Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych

Library catalog
Rękopisy
Download bibliographic description

Description

 • Sygnatura: BK 07444
 • Kopie:
  • Mf 6705
  • Mf 6824
 • Tytuł:
  • korespondencja
  • Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych
 • Miejsce i czas powstania: 1852-1880
 • Opis fizyczny: 542 k.
 • Oprawa: luźne
 • Hasła przedmiotowe:
  • Hoene-Wroński Józef Maria matematyk i filozof
  • Jadwiga św. notatka Kazimierza Stronczyńskiego dot. wydania rękopisu o życiu św. Jadwigi
  • Saadi fragment tłum. "Gulistanu" przez Wojciecha Kazimirskiego
  • Komisja Edukacji Narodowej program obchodu stuletniej rocznicy
  • Towarzystwo Pedagogiczne Kraków 1873
  • Berlin m., Biblioteka Królewska Niemcy
  • Kórnik
  • Kórnik
  • Kraków m., "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego", administracja 1866 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Pedagogiczne 1873 Polska
  • Kraków m., Towarzystwo Naukowe 1861 Polska
  • Leoben m., Czytelnia Polskich Akademików Górniczych 1879 Austria
  • Lwów m., Towarzystwo Archeologiczne Krajowe 1876 Ukraina
  • Lwów m., "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja Ukraina
  • Lwów m., Towarzystwo Pedagogiczne 1873 Ukraina
  • Pakość listy mieszkańców z lat 1856-1869
  • Paryż
  • Paryż Biblioteka Polska
  • Paryż Biblioteka Cesarska
  • Paryż
  • Paryż Międzynarodowy Kongres Orientalistów 1873 r.
  • Poznań "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat 1869
  • Poznań Biblioteka Raczyńskich 1869
  • Rapperswil Muzeum Narodowe 1869-1870
  • Toruń Towarzystwo Naukowe 1877
  • listy mieszkańców Pakości z lat 1856-1869
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • Biblioteka Kórnicka
  • Pałac Działyńskich
  • szkoły
  • korespondencja
  • Majętność kórnicka 19 w.
  • Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
  • Biblioteka Kórnicka
  • szkoły
  • korespondencja
 • Uwagi: projekt wydania przez Jana Działyńskiego dzieł Mickiewicza

MARC

 • 243 a korespondencja
 • 245 a Listy do Jana Działyńskiego w sprawach bibliotecznych i wydawniczych
 • 260 c 1852-1880
 • 300 a 542 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Parczewska Tekla zob. Zmorska Tekla z Parczewskich
 • 400 a Maliszkiewicz Adam Mieleszko zob. Mieleszko-Maliszkiewicz Adam
 • 400 a Dąbrowska Karolina zob. Wolfram Karolina z Dąbrowskich
 • 400 a Zamoyska Celestyna zob. Działyńska Celestyna z Zamoyskich
 • 400 a Sewer, pseudonim zob. Maciejowski Ignacy
 • 400 a Odrowąż Wysocki Jacek zob. Wysocki Jacek Odrowąż
 • 500 a projekt wydania przez Jana Działyńskiego dzieł Mickiewicza
 • 530 d Mf 6705
 • 530 d Mf 6824
 • 541 c st. zas.
 • 561 d Pudło VI
 • 561 d Pudło XII
 • 600 a Hoene-Wroński Józef Maria matematyk i filozof
 • 600 a Jadwiga św. c notatka Kazimierza Stronczyńskiego dot. wydania rękopisu o życiu św. Jadwigi
 • 600 a Saadi c fragment tłum. |"Gulistanu" przez Wojciecha Kazimirskiego
 • 610 a Komisja Edukacji Narodowej b program obchodu stuletniej rocznicy
 • 610 a Towarzystwo Pedagogiczne c Kraków d 1873
 • 611 a VII |Walne Zgromadzenie Towarzystwa Pedagogicznego c Kraków d 1873 e porządek dzienny
 • 651 a Berlin x m., Biblioteka Królewska z Niemcy
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kórnik
 • 651 a Kraków x m., "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego", administracja y 1866 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Pedagogiczne y 1873 z Polska
 • 651 a Kraków x m., Towarzystwo Naukowe y 1861 z Polska
 • 651 a Leoben x m., Czytelnia Polskich Akademików Górniczych y 1879 z Austria
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Archeologiczne Krajowe y 1876 z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja z Ukraina
 • 651 a Lwów x m., Towarzystwo Pedagogiczne y 1873 z Ukraina
 • 651 a Pakość x listy mieszkańców z lat 1856-1869
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Biblioteka Polska
 • 651 a Paryż x Biblioteka Cesarska
 • 651 a Paryż
 • 651 a Paryż x Międzynarodowy Kongres Orientalistów y 1873 r.
