreas Cricius, |In insignia reginae Barbarae coniuncta aquilae k. 321v.
 • 520 a 516. Andreas Cricius, |Regi Sigismundo k. 321v.
 • 520 a 517. Andreas Cricius, |Ad Serenissimum dominum Sigismundum Poloniae regem et magnum Lithuaniae ducem semper invictum nomine inclyte Barbarae regine coniugis suae post partam de Moschis victoriam epistola Andree Cricii cancellarii reginae k. 322-324.
 • 520 a 518. Andreas Cricius, |Eidem Sacre Regiae Maiestati k. 324-324v.
 • 520 a 519. "Joannes Amatus Siculus juris utriusque doctor Andrae Cricio Juveni ornatissimo Barbarae reginae Poloniae cancellario et domino suo k. 324v-325.
 • 520 a 520. Andreas Cricius, |Ad tumulum divi Casimiri fratris regii salutatio in primo adventu Vilnam Andreae Crici inclite Barbarae reginae Poloniae cancellarii k. 326-327.
 • 520 a 521. Andreas Cricius, |Epitaphium [Casimiri] k. 327.
 • 520 a 522. Andreas Cricius |Cantilena de victoria de Moschis parta rem summariecontinens Andreae Criczki inclite Barbare regine Poloniae cancellario 1514 k. 328-333v.
 • 520 a 523. Andreas Cricius, |Deploratio immaturae mortis divae Barbare reginae Poloniae k. 334-335.
 • 520 a 524. Andreas Cricius, |Epitaphium [Barbarae reginae] k. 335-335v.
 • 520 a 525. Andreas Cricius, |Tetrastichon ad illam [reginam Barbaram] k. 335v.
 • 520 a 526. Andreas Cricius, |In epithalamion divi Sigismundi regis Poloniae et inclyte Bonae reginae endecasillabi qui latenter authoris nomen continent k. 336.
 • 520 a 444. "Verbetii Hungarii [Stephanus Verböczy], cancellari regni Hungariae de modis latine loquendi Georgii [Utišenic] Monachi episcopi agriensis regni Hungariae thesaurarii k. 304-304v.
 • 520 a 445. "Andreas Cricius, |Ad Paulum tercium pontificem maximum k. 304a.
 • 520 a 446. Andreas Cricius, |Auctarium. In Paulum III papam k. 304a-304av.
 • 520 a 447. Anonimus, |Bruta feliciora homine k. 304av.
 • 520 a 448. "[Manilius Marcus] Manlius [!] Astronomus libro 4to k. 304av.
 • 520 a 449. Anonimus, |Mors afflictis grata k. 304av.
 • 520 a 450. "Effectus coeli et siderum inevitabilis. Ex [Joanne Baptista] Mantuano k. 304b.
 • 520 a 451. Andreas Cricius, |De puella fundum suum purgante. Disthyca et tetrasticha k. 304c-304cv.
 • 520 a 452. Andreas Cricius, |Ad Coributum [Koszyrski] k. 305.
 • 520 a 453. Andreas Cricius, |Lamentatio patris Coributi ad seipsum k. 305.
 • 520 a 454. Andreas Cricius, |Testamentum eiusdem [Coributhi] k. 305-305v.
 • 520 a 455. Andreas Cricius, |Hymnus fratrum in funere eiusdem [Coributhi] k. 305v-306.
 • 520 a 456. Andreas Cricius, |Epitaphium Coributi patris geneae k. 306-306v.
 • 520 a 457. Andreas Cricius, |Aliud k. 306v.
 • 520 a 458. Andreas Cricius, |Apophtegma k. 306v.
 • 520 a 459. Andreas Cricius, |Aliud k. 306v.
 • 520 a 460.Andreas Cricius, |Aliud k. 306v.
 • 520 a 461. Andreas Cricius, |Epitaphium Margarete Milviae k. 307.
 • 520 a 462. Andreas Cricius, |Epitaphium Gonney Zoffki k. 307.
 • 520 a 463. Andreas Cricius, |De eadem [Zoffka] tetrastichon k. 307v.
 • 520 a 464. Andreas Cricius, |Epitaphium Anne capitaneae k. 307v.
 • 520 a 465. Andreas Cricius, |Epi[taphium] Helenae monachae k. 307v-308.
 • 520 a 466. Andreas Cricius, |Epitaphium Nuscae k. 308.
 • 520 a 467. Andreas Cricius, |Aliud epi[taphium] eiusdem [Nuscae] k. 308.
 • 520 a 468. Andreas Cricius, |Tetrastichon de [popr. z: ad] eadem [popr. z: eandem] k. 308v.
 • 520 a 469. Andreas Cricius, |Epitaphium Sczesney k. 308v.
 • 520 a 470. Anonimus, |Epi[taphium] puellae cuiusdam Romanae k. 308v.
 • 520 a 471. Andreas Cricius, |Tetrastichon de Beata k. 309.
 • 520 a 472. "[Andreas Cricius, |De eondem Zoffka] k. 309.
 • 520 a 473. Andreas Cricius, |In furiosum amantem k. 309v.
 • 520 a 474. Andreas Cricius, |Ad doctorem [Alexandrum] Scultetum k. 309v.
 • 520 a 475. "[Conradus Celtis], |Ad amicam k. 309v.
 • 520 a 476. "[Conradus Celtis], |Responsum k. 309v.
 • 520 a 477. Andreas Cricius, |Epigramma amatorium k. 309v-310.
 • 520 a 478. Andreas Cricius, |Pro doctore Kawka k. 310.
 • 520 a 479. "[Franciscus Corniger Tanzi], |Puella que debet vere pulchra haberi has infrascriptas dotes habeat k. 310v.
 • 520 a 480. "[Conradus Celtis], |Invitat ad se puellam k. 311-311v.
 • 520 a 481. "[Joannes Dantiscus], Prosa de martribus [aulicis - dopisane] k. 312.
 • 520 a 482. "Jo[annis] Dantisci [!], Prosa in laudem vini k. 312v.
 • 520 a 483. "[Andreas Cricius?], |In laudem cerevisiae k. 314.
 • 520 a 484. Anonimus, |Mores ebriorum k. 314v.
 • 520 a 485. Anonimus, |Causidici k. 314v.
 • 520 a 486. Anonimus, |Curia k. 315.
 • 520 a 487. "[Joannes Dantiscus], |Hospes k. 315.
 • 520 a 488. "[Joannes Dantiscus], |Aliud [hospes] k. 315.
 • 520 a 489. "[Joannes Dantiscus], |Servitus, s. 315.
 • 520 a 490. Anonimus, |Fortuna k. 315.
 • 520 a 491. "[Joannes Dantiscus], |Servitus inanis k. 315.
 • 520 a 492. Anonimus, |De bipenni Tarlonis episcopi k. 315v.
 • 520 a 493. Andreas Cricius, |De leone in muro insigni Joannis Latalski episcopi Posnaniensis. In mores k. 315v.
 • 520 a 494. Andreas Cricius, |In eundem [Joannem Latalski] qui ob tumulentiam Kuffel dicebatur, vanus homo, episcopatum emit k. 315v.
 • 520 a 527. Andreas Cricius, |Epithalamion k. 336-341v.
 • 520 a 528. Andreas Cricius, |Hymneus k. 342-342v.
 • 520 a 529. Andreas Cricius, |Boni omnis indicia k. 342v.
 • 520 a 530. Andreas Cricius, |Encomion divo Sigismundo regi post partam e Scythis victoriam k. 343-345.
 • 520 a 531. Andreas Cricius, |Precatio ad regem [Sigismundum] pro quodam promiso cum esset regine Barbarae cancellarius k. 345v.
 • 520 a 532. Andreas Cricius, |Ad Diamantam puellam epistola k. 346-347v.
 • 520 a 533. Andreas Cricius, |In duriciam Diamante puellae ad vatem quempiam k. 347a.
 • 520 a 534. Andreas Cricius, |Aliud k. 347a.
 • 520 a 535. Andreas Cricius, |De disordia cordis cum oculis k. 347a.
 • 520 a 536. Andreas Cricius, |Comparatio sui cum eo quod narratur in Italia aquam tanto impetu deciderere ut ignem suscitet e saxis k. 347av.
 • 520 a 537. Andreas Cricius, |In senem sui amoris turbatorem k. 347av-348v.
 • 520 a 538. Andreas Cricius, |Ad Diamantam k. 348v.
 • 520 a 539. Andreas Cricius, |Ad [popr. z: In] quendam qui vatem ad conspiciendam Flammam puellam ducebat k. 348v.
 • 520 a 540. "[Andreas Cricius, |De Lydia puella] k. 348v.
 • 520 a 541. "[Andreas Cricius, |De Lydia puella] k. 348v.
 • 520 a 542. "[Andreas Cricius, |Maritus deceptus] k. 349.
 • 520 a 543. Andreas Cricius, |In imaginem Lucretiae: femina pudica k. 349.
 • 520 a 544. Andreas Cricius, |Responsio feminae urbanae k. 349.
 • 520 a 545. Andreas Cricius, |In eandem imaginem lascivius depictam k. 349.
 • 520 a 546. Andreas Cricius, |De amore suo perpetuo k. 349v.
 • 520 a 547. "[Andreas Cricius, |De amore suo] k. 349v-350.
 • 520 a 548. Andreas Cricius, |Expostulatio secum amantis k. 350.
 • 520 a 549. Andreas Cricius, |Epitaphium magnifici Andreae Cosczieleczki castellani Voinicensis thesaurarii Regni k. 350v.
 • 520 a 550. Andreas Cricius, |Epitaphium domini [Sigismundi] Targowiczki k. 350v.
 • 520 a 551. Andreas Cricius, |Epitaphium domini [Stanislai] Jaroczki k. 351.
 • 520 a 552. Andreas Cricius, |Epitaphium Leonardi Pieczichowski regii phisici prepositi s. Michaelis Cracoviae k. 351-351v.
 • 520 a 553. Anonimus, |Epitaphium Benessi morionis magnifici domini Christophori de Schidlowecz castellani Cracoviensis Regni Poloniae cancellarii k. 351v-352.
 • 520 a 554. Andreas Cricius, |De casu miserabili puelle in latrinam, Sandomiriae epitaphium k. 352-352v.
 • 520 a 555. Andreas Cricius, |Epitaphium Albulae muris volatilis [popr. z: votalis] que regi erat in deliciis k. 352v-353.
 • 520 a 556. Anonimus, |Epitaphium Taxi equi occisi sub Joanne Zamboczki qui duello in foro Cracoviensi rege inspectante cum Andrea Zakrzewski conflixit k. 353.
 • 520 a 557. Andreas Cricius, |Ad Coributum [Koszyrski] k. 353.
 • 520 a 558. Andreas Cricius, |Epitaphium in sepulcrum Coributi Cozirski [!] k. 353v.
 • 520 a 559. Andreas Cricius, |Viri cuiusdam clarissimi dum vixit ad summates omnes admonitio k. 354.
 • 520 a 560. Andreas Cricius, |In laudem musicae k. 354v.
 • 520 a 561. Andreas Cricius, |In sacello regio ex lapide fabricato k. 354v.
 • 520 a 562. Andreas Cricius, |In eodem sacello sculpta k. 354v-355.
 • 520 a 563. "[Andreas Cricius?], |In arce Bar et civitate, in portis sculpta sunt hec verba in tabula aerea in pariete fixa in Podolia k. 355.
 • 520 a 564. Andreas Cricius, |In armamentarium k. 355v.
 • 520 a 565. Anonimus, |In armamentario exculpta k. 355v.
 • 520 a 566. Andreas Cricius, |Precatio ad divum Stanislaum pro doctore [Joanne Silvio Amato] Siculo k. 356.
 • 520 a 567. "[Andreas Cricius?], |Deploratio passionis dominicae k. 356v-357.
 • 520 a 568. Andreas Cricius, |Deploratio passionis dominicae k. 357-357v.
 • 520 a 569. Andreas Cricius, |Sub imagine Crucifixi in aede s. Catherine Cracoviae k. 357v.
 • 520 a 570. Anonimus, |Aliud [sub imagine Crucifixi] k. 357v.
 • 520 a 571. "[Nicolaus Hussovianus], |Aliud [sub imagine Crucifixi] k. 357v.
