Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
1 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailAkta różne sądowe: dekrety, skargi, protestacje o zabójstwo, napady zbrojne itd. (1325-1757).Boka Tomasz podsędek ziemski zakrocz.; Gąsiorowski Wojciech; Gozimirska Anna zob. Jełowiecka z Gozimirskich Anna; Jełowicki Piotr stta perejesławski; Jełowiecka z Gozimirskich Anna; Miłocki Fabian; Wysocki AleksanderRękopisyBK 02698; BK 026981601-1757
1 objects found