Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Postylla aneb Kazanij Ewangelitskà, na neděle a swatky celeho roku wedle obyćego Cyrkwe Satè, wsseobecne Křestianste. wydana Skrze Jakuba Wugka z Wagrowce/ [etc.] Doktora Pissina S.w polske řeči, a nyni zase na cżesko přelożena MDXCII.Graudenc, Andres (?-1618); Modestini, Ondřej (1558-1602); Modestin, Ondřej (1558-1602). Tł.; Pawłowski, Stanisław bp ołomuniecki (?-1598); Wujek, Jakub (1541-1597)StarodrukiCim.Qu.29351592 [rz.]
1 record found