 • 520 a 572. Andreas Cricius, |Cymba reverendissimi domini Petri Tomicii episcopi k. 358.
 • 520 a 573. Andreas Cricius, |Pinus reverendissimi domini Joannis Lubranski episcopi Posnaniensis k. 358.
 • 520 a 574. Andreas Cricius, |Vitulus reverendissimi domini Mathiae Drzewiczki episcopi Wladislaviensis olim cancellarii Regni k. 358.
 • 520 a 575. "[Aignan Bourgoin = Annianus Gallus] Corbita Joannis Laski archiepiscopi Gnesnensis k. 358.
 • 520 a 576. Andreas Cricius, |Aquila reverendissimi domini Erasmi episcopi Plocensis k. 358.
 • 520 a 577. Andreas Cricius, |Insignia episcopi Chełmensis Jacobi de Buczacz k. 358v.
 • 520 a 578. Andreas Cricius, |Alluta Joannis Conarski episcopi cracoviensis k. 358v.
 • 520 a 579. Andreas Cricius, |Insigne magnifici domini Christophori a Schidlowiecz palatini Cracoviensi per Cesarem [Maximilianum] auctum k. 358v.
 • 520 a 580. Andreas Cricius, |In eadem arma k. 358v.
 • 520 a 581. Andreas Cricius, |In eadem arma k. 358v.
 • 520 a 582. Andreas Cricius, |Fortuna Dea irata Regi Alberto quod virtutem Deam plusquam se coluerit, ideo illum deseruit k. 359.
 • 520 a 583. Andreas Cricius, |In Bernardinos k. 359.
 • 520 a 584. Andreas Cricius, |In Germanos qui ante adventum Turci in Germaniam et vastationem quam illic fecit iactabunt se Turcum [si venisset - dopisane] in Germaniam oppressurum k. 359v.
 • 520 a 585. Andreas Cricius, |In levitatem Germanorum k. 359v.
 • 520 a 586. Andreas Cricius, |Qua racione Neptunus Vistulam a Gdano divertat Divi Regi Sigismundo k. 360.
 • 520 a 587. Andreas Cricius, |Ad eundem [regem Sigismundum] k. 360.
 • 520 a 588. Andreas Cricius, |Ad novos aulicos k. 360v-361.
 • 520 a 589. Andreas Cricius, |Ad sanctulum quendam k. 361.
 • 520 a 590. Andreas Cricius, |Trenodia Valachie k. 362-364.
 • 520 a 591. Andreas Cricius, |De insignis ipsius domini comitis [Joannis Tarnowski] k. 364.
 • 520 a 592. Andreas Cricius, |Dialogus contra dominum Stanislaum Tarło canonicum Cracoviensem regium secretarium k. 364v-366av.
 • 520 a 593. Anonimus, |In elevatione hostiae dicatur k. 366av.
 • 520 a 594. Anonimus, |In elevatione calicis k. 366av.
 • 520 a 595. Andreas Cricius, |Lepus captus in venatione per reginam Bonam de facto suo k. 366b.
 • 520 a 596. "[Andreas] Cricius ad Bonam reginam k. 366b-366bv.
 • 520 a 597. "[Andreas] Cricius episopus Praemisliensis Bonae reginae k. 366bv-367.
 • 520 a 598. "[Andreas] Cricius Bonae reginae k. 367-367v.
 • 520 a 599. Andreas Cricius, |De Joanne Latalski episcopo Cracoviensi k. 367v.
 • 520 a 600. Andreas Cricius, |Maritanda coacte k. 368.
 • 520 a 601. Andreas Cricius, |Prosa de Beata Cosczeleczka virgine in gyneceo Bone reginae famulante k. 368.
 • 520 a 602. Andreas Cricius, |Dialogus de Asiana dieta vel potius de Piotrcoviensi[bus] comitiis 1535 in mense decembri habitis k. 369-370.
 • 520 a 603. Andreas Cricius, |In vulgatam nuper quandam Asianam Diaetam... dialogus k. 370v-373.
 • 520 a 604. "[Stanislaus Gorski[, |Annotatio in precedentem et sequentem dialogos quae reponi media inter utrumque debet supra folio 370 k. 373-375.
 • 520 a 605. "Formula ethnici testamenti Romani civis Lucii Cuspidii: testamentum antiquum k. 378-379v.
 • 520 a 606. Anonimus, |In sepulcra marmoreo Jagelonis regis Poloniae cuius sepulcri summitatem Sigismundus I rex ex albo lapide fieri fecit k. 380.
 • 520 a 607. Anonimus, |In sepulcro marmoreo Vitoldi magni Lituanorum ducis k. 380.
 • 520 a 608. Anonimus, |Epitaphium Mathiae regis Corvini k. 380v.
 • 520 a 609. Anonimus, |Epitaphium serenissime domine Yophiae regine Poloniae uxoris regis Wladislai Jagelonis k. 381.
 • 520 a 610. Anonimus, |In marmore sepulcri [Joannis Alberti regis Poloniae] incisum k. 381v.
 • 520 a 611. Anonimus, |In tabula supra monumentum [Joannis Alberti] fixa scriptum k. 381v.
 • 520 a 612. "[Andreas Cricius?], |Epitaphium [Joannis Alberti] k. 381v.
 • 520 a 613. "[Andreas Cricius?], |Aliud [epitaphium eiusdem] k. 382.
 • 520 a 614. "[Andreas Cricius?], |Aliud [epitaphium eiusdem] k. 382.
 • 520 a 615. "[Andreas Cricius?], |Aliud [epitaphium eiusdem] k. 382.
 • 520 a 616. Anonimus, |In sepulchro aereo [Friderici cardinalis] incisum k. 382v.
 • 520 a 617. Andreas Cricius, |Epitaphium Friderici cardinalis k. 382v.
 • 520 a 618. "[Andreas Cricius?], |In tabula supra sepulcrum fixa scriptum epitaphium Bernardini Galli de Jadra Dalmatae k. 382v.
 • 520 a 619. "[Joannes Lubrański?], |In sepulcro aereo [Gregorii Lubranski] sculptum k. 383.
 • 520 a 620. Anonimus, |In tabula supra monumentum [Joannis Baruchowski] appensa scripta k. 383.
 • 520 a 621. Anonimus, |In aereo monumento [Pauli de Schidlowiecz] incisum k. 383.
 • 520 a 622. Anonimus, |In sepulcro aereo [Nicolai Czepel de Posnania] incisum k. 383v.
 • 520 a 623. Anonimus, |In tabula supra monumentum [Galli de Raciborz] fixa scriptum k. 383v.
 • 520 a 624. "[Mathias Drzewicki?], |In monumento aereo [Valeriani Drzewicki] incisum k. 383v.
 • 520 a 625. "[Joannes Dantiscus, Epitaphium Valeriani Drzewiczki] k. 383v.
 • 520 a 626. Andreas Cricius, |Epitaphium doctoris [Joannis Sacrani] de Osswiaczim canonici Cracoviensi in tabula sepulcrum fixa scriptum k. 384.
 • 520 a 627. Anonimus, |In sepulcro aereo [Bernardi Wapowski] incisum k. 384.
 • 520 a 628. Anonimus, |In monumento aereo [Petri Wapowski] sculptum k. 384v.
 • 520 a 629. Anonimus, |In aereo sepulcro [Jacobi de Ercieszow] incisum k. 384v.
 • 520 a 630. "[Andreas Cricius?], |Epitaphium in tabula supra monumentum [Jacobi de Ercieszow] suspensa scripta k. 384v-385.
 • 520 a 631. "[Anonimus?], |Epitaphium clarissimi doctoris Alberti de Schamotuli Cracoviae in sede sanctae Annae in tabula scripta supra sepulcrum k. 385.
 • 520 a 632. Andreas Cricius, |In tabula supra sepulcrum in pariete fixa. Epitaphium Raphaelis Choteczki canonici Cracoviensis dispensatoris et secretarii regis Sigismundi I k. 385.
 • 520 a 633. "[Joannes Heydeke Mirica], |In aede sancte Trinitatis Cracoviae in sepulcro aero [Philippi Callimachi] maiusculis literis incisum k. 385v.
 • 520 a 634. "[Bernardinus Gallus de Jadra], |In tabula supra sepulcrum [Callimachi] fixa scriptum k. 385v.
 • 520 a 635. Andreas Cricius, |In eadem aede s. Trinitatis epitaphium Stanislai Goreczki custodis Plocensis [popr. z: Sandomiriensis] secretarii Sigismundi promi regis Poloniae k. 385v-386.
 • 520 a 636. Anonimus, |Epitaphium [Joannis] Lutkonis [de Brzezie] episcopi Cracoviensis k. 386.
 • 520 a 637. Anonimus, |Epitaphium Michaelis Ollesnicensis de Sternberg Slesite theologi doctoris canonici [popr. z: decani] s. Floriani in Cleparz k. 386v.
 • 520 a 638. Anonimus, |Epitaphium doctoris [Michaelis Falkener] Wratislaviensis k. 386v.
 • 520 a 639. Anonimus, |Epitaphium Petri Kmite de Wissnicze scriptum in tabla supra sepulcrum defixa k. 387.
 • 520 a 640. Clemens Janitius, |In imagines Kmitarum depictas in tabula supra sepulcrum illorum suspensa k. 387.
 • 520 a 641. Anonimus, |Aliud k. 387v.
 • 520 a 642. Clemens Janitius, |In funere Annae Gorcanae Petri Kmite uxoris k. 387v.
 • 520 a 643. Clemens Janitius, |Epitaphium eiusdem [Annae Gorcanae] k. 387v.
 • 520 a 644. "[Philippus Gundelius], |In serenissimi invictissimi principis et domini domini Sigismundi regis Poloniae eius nominis primi monumentum eligidia atque epigrammata k. 389.
 • 520 a 645. "[Philippus Gundelius], |Aliud [de rege Sigsmundo] k. 389v.
 • 520 a 681. Anonimus, |In sepulcrum papae Leonis Xmi k. 393v. Uno qui Petri patrimonia sorbuit ore [4 v.]
 • 520 a 682. Anonimus, |Aliud [de Leone X] k. 393v. Humani generis quo non immanior hostis extitit hic tegitur papa decimus.
 • 520 a 683. Anonimus, |Aliud [de Leone X] k. 393v. Novem armi decimi fuere, nullos iuvat Roma vidisse longiores.
 • 520 a 684. Anonimus, |Aliud [de Leone X] k. 393v. Quis iacet hic [?] fraus, insidie, metus, atra libido [4 v.]
 • 520 a 685. Anonimus, |Aliud [de Leone X] k. 393v. Ipse suos Decimus ditaverat omnia vendens Decipiens homines, despiciens que superos.
 • 520 a 686. Anonimus, |Aliud [de Leone X] k. 393v. Decoxit Decimus causius tribus, ut michi visum est, decoxit Decimus podice, penem, gula.
 • 520 a 687. Anonimus, |Post electum novum papam [Andrianum VI] k. 393v.
 • 520 a 688. Anonimus, |Aliud [de Leone X] k. 393v. Pontificis decimi tumulus tenet ossa Leonis [12 v.]
 • 520 a 689. Anonimus, |Epitaphium Clementis VII papae k. 394-395. Clementem eripuit nobis clementia fati [54 v.]
 • 520 a 690. "[Amaranthus Caesaris aedituus (?), |Epitaphium Juliae Porcillae] k. 395.
 • 520 a 691. Anonimus, |Epitaphium Semicapri k. 395.
 • 520 a 692. Anonimus, |Martius uxori [Semproniae Moschis] k. 395.
 • 520 a 693. "[Titus Claudius Gemellinus (?), |Epitaphium filii] k. 395. D. M. Titus Claudius Gemellinus frcit Gemellino filio bene merenti. Qui vixit an[nis] V.
 • 520 a 694. Anonimus, |Epitaphium Auli Platinae [! Palatinae] philosophi [!] k. 395v.
 • 520 a 695. Anonimus, |Epitaphium matris [Aliae Sabinae] et filiae k. 395v.
 • 520 a 696. "[Anonimus, |Epitaphium feminae] k. 395v.
