Listy do Zygmunta Celichowskiego.

Library catalog
Archives
Download bibliographic description

Description

 • Zespół: Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • Sygnatura:
  • AB 011
  • Nr inw. 0011
 • Kopie: Mf 3499
 • Tytuł:
  • Korespondencja biblioteczna różna.
  • Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • Miejsce i czas powstania: 1908-1921
 • Opis fizyczny:
  • 227 k. 22,5x16,5 cm
  • rkps opr. półpł.
 • Język: pol ger
 • Uwagi: 131 listów
 • Zawartość:
  • 1) CZARTORYSKA ANIELA, później Woroniecka, 1915-1921, (3), k. 108, 154, 226-227. - zakup książek z nakładów Biblioteki Kórnickiej.
  • 2) CZARTORYSKA ZOFIA z Lubomirskich, 1913, (3), k. 65, 195-196, 224-225. - sprawy rodzinne.
  • 3) CZARTORYSKI JAN, 1916, k. 134. - o pozwolenie zwiedzenia Muzeum Kórnickiego.
  • 4) CZARTORYSKI ZYGMUNT, ziemianin, autor pism gospodarczych i politycznych, 1908-1919, (122, w tym 2 depesze), k. 1-64, 66-107, 109-133, 135-153, 155-194, 196-223. - w tym list Bendera, pastora w Boszkowie do Z. Celichowskiego, 1908, k. 5. i list malarza Wojciecha (Adalberta) Lipczyńskiego do Z. Celichowskiego, 1917, k. 163. - analizy wody ze źródeł w Dzięczyni pod Poniecem; wypis z katalogu antykwarycznego J. Schieblego w Stuttgarcie; konsultacje dotyczące ofert antykwarycznych;
  • projekt Karola Kozłowskiego wydania "Plutarcha polskiego" w opracowaniu Lucjana Rydla; kwerenda dotycząca materiałów biograficznych Tytusa Działyńskiego do tegoż; o działaniach wojennych w okresie I wojny światowej; pośrednictwo Z. Celichowskiego w kontaktach korespondencyjnych z Zamoyskimi w tym czasie; sytuacja ekonomiczna i polityczna ziem polskich; ocena jakiejś pracy literackiej W. Lipczyńskiego; o walkach powstańców w 1919 r. w powiecie gostyńskim; o formie polskich nazw miejscowych.
  • zakup książek z Księgarni J. J. Żupańskiego; sprawy dotyczące wyd. broszury Z. Czartoryskiego: "Über die antypolnische Politik des preussischen Regierung aus Anlass des Enteignungsgesetzes" (Kraków 1911 i 1912); oferta sprzedaży listów króla Stanisława Augusta przez antykwariusza G. Abta; uwagi o germanizacji Wielkopolski; budownictwo wiejskie; sprawy Władysława i Jadwigi Zamoyskich oraz rodzinne; projekt Z. Celichowskiego wydania wielkopolskiego czasopisma historycznego;
  • [Zob. też listy Z. Czartoryskiego: do J. Działyńskiego, 1880 i b.d., (2), sygn BK 7340; do Z. Celichowskiego, 1907, sygn. BK 7562; do J. Zamoyskiej, 1895-1920, (22), sygn. BK 7601; do tejże 1907-1910, (2), sygn. BK 7644].
 • Opracowania: Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 6-7.

