Title

Search Results

Results view
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailTabellaryczny przegląd nadzwyczaj starych oraz rzadkich drzew w lasach Zachodniej Galicyi z krótkiemi objaśnieniami co do miejsc na których rosną, ich wieku, wysokości, grubości jak niemniej z innemi potrzebnemi uwagami /Boehm, W.M. zob. Böhm, W.M.; BÖHM, W. M.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 2229131866 :
1 objects found