Title

Search Results

Results view
2 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailKronika Sarmacyey Europskiey, w którey sie zamyka krolestwo Polskie ze wszystkiemi Państwy, Xięstwy, y Prowincyami swemi: tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew: Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie, y część Tatarow.Gwagnin Aleksander; Gwagnin, Aleksander (1534-1614); Lob Mikołaj; Zebrzydowski MikołajStarodruki3131611
Go to the collection
[Kronika wszytkyego swyata, na ssesc wyekow, Monarchie czterzy rozdzielona, s Kozmographią nową y z rozmaitemi Krolestwy tak pogańskimi, Zydowskyemi yako y Krzescianskyemi, s Sybillami y proroctwy ich, po polsku pisana s figurami. W ktorey też żywoty Cesarskye, Papyeskye [...] y inych [...] thak Krolow, Kxyążąt yako inych przelozonych od pocżątku swyata aż do [...] roku [...] 1551 są napisane. Myędzy ktoremi też nasza Polska na ostatku zosobna yest wypisana.Bielski, Marcin (ca 1495-1575); Byelski, Marcin zob. Bielski, Marcin; Unglerowa, Helena (?-1551); Wolski, Marcin zob. Bielski, MarcinStarodrukiCim.Qu.21931551]
2 records found