 • 520 a 697. Anonimus, |Quidam non valet alloqui Caesarem k. 395v.
 • 520 a 698. Anonimus, |Ad fontanam k. 395v.
 • 520 a 699. "[Anonimus, |Epitaphium Octaviani Furnarii] k. 396.
 • 520 a 700. Anonimus, |Aliud epitaphium k. 396. Nunc tumulo et lacrimis mox mixtis ossibus ossa [12 v.]
 • 520 a 701. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 396. Ut tibi decus probitas non gratia soli [4 v.]
 • 520 a 702. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 396v.
 • 520 a 703. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 396v. Si quando extinctos dea flevit alumnos [4 v.]
 • 520 a 704. Anonimus, |Aliud. Coniunx mortua viventem alloquitur maritum k. 396v. Quid gemis heu tanto felicia funera luctu [6 v.]
 • 520 a 705. Anonimus, |Aliud [epitaphium Bernardini Portii] k. 393v.
 • 520 a 706. "[Bessarion], |Epitaphium cardinalis Bessarionis k. 396v-397.
 • 520 a 707. "[Philippus Sclafenati?], |Aliud [epitaphium Jacobi Sclafenati cardinalis] k. 397.
 • 520 a 708. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 397. Una dies animo similes viltuque gemellos [4 v.]
 • 520 a 709. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 397. O cui animum vexabat cura Georgi [15 v.]
 • 520 a 710. Anonimus, |Aliud [epitaphium Joannis Florentini] pictoris k. 397.
 • 520 a 711. Anonimus, |Epitaphium [Lucii Mancini] nobilis Roamni k. 397v.
 • 520 a 712. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 397v. Spes olim, nunc Paule dolor tibi saxa parentes [8 v.]
 • 520 a 713. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 397v. Parce queri quicumque legis post fata renasci [6 v.]
 • 520 a 714. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 398. Dum vixit, honore extitit probitas [3 v.]
 • 520 a 715. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 398. Si pius es quicumque legis concede parumper [6 v.]
 • 520 a 716. Anonimus, |Aliud [epitaphium Lidiae Sandrae] k. 398.
 • 520 a 717. Anonimus, |Aliud [epitaphium Francisci Lansanis] k. 398. Franciscus iacet hic Lansanus Fabricii cantor [4 v.]
 • 520 a 718. Anonimus, |Aliud [epitaphium Rinaldi Scarampa] k. 398.
 • 520 a 719. Anonimus, |Epitaphium Decoctorum [?] k. 398. Horum luxus, fastus, delicie, que vitam vitalem esse non sinunt, beni [?] quo redierint.
 • 520 a 720. "[Petrus Bembus], |Epitaphium Christophori Longolii [Longueil] k. 398v.
 • 520 a 721. "[Stanislaus Hosius], |Epitaphium Bernardi a Gora, qui pro sacerdotio Romam vadens ad litigandum paduam perveniens, cadens ex equo est mortuus k. 398v.
 • 520 a 722. "[Stanislaus Hosius], |Simile [Epitaphium Bernardi a Gora] k. 398v.
 • 520 a 724. Anonimus, |Epitaphium k. 399. Vis quicumque sacrum post fata linquere nomen Dum vivis, vite sit tibi cura tuae.
 • 520 a 725. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 399.
 • 520 a 726. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 399. Flagrat inextinctum coelo, praemit ossa sepulchrum.
 • 520 a 727. Anonimus, |In ciborio insciptum k. 399. Nobiscum hic habitat, coeli qui regnat in alto.
 • 520 a 728. Anonimus, |Epitaphium k. 399. Currenti medium callem fortuna diremit Sic hominum ventis ocior aura perit.
 • 520 a 729. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 399. Hospes, si quid in humanis veri est, hic iusticia, castitas, liberalitas sepulta est. Mendacium putas? Romam consule. Vale.
 • 520 a 730. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 399. Qui varios queris fatorum discere casus Non caret exemplo quem tenet iste locus.
 • 520 a 731. Anonimus, |Aliud [epitaphium] k. 399.
 • 520 a 732. "Epitaphia k. 399v.
 • 520 a 733. "[Joannes Konarski episcopus Cracoviensis?], |In tabula supra monumentum [Joannis Konarski archidiaconi Cracoviensis] fixa k. 400.
 • 520 a 646. "[Philippus Gundelius], |Aliud de imagine marmorea regis [Sigismundi] k. 389v.
 • 520 a 647. "[Philippus Gundelius], |Aliud [de rege] k. 390.
 • 520 a 648. "[Philippus Gundelius], |Aliud in opificem [Bartholomeum Berecci] k. 390.
 • 520 a 649. "[Philippus Gundelius], |In Sigismundi Augustii filii regii effigiem ad spectatorem k. 390.
 • 520 a 650. "[Philippus Gundelius], |In Bone regine Poloniae effigiem k. 390.
 • 520 a 651. "[Michael Wrantius], |Ad Sigismundum regem patrem de coronatione Sigismundi filii k. 390v-391.
 • 520 a 652. "[Joannes Złotowski], In templo sancte Crucis in Calvo monte in tabula scriptum k. 391.
 • 520 a 653. Anonimus, |Epitaphium Joannis [Głowacz Oleśnicki] palatini Sandomiriensis in eodem templo sepulti k. 391v-392a.
 • 520 a 654. "[Joannes Złotowski], |Ad Mariam Dei matrem k. 392a.
 • 520 a 655. Andreas Cricius, |Epitaphium Annae ducis Masovie incisum in sepulcro eius in templo Bernardinorum Varssovie k. 392a.
 • 520 a 656. "[Martinus Kromer], |Epitaphium Joannis Choienski episcopi Cracoviensis Regni Poloniae cancellarii k. 393av.
 • 520 a 657. "[Martinus Kromer], |Epitaphium Petri Gamrati archiepiscopi gnesnensis et episcopi cracoviensis k. 392av.
 • 520 a 658. Anonimus, |In sepulcro Joannis Grott episcopi cracoviensis k. 392va.
 • 520 a 659. Anonimus, |De morte Alexandri papae VI cui veneno a cardinali Valentinensi apostata in alios parato mors incauta accidit anno domini 1503 k. 392av.
 • 520 a 660. Anonimus, |Epitaphium matris cum gemellis duobus k. 392b.
 • 520 a 661. "[Anonimus, |epitaphium] k. 392b.
 • 520 a 662. "[Gracilis (?), epitaphium Probinae] k. 392b.
 • 520 a 663. Anonimus, |In sepulcro Pacuvii k. 392b.
 • 520 a 664. "[Anonimus, epitaphium Paulinae Valeriae] k. 392v.
 • 520 a 665. "[Anonimus, epitaphium Helvidii] k. 392v.
 • 520 a 666. "[Anonimus, epitaphium L. Sconii] k. 392bv.
 • 520 a 667. "[Anonimus, epitaphium Apsulenae Geriae] k. 392bv.
 • 520 a 668. "[Menophilus (?), epitaphium Popillae Feliculae] k. 392v.
 • 520 a 669. "[C. Vibius (?), epitaphium Vibiae], Pater filiae k. 392c.
 • 520 a 670. "[Atimetus Pamphili (?), epitaphium Claudii Homoneae] k. 392c.
 • 520 a 671. Anonimus, |Epitaphium Nevii poetae k. 392cv.
 • 520 a 672. "[Virgilius Martanus?], |Epitaphium [Amulenae] uxoris C. Virgilii Mantuani [! Martani] k. 392cv.
 • 520 a 673. "[Anchialis?, |Epitaphium Lesbiae] k. 392cv.
 • 520 a 674. "[C. Curtius Antiochus?], Curtius pater, Varicinia [! Aricinia] Nais mater filio mortuo k. 392cv.
 • 520 a 675. Anonimus, |Epitaphium Roman[um Enii Hermeri] k. 392cv.
 • 520 a 676. Anonimus, |Epitaphium curdelis matris [Pontiae Titi Pontii] k. 393.
 • 520 a 677. "[Titus Flavius Hymnus?, |Epitaphium Aeliae Flaviniae Melitnae] k. 393.
 • 520 a 678. Anonimus, |Epitaphium Enii poetae k. 393.
 • 520 a 679. "[Anonimus, |Epitaphium Tarquiniae Modestae] k. 393.
 • 520 a 680. Anonimus, |Parentes filio [Antonino Severo Aquilo] posuere k. 393.
 • 520 a 734. "[Stanislaus Hosius], |Epitaphium reverendi patris domini Joannis Conarski episcopi Cracoviensis in tabula supra monumentum fixa scriptum k. 400-400v.
 • 520 a 735. "[Stanislaus Hosius], |Aliud [epitaphium Joannis Konarski episcopi] k. 400v.
 • 520 a 736. "[Lazarus Bonamicus], |Hexasticon de morte Petri Tomicioli nepotis domini Petri Tomiczki episcopi Cracoviensis regni vicecancellarii k. 401.
 • 520 a 737. "[Aignan Bourgoin], |Carmen endecasillabum [Petri Tomicioli] k. 401.
 • 520 a 738. "[Stanislaus Hosius], |Petrus Thomiciolus patruum alloquitur k. 401-401v.
 • 520 a 739. "Ad reverendissimum dominum Petrum Tomicium Cracoviensem episcopum Regni Poloniae cancellarium [!] Stanislaus Hosius de morte sororis domine Magdalene [Wrzesińska] consolatio k. 401v-402.
 • 520 a 740. Anonimus, |Epitaphium dominae Magdalene de Tomice vidue uxoris Laurentii Wrzesienski k. 402-402v.
 • 520 a 741. "[Petrus Tomicius (?), |Epitaphium Magdaleneae Wrzesińska] k. 402v.
 • 520 a 742. "Petro Tomicio episcopo cracoviensi Regni vicecancellario, avunculo incomparabili Cricius archiepiscopus gnesnensis nepos amari doloris plenus posuit k. 403.
 • 520 a 743. "[Andreas Cricius?], |Epitaphium [Petri Tomicii] k. 403-403v.
 • 520 a 744. "Elegia in obitum reverendissimi patris domini Petri Tomiczki episcopi Cracoviensis Regni vicecancellarii per Stanislaum Hosium k. 403-404v.
 • 520 a 745. "[Anonimus, epitaphium Petri Tomicii] k. 404v.
 • 520 a 746. "Elegia reverendissimi domini Joannis [Magni] archiepiscopi Upsallensis in funere reverendissimi domini Petri Tomicii episcopi Cracoviensis k. 404v-405v.
 • 520 a 747. "[Wolfgang Droschke], |Epitaphium reverendissimi domini Petri Tomicii episcopi Cracoviensis Regni Poloniae vicecancellarii k. 405v-406.
 • 520 a 748. "Aliud [epitaphium Tomicii] eiusdem Volffgangi k. 406-406v.
 • 520 a 749. "[Anonimus, |Epitaphium Petri Tomicii] k. 406v.
 • 520 a 750. "[Joannes Dantiscus], |Epitaphium eiusdem reverendissimi Petri de Tomice episcopi Cracoviensis R[egni] P[oloniae] vicecancellarii qui mortuus Cracoviae 20 octobris 1535. Vixit anni 67° k. 406v.
 • 520 a 751. "[Joannes Dantiscus], |Aliud [epitaphium Petri Tomicii] k. 407.
 • 520 a 752. "[Joannes Dantiscus, Tabella Petri Tomicii] k. 407.
 • 520 a 753. "Aliud epitaphium eiusdem Petri Tomicii episcopi per Valentinum Polidamum k. 407v.
 • 520 a 754. "Aliud [epitaphium Petri Tomicii] per Franciscum Revexlatum k. 407v.
 • 520 a 755. Andreas Cricius, |In vitam reverendi in Christo patris domini Petri Tomiczki episcopi Cracoviensis Regni Poloniae vicecancellarii k. 408.
 • 520 a 756. Andreas Cricius, |In eodem sacello sancti Thome Cantuariensis in pariete scriptum maiusculis literis superne k. 408v.
 • 520 a 757. Andreas Cricius, |In marmoreo sepulcro exculptum k. 308v.
 • 520 a 758. "[Stephanus Brodericus], |Ad reverendissimum dominum Petrum Tomicium episcopum Cracoviensem Regni Poloniae vicecancellarium k. 409.