 • 651 a Poznań x "Sussmann und Sohn H. J." - księgarnia i antykwariat y 1869
 • 651 a Poznań x Biblioteka Raczyńskich y 1869
 • 651 a Rapperswil x Muzeum Narodowe y 1869-1870
 • 651 a Toruń x Towarzystwo Naukowe y 1877
 • 653 a listy mieszkańców Pakości z lat 1856-1869
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a Pałac Działyńskich
 • 653 a szkoły
 • 653 a korespondencja
 • 653 a Majętność kórnicka 19 w.
 • 653 a Akta osobiste i majątkowe właścicieli Kórnika.
 • 653 a Biblioteka Kórnicka
 • 653 a szkoły
 • 653 a korespondencja
 • 700 a Rabbinowicz Michał Izrael
 • 700 a Potocki Stanisław Szczęsny c wojewoda ruski d 1751-1805
 • 700 a Plichta Ignacy c działacz emigr., sekr. biura Hotelu Lambert
 • 700 a Pawłowski Gustaw c bibliotekarz i bibliograf
 • 700 a Piliński Adam rytownik i litograf
 • 700 a Piotrowski Michał
 • 700 a Plater Broel Władysław założ. Muzeum w Rapperswilu, 1806-1889
 • 700 a Polkowski Ignacy ksiądz, historyk
 • 700 a Pomorski 1
 • 700 a Zamoyska Róża z Potockich ż. Stanisława 1831-1890
 • 700 a Prusinowski Aleksy proboszcz w Grodzisku, publicysta
 • 700 a Przeździecki Aleksander pisarz i wydawca źródeł
 • 700 a Orzeszko Ludwik
 • 700 a Netz?
 • 700 a Mrówczyński Franciszek c oberżysta w Pakości
 • 700 a Mułkowski Erazm urzędnik sądowy w Krakowie
 • 700 a Oleszczyński Antoni rytownik
 • 700 a Niedźwiecki Leonard sekretarz gen. Władysława Zamoyskiego
 • 700 a Nowolecki Aleksander księgarz w Krakowie, publicysta histor.
 • 700 a Ochocki Antoni
 • 700 a Zmorska Tekla z Parczewskich
 • 700 a Mieleszko-Maliszkiewicz Adam
 • 700 a Mickiewicz Adam
 • 700 a Mickiewicz Władysław
 • 700 a Morawski Józef 2 dyrektor Tow. Kredytowego Ziemskiego Poznań ur. 1813
 • 700 a Malczewski Zygmunt Skarbek?
 • 700 a Łyskowski Ignacy c prezes Towarzystwa Naukowego w Toruniu
 • 700 a Maciejowski Ignacy, prozaik i dramaturg
 • 700 a Maciejowski Wacław Aleksander historyk kultury, prawa i literatury
 • 700 a Majer Józef lekarz, fizjolog i antropolog, prezes Krakowskiej Akademii Umiejętności
 • 700 a Malinowski Franciszek Ksawery proboszcz w Komornikach, językoznawca, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przjaciół Nauk
 • 700 a Maliszewski Maciej Kazimierz ksiądz
 • 700 a Łu... A. c redaktor "Dziennika dla Wszystkich" we Lwowie
 • 700 a Leszczyński A. Stanisław c profesor Liceum Narodowego Corneille w Rouen
 • 700 a Lesser Aleksander c malarz
 • 700 a Łościborski
 • 700 a Leitgeber Mieczysław c właściciel księgarni w Poznaniu, wydawca "Sobótki"
 • 700 a Laskowski Piotr?
 • 700 a Lange Jan Edward c właściciel drukarni w Gnieźnie
 • 700 a Krzyżanowski Stanisław c historyk, wydawca źródeł, prezes Towarzystwa Archeologicznego Krajowego we Lwowie
 • 700 a Krzewiński c burmistrz w Pakości
 • 700 a Kruczkiewicz Bronisław c filolog klasyczny
 • 700 a Kremer Józef c sekretarz Towarzystwa Naukowego w Krakowie, filozof, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 a Krasiński Władysław c założyciel Biblioteki Ordynacji Krasińskich
 • 700 a Kraszewski, Józef Ignacy pisarz d (1812-1887)
 • 700 a Królikowski Karol księgarz w Paryżu
 • 700 a Legatowicz Ignacy pisarz i pedegog
 • 700 a Kirchmayer J. K. c administracja "Biblioteki Polskiej" K. J. Turowskiego
 • 700 a Kaczkowski Zygmunt c powieściopisarz i publicysta
 • 700 a Jaraczewska S.
