[Projekt zagospodarowania otoczenia Zamku w Kórniku] [autor nieokreślony] rysunek niesygnowany

Library catalog
Muzealia
Download bibliographic description

Description

 • Nr inwentarzowy: Pl 0806/31
 • Sygnatura : Pl 806/31
 • Tytuł/nazwa : [Projekt zagospodarowania otoczenia Zamku w Kórniku] [autor nieokreślony]
 • Miejsce : [b.m.] [b.d. ; około 1961]
 • Seria/cykl : rysunek niesygnowany
 • Opis : Szkic projektu zagospodarowania otoczenia Zamku w Kórniku. Plan z zaznaczeniem zarysów drogi i alejek na dziedzińcu zamkowym oraz konturów dwóch oficyn wschodnich, ogrodzenie od strony ulicy Zamkowej. Na Planie zaznaczono kontury koron drzew (inwentaryzacja) rozsnacych tam, z których większość oznaczono krzyżykiem brązową kredną odznaczające, wg legendy: „oznaczone w ten sposób muszą pozostać. Porządane jest pozostawienie i innych np. na projektowanym placu ewent. przebijających dach”. Brązową kredką: „1:200”.
 • Liczba/objętość : 1 k.
 • Materiał i technika wykonania: kalka techniczna rysunek atramentem ; rękopis atramentem ; rysunek kredką ; rysunek ołówkiem
 • Opis formalny : Rysunek i rękopis atramentem, rysunek kredką i ołówkiem, na kalce technicznej.
 • Wymiary : około 59 x 96 cm (wym. arkusza)
 • Język : pol
 • Proweniencja: stary zasób

Indexes