Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
[Materiały do panowania Wazów: Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza].Chmielnicki Bohdan hetman kozacki (ca 1595-1657); Czarniecki, Stefan hetman dowódca wojskowy (1599-1665); Czyżowski Zygmunt bp kamieniecki łucki (?-1667); Daniłowicz Stanisław syn Jana wdy ruskiego; Dzierżek Prandota sęd. gr. lub.; Ferdynand III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1608-1657); Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688); Herburt Jan Szczęsny pisarz rokoszowy; Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648); Karol X Gustaw (król Szwecji ; (1622-1660); Kazanowski Marcin rtm. płk. klan hal. hetm. pol.; Kemeny Janasz hetm. siedmiogr.; Kimini zob. Kemeny; Koniecpolski Stanisław hetman polny kor. (ca 1592-1646); Koryciński Wojciech bp kamieniecki abp lwowski (?-1677); Kryski Feliks kanclerz w. kor. (1562-1618); Leszczyński Andrzej prymas kanclerz w. kor. (ca 1608-1658); Leszczyński Bogusław podskarbi podkanclerzy kor. (ca 1612-1659); Lipski Jan abp gnieźnieński prymas (1589-1641); Lubieniecki Paweł; Łubieński Stanisław bp łucki płocki podkanclerzy kor. (1573-1640); Lubomirski Jerzy Sebastian marszałek w. hetman polny kor. (1616-1667); Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667); Lupul Wasyli hosp. ziem mołd.; Mielecki Jan wda podolski marsz. w. kor.; Opaliński Krzysztof wda poznański 1609-1655; Ostrzycki Adam Marszałek wojsk związkowych (1665-1666); Potocki Mikołaj hetman w. kor. wda bracławski klan krakowski ca (1593-1651); Potocki Stanisław "Rewera" wda krakowski hetman w. kor. 1589-1667; Sieniawski Mikołaj Hieronim wda wołyński hetman polny kor. (1645-1683); Silnicki Gabriel klan kamieniecki pułk. (?-1681); Szczuka Kazimierz prob. warsz.; Trzebicki Andrzej podkanclerzy kor. bp przemyski krakowski (1607-1679); Tyszkiewicz Janusz wda mścisławski wda kijowski (1572-1642); Tyzenhaus sta uświacki; Ujejski Tomasz bp kijowski sufragan warmiński (1612-1689); Wiśniowiecki Janusz sta krzemieniecki koniuszy kor. (?-1636); Wiśniowiecki Jeremi Michał wda ruski (1612-1651); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Wulf sta felin.; Wyhowski Jan płk. wda kijowskiRękopisyBK 00318; BK 0031817 w.
Go to the collection
[Odpisy korespondencji i akt z XVI i XVII wieku].Abbas I Wielki (szach Persji; 1571-1629); Ahmed I (sułtan turecki ; 1590-1617); Aldobrandini, Pietro (?-1621); Anna Jagiellonka (królowa Polski ; 1523-1596); Berka Zbyňek abp praski (1551-1606); Chodkiewicz Jan Karol hetman w. lit. wda wileński 1560-1621; Czema Fabian klan chełmiński (?-1636); Dymitr Samozwaniec II (?-1610); Działyński Marcin sta nakielski 1716-1746; Dzierzgowski Mikołaj bp kujawski (ca 1490-1559); Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637); Firlej Henryk bp poznański bp przemyski (1599-1635); Firlej Piotr wda lubelski (?-1619); Fryderyk Kettler (książę Kurlandii i Semigalii ; 1569-1642); Gembicki Wawrzyniec prymas kanclerz w. kor. (1559-1624); Grassi Achille kard. (1456-1523); Hadrian VI (papież ; 1459-1523); Henryk III (król Francji ; 1551-1589); Hozjusz Stanisław poeta 1504-1579; Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696); Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672); Jan Zapolya (król Węgier ; 1487-1540); Jerin Andrzej bp wrocławski (1541-1596); Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648); Juliusz III (papież ; 1487-1555); Karnkowski Stanisław abp gnieźn. (1520-1603); Karol I (król Anglii ; 1600-1649); Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558); Katarzyna Jagiellonka (królowa Szwecji ; 1526-1583); Klemens VIII (papież ; 1536-1605); Klemens VII (papież ; 1478-1534); Krzycki Andrzej prymas poeta (1482-1537); Łaski Olbracht wda sieradzki (1536-1604); Leon X (papież ; (1475-1521); Leszczyński Rafał bp przemyski płocki (?-1527); Lipski Jan prymas (1589-1641); Ludwik II (król Węgier i Czech ; 1506-1526); Ludwik XIII (król Francji ; 1601-1643); Maciej I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1557-1619); Maksymilian Habsburg (arcyksiążę Austrii ; 1558-1618); Maksymilian I (elektor bawarski ; 1573-1651); Maria (królowa Czech i Węgier ; 1505-1558); Maryna Mniszchówna (carowa Rosji ; ca 1588-1614); Michał Korybut Wiśniowiecki (król Polski ; 1640-1673); Mielecki Mikołaj wda podolski hetman w. kor. ?-1585); Myszkowski Piotr bp krakowski podkanclerz kor. (1510-1591); Opaliński Andrzej marszałek w. kor. sta gen. wlkp (1540-1593); Opaliński Łukasz marszałek w. kor. wda rawski (1581-1654); Ostrogski Janusz wda wołyński klan krakowski (ca 1554-1620); Paweł IV (papież ; 1478-1559); Paweł V (papież ; 1552-1621); Piwo Stanisław podczaszy płocki; Potocki Jan generał ziem podolskich wda bracławski (ca 1554-1611); Przerębski Jan podkanclerzy kor. prymas (1519-1562); Pstrokoński Maciej kanclerz w. kor. bp przemyski kujawski ca 1553-1609; Puccatelli Virgilio sekretarz Jana Kazimierza; Radu Mihnea hospodar wołoski; Radziwiłł Janusz podczaszy lit. klan wileński (1579-1620); Radziwiłł Mikołaj Krzysztof "Sierotka" marszałek w. lit. wda wileński (1549-1616); Rembowski Adrian dworzanin i sekretarz król. (?-ca 1601); Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612); Salza Jakub von? bp wrocławski (1481-1532); Simonette Francesco nuncjusz apostolski; Spaer Henricus zob. Sparre Erik poseł szwedzki na dworze Zygmunta III; Sparre Eryk Larsson poseł króla Jana III Wazy (1550-1600); Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586); Stefan IX Tomża hospodar Mołdawii; Sykstus V (papież ; 1521-1590); Szydłowiecki Krzysztof klan krakowski kanclerz w. kor. (1467-1532); Tarnowski Jan podkancl. kor. prymas (ca 1550-1605); Tylicki Piotr podkancl. kor. krakowski (1543-1616); Urban VIII (papież ; 1568-1644); Wilhelm V (książę Bawarii ; 1548-1626); Władysław IV (król Polski ; 1595-1648); Włodek Stanisław wda bełski (?-1615); Zamoyski Jan kancl. w. kor. hetman w. kor. (1542-1605); Zborowski Andrzej marszałek nadw. kor. (?-1598); Zborowski Piotr wda sandomierski krakowski (?-1580); Zebrzydowski Andrzej bp krakowski (ca 1496-1560); Zebrzydowski Mikołaj wda lubelski wda krakowski (1553-1620); Żółkiewski Stanisław hetman w. kor. kanclerz w. kor. (1547-1620); Zygmunt August (król Polski ; 1520-1572); Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632); Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)RękopisyBK 00344; BK 0034417 w.
2 records found