 • 520 a 759. "Andreas Cricius archiepiscopus Gnesnensis ad Desiderium Erasmum Rotherodamum k. 410.
 • 520 a 760. "[Joannes Secundus[, Jocus k. 410v.
 • 520 a 761. "[Andreas Cricius?], |De quodam uxorem sibi nimis exacte eligente. Questio k. 410v.
 • 520 a 762. Andreas Cricius, |In Christopherum de Ssidlowec castellanum et capitaneum Cracoviensem Regni Poloniae cancellarium k. 410v-411.
 • 520 a 763. Andreas Cricius, |Ad Christ[ophor]um k. 411.
 • 520 a 764. Andreas Cricius, |Aliud [de Christophoro Szydłowiecki] k. 411.
 • 520 a 765. Andreas Cricius, |Ad sanctum Michaelem Archangelum cuius in arce Cracoviensi templum est k. 411.
 • 520 a 766. Andreas Cricius, |In insignis eiusdem Ssidlovicii k. 411.
 • 520 a 767. Andreas Cricius, |Aliud [de eodem insignis] k. 411v.
 • 520 a 768. Andreas Cricius, |Philomela et rana k. 411v.
 • 520 a 769. Anonimus, |Pophetia k. 411v.
 • 520 a 770. Andreas Cricius, |Quidam de seipso Aule deditus k. 411v.
 • 520 a 771. Andreas Cricius, |Aula fallax k. 411v.
 • 520 a 772. Anonimus, |Quidam ad seipsum ob longam in aula moram k. 412.
 • 520 a 773. Anonimus, |Epitaphium [Casparis] Veigell k. 412.
 • 520 a 774. Clemens Janitius, |Ad quendam k. 412.
 • 520 a 775. Clemens Janitius, |In tumulo Thome Rosznowski canonici Cracoviensis k. 412.
 • 520 a 776. Clemens Janitius, |In mortem Georgii fidicinis regii k. 412.
 • 520 a 777. Clemens Janitius, |Epitaphium Andree Chwalczewski Patavii k. 412v.
 • 520 a 778. Clemens Janitius, |Epitaphium uxoris Nicolai Zitti k. 412v.
 • 520 a 779. Clemens Janitius, |Epitaphium Christofori biskupski k. 412v.
 • 520 a 780. Clemens Janitius, |Epitaphium Joannis Cimermani consulis Cracoviensi k. 412v.
 • 520 a 781. Clemens Janitius, |Ad Joannem Antoninum medicum k. 412v.
 • 520 a 782. Clemens Janitius, |Epitaphium Antonini medici k. 412v.
 • 520 a 783. Clemens Janitius, |Epitaphium Alexandri Orzechowski k. 413.
 • 520 a 784. Clemens Janitius, |Epitaphium Catarinae Petri Vedelicii medici coniugis k. 413.
 • 520 a 785. Clemens Janitius, |Epitaphium Georgii Semsey Hungarii k. 413.
 • 520 a 786. Clemens Janitius, |Epitaphium parentum Stanislai Aquilae militis Hierosilimitani k. 413.
 • 520 a 787. Clemens Janitius, |Aliud [eorem] k. 413.
 • 520 a 788. Clemens Janitius, |Epitaphium Floriani Ungleri k. 413v.
 • 520 a 789. |Epitaphium Clemens Janicius fecit ipse sibi k. 413v.
 • 520 a 790. Clemens Janitius, |Pulex Isabelle regine Polonie virginis k. 413v.
 • 520 a 791. Clemens Janitius, |Innocentia k. 413v.
 • 520 a 792. |Epitaphium Janicius Clemens fecit ipse sibi. Umbra Janicii ad lectorem k. 413v.
 • 520 a 793. Andreas Cricius, In mortem subitam Stanislai Pileczki capitanei Sanocensis aulici regii k. 414.
 • 520 a 794. Anonimus, |Epitaphium cohortans ad virtutes k. 414.
 • 520 a 795. Andreas Cricius, |Epitaphium doctoris Petri de Cracovia suffragei plocensis k. 414.
 • 520 a 796. Andreas Cricius, |Epitaphium Casparis Maciegewski [!] militis k. 414v.
 • 520 a 797. Andreas Cricius, |Aliud [epitaphium Casparis Maciejewski] k. 414v.
 • 520 a 797. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 196.
 • 520 a 798. Andreas Cricius, |Epitaphium Galli [Dalmatae - skreśl.] canonici Cracoviensis k. 414v.
 • 520 a 799. "[Andreas Cricius?], |Epitaphium Rafaelis de Leszno episcopi Plocensis k. 414v.
 • 520 a 800. Andreas Cricius, |Epitaphium poetae mortui k. 414v.
 • 520 a 801. Anonimus, |De fortune varietate k. 415. Qui laqueum collo nectebat reperit aurum [4 v.]
 • 520 a 802. Anonimus, |De eodem k. 415. Thesauro invento qui limina mortis inibat [4 v.]
 • 520 a 803. Anonimus, |Epigramma Pulicis poete antiqui k. 415. Cum mea me genetrix gravida gestaret in alvo [10 v.]
 • 520 a 804. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium vetule k. 415.
 • 520 a 805. "[Andreas Cricius?], |Epitaphium devoti patris cuiusdam Czopek k. 415v.
 • 520 a 806. "[Martinus Cromer], |Epitaphium Christophori Chodkovicz Lituani k. 415v.
 • 520 a 807. Clemens Janitius, |In imaginem Crucifixi quam quidam in patris sui tumulo erexit k. 416.
 • 520 a 808. Clemens Janitius, |In imagines Christi in lapide sedentis k. 416.
 • 520 a 809. Clemens Janitius, |In iamginem dextri latronis k. 416.
 • 520 a 810. Clemens Janitius, |In imaginem Zachei k. 416.
 • 520 a 811. Clemens Janitius, |In imaginem Mathei evangeliste k. 416.
 • 520 a 812. Clemens Janitius, |In imaginem Petri apostoli k. 416v.
 • 520 a 813. Clemens Janitius, |In imaginem Pauli apostoli k. 416v.
 • 520 a 814. Clemens Janitius, |In imaginem Marie Magdalene k. 416v.
 • 520 a 815. Clemens Janitius, |In imaginem Longini militis k. 416v.
 • 520 a 816. Andreas Cricius, |De testamento Maczkonis morionis k. 416v.
 • 520 a 817. "[Titus Claunius Faustus?], Maritus uxori [Luciae Glaphirae] k. 416v.
 • 520 a 818. "[Julius Catilius?], Maritus eternali [Aemiliae] coniugis somno k. 416v. Julius Catilius Emilie coniugi incomparabili, dulcissime, pientissime, castissime somnio eternali.
 • 520 a 819. Anonimus, |In via Flamina supra fontem k. 417.
 • 520 a 820. Anonimus, |Fontana restaurata k. 417.
 • 520 a 821. Anonimus, |In capella in qua s. Petrus iacet edictum k. 417. Sedere in his subsellis nemo audeat [3 v.]
 • 520 a 822. Anonimus, |Maritus k. 417.
 • 520 a 823. Anonimus, |Epitaphium femine [Clodiae M. L. Secundae] k. 417.
 • 520 a 824. "[Ameripus Enodius Germanus?], WAmans amanti posuit k. 417.
 • 520 a 825. "[Anonimus, |Epitaphium coniugis] k. 417. Coniugi cate, bone, pie, dulci, chare, amantissime, desideratissime.
 • 520 a 826. Anonimus, |Epitaphium [Zoe] k. 417.
 • 520 a 827. "[Anonimus, |Epitaphium Juliae Helpidis] k. 417.
 • 520 a 828. "[Anonimus, |Tabula Jacobi Paradini] in templo ad s. Jacobum Hispanorum Romae k. 417v.
 • 520 a 829. Anonimus, |Epitaphium Monice matris s. Augustini in aede s. Augustini k. 417v.
 • 520 a 830. |In tumulo divi Hieronimi ad s. Mariam Maiorem k. 417v.
 • 520 a 831. Anonimus, |De Sixto [IV] papa sub armis eius k. 418. Hic dominus mundi est animarum pastor ovilis [6 v.]
 • 520 a 832. Anonimus, |In palatio cardinalis Senensis [Joannis Piccolomini?] k. 418. Me pia cardinei reparavit cura Senensis Orbavitque sua nobilitate locum.
 • 520 a 833. Anonimus, |Supra ianuam Porciae domus k. 418.
 • 520 a 834. "[Anonimus, |Epitaphium Francisci Salviati] archiepiscopi Pisani ob proditionem suspensi ex Capitolio Florentiae k. 418. Fallere qui volui patriam Medicamque cohortam [6 v.]
 • 520 a 835. "[Anonimus. |Epitaphium] Jacobi de Passis, cuius cadaver ob perfidie scelus vetustum per papam effosum et in Tyberim proiectum fuit k. 418. Quem decuit scaro scelerum gravitate rpelli [4 v.]
 • 520 a 836. Anonimus, |Rome promoti Almani tempore Sixti [IV] pape gratose k. 418. Hic non cantat sed ululat, non legi sed [4 v.]
 • 520 a 837. Anonimus, |Epitaphium uxoris Boetii k. 418v.
 • 520 a 838. Anonimus, |Epitaphium Magni Alexandri regis k. 418v. En ego qui totum mundum certamine vici [16 v.]
 • 520 a 839. Anonimus, |Epitaphium Machometi [Muhammedi II] imperatoris Turcarum Constantinopoli in tumulo graece incisum k. 418v-419. Qui vici innumeros populos, tot regna, tot urbes [18 v.]
 • 520 a 840. Anonimus, |Epitaphium Ruperti Malateste capitanei exercituum peritissimi k. 419. Armorum fulmen iacet hic Malatesta Robertus [8 v.]
 • 520 a 841. Anonimus, |Epitaphium Romae in sepulchro k. 419. Hic patris Anselmi parvus tenet ossa lapillus Fama implet mundum spiritus ipse polum.
 • 520 a 842. "[Anonimus. |Epitaphium] Bellae k. 419. Prestantis forme fueram docteque Minervae Chara fui, claudens terno de lustro diem.
 • 520 a 843. "[Anonimus, |Epitaphium] Uxor a marito occisa k. 419v.
 • 520 a 844. Anonimus, |In oratorio extra urbem factum k. 419v.
 • 520 a 845. Anonimus, |Epitaphium Euripidis tragici k. 419v.
 • 520 a 846. Anonimus, |Epitaphium medici [Joannis] Longeni k. 419v. Claudit Arminem, lector, brevis urna Joannem [4 v.]
 • 520 a 847. "[Anonimus, |Joannis Ursini] epitaphium in capella regis Gallie k. 419v-420.
 • 520 a 848. Anonimus, |Epitaphium k. 420 Quando ego pro partia, pro qua Maiestate repressi [6 v.]
 • 520 a 849. Anonimus, |Epitaphium morientis k. 420. Si quid habent Manes penarum pergo videre [3 v.]
 • 520 a 850. Anonimus, |Epitaphium [Caroli de Lannoy] viceregis Neapolitani k. 420. Hic iacet in tumba consumptus febre profunda [21 v.]
 • 520 a 851. Anonimus, |Epitaphium uxoris a marito occise Tarvisii k. 420v. Tarvisium quicunque petis non cognitus hospes [16 v.]
 • 520 a 852. Anonimus, |In Aventino in columna k. 420v.
 • 520 a 853. "[Anonimus, Inscriptio] k. 420v.
 • 520 a 854. "[Anonimus, |Epitaphium] Romae in sepulcro k. 420v.
 • 520 a 855. "[Anonimus, Inscriptio] in aedibus dominorum Porcarum k. 420v.
 • 520 a 856. "[Anonimus, Inscriptio] k. 420v.
 • 520 a 857. "[Anonimus, Inscriptio Sibillae] k. 421.
 • 520 a 858. Anonimus, |In sepulchum [!] in quo duo iuvenes sunt sculpti k. 421.
 • 520 a 859. "[Anonimus, |Epitaphium] Brixiae [positum] k. 421.
 • 520 a 860. "[Anonimus, |Epitaphium] intra moenia inter Portam Latinam et Appiam k. 421.