MARC

 • 110 $a Archiwum Biblioteki Kórnickiej (1869-1923)
 • 240 $a Korespondencja biblioteczna różna.
 • 245 $a Listy do Zygmunta Celichowskiego.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1908-1921
 • 300 $a 227 k. $c 22,5x16,5 cm
 • 340 $d rkps $e opr. półpł.
 • 400 $a Czartoryska Aniela zob. Woroniecka Aniela z Czartoryskich
 • 400 $a Lubomirska Zofia zob. Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 400 $a Poniatowski Stanisław zob. Stanisław August Poniatowski
 • 500 $a 131 listów
 • 520 $a 1) CZARTORYSKA ANIELA, później Woroniecka, 1915-1921, (3), k. 108, 154, 226-227. - zakup książek z nakładów Biblioteki Kórnickiej.
 • 520 $a 2) CZARTORYSKA ZOFIA z Lubomirskich, 1913, (3), k. 65, 195-196, 224-225. - sprawy rodzinne.
 • 520 $a 3) CZARTORYSKI JAN, 1916, k. 134. - o pozwolenie zwiedzenia Muzeum Kórnickiego.
 • 520 $a 4) CZARTORYSKI ZYGMUNT, ziemianin, autor pism gospodarczych i politycznych, 1908-1919, (122, w tym 2 depesze), k. 1-64, 66-107, 109-133, 135-153, 155-194, 196-223. - w tym list Bendera, pastora w Boszkowie do Z. Celichowskiego, 1908, k. 5. i list malarza Wojciecha (Adalberta) Lipczyńskiego do Z. Celichowskiego, 1917, k. 163. - analizy wody ze źródeł w Dzięczyni pod Poniecem; wypis z katalogu antykwarycznego J. Schieblego w Stuttgarcie; konsultacje dotyczące ofert antykwarycznych;
 • 520 $a projekt Karola Kozłowskiego wydania "Plutarcha polskiego" w opracowaniu Lucjana Rydla; kwerenda dotycząca materiałów biograficznych Tytusa Działyńskiego do tegoż; o działaniach wojennych w okresie I wojny światowej; pośrednictwo Z. Celichowskiego w kontaktach korespondencyjnych z Zamoyskimi w tym czasie; sytuacja ekonomiczna i polityczna ziem polskich; ocena jakiejś pracy literackiej W. Lipczyńskiego; o walkach powstańców w 1919 r. w powiecie gostyńskim; o formie polskich nazw miejscowych.
 • 520 $a zakup książek z Księgarni J. J. Żupańskiego; sprawy dotyczące wyd. broszury Z. Czartoryskiego: "Über die antypolnische Politik des preussischen Regierung aus Anlass des Enteignungsgesetzes" (Kraków 1911 i 1912); oferta sprzedaży listów króla Stanisława Augusta przez antykwariusza G. Abta; uwagi o germanizacji Wielkopolski; budownictwo wiejskie; sprawy Władysława i Jadwigi Zamoyskich oraz rodzinne; projekt Z. Celichowskiego wydania wielkopolskiego czasopisma historycznego;
 • 520 $a [Zob. też listy Z. Czartoryskiego: do J. Działyńskiego, 1880 i b.d., (2), sygn BK 7340; do Z. Celichowskiego, 1907, sygn. BK 7562; do J. Zamoyskiej, 1895-1920, (22), sygn. BK 7601; do tejże 1907-1910, (2), sygn. BK 7644].
 • 530 $d Mf 3499
 • 541 $h 1000,00
 • 546 $a pol $a ger
 • 581 $a Katalog Archiwum Bibliotecznego z czasów Zygmunta Celichowskiego 1869-1923. Wrocław i in. 1979, s. 6-7.
 • 600 $a Abt Georges
 • 600 $a Działyński Jan Kanty (1829-1880)
 • 600 $a Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Kozłowski Karol
 • 600 $a Rydel Lucjan
 • 600 $a Scheible J.
 • 600 $a Scheible J.
 • 600 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 600 $a Zamoyscy
 • 600 $a Zamoyska, Jadwiga z Działyńskich (1831-1923)
 • 600 $a Zamoyski, Władysław (1853-1924)
 • 600 $a Żupański Jan Konstanty
 • 600 $a Żupański Jan Konstanty
 • 610 $a Scheible's J. |Buchhandlung Stuttgart
 • 610 $a Zamek Kórnicki
 • 610 $a Żupański Jan Konstanty, |Księgarnia Poznań
 • 651 $a Boszkowo
 • 651 $a Dzięczyna pod Poniecem $x źródła mineralne
 • 651 $a Gostyń $x powiat
 • 651 $a Poniec
 • 651 $a Poznań $x księgarnia - Żupański Jan Konstanty
 • 651 $a Stuttgard
 • 651 $a Stuttgart $x księgarnia - Scheible J.
 • 651 $a Wielkie Księstwo Poznańskie
 • 651 $a Wielkopolska
 • 653 $a Korespondencja
 • 653 $a Muzeum - |Zamek Kórnicki - zbiory
 • 653 $a Zamek Kórnicki
 • 653 $a Zwiedzanie
 • 700 $a Bender $c pastor w Boszkowie
 • 700 $a Celichowski Zygmunt
 • 700 $a Czartoryska Zofia z Lubomirskich
 • 700 $a Czartoryski Jan
 • 700 $a Czartoryski Zygmunt
 • 700 $a Lipczyński Wojciech (Adalbert) $c malarz
 • 700 $a Woroniecka Aniela z Czartoryskich
 • 710 $a Biblioteka Kórnicka
 • 852 $j AB 011
 • 960 $n Nr inw. 0011
 • 999 $a KW

Copies

 • Signature: AB 011