Title

Search Results

Results view
1 record found
List of items
Checkbox
MiniatureTitleAuthorLibrary catalogSignatureDate
No thumbnailNominacja Dominika Krzysztofa Obryńskiego, referendarza W. Ks. Lit. i podkomorzego nowogrodzkiego, na kasztelana smoleńskiego wraz ze wszystkimi prerogatywami i intratami związanymi z tym urzędem, po awansie Aleksandra Moskalskiego, starosty kowieńskiego, na stanowisko wojewody mińskiego.Władysław IV Waza król PolskiDyplomyDypl. 217; Dypl. 2171638 07.03.
1 record found