 • 520 a 861. "[Joannes Jovianus Pontanus], |Neapoli in sepulchro [Petri Compatris] k. 421.
 • 520 a 862. "[Joannes Jovianus Pontanus], epitaphium suum Neapoli k. 421.
 • 520 a 863. "[M. Posthumus?, Inscriptio] in Aragonia k. 421v.
 • 520 a 864. "[Anonimus, |Epitaphium] Comi ad s. Fidelem martirem k. 421v.
 • 520 a 865. "[Anonimus, |Epitaphium Anniae Agathonices] Comi ad s. Laurentium k. 421v.
 • 520 a 866. Anonimus, |Epitaphium [Annae] Germane faemine citaristrie k. 421v. Perlege quisque ades Germanis incola terris [12 v.]
 • 520 a 867. "Ex [M. Valerii] Marciali, |Epitaphium Glauciae k. 422.
 • 520 a 868. "[M. Valerius Martialis, |Fragmentum epigrammati] k. 422.
 • 520 a 869. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Pantagati k. 422.
 • 520 a 870. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Fusci k. 422.
 • 520 a 871. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium patris Hetrusci k. 422.
 • 520 a 872. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Urbici pueri k. 422.
 • 520 a 873. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Latini k. 422v.
 • 520 a 874. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Herotionis k. 422v.
 • 520 a 875. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium nobilis matronae k. 422v.
 • 520 a 876. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Paridis k. 422v.
 • 520 a 877. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Caneces k. 423.
 • 520 a 878. "[M. Valerius Martialis], |Epitaphium Philenis k. 423.
 • 520 a 879."[Joannes Ocieski?, |Epitaphium fliae Annae] k. 423v.
 • 520 a 880. "Epitaphium Mori Angli, quod unacum sepulchro vivens ipse sibi posuit et suis k. 423v. Chara [!] Thome iacet hic Joanna uxorcula Mori [12 v.]
 • 520 a 881. "Bonae reginae Poloniae Andreas Cricius archiepiscopus gnesnensis, Pułtusk 3 XI 1535 k. 424.
 • 520 a 882. "Sigismundo regi [popr. z: Sigismundus rex] Poloniae Andreas Cricius aechiepiscopus gnesnensis, Warszawa 1 III 1536 k. 424v-426.
 • 520 a 883. "Bonae reginae Poloniae Andreas Cricius archiepiscopus gnesnensis, Warszawa 8 III 1536 k. 426v-427.
 • 520 a 884. "Andreas Cricius archiepiscopus Bonae reginae Poloniae, Łowicz 14 VIII 1536 k. 427-428.
 • 520 a 882. Intercyza księżniczki Anny mazowieckiej ze Stanisławem Sprowskim, woj. podolskim.
 • 520 a 883. O ślubie księżniczki Anny; o gromadzeniu materiałów Tomickiego.
 • 520 a 884. Sprawy mazowieckie.
 • 530 d Mf 608
 • 530 d Mf 1122
 • 530 d CD 128a
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a Górski Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1522) w Górski Stanisław
 • 561 a Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego m Poryck w Biblioteka Porycka w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK II 117 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a 51. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 254. a 51. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 253-254. a 50. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 407. a 49. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 401. a 48. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 400. a 47. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 389 z datą: "16 III" a 46. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 386. a 45. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 385 jako dopisek do listu z 10 marca 1521, por. list z 23 IV 1521. a 44. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 391. a 43. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 390. a 42. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 388. a 41. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 387. a 40. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 385. W rkpsie brak dopisku do listu. a 39. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 402. a 38. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 403. a 37. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 392. a 36. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 384. a 35. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 383 w innej red., z datą: "18 II 1521". a 34. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 381. a 33. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 328. W druku tekst listu błędnie złączony z listem z 23 I 1521; por. poz. 31. a 32. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 380. a 31. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 378. a 30. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 376. a 29. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 373. a 28. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 371. a 27. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 372 z datą: dominica 7 januarii. a 26. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 370. a 25. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 225. a 24. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 273. a 23. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 224. a 22. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 223. a 21. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 258. a 20. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 242. a 19. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 377 ze zmianami. a 18. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 164. a 17. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 155. a 16. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 154. a 15. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 153. a 14. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 153. a 13. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 151. a 12. Druk: pierwsza część listu Acta Tomiciana. T. 5., nr 156, druga Acta Tomiciana. T. 5., nr 243. a 11. Druk: Acta Tomiciana. T. 5., nr 366. a 10. Druk: Acta Tomiciana. T. 2., nr 370. a 7. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 28. a 6. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 17. a 5. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 16. a 3. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 13. a 2. Druk: Acta Tomiciana. T. 1., nr 12. a 1. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. XXXVII-XL.
 • 581 a 110. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 69. a 109. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 67. a 108. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 68. a 107. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 63. a 106. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 76. a 105. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 75. a 103. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 1, nr 152. a 102. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 6. a 101. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 89-98. a 101. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 175. a 101. Kraków, H. Wietor 1522; Poznań 1606. a 99. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 26. a 98. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 25. a 97. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 32. a 95. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 153. a 94. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 91. a 93. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 90. a 92. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 89. a 91. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 88. a 90. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 87. a 89. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 86. a 87. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 302. a 86. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 71. a 85. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 62. a 84. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 59. a 83. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 58. a 82. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 56. a 81. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 55. a 80. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 52. a 79. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 239. a 78. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 48. a 77. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 46. a 76. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 47. a 75. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 45. a 74. ||[...] Petro [Tomicio Cricius ...], 41. a 73. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 42. a 72. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 38. a 71. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 37. a 70. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 28. a 69. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 28. a 68. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., nr 27. a 67. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 288. a 66. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 268. a 65. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 283. a 64. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 265. a 63. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 263. a 62. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 257. a 61. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 264. a 60. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 255. a 59. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 248. a 58. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 253. a 57. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 249. a 56. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 287. a 55. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 220. a 54. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 220 - altera scheda. a 53. Druk: Acta Tomiciana. T. 6., nr 220 - tercia scheda.
 • 581 a 223. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 325. a 222. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 279. a 221. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 154. a 219. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 151. a 218. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 101. a 217. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 88. a 216. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 87. a 215. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 80. a 214. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 110. a 213. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 54. a 212. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 53. a 211. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 368. a 211. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 258. a 210. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 405. a 209. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 43. a 208. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 34. a 207. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 363. a 206. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 348. a 205. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 320. a 204. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 304. a 203. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 127. a 202. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 287. a 201. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 275. a 200. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 259. a 199 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 8. a 199 b. Druk: A. Cricius: Oratio. Kraków 1530 k. A1v-AIV. a 199 a. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 87-88. a 199 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 9. a 199 a. Druk: A. Cricius: Oratio. Kraków 1530 k. A1. a 198. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 404. a 197. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 226. a 196. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 198. a 194. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 197. a 193. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 172. W rkpsie brak dopisku do listu. a 192. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 402, 403. a 191. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 129 - w nieco innej redakcji. a 190. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 124. a 189. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 432 - por. Acta Tomiciana. T. 10, nr 433. a 188. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 475. a 187. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 474. a 186. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 466. a 185. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 470. a 184. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 455. a 183. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 451. a 182. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 43. a 181. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 431. a 180. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 431. a 179. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 159. a 178. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. VIII. a Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. VII. a 176. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. X. a 175. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 357, cz. IV. a 175. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 157, przyp. 1 (fragmenty). a 174. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158. a 173. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158. a 171. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 387.
 • 581 a 270. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 226. a 269. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 225. a 267 b. Druk: Kraków H. Wietor 1525. a 267 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 33. a 267 a. Druk: Kraków H. Wietor 1525. a 267 a. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzeski. T. 1. Cracoviae 1879, s. CXXXVI. a 267 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, nr 33. a 266. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 132. a 264. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 423. a 263. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 412. a 260. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 399. a 258. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 432. a 256. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 658. a 255. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 632. a 254. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 594. a 253. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 434. a 252. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 403. a 251. Druk: Acta Tomiciana. T. 16, nr 327. a 250. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 428. a 249. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 516. a 248. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 463. a 247. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 455. a 246. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 269. a 245. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 228. a 244. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 111. a 243. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 48. a 242. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 68. a 241. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 69. a 240. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 49. a 239. Druk: Acta Tomiciana. T. 15, nr 47. a 238. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 527. a 237. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 510. a 236. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 469. a 235. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 384. a 234. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 329. a 233. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 305. a 232. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 264. a 231. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 257. a 230. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 183. a 228. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 194. a 227. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, nr 242. a 226. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 332. a 225. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 329. a 224. Druk: M. Sokołowski: Stosunek A. Krzyckiego do sztuk. [w:] "Sprawozdania Komisji Historii Sztuki", 4:1889, s. II. a 224. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 326.
 • 581 a 170. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158-159. a 169. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 157. a 168. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 156. a 167. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 358. a 166. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 356. a 165. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 327. a 164. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 273. a 163. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 293. a 162. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 202 z datą 15 IV 1528. a 161. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 201. a 160. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 79. a 159. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 78. a 158. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 296. a 156. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 143. a 155. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 80. a 154. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 81. a 153. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 272. a 152. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 203. a 151. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 103. a 150. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 155. a 149. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 140. a 148. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 110. a 147. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 257. a 146. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 3. a 145. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 319. a 144. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 300. a 143. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, nr 172. a 142. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 211. a 141. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 181. a 140. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 270. a 139. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 269. a 138. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 268. a 137. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 233. a 136. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 27. a 135. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 214. a 134. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 2. a 133. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, nr 132. a 132. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 158. a 131. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 146. a 130. Druk: Acta Tomiciana. T. 9, nr 239. a 129. Druk: Acta Tomiciana. T. 9., nr 208. a 128. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzeski. T. 1. Cracoviae 1879, nr 1. a 127. Druk: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Ed. P. s. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod. T. 6. Oxford 1926, nr 1652. a 127. Druk: K. Miaskowski, "Jahrbuch für Philosophie" Paderborn 15: 1900, s. 199-202. a 127. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 104. a 126. Druk: Opus epistolarum Des. Erasmi Roterodami. Ed. P. s. Allen, H. M. Allen, H. W. Garrod. T. 6. Oxford 1926, nr 1629. a 126. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 103. a 124. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 132. a 123. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 130. a 122. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 128. a 121. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 1, nr 151. a 120. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 131. a 117. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 127. a 116. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 95. a 115. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 74. a 114. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 71. a 113. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 72. a 112. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 72. a 111. Druk: Acta Tomiciana. T. 7., cz. 2, nr 70.
 • 581 a 310. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 248. a 309. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 242-243. a 308. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 248. a 307. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 248. a 306. Druk: A. Cricius: De affilictione ecclesiae (Kraków H. Wietor 1527 k. Eiiv-Eiii). a 306. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 13-14. a 305. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 291-296. a 305. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 77-78. a 304. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 291. a 304. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 77. a 303. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 56-57. a 302. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 57. a 301. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 154. a 301. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 125. a 300. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 216-217. a 299. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 216. a 298. Druk: L. Schrader: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 7. a 297. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 877. a 297. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulcrorum. [Wrocław] 1574, ryc. 2. a 297. Druk: L. Schrader: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 32 a 296. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 60. a 296. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Insriptiones ... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 262. a 295. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 43. a 291. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 928. a 290. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 248. a 289. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 176. a 289. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 143. a 287. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 19. a 286. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 15. a 285. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 15. a 284. Druk: L. Schrader: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 150. a 283. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 15. a 282. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 247. a 281. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 10. a 280. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 9. a 279. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 16. a 278. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 10. a 277. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 9. a 276. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 9. a 275. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 8. a 274. Druk: Acta Tomiciana. T. 6, nr 269. a 274. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 5-7. a 273. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 4-5. a 272. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 3. a 271 n. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 101-102 - jako tekst Krzyckiego. a 271 m. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 123 - jako wiersz Krzyckiego. a 271 l. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 122 - jako dzieło Krzyckiego. a 271 d. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 100-101. a 271 a. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 99-100. a 271. Druk: Kolonia P. Quentell 1524. a 271. Druk: Kraków H. Wietor 1524.
