Title

Search Results

Results view
10 records found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
Go to the collection
Listy rodzinne do Jana Działyńskiego.Bierzyńska Michalina zob. Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Branicka Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Branicki Ksawery 1814-1879 finansista i polityk polski we Francji; Brzozowski Karol I; Czartoryska Anna z Sapiehów 1798-1864 przewodnicząca Instytutu Pań Polskich w Paryżu; Czartoryska Marcelina z Radziwiłów pianistka i filantropka 1817-1894; Czartoryska Maria z Grocholskich zob. Maria Ksawera karmelitanka 1833-1928; Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet ur. 1828; Czartoryski Adam Jerzy 1770-1861 minister Spraw Zagranicznych Rosji, przywódca Hotelu Lambert, prezes Towarzystwa Historycznego Polskiego w Paryżu; Czartoryski Aleksander Romuald 1811-1886; Czartoryski August 1858-1893 salezjanin; Czartoryski Witold polityk i działacz emigracyjny 1822-1865; Czartoryski Władysław 1828-1897 emigracyjny działacz polityczny Hotelu Lambert; Działyńska Elżbieta (Iza) z Czartoryskich 1830-1899; Działyńska J.; Działyńska Justyna z Dzieduszyckich 1764-1844; Działyński Jan Kanty; Dzieduszycki Włodzimierz 1825-1899; Grocholska Maria zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Grocholska Wanda z Zamoyskich 1846-1922; Grocholski Tadeusz 1839-1913; Ilińska Michalina z Bierzyńskich; Kisieleff Sophie zob. Kisielov Zofia z Potockich; Kisielov Zofia z Potockich zob. Kisieleff Sophie; Lubomirska Cecylia z Zamoyskich 1831-1904; Lubomirska Izabella zob. Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Maria Ksawera karmelitanka zob. Czartoryska Maria z Grocholskich; Milewski J pełnomocnik dóbr sławuckich; Mokrowska Antonina zob. Potocka Antonina z Mokronowskich; Potocka Antonina z Mokronowskich 19 w.; Potocka Zofia zob. Kisielov Zofia z Potockich; Potocki Mieczysław Franciszek; Radziwiłł Marcelina zob. Czartoryska Marcelina z Radziwiłów; Rembielińska Pelagia zob. Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka; Rembieliński Aleksander; Riquet Zuzanna de zob. Czartoryska Zuzanna z d. de Riquet; Sanguszko Izabella z Lubomirskich; Sanguszko Paweł Roman; Sapieha Adam galicyjski działacz polityczny 1828-1903; Sapieha Anna zob. Czartoryska Anna z Sapiehów; Sapieha Anna z Zamoyskich 1780-1859; Sapieha Leon marszałek sejmu kraj. galic., prezes Tow. Gosp. Galicyjskiego 1802-1878; Szczepanowski Ignacy; Tarnowski Jan Dzierżysław 1835-1894; Zamoyska Cecylia zob. Lubomirska Cecylia z Zamoyskich; Zamoyska Pelagia 1° Rembielińska 2° Branicka ur. 1830; Zamoyska Wanda zob. Grocholska Wanda z Zamoyskich; Zamoyski Andrzej Artur min. Spraw Wewn. i prezes Tow. Roln. Król. Pol. 1800-1874; Zamoyski Jan 1802-1879; Zamoyski Jan Michał 1832 ur.; Zamoyski Józef 1835-1878; Zamoyski Karol Ignacy 1834-1892; Zamoyski Stanisław Kostka Jan 1820-1889; Zamoyski Stefan 1837-1899; Zamoyski Tomasz ordynat 1832-1889; Zamoyski Władysław dział. emigracyjny, czł. Koła Centr. w Paryżu 1830-1873; Zamoyski Władysław gen. 1803-1868RękopisyBK 07341; BK 073411841-1880
No thumbnailŹrenica - dobra kupione przez Jana Działyńskiego od Bogusławy i Teodora Mańkowskich dla Aleksandra Czartoryskiego, 1840-1884.Działyński Jan Kanty 1829-1880RękopisyBK 03564; BK 035641840-1884
No thumbnail"Akta Majętności Źrenickiej tyczące się prywatnych korespondencjów", 1849-1863.RękopisyBK 03565; BK 035651856-1863
No thumbnail"Korespondencje w interessach [...] A[leksandra] Czartoryskiego z Dóbr Źrenickich i spadków w Królestwie Polskim", 1857-1858.RękopisyBK 03566; BK 035661857-1858
No thumbnail"Korespondencje tyczące się Majętności Źrenickiej od 1858 do 1-go lipca 1860", 1847-1860.RękopisyBK 03567; BK 035671847-1860
No thumbnail"Korespondencje tyczące się Majętności Źrenickiej od 1-go lipca 1860 r. do 1-go lipca 1861 r".RękopisyBK 03569; BK 035691860-1861
No thumbnail"Korespondencje tyczące się Majętności Źrenickiej od 1-go lipca 1861 do 1-go lipca 1862", 1858-1864.RękopisyBK 03570; BK 035701858-1864
No thumbnail"Korespondencje tyczące się Majętności Źrenickiej od 1-go lipca 1862 do 1-go lipca 1863", 1847-1863.RękopisyBK 03571; BK 035711862-1863
No thumbnail"Korespondencje tyczące się Majętności Źrenickiej od 1-go lipca 1863 do tegoż 1864".RękopisyBK 03572; BK 035721863-1864
No thumbnail"Źrenica". Korespondencja, 1865-1866.RękopisyBK 03573; BK 035731865-1866
10 records found