Title

Search Results

Results viewList Compact view Table
34 objects found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailPieśń Skrzydlatared. nacz. Czesław Skonka; Skonka, Czesław; Stowarzyszenie Miłośników Tradycji "Mazurka Dąbrowskiego". Oddział Wojewódzki w GdańskuCzasopismaCz 23783; Cz 23783/1996; Cz 23783/1997; Cz 23783/1998; Cz 23783/20011991-
No thumbnailPieśń nowych Legionów (1914/15) : antologia /Lam, Stanisław (1891-1965). Oprac.Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 130359/13-141915.
No thumbnailPieśń Rokoszan z r. 1606 : [na 6 głosów a capp.] : z oryginału w rękopisie nr 1047 Biblioteki Akademii Umiejętności : osobne odbicie z 1. tomu Pism Rokoszowych wydanych przez [...] J. Czubka /Jachimecki, Zdzisław (1882-1953). Wyd.Druki 1901-1918 zob. też Nowe druki 2240031916.
Go to the collectionAlbum księżnej Izabeli Czartoryskiej z wierszami w. 18-19.Bykowski, Ignacy Jaksa zob. Jaxa-Bykowski, Ignacy; Chreptowicz, Joachim kanclerz w. lit. (1729-1812); Czartoryska, Izabela z Flemmingów (1746-1835); Dębicka, Magdalena 18-19 w.; Dębicka, Marcjanna 18-19 w.; Drużbacka, Józefa 18-19 w.; Dzierzanowska, Weronika 18-19 w.; Krasicki, Ignacy (1735-1801); Potocki, Ignacy (1750-1809); Roszkiewiczówna, Marianna 18-19 w.; Trembecki, Stanisław (ca 1739-1812)RękopisyBK 01367; BK 0136718-19 w.
No thumbnailNowa piesn o Naswiętszey Pannie Maryey Studzienski.s.n.Starodruki135061672 ca]
No thumbnailNowa piesn o zwy~'cięstwie pruskim.s.n.Starodruki124771635 09.12 post]
No thumbnailPieśń ujdzie cało... : antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką /Borwicz, Michał Maksymilian (1911-1987). Oprac.Nowe Druki29762/32; 29762/321947
Go to the collectionListy, wiersze i akta sądowe 18-19 w.Bohatkiewicz Aleksander bibliotekarz 1798-ok.1831; Bohatniewicz Aleksander zob. Bohatkiewicz Aleksander 1828; Choiński; Chojecki 1754; Costler Mauro opat; Dembowski S. 1778; Emir [pseudo?]; Hołowiński Herman marszałek pow. bohusławskiego; Hołowiński J. 1794; Hołowiński R.?; Kątska Teresa zob. Potocka Teresa z Kątskich; Kołysz Justyna; K~onig; Kozłowski N. 1747-1775; Lipski Tadeusz gen.; Mańkowski Ignacy 1799; Markus??zelata 1768; Matczyński J.; Mickiewicz Adam; Morawski Franciszek gen. poeta; Ostrowski Bohdan podkomorzy bracławski; Peecz? ksiądz 1773; Podwysocka Julia; Podwysocki Konstanty; Podwysocki Seweryn; Poniatowska Dionizja; Potocka Dionizja 1842; Potocka Gisela; Potocka Teresa z Kątskich; Wielogórski W. 1764; Wittgenstein A.; Wyleżyński Józef; Zakrzewski Jan 1828RękopisyBK 01280; BK 0128018-19 w.
No thumbnailPieśń o Nibelungach /Lam, Andrzej. tł., oprac.Nowe Druki281531; 281531cop. 1999.
No thumbnailPieśń o Cydzie /Czerny, Anna Ludwika. Tł.Nowe Druki287872; 2878722003.
No thumbnailPieśń o Rolandzie /Żeleński, Tadeusz Boy (1874-1941). Tł.Nowe Druki288283; 2882831994.
No thumbnailPieśń nieśmiertelna : w dwieściedziesiątą rocznicę powstania , w osiemdziesięciolecie ustanowienia polskiego hymnu państwowego /Kostrzewska, Hanna. Red.; Rezler, Marek. Współaut.Nowe Druki322320; 322320; PDz 314399; PDz 3143992007.
No thumbnail"Krzyż i stos".RękopisyBK 14396; BK 1439619 w.
No thumbnailPieśń o cudownym obrazie P. Maryey Studzienskiey [...] w Studziannym dworze roku [...] 1671 wsławionym.s.n.Starodruki127781671 ca]
No thumbnailPiesn o komecie nowa, ktora sie teraz okazała w miesiącu wrześniu [...] roku [...] 1607 [...].s.n.Starodruki126371607ca]
No thumbnailPiesn o swiętym Janie Nepomucenie.s.n.Starodruki12988918 w.]
No thumbnailPiesn o swiętym Janie Nepomucenie.s.n.Starodruki12988818 w.]