 • 581 a 356. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, nr 383. a 355. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 258. a 354. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 288. a 354. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 262. a 353. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 126. a 352. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 217. a 351. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. a 350. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 61. a 349. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. a 348. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 129. a 347. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 82. a 346. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 211. a 345. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 149-150. a 344. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 149. a 343. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 148-149 a 342. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. a 341. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 131. a 340. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 383. a 340. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. a 339. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 383. a 339. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 131. a 338. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 131. a 337. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 62. a 336. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 81. a 335. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29. a 334. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 82. a 333. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 81. a 332. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 78. a 331. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 79. a 330. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 249. a 329. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. a 328. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. a 327. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. a 326. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 126. a 325. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 125. a 324. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 125. a 323. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 217. a 322. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 217. a 321. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 215-216. a 320. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29. a 319. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29. a 318. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. a Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. a 316. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. a 315. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 16. a 314. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 16. a 313. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 209. a 312. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 152. a 312. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 124. a 311. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243.
 • 581 a 398. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 157. a 398. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 154-155. a 397. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 157. a 397. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 118-119. a 396. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 97. a 395. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 219-220. a 394. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. a 393. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 162-163. a 392 b. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 79. a 392 b. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 106-107. a 392 a. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, nr 79. a 392 a. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 107-110. a 391. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 135. a 390. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 140-141. a 389. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 130. a 388. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 133. a 387. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 134. a 386. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 132. a 385. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 242. a 384. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. a 383. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 120. a 382. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 220. a 381. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 129. a 380. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 128. a 379. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 129. a 378. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 220. a 377. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 221. a 376. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 219. a 375. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 156. a 375. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 127-128. a 374. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 221. a 373. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249. a 372.Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127 i 222. a 371. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. a 370. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. a 369. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 243. a 368. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 197. a 367. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 117. a 367. ||[Andreas Cricius], |De evecto per regem noxio quopiam et illi noto k. 287v. a 366. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. a 365. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 130. a 364. Druk: Cricius: Epitalamion... k. 10v (współcześnie) a 364. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 79. a 363. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127. a 362. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 134. a 361. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 222. a Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 221. a 359. Druk: Acta Tomiciana. T. 5, nr 360. a 359. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 103-104. a 358. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 156. a 358. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 127. a 357. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249.
 • 581 a 443. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 104. a 441. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 226-227. a 440. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 170-171. a 439. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 170. przyp. 1 w innej redakcji. a 438. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 178. a 438. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 183. a 437. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 183-184. a 436. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 172-173. a 435. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 173-174. a 434. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. a 433. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 182. a 432. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 175. a 431. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 174. a 430. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 194. a 429. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 195. a 428. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 173. a 427. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 244. a 426. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 171-172. a 425. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 171. a 424. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 111. a 423. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 188-189. a 422. Druk - reprodukcja nagrobku: Katalog zabytków sztuki w Polsce. T. 4, cz 1. Warszawa 1965, il. 573, 574. a 422. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 169. a 421. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 170. a 420. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 166-167. a 419. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 165. a 418. Druk: R. Gansiniec: Nagrobek Bolesława Wielkiego. "Przegląd Zachodni" 1951, zesz. 7/8, s. 380-381. a 418. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 165. a 417. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 251. a 416. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 254-256. a 415. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 251. a 414. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 250-251. a 413. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 249-250. a 412. Wydane współczesne - przy Statutach Jana Łaskiego (Kraków H. Wietor 1524 p. 31) a 412. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 82. a 411. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 156. a 411. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 127. a 410. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 252. a 409. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127. a 408. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 126. a 407. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 87. a 406. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 87. a 405. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 198-199. a 404. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 198. a 403. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 124-125. a 402. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 218. a 401. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. a 400. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 249-250. a 399. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 146-147.
 • 581 a 526. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. a 526. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 281. a 526. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 62. a 525. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 60. a 524. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 425. a 524. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 60. a 523. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 423-425. a 523. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 57-60. a 522. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 196-200. a 522. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 42-53. a 521. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 202. a 521. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 56. a 520. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 200-202. a 520. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 53-56. a 519. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. a 519. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 195. a 518. Druk: Carmina de memorabili cede... Romae 1515. a 518. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. a 518. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 195. a 518. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 41. a 517. Druk: Carmina de memorabili cede... Romae 1515. a 517. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. a 517. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 191-195. a 517. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 36-41. a 516. Druk: Ad divum Sigismundum... Kraków J. Haller 1515. a 516. Druk: Acta Tomiciana. T. 3, s. 191. a 516. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 36. a 515. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 28. a 514. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. a 514. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 27. a 514. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 27. a 513. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. a 513. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 27. a 513. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 27. a 512. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. a 512. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 26-27. a 512. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 27-28. a 511. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. a 511. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 21-25. a 511. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 21-27. a 510. Druk: In Sigismundi regis Poloniae et regine Barbarae connubium... carmen. Kraków J. Haller 1512. a 510. Druk: Acta Tomiciana. T. 2, s. 21. a 510. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 20. a 509. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 172. a 509. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 140. a 508. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. a 508. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 138. a 507. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. a 507. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 137. a 506. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. a 506. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 137. a 505. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 142. a 505. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 116. a 504. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 284. a 504. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 259. a 503. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 1998. a 502. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 197. a 501. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 195. a 501. Druk: K. Morawski: Andrzej Patrycy Nidecki. Kraków 1892, s. 60. a 501. Druk: Rubricella ecclesiae Cracoviensis. Cracoviae 1553. a 500. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 194. a 500. Druk: K. Morawski: Andrzej Patrycy Nidecki. Kraków 1892, s. 60. a 500. Druk: Rubricella ecclesiae Cracoviensis. Cracoviae 1552. a 499. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. a 498. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. a 497. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 164. a 496. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 163. a 495. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 163.
 • 581 a 494. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 162. a 493. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 163. a 492. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 197. a 491. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 138-139. a 490. M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 201. a 489. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 139. a 488. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 139. a 487. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracoviae 1950, s. 139. a 486. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 201. a 485. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 200. a 484. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 200. a 483. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 262-264. a 482. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 260-262. a 481. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 252. a 480. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 214-215. a 479. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 201-202. a 478. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 225. a 477. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 214. a 476. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 226. a 475. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 226. a 474. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 225. a 473. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 222. a 472. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 237. a 471. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 241. a 470. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 200. a 469. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 240-241. a 468. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 240. a 467. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 240. a 466. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 239. a 465. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 238-239. a 464. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 238. a 463. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 237. a 462. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 236-237. a 461. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 239. a 460. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 236. a 459. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 235-236. a 458. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 235. a 457. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 235. a 456. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 233-234. a 455. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 231-233. a 454. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 231. a 453. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 230. a 452. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 229-230. a 451. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 227-229. a 450. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 196. a 449. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 199. a 448. Druk: M. Manilii Astronomicon libri quinque. Heidelbergae 1590. Lib. IV. v. 24-31 k. 12-13. a 447. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce", T. 7. Kraków 1892, s. 199. a 446. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 121-122. a 445. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 120-121. a 444. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 251-252.
 • 581 a 570. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 14. a 569. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 14. a 568. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 12-13. a 567. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 11-12. a 566. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 17-18. a 565. Druk fragmentów: A. Grabowski: Kraków i jego okolice. Kraków 1830, s. 379 a 564. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 80-81. a 563. Druk: Antoni J. [Rolle]: Zameczki podolskie. T. 3. Warszawa 1880, s. 115. a 563. Druk: M. Baliński, T. Lipiński: Starożytna Polska. T. 2. Warszawa 1844, s. 1035. a 562. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 79-80. a 561. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 80. a 560. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 246. a 559. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 181-182. a 558. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 234-235. a 557. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 230. a 556. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 246-247. a 555. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 245. a 554. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 248-249. a 553. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 180. a 552. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 178. a 551. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 176-177. a 550. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 178-179. a 549. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 175-176. a 548. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 213-214. a 547. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 212-213. a 546. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 211-212. a 545. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 199. a 544. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 198. a 543. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 197. a 542. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 223. a 541. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 210. a 540. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 210. a 539. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 210. a 538. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 206. a 537. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 207-208. a 536. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 209. a 535. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 206. a 534. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 207. a 533. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 206. a 532. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 202-206. a 531. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 29-30. a 530. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 30-35. a 529. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. a 529. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 291. a 529. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 76. a 528. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. a 528. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 290-291. a 528. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 75-76. a 527. Druk: A. Cricius: Epithalamion cum aliis lectu non iniocundis. Kraków J. Haller 1518. a 527. Druk: Acta Tomiciana. T. 4, s. 281-290. a 527. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 62-75.
 • 581 a 611. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. a 610. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 3. a 609. Wyd. w: Joannis Dlugosii Historiae Polonicae libri XII. T. 5. Kraków 1878, s. 328-329. a 608. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 253. a 607. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 228. a 607. Druk: J. I. Kraszewski: Wilno. T. 2. Wilno 1840, s. 229 (ze zmianami). a 606. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 182. a 606. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 2. a 605. Druk: I. Gruter: nscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 19-20. a 604. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 283-290. a 603. Druk: In wulgatam nuper quandam Asianam diaetam. Kraków H. Wietor 1536. a 603. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 291-296. a 602. Druk: In wulgatam nuper quandam Asianam diaetam. Kraków H. Wietor 1536. a 602. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 277-283. a 601. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 88. a 600. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 224. a 599. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 161-162. a 598. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 314. a 598. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 85-86. a 597. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 313. a 597. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 84. a 596. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 312. a 596. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 83-84. a 595. Druk: Acta Tomiciana. T. 7, cz. 2, s. 314. a 595. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 86-87. a 594. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 18. a 593. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 18. a 592. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 141-145. a 591. Druk [w:] Threnodia Valachiae. Kraków H. Wietor 1531. a 591. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 116. a 590. Druk [w:] Threnodia Valachiae. Kraków H. Wietor 1531. a 590. Druk: Acta Tomiciana. T. 13, nr 304 (fragm.). a 590. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 112-116. a 589. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 120. a 588. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 250-252. a 587. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 106. a 586. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 105-106. a 585. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 104. a 584. Druk: Acta Tomiciana. T. 11, s. 303, nr 405. a 584. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 110-111. a 583. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 127. a 582. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 168-169. a 581. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152. a 580. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151-152. a 579. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151. a 578. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 160. a 577. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 161. a 576. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 161. a 575. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 158. a 574. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 160. a 573. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 160. a 572. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 156. a 571. Druk: Nicolai Hussoviani Carmina. Ed. J. Pelczar. Cracoviae 1894, s. 110. a 571. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 14-15.
 • 581 a 645. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 255-256. a 644. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 255. a 643. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław, s. 162. a 643. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 131. a 642. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław, s. 160. a 642. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 131. a 641. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 255. a 640. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 254-255. a 639. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 254. a 638. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 179. a 637. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 185-186. a 636. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 253-254. a 635. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 186-187. a 634. Druk: L. Lepszy: Pomnik Kallimacha. "Rocznik Krakowski" 20:1926, s. 135-136. a 633. Druk: L. Lepszy: Pomnik Kallimacha. "Rocznik Krakowski" 20:1926, s. 136. a 633. Druk: P. Skubiszewski: Rzeźba nagrobna Wita Stwosza. Warszawa 1957. a 633. Druk: F. Kopera: Wit Stwosz w Krakowie. "Rocznik Krakowski" 10:1907, s. 104. a 633. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 143 z odmiankami. a 632. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 179. a 631. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 186. a 630. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 253. a 629. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 6-7. a 629. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 336 z odmiankami. a 628. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 4. Gniezno 1883, s. 215. a 628. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 4. Kraków 1852, s. 204. a 628. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 33 z odmiankami. a 628. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 328. a 627. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 4. Gniezno 1883, s. 223. a 627. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 4. Kraków 1852, s. 198. a 627. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 33 z odmiankami. a 627. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 328 z odmiankami. a 626. Druk: M. Walicki: Złoty widnokrąg. Warszawa 1965, s. 133. a 626. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 184-185. a 625. Druk: S. Skimina: Joanni s Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 33. a 625. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 478 z odmiankami. a 624. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 41. a 623. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 227 z odmiankami. a 622. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 174-175. a 622. Druk: J. Wiśniewski: Katalog prałatów i kanoników sandomierskich. Radom 1928, s. 44. a 622. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 161. a 622. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 1. Gniezno 1883, s. 185-186. a 622. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 52-53. a 621. Druk: G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 177. a 621. Druk: S. Okolski: Orbis Polonus. T. 1. Kraków 1641, s. 205. a 621. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 34. a 621. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 572. a 620. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 1. Gniezno 1883, s. 36. a 620. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 262. a 619. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 363 z licznymi błędami odczytu. a 618. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 259. a 617. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 169. a 616. G. Kopera: Pomniki Krakowa. T. 2. Kraków 1904, s. 174. a 616. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 17. a 615. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4-5. a 615. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 168. a 614. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. a 614. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 168. a 613. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. a 613. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 167. a 612. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 4. a 612. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 167.