 • 700 a Janikowski Stanisław c profesor medycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 700 a Jarochowski Kazimierz historyk i publicysta, sędzia obwodowy w Poznaniu
 • 700 a Jordan Salomea wydawca "Włościanina" i "Zagrody"
 • 700 a Kętrzyński Wojciech historyk
 • 700 a Kirkor Adam Honory archeolog i publicysta, wydawca i właściciel drukarni w Wilnie
 • 700 a Klimontowicz
 • 700 a Kosiewicz Benedykt
 • 700 a Krasicki Kazimierz
 • 700 a Huppe Siegfried c II dyrektor statystyki miejskiej w Berlinie, historyk
 • 700 a Haase Friedrich? c niemiecki filolog klasyczny
 • 700 a Grodzki Józef
 • 700 a Grabowski Józef Ignacy c marszałek sejmów poznańskich, dyrektor generalny ziemstwa kredytowego poznańskiego
 • 700 a Grabiński Wiktor c zarządzający Pałacem Działyńskich w Poznaniu
 • 700 a Gorecki Albin c archiwista Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu
 • 700 a Gerstmann Teofil c prezes Towarzystwa Pedagogicznego we Lwowie
 • 700 a Fedkowicz Józef Sielcz
 • 700 a Durand Auguste c księgarz w Paryżu
 • 700 a Daudenart L.
 • 700 a Wolfram Karolina z Dąbrowskich
 • 700 a Działyńska Celestyna z Zamoyskich 1804-1883
 • 700 a Działyński Jakub zm. 1756 woj. malborski
 • 700 a Działyński Jan Kanty
 • 700 a Gałęzowski Seweryn chirurg, dyrektor Szkoły Polskiej na Batignolles
 • 700 a Gorecki Walerian sekretarz Tytusa Działyńskiego
 • 700 a Chodźkiewicz Władysław c powieściopisarz, dramaturg, orientalista, inżynier
 • 700 a Caro Jacob c historyk niemiecki
 • 700 a Callier Edmund c powstaniec z 1863 r., literat, historyk, właściciel antykwariatu w Poznaniu
 • 700 a Brawacka B.
 • 700 a Bojarski Roman
 • 700 a Boczkowski Tadeusz c prezes stowarzyszenia Czytelnia Polaków Akademików Górniczych w Leoben
 • 700 a Bronikowski Antoni pedagog, hellenista
 • 700 a Celichowski Zygmunt (Kórnik) c dyrektor Biblioteki Kórnickiej, publicysta i działacz narodowy d 1845-1923
 • 700 a Chodźko Aleksander prezes Stowarzyszenia Pomocy Naukowej w Paryżu
 • 700 a Chodźko Leonard historyk i wydawca emigracyjny
 • 700 a Czarnecki Kazimierz heraldyk
 • 700 a Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert
 • 700 a Bock E.
 • 700 a Bobrzyński Michał c historyk i polityk galicyjski
 • 700 a Bieczyński Tadeusz
 • 700 a Bielowski August historyk, wydawca źródeł, bibliotekarz w Bibliotece Ossolińskich we Lwowie
 • 700 a Biliński Józef ksiądz
 • 700 a Bilski Bolesław urzędnik gospodarczy
 • 700 a Bartoszewicz Adam Dominik c redaktor "Mrówki" we Lwowie, literat
 • 700 a Amborski Jan Darosław c powstaniec y 1863 r., publicysta, kierownik biura historyczno-genealogicznego Bachelin-Deflorenne w Paryżu i redaktor "Le Bibliophile français"
 • 700 a Bentkowski Leon kustosz Muzeum Czartoryskich w Krakowie
 • 700 a Bentkowski Władysław działacz polityczny i publicysta
 • 700 a Kazimirski Wojciech de Bibersztein orientalista i filolog
 • 700 a Rastowiecki Edward kolekcjoner i historyk sztuki
 • 700 a Żupański Jan Konstanty księgarz i wydawca w Poznaniu
 • 700 a Żychoń
 • 700 a Zieliński Ludwik
 • 700 a Zieliński Władysław Kornel c pisarz
 • 700 a Zgórski Alfred c sekr. Tow. Pedagog. we Lwowie
 • 700 a Wywiałkowski Ż. Ignacy c drukarz w Krakowie
 • 700 a Wolff B. M.
 • 700 a Wolff Louise
 • 700 a Wodecki Konstanty c sekr. "Biblioteki Polskiej" Turowskiego w Krakowie
 • 700 a Wiszniewski Adam
 • 700 a Windakiewicz Erwin c sekr. Stow. Czytelnia Pol. Akademików Górniczych w Leoben
 • 700 a Wilczyński
 • 700 a Widmann Karol c sekr. Tow. Archeolog. Krajowego we Lwowie - do uzup.
