Title

Search Results

Results view
4 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Commune incliti Poloniae Regni privilegium co[n]stitutionu[m] et indultuu[m] publicatus decretorum approbatoru[m]que cum no[n]nullis iuribus ta[m] divinis q[uam] humanis p[er] Serenissimum principe[m] d[omi]n[um] [...] Alexa[n]drum [...] Regem Poloniae [...].Haller, Jan (ca 1467-1525); Parthenopeus RaymundusStarodrukiCim.F.42401506 27 I)
Go to the collection
Zywot Pana Iezusow. To iest, Rozmyślania nabożne a gruntowne, przednieyszych spraw zbawiciela naszego: Na dwie cżęśći rozdźielone. Teraz nowo z rozmaitych Doktorow Katholickich, a osobliwie z kśiąg Ludwika z Granaty, [...] zebrane. /Luis de Granada (1504-1588); Siebeneicher, Jakub (post 1557-1604); Wuchaliusz, Jan (1547-1608); Złotkowska, Anna z GulczewaStarodrukiCim.Qu.31071592 [rz.]
Go to the collection
Chronicon regum Poloniae, una cum origine gentis Regnique Polonici, provinciarum, districtuum [...] civitatum [...] descriptum per Erasmum Glicznerum [...].Gliczner, Erazm (1535-1603); Koteniusz, Andrzej (?-ca 1608); Rozdrażewski, Jan (ca 1543-1600)StarodrukiCim.Qu.31111597 [rz.]
Go to the collection
Postille mnieyszey. Część Wtóra letnia to jest. krótkie Kazania albo Wykłady Świętych Ewangeliy, na każdą Niedzielę, y na każdę święto, ode dnia przenaświęytszey Troyce, aż do Adwentu, wedle nauki samey prawdziwey Kościoła świętego Powszechengo. Dla ubogich kapłanów, y Gospodarzow, y pospolitego człowieka, teraz znowu z pilnością napisana /Konarski, Adam (1526-1574); Konarski, Jan (1545-1614); Kościelecki, Łukasz (1539-1597); Opaliński, Andrzej (1540-1593); Opaliński, Piotr (1566-1600); Pobiedziski Adam Paulin (1530-1591); Rada Miasta Poznania; rektor kolegium jezuickiego w Poznaniu; Wolrab, Jan (?-1591/1592); Wujek, Jakub (1541-1597)StarodrukiCim.Qu.27171580
4 records found