 • 581 a 733. J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 2. Gniezno 1883, s. 292. a 733. L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 3. Kraków 1852, s. 161. a 733. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 39. a 731. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 159. a 725. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. a 721. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 259, przyp. 3. a 721. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 260 a 720. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 20. a 718. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 8. a 718. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 124. a 718. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 34. a 716. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. a 711. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 123. a 710. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 156. a 707. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. a 706. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 6. a 706. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 122. a 706. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 28. a 705. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 156. a 702. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 125 z datą 1474 r. a 699. Druk tekst grecki: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. a 698. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 182. a 698. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 104. a 698. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 324. a 697. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 17. a 696. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 769. a 696. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 29. a 696. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 241. a 695. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 665. a 694. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1051. a 694. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 108. a 693. Nota: "In domo s. Benedicti Forensis". a 692. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 826. a 692. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 98. a 692. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 251. a 691. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 789. a 691. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 112. a 691. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 229. a 690. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 319. a 690. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 120. a 690. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 236. a 687. Druk: L. Pastor: Geschochte der Päpste. T. 4 cz. 2. Freiburg i B. 1928, s. 21.
 • 581 a 680. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 669. a 679. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 708. a 678. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. a 678. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 4. a 677. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 751. a 676. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 926. a 676. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. a 676. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 115. a 676. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 244. a 675. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1056. a 675. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 267. a 674. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 670. a 674. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 211. a 673. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 106. a 673. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 799. a 672. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 602. a 671. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 186. a 671. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 4. a 670: Druk: Poetae latini minores. Ed. J. Ch. Wernsdorf. T. 3. Altenburg 1782, s. 213-216. a 670. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 96. a 670. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 607. a 670. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 234-235. a 669. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 118. a 669. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1000. a 668. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 120. a 668. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 990. a 667. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 118. a 667. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 914. a 666. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 705. a 665. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 652. a 664. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 105. a 664. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 712. a 663. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B. m. 1606, s. 275. a 663. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 141v. a 663. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 5. a 663. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 232. a 662. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 97. a 662. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1058. a 661. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 879. a 660. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 654. a 659. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 244. a 658. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 23. a 657. Druk: K. Miaskowski: Unbekannte Jugendgedichte M. Kromers. "Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands" 12:1899, s. 726. a 657. Druk: F. Kopera: Wit Stwosz w Krakowie. "Rocynik Krakowski 10:1907, 208. a 657. Druk: J. Korytkowski: arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy... T. 3. Poznań 1889, s. 128. a 657. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 103. a 657. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 51. a 656. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 103. a 656. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 28. a 656. Druk: B. Paprocki: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858, s. 220. a 655. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 268. a 655. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 189-190. a 654. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 10. a 653. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 257. a 653. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 627. a 652. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 256-257. a 651. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, s. 412. a 650. Druk: J. L. Decii de Sigismundi regis temporibus liber. Wyd. W. Czermak. Kraków 1901, s. 8-9. a 650. Druk: J. L. Decius: De Sigismundi regis temporibus liber. Kraków 1521 k. 6. a 649. Druk: J. L. Decii de Sigismundi regis temporibus liber. Wyd. W. Czermak. Kraków 1901, s. 7-8. a 649. Druk: J. L. Decius: De Sigismundi regis temporibus liber. Kraków 1521 k. 2. a 648. Druk: Z. Hornung: Mauzoleum króla Zygmunta I. "Rozprawy Komisji Historii Kultury i Sztuki" 1:1949, s. 103. a 648. Druk: A. Ostaszewski: Szkice naukowo-literackie. Kraków 1887, s. 74. a 648. Druk: S. Ciampi: Notizie. Lucca 1830, s. 88. a 648. Druk: A. Grabowski: Kraków i jego okolice. Kraków 1830, s. 396. a 647. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 256. a 646. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 256.
 • 581 a 768. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 128. a 767. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152. a 766. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152. a 765. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 152-153. a 764. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, s. 102. a 764. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151. a 763. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, s. 102. a 763. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 151. a 762. Druk: Acta Tomiciana. T. 8, s. 102. a 762. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 150. a 761. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 224-225. a 760. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 224. a 759. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 256-257. a 758. Druk: Acta Tomiciana. T. 10, s. 420. a 757. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, s. 752. a 757. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, s. 417. a 757. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 21. a 756. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 599. a 756. Druk: Acta Tomiciana. T. 14, s. 417. a 755. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, nr 599. a 755. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 192-193 przyp. 2. a 754. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258. a 753. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258. a 752. Druk: S. Skimina: Joanni S Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 168. a 752. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 216. a 751. Druk: S. Skimina: Joanni S Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 168. a 751. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 216. a 750. Druk: S. Skimina: Joanni S Dantisci poetae laureati Carmina. Ed... Cracovia 1950, s. 167. a 750. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 215-216. a 749. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 215. a 748. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 214-215. a 748. Druk: Epitaphia II Petri Tomitii. Kraków H. Wietor 1536. a 747. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 213-214. a 747. Druk: Epitaphia II Petri Tomitii. Kraków H. Wietor 1536. a 746. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 210-212. a 745. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 210. a 744. Druk: Stanislai Hosii Epistolae... Ed. F. Hipler, V. Zakrzewski. T. 1. Cracoviae 1879, s. CXLI-CXLIII. a 744. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 207-210. a 743. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 194. a 743. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 207. a 742. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 192-194. a 742. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 205-206. a 741. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 86. a 740. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 257-258. a 739. Druk: F. Hipler, "Pastoralblatt für die Diöcese Ermland". R. 12 (?), s. 95. a 738. Druk: K. Miaskowski: Z młodych lat Stanisława Hozjusza. "Przegląd Kościelny" T. 6:1904, s. 357-358. a 737. Druk: K. Miaskowski: Z młodych lat Stanisława Hozjusza. "Przegląd Kościelny" T. 6:1904, s. 358. a 736. Druk: K. Miaskowski: Z młodych lat Stanisława Hozjusza. "Przegląd Kościelny" T. 6:1904, s. 358. a 735. Druk: S. Ptaszycki: "Ateneum" 1889, zesz. 2, s. 579. a 735. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 191-192. a 735. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 194-195. a 735. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 40. a 734. Druk: S. Ptaszycki: "Ateneum" 1889, zesz. 2, s. 579. a 734. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 190-191. a 734. Druk: J. Korytkowski: Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej. T. 2. Gniezno 1883, s. 290-291. a 734. Druk: Sz. Starowolski: Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1655, s. 193-194. a 734. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 39.
 • 581 a 808. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 138-140. a 808. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 113-114. a 807. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 154, 156. a 807. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 126-127. a 806. Druk: K. Miaskowski: Unbekannte Jugendgedichte M. Kromers. "Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands" 12:1899, s. 726-727. a 805. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 264-266. a 804. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 244. a 800. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 247. a 799. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatarum. Kraków 1655, s. 804. a 798. Druk: L. Łętowski: Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852, s. 238. a 798. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 195. a 796. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 195. a 795. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 187-188. a 794. Druk: M. Sas: Przyczynek do krytyki tekstu Andrzeja Krzyckiego. "Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce" T. 7. Kraków 1892, s. 198. a 793. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 177 a 792. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 290. a 792. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 262-263. a 791. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 146. a 791. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 118. a 790. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 136. a 790. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 111-112. a 789. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 178. a 789. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 146. a 788. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 178. a 788. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 146. a 787. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 174. a 787. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 143. a 786. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 174. a 786. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 142. a 785. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 174. a 785. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 142. a 784. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 170. a 784. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 140. a 783. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 170. a 783. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 139-140. a 782. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 172. a 782. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 141. a 781. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 172. a 781. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 141. a 780. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 168. a 780. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 138. a 779. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 166. a 779. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 137. a 778. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 166. a 778. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 135-136. a 777. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 162. a 777. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 132. a 776. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 142. a 776. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 115. a 775. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 138. a 775. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 113. a 774. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 136. a 774. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 112. a 773. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 259. a 772. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258-259. a 771. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 252. a 770. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 252. a 769. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 258.
 • 581 a 856. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 17. a 856. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 111. a 856. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 241. a 855. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 224. a 854. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1055. a 854. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 109. a 854. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 227. a 853. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 17. a 853. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 111. a 853. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 241. a 852. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 23. a 852. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 110. a 852. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 286. a 847. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 141. a 845. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 137. a 845. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 6 a 845. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 494. a 844. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 18. a 844. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B.m. 1606, s. 23-24 a 844. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 116. a 844. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 314. a 843, Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 15. a 843. Druk: N. Chytreus: Variorum in Europa itinerum deliciae. B.m. 1606, s. 15. a 839. Druk: Paolo Giovio: Gli elogii... d'huomini illustri. Venetia 1560, s. 252. a 837. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1166. a 833. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 216. a 829. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 126. a 828. Druk: Roma moderna divisa in XIV rioni. Roma b.r., s. 377. a 827. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 915. a 826. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 1061. a 826. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 106. a 824. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 985. a 823. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 968. a 823. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 109. a 823. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 147. a 822. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 752. a 820. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 182. a 819. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 219. a 817. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 803. a 817. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 293. a 816. Druk: Andreae Cricii Carmina. Ed. K. Morawski. Cracoviae 1888, s. 248. a 815. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 146. a 815. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 188. a 814. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 146. a 814. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 118. a 813. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. a 813. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. a 812. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. a 812. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. a 811. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. a 811. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. a 810. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. a 810. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117. a 809. Druk: K. Janicki: Carmina. Dzieła wszystkie. Wyd. J. Krókowski. Wrocław 1966, s. 144. a 809. Druk: Clementis Ianitii Carmina. Ed. L. Ćwikliński. Kraków 1930, s. 117.
 • 581 a 881. Druk: Acta Tomiciana. T. 17, s. 686-687. a 879. Druk: J. Wiesiołowski: Z kórnickiego kodeksu Corpus Cricianum. "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej". T. 15:1979, s. 259. a 878. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 205. a 877. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 278. a 876. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 258-259. a 875. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 243. a 874. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 242-243. a Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 205. a 872. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 173. a 871. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 160. a 870. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 145. a 869. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 139. a 868. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 134. a 867. Druk. F. G. Schneidewin: M. Val. Martialis epigrammaton libri. Lipsiae 1861, s. 133. a 865. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 371. a 864. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 370. a 863. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, Spuria s. 11. a 863. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 123. a 863. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 4. a 862. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 230-231. a 861. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 230. a 860. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 301. a 859. Druk: L. Schraeder: Monumentorum Italiae... libri IV. Helmstadt 1592, s. 350. a 859. Druk: T. Fendt: Monumenta sepulclorum. [Wrocław] 1574, ryc. 113. a 858. Druk: I. Gruter: Inscriptionum Romanorum corpus. B.m. 1616, s. 658. a 858. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 215. a 857. Druk: P. Apianus, B. Amantius: Inscriptiones... Romanae. Ingolstadt 1534, s. 222.
 • 600 a Anna z Ocieszyna d 16 w.
 • 600 a Karakalla c (cesarz rzymski ; d 186-217)
 • 600 a Koriolan, Gnejusz Marcjusz
 • 600 a Koriolan, Wolumnia c żona Gnejusza
 • 600 a Leon b X c (papież ; d 1475-1521)
 • 600 a Liwiusz d (59 p.n.e-17)
 • 600 a Ludwik Węgierski c (król Węgier i Polski ; d 1326-1382)
 • 600 a Luter, Marcin d (1483-1546)
 • 600 a Maciej b I c (król Węgier ; d 1443-1490)
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Maćko c błazen d 16 w.