 • 700 a Węsierski Władysław
 • 700 a Vernier Pierre c botanik franc.
 • 700 a Wawrowski Wincenty urzędnik gospodarczy
 • 700 a Wężyk Franciszek poeta, pisarz i tłumacz
 • 700 a Wiśniowski Leszek inżynier
 • 700 a Wysocki Jacek Odrowąż
 • 700 a Zaleski Bronisław pisarz i rytownik
 • 700 a Załuski Józef gen.
 • 700 a Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892
 • 700 a Zamoyski Władysław fundator 1853-1924
 • 700 a Tomkiewicz Kazimierz
 • 700 a Tetmajer Józef Przerwa c poeta i matematyk
 • 700 a Tarnawski c urzędnik w Paryżu
 • 700 a Szulc Kazimierz sekr. Tow. Przem. w Poznaniu, dyr. Szkoły Wyższej Pol. w Paryżu
 • 700 a Sobieski Stanisław c pedagog, dyr. gimn. we Lwowie
 • 700 a Skimborowicz Hipolit c pisarz i publicysta
 • 700 a Sieniawski Karol Emilian c nauczyciel gimnazjalny, historyk
 • 700 a Schmidt Hermann ksylograf w Berlinie
 • 700 a Siwicki Jan proboszcz w Brzeziu
 • 700 a Skrzydylka Władysław
 • 700 a Sosnowski Maksymilian Edward naucz. Gimn. Marii Magdaleny w Poznaniu i bibliotekarz w Bibl. Raczyńskich
 • 700 a Sowiński Wojciech pianista, kompozytor i pisarz muz.
 • 700 a Sozański Antoni pisarz i historyk
 • 700 a Stronczyński Kazimierz numizmatyk, heraldyk i archeolog
 • 700 a Rutkowski 1
 • 700 a Rucki Józef Władysław
 • 700 a Rogosz Józef c pisarz i dziennikarz
 • 700 a Rettel Leonard c powstaniec z 1831 r., publicysta, działacz emigracyjny
 • 700 a Robiński Seweryn c lekarz
 • 700 a Reimann C. c nauczyciel w szkole realnej we Wrocławiu
 • 700 a Reeve Henri c wyd. "Edinburgh Review"
 • 700 a Reiff Adolf właściciel drukarni w Paryżu
 • 700 a Rolle Józef Antoni lekarz, pisarz historyczny
 • 700 a Ruprecht Karol członek Rządu Narodowego 1863 r., działacz polityczny
 • 700 a Rustejko Józef sekretarz i kasjer Stow. Nauk. Pomocy w Paryżu
 • 700 a Rutkowski Antoni ksiądz
 • 700 a Rzepecki Ludwik założ. i red. "Gońca Wielkop.", prof. matem. w szkole realnej w Poznaniu
 • 700 a Rzepecki Władysław c powstaniec z 1830 r.
 • 710 a Biblioteka Raczyńskich, Poznań d 1869
 • 710 a Bibliotheque Imperiale a Paris zob. Biblioteka Cesarska, Paryż
 • 710 a Księgarnia Luksemburska, Paryż d 1868-1869
 • 710 a Librairie du Luxembourg zob. Księgarnia Luksemburska, Paryż
 • 710 a Biblioteka Cesarska, Paryż d 1861
 • 710 a Biblioteka Polska, Paryż
 • 710 a Towarzystwo Pedagogiczne c Lwów d 1873
 • 710 a Towarzystwo Archeologiczne Krajowe c Lwów d 1876
 • 710 a "Dziennik dla Wszystkich", Redakcja c Lwów
 • 710 a Czytelnia Polskich Akademików Górniczych c Leoben d 1879
 • 710 a Towarzystwo Naukowe c Kraków d 1861
 • 710 a "Biblioteka Polska Kazimierza Turowskiego" b administracja c 1866
 • 710 a Biblioteka Królewska c Berlin
 • 710 a "Asher Adolf et Co" firma księgarska w Berlinie
 • 710 a Towarzystwo Naukowe, Toruń d 1877
 • 710 a "Sussmann und Sohn H. J." c księgarnia i |antykwariat w Poznaniu d 1869
 • 710 a Muzeum Narodowe, Rapperswil d 1869-1870
 • 711 a 1873 a Międzynarodowy Kongres Orientalistów, Paryż
 • 711 a Congres International des Orientalistes, Paris zob. Międzynarodowy Kongres Orientalistów, Paryż
 • 740 a "Dziennik dla Wszystkich" - Lwów
 • 852 j BK 07444

Indexes