No thumbnailPieśń żołnierska.s.n.Starodruki199561795]
Go to the collectionSilva rerum w. 17 i czasy saskie.August III (król Polski ; 1696-1763); August II Mocny (król Polski ; 1670-1733); Bengligirej chan; Chmielnicki, Bohdan hetman kozacki (ca 1595-1657); Ciąske, Andrzej Florian proconsul bydgoski, właściciel sylwy?; Ciechanowski poseł; Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz w. lit. (1696-1775); Dłuski, Wojciech stolnik podlaski; Dłużewski, Kazimierz chorąży, klan chełmski (?-1726); Dolgorukov, Vasilij Lukič minister ros. (1672-1739); Dzieduszycki, Jerzy Stanisław koniuszy kor. (1670-1730); Flemming, Jakub Henryk koniuszy lit., feldmarszałek saski (1667-1728); Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713); Gołowkin, Gawriłło kanclerz rosyjski (1660-1734); Goski pleban szczurowiecki; Hadziewicz, Piotr podstoli łukowski (?-1782); Hessemburk; Jabłonowski; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jełowiecki, Hieronim sufragan lwowski (1672-1732); Kisiel Adam wda kijowski 1600-1653; Komorowski, Adam Ignacy (1699-1759); Kukułowski Dudek ksiądz; Ledóchowski, Stanisław wda wołyński, marszałek konfederacji tarnogrodzkiej (ca 1666-1725); Lipski, Józef Antoni klan bełski łęczycki (ca 1686-1752); Lubomirski, Antoni wda lubelski krakowski (1718-1782); Luther Martin 1483-1546; Melanchthon Phillip 1497-1560; Miaskowski Wojciech podkomorzy lwowski dyplomata pamiętnikarz zm. 1654; Mustafa II (sułtan turecki ; 1664-1703); Olszański, Mikołaj Baltazar chorąży, klan wołyński (?-1731); Orlik, Filip hetman zaporoski (1672-1742); Ossoliński Jerzy kanclerz w. kor. wda sandomierski 1595-1650; Pac, Kazimierz Michał pisarz w lit., kawaler maltański (?-1719); Piotr I (car Rosji ; 1672-1725); Poniatowski, Kazimierz (1721-1800); Poniatowski, Kazimierz podkomorzy kor.; Poniatowski, Stanisław wda mazowiecki podskarbi w. lit. (1676-1762); Potocka, Marianna strażnikowa w. lit. (?-1722); Potocki, Antoni Michał wda bełski (1702-1766); Potocki, Józef hetman w. kor. (1673-1751); Potocki, Józef wda kijowski, poznański, hetman w. kor. (1673-1751); Potocki Józef wda kijowski poznański hetman w. kor. 1673-1751; Potocki Teodor Andrzej prymas 1664-1738; Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705); Radziwiłł, Michał Kazimierz hetman w. lit. (1702-1762); Radziwiłł, Michał Kazimierz wda wileński, hetman w. lit. (1702-1762); Rosnowski, Józef stolnik sanocki (?-1749); Rupniewski, Stefan Bogusław bp kamieniecki, łucki (1671-1731); Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman w. kor. (1662-1728); Rzewuski Stanisław Mateusz hetman w. kor. 1662-1728; Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor. klan krakowski (1706-1779); Sanguszko, Paweł Karol podskarbi nadw. lit., marszałek w. lit. (1680-1750); Sapiehowie (ród); Sieniawski, Adam Mikołaj wda bełski, hetman w. kor., klan krakowski (1666-1726); Skoroszewski, Mikołaj klan krzywiński (ca 1680-1729); Skuropacki hetman wojsk zaporoskich; Spinola, Nicolai nuncjusz apostolski w Polsce (1659-1735); Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766); Suffczyński Kazimierz Sylwester z Sufczyna pisarz lubelski; Sulerzycki, Andrzej rotmistrz królewski 18 w.; Szaniawski, Felicjan Konstanty bp kujawski, krakowski (1668-1732); Szczuka, Stanisław Antoni referendarz kor., podkanclerzy lit. (1654-1710); Szembek, Jan kanclerz w. kor. (?-1731); Szembek, Krzysztof Antoni prymas (1667-1748); Szembek, Stanisław (prymas Polski ; 1650-1721); Szpilewski; Szpillowski stolnik rzeczycki; Sztembok senator szwedzki; Tarło, Adam wda lubelski (1713-1744); Tarło Adam wda lubelski (1713-1744); Tarło, Jan wda lubelski sandomierski (1684-1750); Tarło, Karol wda lubelski, kanclerz w. kor. (1639-1703); Tarłowa, Anna kuchmistrzowa w. kor. 18 w.; Waleński, Kazimierz marszałek konfederacki; Wessel, Franciszek Stanisław wda mazowiecki (?-1696); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki, Janusz Antoni wda wileński, wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki Janusz Antoni wda wileński wda i klan krakowski (1678-1741); Wiśniowiecki, Michał Serwacy hetman w. lit. kanclerz w. lit. (1680-1744); Wołucki, Paweł bp kamieniecki, łucki, kujawski (1560-1622); Załuski Chryzostom Henryk sta lubelski; Załuski, Franciszek Jan wda płocki (1660-1735)RękopisyBK 00973; BK 0097317 w.
No thumbnailPieśń do Boga.Druki 1801-1900 zob. też Nowe druki 133612/61848].
34 objects found