 • 600 a Maksymilian b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1459-1519)
 • 600 a Mancinnus Lucius Laureus c Rzymianin
 • 600 a Marcjalis d (ca 40-140)
 • 600 a Marek Manliusz Kapitolinus d (?-384 p.n.e.)
 • 600 a Maria c (Matka Jezusa Chrystusa)
 • 600 a Maria Magdalena c św.
 • 600 a Mateusz Ewangelista c św.
 • 600 a Mehmed b II c (sułtan turecki ; d 1432-1481)
 • 600 a Menophilus
 • 600 a Mentebona, Jakub d 16 w.
 • 600 a Milvia Małgorzata
 • 600 a Mirica, Jan c pisarz miejski, rajca krakowski
 • 600 a Monika c (św. ; d (ca 332-387)
 • 600 a Moschis, Sempronia
 • 600 a Newiusz d (ca 264-201 p.n.e.)
 • 600 a Ocieska, Anna c córka Jana, kanclerza wielkiego koronnego
 • 600 a Pakuwiusz d (ca 220-ca 131 p.n.e.)
 • 600 a Palateina, Aulus
 • 600 a Pamphili, Atimetus
 • 600 a Pantagatus
 • 600 a Paradinus, Jacobus
 • 600 a Paweł b III c (papież ; d 1468-1549)
 • 600 a Paweł Apostoł c (św. ; d ca 8-ca 67)
 • 600 a Philenus
 • 600 a Piotr Apostoł c (św. ; d ?-ca 64)
 • 600 a Pontius, Titus
 • 600 a Popilla, Felicula
 • 600 a Porcarii (rodzina)
 • 600 a Porcilla Julia
 • 600 a Portius, Bernardinus
 • 600 a Posthumus, M.
 • 600 a Probina
 • 600 a Pulex
 • 600 a Sandra, Lidia
 • 600 a Scarampa, Rinaldo
 • 600 a Sconus, Lucius
 • 600 a Serverus c biskup
 • 600 a Stanisław c (św. ; d ca 1030-1079)
 • 600 a Stefan b IV Młody c (hospodar mołdawski ; d 1504-1527)
 • 600 a Sykstus b IV c (papież ; d 1414-1484)
 • 600 a Tirvesius, Joannes d 16 w.
 • 600 a Tomasz Kantuareński c św.
 • 600 a Vibius, Caius d 16 w.
 • 600 a Wawrzyniec Diakon c (św. ; d 230-258)
 • 600 a Witold c (wielki książę litewski ; d ok. 1352-1430)
 • 600 a Władysław b II Jagiełło c (król Polski ; d ca 1351-1434)
 • 600 a Zofia Holszańska c (królowa Polski ; d ca 1405-1461)
 • 650 a Literatura polska y 16 w.
 • 650 a Poezja polsko-łacińska y 16 w.
 • 650 a Listy łacińskie y 16 w.
 • 650 a Korespondencja dyplomatyczna y 16 w.
 • 650 a Dyplomacja y 16 w.
 • 651 a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) y 16 w.
 • 651 a Tarvisio (Włochy) y 16 w.
 • 700 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 700 a Tomasz Morus c (św. ; d 1478-1535)
 • 700 a Tomicki, Jan c syn Mikołaja, koniuszego królewskiego
 • 700 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 700 a Tomicki, Piotr c kasztelan nakielski
 • 700 a Tonstall, Gurbert c bp londyński
 • 700 a Ungler, Florian c wydawca krakowski d (?-1536)
 • 700 a Ursinus, Joannes
 • 700 a Utišenić, Georgius c biskup Waradynu, kardynał
 • 700 a Valeria, Paulina
 • 700 a Veigell, Kaspar
 • 700 a Verb~oczy, Istvan c kanclerz węgierski
 • 700 a Vrančić, Antonius c poseł królowej Izabeli do Francji d (1504-1573)
 • 700 a Vrančić, Mihovil c poeta, humanista d (ca 1507-1571)
 • 700 a Waleczek c oficer wojsk zaciężnych
 • 700 a Wapowski, Bernard c kartograf, historyk d (1450-1535)
 • 700 a Wapowski, Piotr c dziekan krakowski
 • 700 a Wedelicjusz, Katarzyna c żona Piotra
 • 700 a Władysław Jagiellończyk c (król Czech i Węgier ; d 1456-1516)
 • 700 a Wrzesińska, Magdalena c siostra Piotra Tomickiego
 • 700 a Zakrzewski, Andrzej c dworzanin królewski, poseł do Turcji
 • 700 a Zambocki, Jan c sekretarz, dworzanin, poseł królewski
 • 700 a Zebrzydowski, Andrzej c biskup włocławski, krakowski d (1496-1560)
 • 700 a Zimmermann, Jan c rajca krakowski
 • 700 a Złotkowski, Jan d 16 w.
 • 700 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Żyto, Mikołaj c mieszczanin krakowski
 • 700 a Dominik z Secemina c dominikanin, prof. Akademii Krakowskiej d 15/16 w.
 • 700 a Gallus z Raciborza c włodarz krakowskich dóbr biskupich d (?-1515)
 • 700 a Grzegorz z Sanoka d (ca 1407-1477)
 • 700 a Koszyrski, Korybut c medyk i prawnik
 • 700 a Kropacz d 16 w.
 • 700 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 700 a Krzycki, Jan c kanonik gnieźnieński, krakowski
 • 700 a Lachowski, Jakub c dworzanin Krzyckiego
 • 700 a Lannoy, Carlos de c wicekról Neapolu d (1487-1527)
 • 700 a Lansanus, Franciscus d 16 w.
 • 700 a Latalski, Jan c prymas Polski d (1463-1540)
 • 700 a Leszczyński, Rafał c biskup przemyski, płocki d (1480-1527)
 • 700 a Longenus, Joannes c lekarz
 • 700 a Longueil, Christophe
 • 700 a Lubrański, Grzegorz c podkanclerzy koronny d (?-1500)
 • 700 a Lubrański, Jan c biskup poznański d (1456-1520)
 • 700 a Łaska, Beata d (1515-1576)
 • 700 a Łaski, Hieronim c dyplomata, żupan spiski, wojewoda sieradzki d (1496-1541)
 • 700 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d (1456-1531)
 • 700 a Maciejowski, Kasper c kasztelan lubelski d (?-1611)
 • 700 a Magnus, Johannes c arcybiskup Uppsali d (1488-1544)
 • 700 a Malatesta, Ruperto c kapitan
 • 700 a Mąkoliński, Filip d 16 w.
 • 700 a Melanchthon, Phillip d (1497-1560)
 • 700 a Międzyleski, Wawrzyniec c biskup kamieniecki d (przed 1480-1529)
 • 700 a More, Jane c żona Tomasza, humanisty angielskiego
 • 700 a Myszkowski, Jerzy c dr obojga praw, archidiakon krakowski d 16 w.
 • 700 a Negri, Tommaso c biskup skardinski, legat Hadriana VI w Polsce
 • 700 a Nidecki, Andrzej Patrycy d (1522-1587)
 • 700 a Niempcza, Jan c mieszczanin gdański
 • 700 a Niepelski c poseł do Mołdawii
 • 700 a Niszczycki, Mikołaj c kasztelan sierpski, starosta płocki d (ca 1500-1542)
 • 700 a Ocieski, Jan c kanclerz wielki koronny d (1501-1563)
 • 700 a Odrowąż Stanisław ze Sprowy c wda podolski wda ruski d zm. 1545
 • 700 a Odrowąż, Anna d (ca 1498-1557)
 • 700 a Oleśnicki, Jan c wojewoda sandomierski d (ca 1400-1460)
 • 700 a Stemberg z Oleśnicy, Michał c Ślązak, dr teologii d (?-1527)
 • 700 a Opaliński, Piotr c kasztelan gnieźnieński, ochmistrz dworu d (ca 1480-1551)
 • 700 a Orsini, Giovanni Battista c kardynał d (1450-1503)
 • 700 a Orzechowski, Aleksander c dworzanin królewski d 16 w.
 • 700 a kszOstroróg, Jan c syn Wacława, kasztelana kaliskiego d (?-po 1535)
 • 700 a Ostroróg, Wacław c kasztelan kaliski d (?-1527)
 • 700 a Passis, Jacobus de
 • 700 a Piccolomini, Giovanni c kardynał sieneński d (1475-1537)
 • 700 a Pieczychowski, Leonard c astrolog, lekarz Zygmunta I d (1479-1517)
 • 700 a Pilecki, Stanisław c dworzanin królewski, starosta sanocki d (?-1523)
 • 700 a Piso, Giacomo c dyplomata węgierski, legat papieski
 • 700 a Poliander, Johann c kaznodzieja luterański księcia Albrechta w Prusach d (1487-1541)
 • 700 a Polidamus, Valentinus c humanista, medyk niemiecki d 16 w.
 • 700 a Pontano, Giovanni d 16 w.
 • 700 a Potulicki, Piotr c wojewoda płocki, brzeski, kujawski, kaliski d (?-1606)
 • 700 a Pulleo, Joannes Antonius c nuncjusz apostolski na Węgrzech
 • 700 a Querini, Gerolamo c dominikanin, patriarcha wenecki d (1468-1554)
 • 700 a Rąbiewski, Marcin
 • 700 a Revexla, Francesco c dr prawa, humanista
 • 700 a Rożnowski, Tomasz c kanonik i oficjał krakowski
 • 700 a Rudolf c dr obojga praw, prowincjał dominikanów
 • 700 a Rydzyński, Piotr c kanonik poznański
 • 700 a Jan z Oświęcimia d (1443-1527)
 • 700 a Sadowski, Piotr d 16 w.
 • 700 a Salviati, Francesco c arcybiskup Pizy d (1443-1478)
 • 700 a Samsey, Gyorgy c Węgier zmarły w Polsce d 16 w.
 • 700 a Sclafenati, Filippo
 • 700 a Sclafenati, Giacomo
 • 700 a Sculteti, Aleksander c kanonik warmiński d (ca 1485-1564)
 • 700 a Secundus Janus c humanista niderlandzki
 • 700 a Silvius, Jan c filolog, prof. Akademii Krakowskiej d (ca 1465-1537)
 • 700 a Słomowski, Stanisław c arcybiskup lwowski d (?-1575)
 • 700 a Smolikowski, Mikołaj c dworzanin królewski, komendant Kieżmarku
 • 700 a Baptista, Mantuanus d (1448-1516)
 • 700 a Spławski, Wincenty d 16 w.
 • 700 a Staszkowski, Jakub c kanonik krakowski, sekretarz królewski
 • 700 a Szydłowieccy (rodzina)
 • 700 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 700 a Szydłowiecki, Paweł c prepozyt poznański, kustosz krakowski, sekretarz królewski d (1478-1506)
 • 700 a Tanzi, Francesco c mediolański humanista d 15-16 w.
 • 700 a Targowidzki, Zygmunt c doktor, kustosz sandomierski, kanonik krakowski d (?-1512)
 • 700 a Tarło, Stanisław c sekretarz królewski, biskup przemyski d (ca 1480-1544)
 • 700 a Tarnowski, Jan Amor c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski d (1488-1561)
 • 700 a Tarquinia, Modesta
 • 700 a Tęczyński, Andrzej c wojewoda bełski, krakowski d (ca 1510-1588)
 • 700 a Tęczyński, Stanisław
 • 740 a Epistole Andree Criczki primum regii secretarii deinde Premisliensis post Plocensis episcopi postremo Gnesnensis archiepiscopi ad avunculum suum dominum Petrum de Tomice primum Premisliensem deinde Posnaniensem postremo Cracoviensem episcopum et Regni Poloniae vicecancellarium virum sapientissimum scripte".
 • 740 a Aula regia reverendissimi in Christo patri domino Petro Tomiczki episcopo Posnaniensi R[egni] P[oloniae] vicecancellario k. 44v-45.
 • 777 a Górski Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572) t Vita Andreae Cricii archiepiscopi Gnesnensis
 • 852 j BK 00243
 • 999 d 17.10.31

Indexes